ผู้คนและโลกใบนี้

ความยั่งยืนคือจุดยืนของเรา

เราต้องการมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้คนและโลกใบนี้ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราจึงพยายามใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า และมุ่งมั่นสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไป ซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้คนสามารถอยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของอิเกียมาตลอด และปัจจุบันเราได้คิดค้นและทดลองวิธีการใหม่ๆ เพื่อผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม
คลิปเกี่ยวกับการทำงานของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน
No Youtube Player
เด็กผู้หญิงกำลังแกะเปลือกส้มในครัวที่เต็มไปด้วยข้าวของที่เอื้อต่อการอยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พนักงานสองคนกำลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสโตร์อิเกีย
พลังงานและทรัพยากร
ผู้หญิงและเด็กๆ ในหมู่บ้านในชนบทของอินเดีย
ผู้คนและชุมชน