Hoppa till innehållet

Svenska samarbeten

IKEA i Sverige

IKEA vill bidra till att skapa ett bättre liv för människor och samhällen som berörs av vår verksamhet.

Här är några exempel på hur IKEA Sverige arbetar långsiktigt för att aktivt bidra till en positiv förändring och bättre vardag i våra närområden. Detta är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.
Generation Pep
IKEA är en partner till Generation Pep som arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Sverige är idag ett av Europas mest stillasittande länder och andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter om dagen, är liten. IKEA delar synen på att vårt samhälle står inför stora utmaningar när det kommer till barn och ungdomars hälsa och livsstil. Vi stödjer behovet av att en förändring måste till där vi har en viktig roll att spela när det gäller att sprida kunskap och skapa engagemang som sätter barn och ungdomars hälsa och livsstil på agendan. Detta går helt i linje med vår vision om att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

> Läs mer om Generation Pep
Barn på matta