พลังงานและทรัพยากร

สร้างความต่างในวิถีทางของอิเกีย

ภาพป่าที่มีแสงอาทิตย์ลอดผ่าน
นับตั้งแต่อดีต เราได้พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด เพราะนี่คือสิ่งที่เราสืบทอดกันมา เราได้เพียรพยายามนำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเสาะหาแหล่งอาหารและวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ เพื่อให้อิเกียมีอิสระด้านพลังงานอย่างแท้จริง เราจึงพยายามเปลี่ยนมาใช้พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
พลังงานและทรัพยากร: ภูมิอากาศและพลังงาน | ป่าไม้ | ฝ้าย | น้ำ | ขยะ | อาหาร
ภูมิอากาศและพลังงาน
ก้าวสู่ความเป็นอิสระด้านพลังงาน
เราต้องการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพียรพยายามสร้างอาคารและสโตร์ให้มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงาน
ภาพการติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์ที่สโตร์อิเกีย
สโตร์อิเกียทั่วโลกได้ติดตั้งแผ่นโซลาร์เซลล์มากกว่า 300,000 แผ่น
ภาพแผ่นโซลาร์เซลล์บนหลังคาสโตร์อิเกีย
เราวางแผนที่จะลดผลกระทบต่อสภาพอากาศ
ด้วยการลงทุนด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพและนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้
ส่งสินค้าต่อรอบได้มากขึ้น
เราจัดส่งสินค้าไปทั่วโลกด้วยการหลีกเลี่ยงการขนส่ง "อากาศ" หรือพื้นที่ว่างที่ไร้ประโยชน์ นั่นคือที่มาของคำว่า “fill rate" ซึ่งหมายถึง อัตราการบรรจุสินค้าในรถขนส่งหรือตู้คอนเทนเนอร์ ยิ่งขนส่งสินค้าต่อรอบได้จำนวนมากเท่าใด ก็ยิ่งลดจำนวนยานพาหนะที่ใช้ขนส่งได้มากเท่านั้น ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายของเราคือการเพิ่ม fill rate จาก 63% ในปัจจุบันเป็น 70% ซึ่งนั่นอาจจะเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปด้วยซ้ำ เพราะข้อจำกัดด้านน้ำหนักสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุก ที่กำหนดไม่ให้เราบรรทุกสินค้ามากจนเกินไป
พนักงานสโตร์อิเกียกำลังขนย้ายสินค้าที่ซ้อนกันอยู่บนพาเลทกระดาษ
การเปลี่ยนจากการใช้พาเลทไม้มาเป็นพาเลทกระดาษ ช่วยให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งสินค้าอิเกียได้มากถึง 75,000 ตัน/ปี
โคมไฟตั้งโต๊ะรุ่นวีดย่า
คืนสู่ความเรียบง่าย
เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้า เช่น การออกแบบโคมไฟตั้งโต๊ะรุ่นวีดย่าใหม่เพื่อให้ประกอบง่ายขึ้นกว่าเดิม ด้วยการลดจำนวนชิ้นส่วนประกอบจาก 33 ชิ้น เหลือ 24 ชิ้น ทำให้กล่องสินค้าน้ำหนักเบาขึ้นถึง 28% และมีขนาดเล็กลง ส่งผลให้บรรจุโคมไฟให้ถึง 128 ชิ้นต่อหนึ่งพาเลท จากเดิมที่บรรจุได้เพียง 80 ชิ้นเท่านั้นดูโคมไฟตั้งโต๊ะรุ่นวีดย่า
โซฟารุ่นเอียคทอร์ป
คิดนอกกรอบ
แม้สินค้าบางชิ้นจะมีจำหน่ายมานานแล้ว แต่เราก็ยังคงพยายามพัฒนาต่อไป ตัวอย่างเช่น ดีไซเนอร์ท่านหนึ่งได้คิดหาวิธีที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์ของเอียคทอร์ปแบนราบยิ่งขึ้น กล่องสินค้าจึงมีขนาดเล็กลงกว่าครึ่ง ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และส่งผลให้ราคาสินค้าลดลงกว่าเดิม แต่คงคุณภาพไว้ไม่เปลี่ยนแปลงดูโซฟารุ่นเอียคทอร์ปเพิ่มเติม
พลังงานและทรัพยากร: สภาพอากาศและพลังงาน | ป่าไม้ | ฝ้าย | น้ำ | ขยะ | อาหาร
ตกแต่งห้องด้วยสินค้าอิเกียที่ทำจากไม้
ป่าไม้
สวยงามตามธรรมชาติ
ไม้เป็นวัสดุธรรมชาติที่เราชื่นชอบ เพราะให้ทั้งความทนทานและสัมผัสที่อบอุ่น ทั้งสวยงามขึ้นตามวันเวลาและนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ นั่นคือเหตุผลที่เราพยายามอย่างยิ่งยวดในปกป้องและอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้ไม้อย่างรู้ค่า
ไม้เป็นวัสดุหนึ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งอิเกียใช้ในการผลิตสินค้ามากมายหลายชนิด เราจึงพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อใช้ไม้อย่างคุ้มค่าที่สุด ด้วยการออกแบบสินค้าให้ใช้ไม้น้อยที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น
เราได้ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณไม้จากป่าที่มีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ โดยอิเกียเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการปลูกป่า หรือForest Stewardship Council® (FSC) ปัจจุบันเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ 21 ท่าน ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าไม้ทั้งหมดล้วนมาจากแหล่งไม้ที่ได้มาตรฐานด้านป่าไม้ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มอัตราไม้ที่ผ่านการรับรองใน supply chain ของเราด้วย
ไม้ส่วนใหญ่ที่เราใช้ในการผลิต ได้จากประเทศโปแลนด์ เยอรมนี รัสเซีย สวีเดน และจีน
No Youtube Player
Tai Wen ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ของอิเกีย ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าไม้ในจีนได้จากแหล่งปลูกที่มีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้กำลังวัดความสูงของต้นไม้
การกำหนดมาตรฐานด้านป่าไม้
มาตรฐานด้านป่าไม้ของ IWAY (IWAY Forestry Standard) กำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับไม้ที่อิเกียใช้ในการผลิต เราต่อต้านการใช้ไม้ผิดกฏหมายที่ได้จากแหล่งปลูกที่มีข้อขัดแย้งด้านป่าไม้หรือจากป่าอนุรักษ์อันทรงคุณค่า โดยซัพพลายเออร์ทุกรายของอิเกียต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อให้สามารถส่งสินค้าให้อิเกีย โดยจะมีการส่งทีมงานออกไปตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านป่าไม้ของ IWAYDownload the IWAY Forestry Standard PDF
ไม้แขวนเสื้ออิเกีย
การใช้ไม้จากแหล่งปลูกที่เหมาะสม
นอกจากซัพพลายเออร์อิเกียต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านป่าไม้ของ IWAY แล้ว เรายังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มปริมาณไม้ที่ได้จากแหล่งที่มีการจัดการที่ดี ไม้รีไซเคิล และไม้จากป่าที่ผ่านการรับรองโดย FSC จาก 22.6% เป็น 16.2% ในปี 2012 และ 50% ภายในปี 2017ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ FCS
ความร่วมมือกับ WWF
เราทำงานร่วมกับ WWF และองค์กรอื่นๆ เพื่อต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า และส่งเสริมการค้าไม้ที่ปลูกอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อิเกียและ WWF ทำงานร่วมกันเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2002 เพื่อส่งเสริมการรับรองมาตรฐานป่าไม้ การจัดทำแผนที่ และการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีมูลค่าแก่การอนุรักษ์สูง (High Conservation Value Forests) ปัจจุบัน เราได้พัฒนาการจัดการป่าไม้ในยุโรปและเอเชีย และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าที่ FSC ให้การรับรองในประเทศต่างๆ ประมาณ 30 ล้านเฮคตาร์ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างอิเกียและ WWF
อิเกียสนับสนุนโครงการของ WWF กว่า 13 โครงการ ใน 11 ประเทศ ที่มีจุดมุ่งหมายในการจัดการป่าไม้อย่างมีความรับผิดชอบ
โครงการของ WWF ทั้ง 13 โครงการที่อิเกียให้การสนับสนุนใน 11 ประเทศ
ลาว
เวียดนาม
กัมพูชา
รัสเซีย
จีน
ยูเครน
ลิธัวเนีย
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน
โรมาเนีย
บัลกาเรีย
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ: สภาพอากาศและพลังงาน | ป่าไม้ | ฝ้าย| น้ำ | ขยะ | อาหาร
ชาวไร่กำลังถือฝ้ายจากโครงการ Better Cotton
ฝ้าย
วัตถุดิบอันทรงคุณค่า
ฝ้ายเป็นวัสดุธรรมชาติที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงเป็นวัสดุที่เรานิยมใช้ในการผลิตโซฟา หมอนอิง ผ้าปูเตียง และโป๊ะโคม นอกจากนี้ เรายังทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาการทำไร่ฝ้ายให้ดีต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
Better Cotton ดีกว่าอย่างไร
ฝ้ายเป็นวัสดุที่เราชอบเพราะทั้งนุ่มนวล ระบายอากาศได้ดี และนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ แต่การทำไร่ฝ้ายแบบดั้งเดิมนั้นมักมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและชาวไร่ นั่นคือเหตุผลที่อิเกียทำงานร่วมกับชาวไร่เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำไร่ฝ้าย และต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น Better Cotton Initiative (BCI) และ WWF เพื่อหาวิธีการแบบองค์รวมเพื่อแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนในการปลูกและผลิตฝ้าย โดยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2015 ฝ้ายทั้งหมดที่เราใช้จะต้องได้มาตรฐาน BCI ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ BCI
No Youtube Player
การทำงานร่วมกับชาวไร่ องค์กร BCI และ WWF เพื่อเปลี่ยนอุตสาหกรรมฝ้ายให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Sundar Borude นักกิจกรรมไร่ฝ้าย สอนวิธีการปลูกฝ้ายอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ชาวไร่ฝ้ายผู้ประสบความสำเร็จ
Sundar Borude ชาวบ้านในรัฐมหาราษฎระของอินเดียตอนกลาง ได้กลายเป็น "วิทยากรมืออาชีพ" ผู้อุทิศตนเพื่อโครงการต่างๆ ของอิเกียและ WWF ที่ส่งเสริมการปลูกฝ้ายอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเขาได้อบรมการปลูกฝ้ายให้แก่เพื่อนบ้านด้วยวิธีที่เรียบง่าย อย่างการลดการใช้สารเคมีและน้ำ ซึ่งช่วยให้ชาวไร่ได้กำไรมากขึ้นดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ WWF
ปลอกผ้านวมรุ่นแฟรีลาฟทำจากฝ้ายผสมไลโอเซลล์
ฝ้ายทางเลือกใหม่
แม้ฝ้ายจะเป็นวัสดุที่เราใช้มากที่สุด แต่เราก็ยังคงคิดค้นวัสดุหมุนเวียนทางเลือกใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ทดแทนฝ้าย อย่างปลอกผ้านวมรุ่นแฟรีลาฟที่ทำจากฝ้ายผสมไลโอเซลล์ ซึ่งเป็นวัสดุที่นุ่มนวล ระบายอากาศได้ดี และเป็นเส้นใยที่ได้จากต้นไม้ดูปลอกผ้านวมรุ่นแฟรีลาฟ
พลังงานและทรัพยากร: สภาพอากาศและพลังงาน | ป่าไม้ | ฝ้าย | น้ำ | ขยะ | อาหาร
Clean, fresh water pouring over hands
น้ำ
เพราะน้ำมีความหมายต่อชีวิต
น้ำสะอาดเป็นทรัพยากรที่หายากยิ่งในบางภูมิภาคของโลก ดังนั้น น้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและซัพพลายเออร์ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ เราจึงตั้งเป้าหมายไว้ว่า ซัพพลายเออร์ของเราจะใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 30% ภายในปี 2020
Water treatment facility at an IKEA supplier factory in Bangladesh
การประหยัดน้ำในบังกลาเทศ
ผู้ผลิตสิ่งทอรายใหญ่ของอิเกียในบังกลาเทศใช้น้ำปริมาณมากถึง 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในปี 2011/2012 เราจึงเปิดตัวโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาซัพพลายเออร์ (Supplier Development Process) เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำลงถึง 20% และทดสอบแนวทางการรีไซเคิลน้ำจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยซัพพลายเออร์ของเราได้คิดตั้งมิเตอร์น้ำ 30 ตัว รอบโรงงาน เพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการผลิตใดใช้ปริมาณน้ำมากที่สุด
เราเฝ้าดูอัตราการใช้น้ำ และกำหนดเป้าหมายการลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต นับตั้งแต่การฟอกสี พิมพ์ลาย และย้อมสี นอกจากนั้น เรายังคิดหาวิธีให้นำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ได้ในโรงงาน และริเริ่มโครงการนำร่องเพื่อทดลองวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด
พลังงานและทรัพยากร: สภาพอากาศและพลังงาน | ป่าไม้ | ฝ้าย | น้ำ | ขยะ | อาหาร
ขยะ
การรีไซเคิลที่อิเกีย
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด เราจึงตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2015 ขยะอย่างน้อย 90% จากสโตร์และจากการดำเนินงานอื่นๆ ของอิเกีย จะต้องผ่านการคัดแยกและรีไซเคิล เป้าหมายระยะยาวของเราคือ ลดปริมาณการฝังกลบขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์ และเรายังมีระบบคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพในสโตร์ด้วย
เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดปริมาณการฝังกลบขยะมูลฝอย
A recycling waste station in an IKEA store
Lightbulbs collected to be recycled
นำขยะรีไซเคิลมาที่อิเกีย
เราต้องการให้การรีไซเคิลทำได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยการจัดจุดรีไซเคิลที่สโตร์อิเกีย และจุดรับขยะอันตราย เช่น แบตเตอรีและหลอดไฟเก่า ในสโตร์อิเกียหลายแห่ง
พลังงานและทรัพยากร: สภาพอากาศและพลังงาน | ป่าไม้ | ฝ้าย | น้ำ | ขยะ | อาหาร
อาหาร
อาหารที่คุณวางใจได้
เราจำหน่ายอาหารให้แก่ลูกค้ากว่า 261 ล้านคนต่อปี ในร้านอาหารอิเกียและมุมอาหารและขนมสวีเดน เราสรรหาเฉพาะส่วนผสมออร์แกนิคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเลือกซื้อเฉพาะวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานอันน่าเชื่อถือ รวมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์
A UTZ-certified farmer checks a coffee plant
กาแฟที่จำหน่ายที่อิเกียผ่านการรับรองมาตรฐาน UTZ นับตั้งแต่ปี 2008
เรามุ่งมั่นสรรหาอาหารด้วยวิถีทางที่เป็นมิตรต่อโลก
อาหารออแกนิคส์สำหรับเด็กเมนูใหม่
เมนูอาหารออแกนิคส์
อิ่มอร่อยกับอาหารออแกนิคส์กว่า 15 รายการ ที่มุมอาหารและขนมสวีเดน นอกจากนี้ ที่ร้านอาหารของเรายังมีเมนูอาหารออแกนิคส์ไว้บริการหนึ่งรายการ รวมทั้งอาหารออแกนิคส์สำหรับเด็กเมนูใหม่ด้วย
A bag of UTZ certified coffee beans
อาหารที่ผ่านการรับรองโดย UTZ
UTZ Certified เป็นองค์กรอิสระผู้รับรองมาตรฐานชากาแฟและช็อคโกแลตที่ปลูกอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนชั้นนำของโลกองค์กรหนึ่งดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ UTZ
ปลาแซลมอนบนน้ำแข็ง
อาหารทะเลจากแหล่งที่มีการจัดการอย่างถูกต้อง
อาหารทะเลจากแหล่งธรรมชาติทั้งหมดของเราต้องผ่านการรับรองจาก MSC (Marine Stewardship Council) และอยู่ในรายการ WWF Seafood Guide (รายการสัตว์ทะเลที่มีการจัดการอย่างเหมาะสม)ดูเว็บไซต์ WWF เพื่อดาวน์โหลด Seafood Guide
ลองอ่านเนื้อหาต่อไปนี้
การแยกขยะคือการลดภาระให้สิ่งแวดล้อม
อยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือเล็กๆ ที่มีค่า
อ่านเพิ่มเติมว่า เหตุใดอิเกียจึงเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย และการแยกขยะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร อยู่บ้านอย่างไรให้เป็นมิตรกับโลก
การส่งเสริมศักยภาพให้เด็กผู้หญิงและสตรีเป็นวิธีแบบองค์รวมในการแก้ปัญหาความยากจนและแรงงานเด็ก
ผู้คนและชุมชน
เราให้ความสำคัญกับผู้คน
เรามุ่งมั่นสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้คนทั่วโลก อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้คนและชุมชน