Hoppa till innehållet

JOBBA INOM IKEA KONCERNEN

De flesta ser bara IKEA-produkterna.
Vi ser alla inspirerande yrkesroller som gör dem möjliga.
Silhuetter av IKEA produkter som representerar olika arbetsområden inom IKEA.
Du ser saker och ting lite annorlunda.
Det gör vi också.
Hos IKEA har vi en stark tro på människor. Bakom varje produkt finns ödmjuka, entusiastiska team som gör dem möjliga. Kom och se saker och ting lite annorlunda tillsammans med oss.

> Ta en titt på våra lediga jobb
JOBBA INOM IKEA KONCERNEN: VÅRA VÄRDERINGAR | MÅNGFALD OCH INKLUDERING
VÅRA MÖJLIGHETER | ARBETSPLATS OCH FÖRDELAR
VÅRA VÄRDERINGAR
Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda.
Vi är en heterogen grupp med jordnära, raka människor som brinner för heminredning. Vi kommer från världens alla hörn, men delar en inspirerande vision: ”att skapa en bättre vardag för de många människorna”. Vårt sätt att förverkliga visionen bygger på våra gemensamma humanistiska värderingar. De här värderingarna utgör grunden i hur vi jobbar och i vår inkluderande, öppna och ärliga kultur. Vår kultur bygger på gemenskap, entusiasm och glädje. Vi jobbar hårt, men har kul under tiden. Och vi letar alltid efter människor som delar vår positiva attityd och våra värderingar.
Tre IKEA medarbetare i en rumsmiljö bestående av två vita skrivbord med stolar, en vit byrå och öppna vägghyllor.
En stenmur intill en grusväg med en röd stuga i slutet av vägen
Tillsammans
Tillsammans utgör kärnan i IKEAs företagskultur. Vi är starka när vi litar på varandra, strävar åt samma håll och har roligt när vi arbetar tillsammans.
Värna om människor och vår planet
Vi vill driva positiv förändring och har de möjligheter och resurser som krävs för att göra ett betydande och bestående intryck – i dag och för kommande generationer.
Kostnadsmedvetenhet
Så många som möjligt bör ha råd med ett vackert och funktionellt hem. Vi utmanar ständigt oss själva och andra att göra mer av mindre utan att kompromissa kring kvalitet.
Enkelhet
Ett enkelt, tydligt och jordnära sätt att vara är en del av vårt småländska arv. Enkelhet handlar om att vara oss själva och att behålla närheten till verkligheten. Vi är informella, pragmatiska och ser byråkrati som vår största fiende.
Förnya och förbättra
Vi söker ständigt nya och bättre sätt att utvecklas på. Det vi gör i dag kan vi göra lite bättre i morgon. Förmågan att hitta lösningar på omöjliga utmaningar är det som gjort oss framgångsrika och inspirerar oss inför nästa utmaning.
IKEA Viktiga värderingar
Vi tror att varje individ har något värdefullt att erbjuda och vi strävar efter att tillämpa samma värderingar i vårt sätt att arbeta.
Annorlunda av en anledning
IKEA är inte som andra företag och det vill vi inte heller vara. Vi har modet att ifrågasätta befintliga lösningar, tänka på okonventionella sätt, experimentera och våga göra misstag – alltid av en anledning.
Ge och ta ansvar
Vi tror på att stärka människor. Både att ge och ta ansvar utgör sätt att växa och utvecklas som individer. Att våga lita på varandra, vara positiva och framåtblickande inspirerar alla till att bidra till fortsatt utveckling.
Föregå med gott exempel
Vi anser att ledarskap är en handling, inte en roll. Vi rekryterar i första hand utifrån värderingar, och därefter utifrån kompetens och erfarenhet. Det handlar om att leva som man lär, föregå med gott exempel och vara en inspirationskälla för varandra.

Läs om hur Ingvar Kamprad beskrivit IKEA värderingarna i "En möbelhandlares testamente” (pdf).
Silhuett av en IKEA produkt som representerar ett arbetsområde.
De flesta ser bara en kudde.
Möt vår medarbetare Irina Sukhareva och läs om hennes syn på mångfald och inkludering på IKEA i Ryssland.
”Jag ser ett mänskligt företag som förändrar många människors liv till det bättre.”
Irina Sukhareva
Ansvarig för distributionscenter och ambassadör för mångfald och inkludering,
IKEA Ryssland
Möt vår medarbetare Alejandra Pinol och läs om hennes syn på mångfald och inkludering på IKEA i Kina.
”Jag ser en inbjudan till att kramas.”
Alejandra Piñol
Nationell personalchef och ambassadör för mångfald och inkludering,
IKEA Kina
Bild på IKEA medarbetaren Sunny Weii
“Jag ser människor som bryr sig om varandra.”
Sunny Wei
DC/CDC Songjiang Manager,
Distributionsservice
Bild på IKEA medarbetaren Hector Bianchi.
“Jag ser att när vi gör saker som är bra för kunderna och miljön, så är de vanligtvis bra för IKEA också.”
Hector Bianchi
Projektcontroller
Projektledning
Bild på IKEA medarbetaren Bill Lo
”Jag ser att IKEA har modet att jobba med innovation genom att använda nya material.”
Bill Lo
Produktkravsingenjör
Design och produktutveckling
JOBBA INOM IKEA KONCERNEN: VÅRA VÄRDERINGAR | MÅNGFALD OCH INKLUDERING
VÅRA MÖJLIGHETER| ARBETSPLATS OCH FÖRDELAR
Mångfald och inkludering
Genom att vara oss själva och vara annorlunda kan vi alla växa
Hänsyn till människor och mångfald samt inkludering ingår i vår vision och i våra värderingar. Inom IKEA koncernen ser vi mångfald och inkludering som den rätta vägen. Genom att ta tillvara våra medarbetares olikheter kan vi bidra till kreativitet och tillväxt. Vi strävar efter en mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig uppskattad för den man är och där man får bekräftelse för sina olika talanger och kan vara sig själv.
Enkelt uttryckt: vi tror att det unika hos varje individ gör IKEA bättre!
En IKEA medarbetare i gul och svart tröja, hjälper två kunder på varuhuset.
JÄMSTÄLLDHET FUNGERAR BÄTTRE
Inkludering är allas ansvar.Inkludering är allas ansvar.Inkludering är allas ansvar.
Därför arbetar IKEA Group för en arbetsmiljö där människor oavsett kön kan lyckas på samma villkor – över hela världen, 365 dagar om året.
xx
Den 8 mars 2018 firar IKEA Group Internationella kvinnodagen och uppmärksammar arbetet med att bygga en mer inkluderande och jämställd värld. Som ett humanistiskt företag tror vi att jämställdhet mellan könen är bra för våra medarbetare och kunder. Vi anser att alla har rätt att bli rättvist behandlade och att alla ska ha samma möjligheter. Vi arbetar tillsammans för att utjämna klyftan mellan könen och andra ojämlikheter. När människor har samma förutsättningar att växa, oavsett kön eller bakgrund, är alla vinnare. Jämställdhet fungerar helt enkelt bättre.
JÄMSTÄLLDHET ÄR
INTE EN ENDAGSFRÅGA
Grey line
Jämställdhet fungerar bättre – även i USA
Därför erbjuder IKEA Retail USA fyra månaders föräldraledighet – för mammor och pappor, och även adoptiv- och fosterföräldrar.
”Det är en investering som verkligen lönar sig eftersom våra medarbetare blir gladare och mår bättre.”
Jämställdhet fungerar bättre – även i Indien
Därför erbjuder IKEA Retail India samma föräldraledighet för kvinnor och män.
”Jämlikhet är jämlikhet. Det gäller både för mammor och pappor.”
Jämställdhet fungerar bättre – även i USA
”Det är en investering som verkligen lönar sig eftersom våra medarbetare blir gladare och mår bättre.”

I amerikansk lagstiftning krävs ingen betald föräldraledighet. Det betyder inte att man inte kan erbjuda den här förmånen. IKEA Group anser att tid med familj och vänner är mycket viktig för att balansera arbetslivet och få glada, produktiva medarbetare. Den 1 januari 2017 gjorde IKEA Retail USA slag i saken.
Sedan den dagen erbjuder företaget en föräldraledighetspolicy för medarbetarna: fyra månader för heltidsanställda och tre månader för deltidsanställda. Policyn omfattar alla familjetyper – anställda medarbetare, mammor och pappor, adoptiv- och fosterföräldrar. Den nya policyn infördes för att medarbetarna ska kunna få mer tid tillsammans med familjen och det nyfödda barnet. Vad kan viktigare än det? Det är en investering som verkligen lönar sig eftersom våra medarbetare blir gladare och mår bättre.
Lika lön ger jämställdhet
Jämställdheten ökar oavsett kön när du får mer tid med familjen. Pengar ökar också jämställdheten. Utgångspunkten för IKEA Retail USA är att lönen ska vara rättvis, oavsett kön, ras, etnicitet, nationalitet eller någon annan aspekt av mångfald. Därför har en systematisk plan för att analysera och ta itu med löneskillnader införts, som tar fram fakta och siffror för att åtgärda dessa skillnader. IKEA Retail USA har också gjort ett offentligt åtagande om jämställda löner genom att underteckna White House Equal Pay Pledge och fortsätter att arbeta för jämställdhet.
När människor har samma förutsättningar att växa, oavsett kön eller bakgrund, är alla vinnare. Jämställdhet fungerar helt enkelt bättre – i USA och över hela världen.
Jämställdhet fungerar bättre – även i Indien
”Jämlikhet är jämlikhet. Föräldraledigheten gäller både för mammor och pappor.”

Under våren 2018 öppnar IKEA Group sitt första varuhus i Indien. Jämställdhet är en lika viktig del av IKEA Retail India som någon annanstans.
IKEA Retail India har redan fått mycket uppmärksamhet för erbjudandet om lika föräldraledighet för män och kvinnor. Sex månaders betald mammaledighet krävs enligt indisk lag, men IKEA Retail erbjuder samma förmån även för pappor. Policyn är uppseendeväckande i Indien eftersom inget annat företag i landet erbjuder något liknande. Jämlikhet är jämlikhet. IKEA Retail Indias policy är tydlig: ”Föräldraledigheten gäller både för mammor och pappor.
Men den första utmaningen – innan vi ens kan erbjuda jämställd föräldraledighet – är att få in indiska kvinnor på arbetsplatserna. Utifrån de socioekonomiska strukturerna, kulturen och traditionerna är det lättare sagt än gjort att stärka kvinnor genom arbete.
Mer jämlikhet är på gång – med hjälp av säker transport
Traditionellt sett stannar kvinnor i Indien hemma och tar hand om hushållet. Trots att hälften av alla som tar examen från universitetet är kvinnor är det svårt för dem att komma ut på arbetsmarknaden. Enligt lag får kvinnor inte arbeta före 08.00 och efter 20.00, vilket begränsar kvinnor som vill arbeta.
För att hjälpa kvinnorna till arbetsplatsen har IKEA Retail India tagit fram en transportförmån: hämtning och avlämning vid dörren för alla som jobbar mellan 19.00 och 07.00. Transportpolicyn följs utan undantag. Även om medarbetarna ombes stanna längre på en företagsfest ser IKEA Retail India till att de kommer hem säkert.
När människor har samma förutsättningar att växa, oavsett kön eller bakgrund, är alla vinnare. Jämställdhet fungerar helt enkelt bättre – i Indien och över hela världen.
Inkludering är allas ansvar.
Jämställdhet fungerar bättre – även i Japan
Därför betalar IKEA Retail Japan samma timlön till heltidsanställda och deltidsanställda.
”Totalt sett är 50 % av cheferna kvinnor jämfört med det japanska genomsnittet på 12,7 %.”
Jämställdhet fungerar bättre – även i Sydkorea
Därför erbjuder IKEA Retail South Korea barnverksamheter, så att mammorna och papporna kan börja arbetet varje dag och känna sig säkra på att deras barn tas om hand.
”Kvinnor som tidigare inte hade möjlighet att kombinera barn och karriär kan nu fortsätta arbeta.”
Jämställdhet fungerar bättre – även i Japan
”Totalt sett är 50 % av cheferna kvinnor jämfört med det japanska genomsnittet på 12,7 %.”

Majoriteten av alla deltidsanställda i Japan är kvinnor. Och timlönen för deltidsanställda är lägre än för heltidsanställda. Det innebär japanska kvinnor får mindre pengar, svårare att vara självständiga och färre karriärsmöjligheter.
Eftersom vi vet att jämställdhet fungerar bättre behövde vi ändra på detta. Nu betalar IKEA Retail Japan samma timlön för samma arbete, oavsett om det är på deltid eller heltid. Det går dessutom att arbeta deltid som chef, vilket innebär att arbetande föräldrar får chansen att utvecklas inom IKEA Retail Japan.
IKEA Retail Japan har också förlängt arbetstiderna för deltidsanställda så att de täcks av samma sociala förmåner som heltidsanställda. Resultatet: totalt sett är 50 % av cheferna kvinnor jämfört med det japanska genomsnittet på 12,7 %.
Vi sprider jämställdhet så mycket vi kan – även till de minsta barnen.
Med stöd av oemotsägliga fakta och bra resultat arbetar IKEA Retail Japan idag med att sprida jämlikhet till andra företag i hela landet. IKEA Retail Japan deltog i expertkommittén på myndigheten för arbete och hälsa 2015. Tillsammans med fem andra företag tog IKEA Retail Japan fram riktlinjer till den japanska regeringen för att förändra könspolicyer i arbetslagstiftningen och öka jämlikheten.
IKEA Retail Japan har också öppnat sitt eget DAGIS. DAGIS ligger i samma byggnad som föräldrarna arbetar i, så att de kan känna sig lugna och veta att barnen är alldeles i närheten. Under VÅ18 fattade IKEA Retail Japan beslutet att expandera barnverksamheten till alla enheter.
När människor har samma förutsättningar att växa, oavsett kön eller bakgrund, är alla vinnare. Jämställdhet fungerar helt enkelt bättre – i Japan och över hela världen.
Jämställdhet fungerar bättre – även i Sydkorea
”Kvinnor som tidigare inte hade möjlighet att kombinera barn och karriär kan nu fortsätta arbeta.”

I Sydkorea sticker IKEA Retail South Korea ut på många sätt som arbetsgivare. Ett av de mest uppmärksammade är DAGIS. Med den här förmånen kan föräldrar börja arbeta igen efter föräldraledigheten och känna sig lugna eftersom deras barn tas om hand. På DAGIS leker och utvecklas barnen till varuhusets medarbetare i Gwangmeyong medan föräldrarna arbetar i samma byggnad. Just nu har 55 familjer sina barn på DAGIS i Gwangmeyong. 98,5 % av föräldrarna rapporterar att de är mycket nöjda med den här lösningen. Kvinnor som tidigare inte hade möjlighet att kombinera barn och karriär kan nu fortsätta arbeta och ta hand som sin familj.
Barnen tas om hand, föräldrarna är nöjda
IKEA Retail South Korea har också vidtagit åtgärder för att medarbetarna ska kunna vara hemma mer med sina nyfödda barn. I Sydkorea erbjuds betald mammaledighet i regel i tre månader, med 30 % av lönen, och pappaledigheten är endast en vecka. Sedan 2014 erbjuder IKEA Retail South Korea sina medarbetare sex månaders mammaledighet med full lön och en månads betald pappaledighet – utöver den ettåriga obetalda ledigheten som täcks med stöd från regeringen. Många mammor med nyfödda barn får förlossningsdepression eftersom papporna inte kan stå för kostnaderna och det inte erbjuds något bidrag från regeringen. Eftersom majoriteten av unga sydkoreanska par planerar att ha ett eller inga barn innebär den förbättrade föräldraledigheten – i kombination med DAGIS – en enorm skillnad i vardagen för många unga sydkoreanska familjer.
När människor har samma förutsättningar att växa, oavsett kön eller bakgrund, är alla vinnare. Jämställdhet fungerar helt enkelt bättre – i Sydkorea och över hela världen.
Mångfald finns i alla former och storlekar
Inom IKEA koncernen välkomnar vi alla dimensioner av mångfald. En arbetsplats som präglas av mångfald är bra för våra kunder och för vår verksamhet. Att arbeta med olikheter hjälper oss att växa både som individer och som organisation.
Två kvinnliga IKEA medarbetare håller om varandra.
Jämställdhet
Vi anser att jämställdhet är en mänsklig rättighet. Vår ambition är att uppnå jämställdhet inom IKEA koncernen, och det går längre än 50/50 i könsbalans gällande alla nivåer och befattningar. Jämställdhet handlar också om att skapa en inkluderande kultur där alla kön värdesätts utifrån sina unika insatser.
Det är därför vi... har jobbat med jämställdhet under mer än tio års tid. Vi är stolta över att ingå i den första FN-panelen på hög nivå om kvinnors ekonomiska egenmakt för att hjälpa till att frigöra potentialen hos kvinnor att fullt ut delta i ekonomin och uppnå ekonomiskt oberoende.
En manlig IKEA medarbetare pratar med två kunder, en kvinna och en man.
HBTQ+
Som ett humanistiskt och värdedrivet företag stödjer vi våra HBTQ+-medarbetares rätt att vara sig själva. Vi erbjuder jämlika möjligheter att utvecklas inom IKEA koncernen och att bidra till vår verksamhet. Vi jobbar aktivt för att skapa en helt inkluderande arbetsmiljö för att på så sätt bidra till en positiv förändring inom alla våra verksamhetsområden och i samhället i stort.
Det är därför vi... har gått med i Workplace Pride, en ideell paraplyorganisation som jobbar för att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (HBTQ-personer) ska känna sig accepterade på arbetsplatsen. Genom det här medlemskapet kan vi nätverka med andra globala företag samt utbyta erfarenheter av hur man kan arbeta med HBTQ+-frågor.
”INKLUDERING ÄR ALLAS ANSVAR”
”INKLUDERING ÄR ALLAS
ANSVAR”
Inkludering
För IKEA koncernen handlar inkludering om att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare kan trivas, känner sig välkomna och får respekt, stöd och uppskattning. Det handlar om att utveckla en infrastruktur med olika samarbetssätt, och det handlar om att dagligen träna på inkluderande beteenden och att göra det bästa av våra olikheter.
Möt vår medarbetare Irina Sukhareva och läs om hennes syn på mångfald och inkludering på IKEA i Ryssland.
Möt Irina Sukhareva,
ansvarig för distributionscenter och ambassadör för mångfald och inkludering på IKEA Ryssland.
En lila fyrkant
Inkludering i praktiken
En verkligt inkluderande arbetsplats bidrar till vår kreativitet och till våra affärsresultat.
Hej Irina! Berätta om ditt arbete inom IKEA koncernen.
Jag började arbeta på IKEA 2004 och har haft flera olika roller inom personaladministrationen. I januari 2016 tillträdde jag min nuvarande tjänst som ansvarig för distributionscenter.
Det bästa med mitt jobb är att få se hur mycket vi kan åstadkomma och hur bra vi kan lyckas när vi hjälps åt. Jag tycker att det är häftigt och inspirerande att se hur vi som individer kan förändras, lära och utvecklas när vi börjar lyssna på varandra.
2015 utsågs jag till ambassadör för mångfald och inkludering. Jag har alltid haft ett starkt engagemang för mångfald och jämlikhet på grund av min personliga bakgrund. Min familj flyttade ganska ofta, och jag vet själv hur det känns att vara främling på en ny plats.
Jag kommer också från en multikulturell familj, och känner för människor som avviker från andra och är annorlunda. Efter en fantastisk workshop i Ryssland för ledare från olika organisationer kände jag en stark glädje över att få ingå i nätverket av ambassadörer för mångfald och inkludering.
Mångfald och inkludering är en central del av IKEA värderingarna. Vad betyder det här för dig?
Jag uppskattar verkligen att hänsyn till människor och mångfald och inkludering ingår i vår vision och i våra värderingar. Som företag präglas vi av humanism och anser att alla har rätt att bli rättvist behandlade och att alla ska få samma möjligheter, oavsett bakgrund.
Jag känner stolthet när jag ser hur människor förändras och ofta börjar blomma ut när de hittar ett företag där de får vara sig själva, där de känner sig accepterade, där de börjar upptäcka nya möjligheter och där de får växa som individer och utveckla sin kompetens.
För tio år sedan betraktades distribution primärt som något som män sysslade med. Jag minns när vi bara hade en enda kvinna på vår driftavdelning. Det var en utmaning att få kvinnorna att tro på att även de kunde bli skickliga på att fylla lastbilar, köra truck och utföra samma arbetsuppgifter som männen!
I dag har situationen förändrats till det bättre, och en kvinnlig medarbetare är inget att förvånas över längre. Det är fantastiskt! Att vi som team präglas av mångfald gör oss enbart bättre och mer effektiva.
Möt vår medarbetare Alejandra Pinol och läs om hennes syn på mångfald och inkludering på IKEA i Kina.
Möt Alejandra Piñol,
nationell personalchef och ambassadör för mångfald och inkludering på IKEA Kina.
Hej Alejandra! Berätta om ditt arbete inom IKEA koncernen.
Jag arbetar som nationell personalchef i Kina. Jag ansvarar för att driva personalfrågorna i landet från vision till handling. Jag tycker att det är väldigt viktigt att våga drömma stort, att kunna översätta drömmen till en konkret agenda och att kunna föra agendan framåt på ett konsekvent sätt som ger effekt, med målet att utveckla verksamheten och göra ett positivt avtryck i människors liv.
I Kina vill vi ha användarna i fokus och ge varje individ de rätta verktygen för att våga leda andra och drivas av möjligheter utifrån ett entreprenöriellt tänkande. Vi tror att förändring börjar hos var och en av oss, och eftersträvar att alltid vara den bästa versionen av oss själva.
När vi är den bästa versionen blir vi alla vinnare: det är bra för var och en av oss och det är bra för företaget… Det är helt enkelt lönsamt!
Mångfald och inkludering är en central del av IKEA värderingarna. Vad betyder det här för dig?
Jag tycker det är fantastiskt att få arbeta för ett företag som har ett sådant starkt fokus på mångfald och inkludering. Agendan för mångfald och inkludering är fast förankrad och inspirerar varje land att fylla eventuella luckor.
I Kina i synnerhet känner jag mig stolt över balansen mellan könen när det gäller lika behandling och andelen kvinnor och män inom organisationen. Faktum är att vi under 2017 har uppnått balans mellan könen (50/50 %) på alla ledningsnivåer, men också lika lön för lika arbete. Jag är glad över att få ingå i nätverket för mångfald och inkludering. Vårt gemensamma mål är att skapa en arbetsmiljö som präglas av mångfald och inkludering, vilket har en positiv effekt på såväl verksamheten som samhället. Jag brukar tänka att en dröm som du drömmer själv aldrig blir mer än en dröm; medan en gemensam dröm är början på en ny verklighet.
JOBBA INOM IKEA KONCERNEN: VÅRA VÄRDERINGAR | VÅRA MÖJLIGHETER | ARBETSPLATS OCH FÖRDELAR
VÅRA MÖJLIGHETER
Karriärvägar lika unika som du
På IKEA har vi fantastiska karriär- och utvecklingsmöjligheter. Som medarbetar uppmuntras du att prova på olika arbetsroller, växla mellan olika funktioner och till och med flytta utomlands (om du vill). Du kan själv staka ut din karriärväg utifrån din utvecklingsplan och dina mål. Vi tror att alla medarbetare har möjlighet att utvecklas. När du växer, växer också IKEA. Vill du börja växa med IKEA kan du ta en titt på våra olika arbetsområden nedan eller söka lediga jobb.
No Youtube Player
Det finns ingen typisk IKEA karriär. Hör några av våra medarbetare berätta om sin.
En titt på vad vi gör
Heminredningsbranschen omfattar så mycket mer än du tror!
Vi erbjuder möjligheter inom många olika områden:
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Hållbarhet.
Hållbarhet
Vi jobbar för att minimera våra verksamheters påverkan på miljön och att hjälpa människor att leva ett mer hållbart liv hemma.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Inköp.
Inköp
Vi arbetar över hela världen för att få bästa möjliga valuta för pengarna, både för IKEA och för våra kunder.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Kundrelationer.
Kundrelation
Vi jobbar i olika roller på och utanför våra varuhus, i receptionen, kassorna, Byten & Återköp samt på IKEA Kundservice.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet HR.
HR
Vi sköter rekrytering, utbildning och förmåner. Vårt jobb är att locka, utveckla och inspirera våra många medarbetare.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Försäljning.
Försäljning
Vi brinner för människor och detaljhandel. Vi jobbar dagligen med IKEA-sortimentet.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Kvalitetskontroll.
Kvalitetskontroll
Vi har arbetsuppgifter inom produktutveckling och leveranskedjan hos IKEA. Vi arbetar för att förbättra alla produktkvalitetsaspekter.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet E-handel.
E-handel
Vi jobbar nationellt och globalt för att utveckla och förbättra vår e-handelsupplevelse.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Ekonomi och affärsutveckling.
Ekonomi och affärsutveckling
Vi sköter ekonomin på IKEA och tar strategiska affärsbeslut som främjar tillväxt.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Design och produktutveckling.
Design och produktutveckling
Vi är designers och produktutvecklare som jobbar med att bygga upp och förbättra produktsortimentet på IKEA.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Marknadsföring och PR.
Marknadsföring och PR
Vårt uppdrag är att bygga varumärket IKEA och inspirera människor att besöka varuhuset och se värdet i vårt utbud.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Kommunikation och inredningsdesign.
Kommunikation och inredning
Våra strategiska och visuella färdigheter väcker tusentals IKEA produkter till liv – i varuhusen och i olika medier.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Varuhusdrift.
Varuhusdrift
Vi jobbar som ett team och ansvarar för olika aspekter av driften av ett IKEA varuhus. Det handlar om snabb och rörlig handel vilket vi gillar!
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet IT.
IT
Vi hjälper IKEA att ta fram affärslösningar. IT levererar inte bara teknik, utan snabba, effektiva och användarvänliga tjänster.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Restaurang (IKEA Food).
Restaurang (IKEA Food)
Det finns många olika typer av arbete för dig som gillar mat – främst i restaurangen, bistron och Swedish Food Market på våra IKEA varuhus.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Logistik.
Logistik
Vi ser till att produkternas väg från leverantörerna till kunderna blir så smidig som möjligt. Vi är experter på att packa platta paket!
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Transport.
Transport
Vi jobbar hårt för att säkerställa bästa möjliga transportlösningar för IKEA produkter från världens alla hörn.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Fastigheter.
Fastigheter
Vi utvecklar och driver en mängd olika IKEA-fastigheter runt om i världen.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Produktion.
Produktion
Alla de här IKEA produkterna du ser? De produceras i ett nära samarbete med leverantörer runt om i världen.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Projektledning.
Projektledning
Vi håller koll på alla olika typer av IKEA-projekt så att de håller tidsramar och budget.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet IKEA Industry.
IKEA Industry
Vi arbetar på tillverkningssidan när det gäller att skapa IKEA produkter som förbättrar livet hemma för människor i hela världen.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet IKEA center.
IKEA centres
Vi driver och utvecklar handelsdestinationer som etableras tillsammans med våra IKEA-varuhus.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar arbetsområdet Övrigt.
Övrigt
Jodå, hos oss finns ännu fler roller! IKEA världen erbjuder närmast ändlösa möjligheter.
Silhuett av en IKEA produkt som representerar ett arbetsområde.
De flesta ser bara en vattenkanna.
Bild på IKEA medarbetaren Eldin Topic.
”Jag ser att jag kan inspirera mina medarbetare att utveckla sig själva.”
Eldin Topic
Chef för Sales & Supply Support
Logistik
Bild på IKEA medarbetaren Maria Andersson.
”Jag ser att jag ständigt kan skapa nya sätt att växa.”
Maria Andersson
Centerchef
IKEA Centres
Bild på IKEA medarbetaren Jakob Dackander.
”Jag ser möjligheten att få resa i mitt jobb.”
Jakob Dackander
Säljare
Sovrum
Bild på IKEA medarbetaren Souzan Meana.
”Jag ser att man kan hamna varsomhelst, oavsett var man börjar.”
Souzan Meana
Gruppchef
IKEA Business Solutions
JOBBA INOM IKEA KONCERNEN: VÅRA VÄRDERINGAR | MÅNGFALD OCH INKLUDERING
VÅRA MÖJLIGHETER | ARBETSPLATS OCH FÖRDELAR
ARBETSPLATS OCH FÖRDELAR
En plats att känna sig hemma på
När du arbetar i IKEA koncernen är du en del av en inspirerande och rolig miljö med högt tempo. Vi är världens största återförsäljare av heminredning med 155 000 medarbetare och verksamhet i 43 länder (under verksamhetsåret 2015). Men det är viktigt för oss att jobba på ett icke-byråkratiskt sätt. Här kan du alltid vara dig själv. Vi uppmuntrar faktiskt till det!
På IKEA har vi respekt för varandra och våra skillnader, och vi är öppna för att alla ska kunna bidra. Så oavsett var i världen du jobbar kommer du troligen att träffa en blandad grupp med människor – med olika bakgrunder, olika kunskaper och mycket humor.
IKEA medarbetare som har fikarast.
Det har sina fördelar att jobba hos oss.
Vi har en stark tro på våra medarbetare. Medarbetarna tar med sig sina unika idéer och talanger till jobbet varje dag – det är de som gör IKEA till vad det är. Vi vill se till att varje medarbetare känner sig välkommen och uppskattad, och har möjlighet att utveckla sin potential. För när våra medarbetare växer, växer också IKEA. Så oavsett var du befinner dig i världen har du tillgång till olika fördelar.

Det här är bara några av dem:
IKEA medarbetare som jobbar i varuhuset.
One IKEA Bonus
IKEA:s bonusprogram One är ett bonussystem för alla medarbetare inom IKEA koncernen. Programmet är resultatbaserat. Det grundar sig på våra värderingar om enkelhet och gemenskap, där alla inom samma enhet jobbar mot samma mål. Gemensamma mål hjälper oss att jobba tillsammans som ett IKEA.
Fotocollage av olika IKEA medarbetare.
IKEA Tack! lojalitetsprogram
Tack! är vårt sätt att visa uppskattning för våra medarbetare för deras lojalitet mot IKEA och deras insatser för vår fortsatta framgång. Via lojalitetsprogrammet Tack! får IKEA medarbetare ett ytterligare tillskott till sina pensionsfonder. Alla heltidsanställda medarbetare i ett land får samma belopp – oavsett enhet, befattning eller lön.
En IKEA medarbetare inne på tag-själv-lagret i ett IKEA varuhus.
Utvecklingsmöjligheter
Vi investerar i våra medarbetares utveckling genom att erbjuda olika interna utbildningsprogram – för alla som vill utvecklas och lära sig nya saker. Alla IKEA medarbetare får också chansen att ta fram en utvecklingsplan. Tillsammans med sin chef sätter man upp mål för de kommande åren.
> Se alla lediga jobb
Silhuett av en IKEA produkt som representerar ett arbetsområde.
De flesta ser bara en mugg
Bild på IKEA medarbetaren David Johansson.
”Jag ser ett globalt företag som fortfarande tänker lokalt.”
David Johansson
Produktutvecklare,
IKEA Food/restaurang
Bild på IKEA medarbetaren Sofie Johansson.
”Jag ser inget avstånd mellan chefer och medarbetare.”
Sofie Johansson
Byten & Återköp
Kundrelation
Bild på IKEA medarbetaren Josefin Matsdotter.
”Jag ser ett IKEA som är bra på att lyfta fram det som människor är bäst på.”
Josefin Matsdotter Berggren
Inredare
Kommunikation och inredningsdesign
Bild på IKEA medarbetaren Stefania Nervi.
”Jag ser en chef som alltid har tid med mig.”
Stefania Nervi
Global katalogspecialist,
Marknadsföring och kommunikation
Bild på IKEA medarbetaren Tobias Johansson.
”Jag ser förmåner som är lika för alla och det är imponerande.”
Tobias Johansson
Analytiker
E-handel
DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV:
MÄNNISKOR & MILJÖ
För en hållbar framtid
Se vad hållbarhet betyder för oss på IKEA och vad vi gör för att värna om människor och miljö.
> Läs mer om Människor & miljö
Ett foto av en indisk flicka i ett klassrum
OM IKEA KONCERNEN
Vårt företag
Vill du veta mer om vad vi gör innan du ansöker om en tjänst? Här kan du få reda på mer om oss.
> Läs mer Om IKEA koncernen
En ung man dricker kaffe i en IKEA restaurang