Hoppa till innehållet

MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN

Vi sätter människorna främst

Kvinna och barn i Indien
Vi vill göra vad vi kan för att skapa ett bättre liv för de människor och samhällen som påverkas av vår verksamhet. Från våra medarbetare och leverantörer, till barn och familjer som lever i några av världens mest utsatta områden – vi strävar ständigt efter att främja jämlikhet, jämställdhet, mångfald och respekt för mänskliga rättigheter i allt vi gör. Ladda ner IKEA koncernens hållbarhetsrapport för 2016 (PDF)
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | SOCIALA ENTREPRENÖRER
Mänskliga rättigheter
Ingen är jämlik förrän alla är jämlika
Mänskliga rättigheter för alla, varje dag. Vår vision ”att skapa en bättre vardag för de många människorna” omfattar våra medarbetare och kunder samt våra leverantörers medarbetare och de samhällen där de lever och verkar. Och det handlar inte om enstaka insatser utan det är ett arbete som pågår varje dag, året runt. Våra medarbetare kan förvänta sig en rättvis behandling och jämlika möjligheter oavsett etnicitet, religion, kön, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. För en rättvis spelplan med lika villkor tar fram det bästa hos oss alla, män som kvinnor. Och det ska vara lika villkor varje dag, inte bara när det passar.
Respekten för mänskliga rättigheter, med utgångspunkt från FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, är en del av allt vi gör och ingår IWAY Standard som är vår uppförandekod för leverantörer.
> Ladda ner IWAY Standard (PDF)
Vi bryr oss inte bara om våra produkter utan även människorna bakom kulisserna.
Respekt för mänskliga rättigheter är en del av allt som IKEA gör och ingår i den uppförandekod IKEA har för leverantörer
En indisk flicka i skolan
Vi vill värna om barnen
Vi strävar efter att alltid se till barnens bästa, oavsett om det handlar om produktdesign eller åtgärder för att förhindra barnarbete.
Barnen i fokus
När vi utformar våra produkter försöker vi alltid utgå ifrån barnets perspektiv. Vi vill att våra produkter ska hjälpa barn i deras utveckling och att våra varuhus ska vara en plats där de kan leka, precis som om de var hemma. Vi samarbetar med experter på barns utveckling för att få kunskap om och förstå behoven i olika utvecklingsstadier.
Strikt förbud mot barnarbete
Vi anser att barn har rätt till en tillvaro skyddad från exploatering, övergrepp och vanvård. För IKEA är barnarbete oacceptabelt och något som vi jobbar aktivt för att förebygga och eliminera. Vår uppförandekod gällande barnarbete, som presenterades år 2000, har utvecklats i nära samarbete med Rädda Barnen samt med rådgivning från ILO (International Labour Organization) och UNICEF.
Långsiktiga lösningar
Att förebygga och eliminera barnarbete är en stor utmaning, och för att komma tillrätta med problemet måste man se till helheten och angripa orsakerna. Därför stödjer IKEA Foundation UNICEF:s och Rädda Barnens program i 25 000 byar i ett antal områden i Indien och Pakistan, som i slutet av år 2017 kommer att ha nått ut till sammanlagt 15 miljoner barn.
> Läs mer om IKEA Foundation
Two persons in a wood factory standing by an assembly line.
Vår IWAY Standard:
- Förbud mot barnarbete
- Förbud mot tvångsarbete
- Förbud mot diskriminering
- Organisationsfrihet
- Minst minimilöner samt övertidsersättning
- En säker och hälsosam arbetsmiljö, förhindra utsläpp till luft, mark och vatten och jobba för att minska energiförbrukningen.
> Ladda ner IWAY Standard (.pdf)
Bygger partnerskap med sociala entreprenörer
Sociala entreprenörer jobbar för att skapa en bättre vardag i sina samhällen. De använder företagandet som ett sätt att tackla sociala och miljömässiga utmaningar, som att till exempel återplantera skog, minska fattigdomen och stärka kvinnor. Därför är vi stolta över vårt långsiktiga samarbete med sociala entreprenörer runt om i världen.
Genom att jobba nära tillsammans med våra samarbetspartners kan vi lära oss av varandra samt utbyta affärserfarenheter och idéer om design. Ett nära samarbete gör att vi också kan anpassa produktionen efter odlingssäsongerna. Det gör att hantverkarna som tillverkar kollektionerna kan balansera arbetet med andra jobb och sitt familje- och samhällsansvar.
Samarbetet med sociala entreprenörer ger oss inspiration och tillgång till skickliga hantverkare som jobbar med traditionella hantverksmetoder. De produkter vi skapar tillsammans är alla gjorda för hand i ett begränsat antal och säljs på utvalda IKEA varuhus där vinsten sedan återinvesteras i projektet.
No Youtube Player
No Youtube Player
Ingen vanlig matta
TÅNUM trasmatta är ett bra exempel på hur vi kan förena två av våra främsta passioner – att minska avfallet och att skapa en bättre vardag. TÅNUM är gjord av restmaterial från vår produktion av metervaror och påslakan vilket gör att ingen matta är den andra lik. Trasmattor är något som funnits i svenska hem i mer än 150 år.
Idén till den här designen kom från en ung finsk designstudent, Erik Bertell, som ville återuppfinna mattan i en mer modern tolkning. Men en del stora idéer stannar inte där, utan går ett steg längre. I TÅNUM produktionen omvandlas avfall till en resurs och dessutom vävs de av skickliga kvinnliga hantverkare i Bangladesh. Det skapar jobb åt kvinnorna som därmed får en stabil inkomst. Se filmen och hela historien om vår TÅNUM matta.
Hantverkare från de sociala företagen Rangsutra, Doi Tung Development Project och Industree PT.
Lokal utbildning om bättre bomullsodling
Samarbete med WWF för att förbättra bomullsodlarnas förhållanden
IKEA och WWF har haft ett framgångsrikt samarbete gällande bomullsodlingsfrågor i mer än tio år. Samarbetet har lett till att cirka 110 000 odlare i Indien, Pakistan, Kina och Turkiet har börjat odla bomull på ett mer hållbart sätt. Genom att minska användningen av kemiska gödningsmedel och använda fler naturliga alternativ till kemiska bekämpningsmedel kan småskaliga odlare sänka sina kostnader utan att skördarna blir sämre. Pengarna de sparar kan de använda till att investera i vattenbesparande droppbevattning eller kanske i barnens utbildning.
> Läs mer om vårt samarbete med bomull (.pdf)
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | SOCIALA ENTREPRENÖRER
SOCIALA ENTREPRENÖRER
IKEA Sociala entreprenörer –
hjälp till självhjälp
Sociala entreprenörer jobbar för att skapa en bättre vardag i sina samhällen. De använder företagandet som ett sätt att tackla sociala och miljömässiga utmaningar, som att till exempel minska fattigdomen och stärka kvinnors rättigheter.
Sedan starten 2012 har IKEA etablerat flera pågående samarbeten med sociala entreprenörer som sysselsätter lokala hantverkare i utsatta samhällen över hela världen. De sociala företag vi samarbetar med är främst självhjälpsgrupper och kvinnoägda kooperativ. Med en acceptabel försörjning kan de både vinna respekt och skapa en bättre framtid för sina familjer.
Tillsammans skapar vi unika produkter med traditionella hantverksmetoder och -material – kollektioner i begränsad upplaga finns på IKEA i utvalda länder.
No Youtube Player
Jämställdhet fungerar bättre – även i Indien. IKEA INNEHÅLLSRIK är den sjunde tillfälliga kollektionen som har skapats tillsammans med skickliga kvinnliga hantverkare i Indien.> Se kollektionen INNEHÅLLSRIK
Den 8 mars 2018 firar IKEA Group Internationella kvinnodagen och uppmärksammar arbetet med att bygga en mer inkluderande och jämställd värld. INNEHÅLLSRIK är den sjunde tillfälliga kollektionen som har skapats tillsammans med skickliga kvinnliga hantverkare i Indien. Genom att kvinnornas positioner stärks med hjälp av hantverk kan de förbättra sin tillvaro, till exempel genom bättre mat och utbildning för sina barn.
När människor har samma förutsättningar att växa, oavsett kön eller bakgrund, är alla vinnare. Jämställdhet fungerar helt enkelt bättre – i Indien och över hela världen.
INNEHÅLLSRIK säljs i Belgien, Hongkong, Indien, Japan, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tyskland, USA och Österrike.
No Youtube Player
Träffa Mani som lär dig grunderna i korgflätning.
Jämställdhet fungerar bättre – även i Indien
PÅTÅR specialutgåva
PÅTÅR specialutgåva innehåller 100 % Arabica-kaffe av hög kvalitet från ett och samma ställe i Vita Nilregionen i Uganda och är ett samarbete med tusentals småskaliga kaffebönder.
Vi lanserar 100 % Arabica-kaffe av hög kvalitet från ett och samma ställe i Uganda
Uganda är den största kaffeexportören i Afrika, samtidigt är den genomsnittliga storleken på en kaffeodling inte större än 0,25 hektar – en fjärdedel så stor som en fotbollsplan. Det är inte lätt att driva en lönsam odling med så små resurser. För att stödja böndernas ekonomiska oberoende och främja mer hållbara odlingstekniker samarbetar IKEA med ett regionalt kaffeprojekt. Tack vare projektet kan vi introducera vårt första kaffe från ett och samma ställe på IKEA Swedish Food Market. 100 % Arabica-bönor från Vita Nilregionen. Ett speciellt kaffe med en unik smak, skapad i samarbete med tusentals bönder med småskaliga odlingar.
Gott kaffe med ännu godare eftersmak
En ugandisk kvinna med brett leende som är involverad i Vita Nilprojektet.
På IKEA letar vi alltid efter sociala entreprenörer eller affärsmodeller som delar vår vision. Vita Nilprojektet är ett sådant initiativ, och ett där vi ser en möjlighet till ett långsiktigt partnerskap som leder till positiv utveckling. Projektet startade för nästan 20 år sedan som ett försök att främja odling av Arabica-kaffebönor i en region som traditionellt odlat mindre eftertraktade bönor. Genom att stödja initiativet bidrar IKEA till att förbättra ekonomin för odlarna och deras familjer. Vi är glada att vara den första globala återförsäljaren som erbjuder kaffe från Vita Nilregionen.
De ugandiska jordbrukarna får råd och utbildning som en del av Vita Nilprojektet.
Vi anser att det är viktigt att inkludera kvinnor och ungdomar för att stödja hållbara försörjningsmöjligheter. Vita Nilprojektet uppmuntrar att ansvaret delas mer lika både i jordbrukarnas företagsverksamhet och hushåll. Det uppmuntrar även delad tillgång till resurser för att öka kvinnornas självständighet. Men det handlar även om att se utmaningarna i vardagen, till exempel att åtkomsten till vatten direkt vid bearbetningsanläggningen minimerar behovet av långa och ibland riskabla vandringar för att hämta vatten. Genom att åtgärda dessa och många andra problem kommer kaffeodlingen i Vita Nilregionen förhoppningsvis vara en attraktiv verksamhet för generationer framöver.
En hand med nyplockade kaffebär.
Början på ett långsiktigt partnerskap
Genom att göra en långsiktig insats för odlarna i Vita Nilregionen går vi in i ett partnerskap där alla är vinnare. Vårt speciella PÅTÅR kaffe är inget välgörenhetsprojekt – det är en affärsmöjlighet. Tillsammans med vår leverantör och våra IKEA varuhus får odlarna möjlighet att sälja sin produkt och vi får gott kaffe med hög kvalitet.
Men eftersom det inte finns tillräckligt med Arabica-bönor från Vita Nilregionen för att vi ska kunna sälja kaffet på alla IKEA varuhus i hela världen kommer den här specialutgåvan endast att säljas i utvalda länder. Allt eftersom skördarna växer hoppas vi kunna öka antalet marknader.
PÅTÅR specialutgåva är en frisk och fruktig mellanrost med diskreta toner av vanilj och kola.
En bild med en person som går längs en stig på landsbygden i Uganda.
Din kafferast gör skillnad
Precis som alla andra medlemmar i serien PÅTÅR är den ugandiska specialutgåvan UTZ-certifierad och ekologisk enligt EU-standarder. Kort sagt innebär det högre avkastning, bättre inkomster och försörjningsförhållanden för odlarna, och dessutom bättre skydd för miljön och naturresurser som vatten, jord och luft.
Som kund kan du spåra kaffets ursprung och läsa mer om odlingarna som bönorna kommer från på utz.org/IKEA.
Representanter från IKEA träffar lokala hantverkare.
Bygger partnerskap med sociala entreprenörer
Vi vill bygga varaktiga relationer med våra partners och stödja deras utveckling, och det är därför vi arbetar tillsammans för att sprida kunskap om konstruktion, tillverkning, miljöledning, export och annat. Med vår hjälp får de sociala entreprenörer vi arbetar med tillgång till en global marknad, vilket ger dem en stark grund för självförsörjning och oberoende.
Eftersom alla produkter är handgjorda – eller kommer från småskaliga jordbruk – och företagen har tillgång till begränsade resurser, är även produktionen begränsad. Det är därför vi bara kan erbjuda kollektionerna i utvalda länder. Genom vårt samarbete med sociala entreprenörer vi vill stödja positiv ekonomisk och social utveckling runt om i världen – långsiktigt hållbar förändring på ett sätt som aldrig kan uppnås med välgörenhet.
En karta som visar länderna där IKEA samarbetar med sociala entreprenörer.
”De tillägnar sig kunskaper och får tillgång till de resurser
som krävs för att uppnå en varaktig förändring i sina liv.
Och de är inte beroende av välgörenhet.”
Sumita Ghose, grundare och vd, Rangsutra
Just nu arbetar vi med sociala entreprenörer i Indien, Jordanien, Thailand, Uganda, Rumänien, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Kroatien, USA och Kanada. Vi söker aktivt efter nya samarbetspartner runt om i världen.
Hör de inspirerande berättelserna om två indiska kvinnor
– en social entreprenör och en hantverkare – som arbetar tillsammans med IKEA.
No Youtube Player
No Youtube Player
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | LEVERANTÖRER | SOCIALA ENTREPRENÖRER | IKEA FOUNDATION | VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL |
IKEA FOUNDATION
Vi vill förbättra barns möjligheter
Oavsett omständigheterna så förtjänar alla barn ett hem, en hälsosam start i livet, en bra utbildning och en dräglig familjeinkomst. IKEA Foundation stödjer olika program som drivs av respekterade organisationer – som UNICEF och Clinton Health Access Initiative – för att hjälpa barn och ungdomar i världens fattigaste områden att skapa en bättre framtid för sig själva och sina familjer. De program som för närvarande stödjs förväntas vid slutet av år 2015 ha nått ut till 100 miljoner barn.
> Läs mer om IKEA Foundation
Två barn i ett flyktingläger
IKEA Foundation skänker tiotals miljoner euro till välgörenhet varje år genom medel som hämtas från vinsterna hos IKEA .
Fyra sätt på vilka IKEA Foundation hjälper barn
En flicka i skolan
Stärka kvinnor och flickor
Genom att hjälpa kvinnor med utbildning, yrkesträning, bättre hälsovård eller lån så att de kan starta småföretag kan vi förbättra barns hälsa, utbildning och framtid. IKEA Foundation stödjer program som syftar till att stärka och utbilda kvinnor, för att därmed ge dem bättre möjligheter att försörja sig själva och sina familjer.
> Läs mer om IKEA Foundations arbete för kvinnor
Barn som inte går i skolan är mest utsatta
Förebygga barnarbete
Sedan år 2000 har vi skänkt 80 miljoner euro till UNICEF och Rädda Barnen för att bekämpa grundorsakerna till barnarbete i Indien och Pakistan. Våra program har redan hjälpt 12 miljoner barn att få tillgång till bättre skolor och skydd mot att tvingas till arbete, och programmen utökas nu för att omfatta ännu fler barn.
> Läs mer om IKEA Foundations arbete mot barnarbete
En pojke sitter i sin mammas knä medan en kvinnlig läkare lyssnar på hans hjärta.
Hjälp i nödsituationer
Alla barn ska ha rätt till utbildning och lek. Men när naturkatastrofer och konflikter vänder upp och ned på deras liv går de ofta miste om möjligheten att bara vara barn. Därför erbjuder IKEA Foundation ekonomiskt stöd och skänker IKEA produkter för att lindra nöden vid akuta kriser via organisationer som Läkare utan gränser, UNICEF, Rädda Barnen och FN:s flyktingorgan (UNHCR). > På IKEA Foundations webbplats kan du läsa mer om olika projekt vid nödsituationer.
IKEA FOUNDATION | VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL | FLYKTINGAR
VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL
Kom och lek!
Leken är ett universellt språk som förenar oss alla – oavsett varifrån vi kommer. När vi leker kommer vi närmare varandra, lär oss nya saker, utvecklas och har kul.
Vi vet att leken spelar en viktig roll för barnens välbefinnande och utveckling. Att leka är att lära för livet. Därför vill vi gärna hjälpa till att hitta sätt som gör att vi kan leka mer!
Vi inser att lek inte är något man bara pratar om. Man måste uppleva den. Vi vet också att bristen på säkra platser att leka på utgör ett stort hinder för lek runt om i världen. Under IKEA kampanjen Lek för alla barns rätt omvandlar vi därför IKEA varuhus världen över till gigantiska lekzoner och bjuder in alla att komma och leka med oss.
Kampanjgrafik för Lek för alla barns rätt – fyrkanter med barnmönster i olika färger.
SAGOSKATT – allt går till välgörenhet
SAGOSKATT är äntligen här! En tillfällig kollektion av gosiga mjukdjur som ritats och designats av barn som en del av den årliga mjukdjursteckningstävlingen. Mjukdjuren är inte bara söta och charmiga, de har också ett högre syfte. Som en del av vår kampanj Lek för alla barns rätt skänker IKEA hela den globala omsättningen från SAGOSKATT till projekt som stödjer barns rätt till lek och utveckling. Så här handlar det om barn som designar för barn.
> Se de gosiga SAGOSKATT mjukdjuren
”De tio vinnarteckningarna utgör en charmig mix av fantasidjur. Helt enkelt underbara och personliga kombinationer av färger, former och uttryck som kickar igång min egen fantasi.”
Bodil Fritjofsson, produktutvecklare på Barnens IKEA, IKEA of Sweden
Tio gosiga SAGOSKATT mjukleksaker i förgrunden, vinnarna från 2016 års mjukdjursteckningstävling, står på ett grönt textilgolv mot en blå bakgrund.
I årets kollektion finns en kramvänlig hippo-krokodil, en enhörningstax med regnbågsfärgade vingar, ett leende regnbågsmoln, ett lejon som heter ”Tiger” och sex andra kreativa och gosiga mjukleksaker.
Bodil Fritjofsson
Lek är ett grundläggande behov
Många är inte medvetna om att lek är ett grundläggande behov och att alla barn har rätt till lek enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. IKEA Foundation samarbetar med några av de mest framstående organisationerna i den här frågan: Handicap International, Room to Read, Rädda Barnen, Special Olympics, UNICEF och War Child. Programmen som kampanjen finansierar fokuserar på att skapa säkra platser där utsatta barn kan leka och utvecklas.
> Läs mer på IKEAfoundation.org
Barn som spelar cricket på en grusplan i solnedgången.
”Alla barn har rätt till lek. Stimulering genom lek utgör en viktig del av hjärnans utveckling och det känslomässiga välbefinnandet hos det lilla barnet.”
”Tyvärr finns det alltför många platser runt om i världen där förödande omständigheter hindrar barnen från att bara vara ’barn’. Med hjälp av kampanjen Lek för alla barns rätt vill vi göra det lättare att leka och utvecklas i några av världens mest utsatta områden samtidigt som vi hjälper till att skapa en global rörelse omkring leken.”
Per Heggenes, VD, IKEA Foundation
Tre flickor hoppar hopprep och har kul i solen.
No Youtube Player
IWitness Global Citizens-programmet
Det här programmet ger IKEA medarbetare möjlighet att själva se hur de pengar som IKEA samlar in via kampanjer för välgörande ändamål, bidrar till ett bättre liv för barn i världens fattigaste områden. Medarbetarna besöker olika projekt som drivs av IKEA Foundations samarbetspartners och delar med sig av sina upplevelser på IKEA Foundations Global Citizens-blogg.
blog.ikeafoundation.org
flyktingar
Så hjälper vi flyktingar
Mellan 2013 och 2015 drev IKEA Group och IKEA Foundation kampanjen En liten lampa kan göra stor skillnad för att ge flyktingfamiljer en ljusare framtid att se fram emot. Tack vare kampanjen kan UNHCR (FN:s flyktingorgan) ge belysning och förnyelsebar energi till hundratusentals människor i Asien, Afrika och Mellanöstern.
> Titta på en film om hur elektricitet gör livet ljusare för syriska flyktingar
IKEA Foundation stödjer även långsiktiga projekt för flyktingar, bland annat projekt som förbättrar utbildning och arbetsmöjligheter i flyktingläger och omgivande samhällen.
IKEA Group arbetar även aktivt med att stödja lokala organisationer med basvaror som de behöver för att kunna förbättra nyanlända flyktingars situation. Många IKEA medarbetare engagerar sig som volontärer och hjälper flyktingar att skapa nya liv i nya samhällen. I vissa länder har vi startat långsiktiga program, med bland annat arbetspraktik, för att hjälpa flyktingar att integreras på arbetsmarknaden.
> Läs mer om IKEA Foundations stöd till flyktingar
Vi på IKEA strävar efter att bidra till en ljusare framtid för flyktingfamiljer och deras barn. IKEA Foundation ger stöd till projekt som förbättrar utbildning och arbetsmöjligheter, och IKEA Group hjälper lokala organisationer med basvaror för att förbättra situationen för flyktingar.
DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV:
ETT HÅLLBART LIV HEMMA
Många bäckar små
Se hur vattensnåla blandare och energibesparande induktionshällar kan hjälpa dig att spara pengar.
> Läs mer om Ett hållbart liv hemma
IKEA vattensnåla blandare minskar vattenförbrukningen med upp till 50 %
Solpaneler installeras på ett IKEA varuhus
ENERGI OCH RESURSER
Positiva förändringar
Se hur vi köper in material på ett ansvarsfullt sätt och arbetar för att bli energioberoende.
> Läs mer om Energi och resurser