Hoppa till innehållet

KEMIKALIER

Kemikalier

Ingen ska utsättas för farliga ämnen
Vi vet att många oroar sig för kemikalier och andra ämnen som inte syns men ändå kan påverka oss. Vi vill att alla våra kunder ska veta att IKEA produkter är säkra och inte medför någon hälsorisk. Därför testas alla produkter omsorgsfullt och vi följer givetvis alla lagar och regler. Vi har dessutom ansvar för att säkra produktionsprocessen, och det görs via vår uppförandekod, IWAY. I den ingår bland annat att inte utsätta våra leverantörer för någon hälsorisk.

Vi sätter ribban högre
Vi ställer höga krav på att våra produkter inte är skadliga för någon. Det finns hundratals olika miljöcertifieringar världen över. Vi har valt att inte använda oss av dem. Istället sätter vi våra egna standarder - ofta högre än vad lagen kräver. Vi tar vårt fulla ansvar för säkra och hälsosamma produkter som tillverkas med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vår logotyp är kvalitetsmarkören.
Giftfria målarfärger
Vi testar våra produkter i testlabb
Alla produkter testas i vårt ackrediterade testlabb i Älmhult, men även tillsammans med oberoende forskningsinstitut runt om i världen. Om det visar sig att en produkt innehåller ett skadligt ämne, eller på annat sätt inte håller måttet, åtgärdas det omedelbart. Vi kan också välja att dra tillbaka en produkt helt om vi bedömer att produkten kan skada våra kunder.

Barnprodukter du kan lita på
Barn är ofta mer känsliga för skadliga substanser – därför har vi ännu högre krav på våra barnprodukter. Alla ftalater har förbjudits i alla våra barnprodukter. Bisfenol A har förbjudits i produkter för barn 0-7 år. Ett exempel nära barnens vardag är rita och pyssla-serien MÅLA som inte innehåller något ämne som kan skada barnets hälsa, med omsorg om nästa generations kreativa hjärnor. Ett annat exempel är vårt Bisfenol A-fria KALAS- och SMASKA-sortiment, som består av tallrikar, skålar, muggar och bestick för barn.
Kemikaliefria barnprodukter
Vi tar bort farliga ämnen ur produkterna
Här är några exempel på vad vi har gjort för att säkerställa hälsa och säkerhet för både våra kunder och leverantörer. Och för miljön.

Bisfenol A (BPA)
2006 förbjöds BPA i plastprodukter för barn (0–7 år) och 2012 i produkter som kommer i kontakt med mat.

Ftalater
Är förbjudna i alla produkter i vårt barnsortiment, och i alla produkter som kommer i kontakt med mat.

PVC
Fasades ut ur de flesta produkter 1996. I dag finns PVC endast i kablar i elektriska produkter.

Flamskyddsmedel
Vi använder aldrig kemiska flamskyddsmedel i våra produkter om det inte krävs enligt nationell lagstiftning. I Sverige används flamskyddsmedel enbart i elektriska artiklar. För att undvika kemiska flamskyddsmedel använder vi istället material med integrerade flamskyddande egenskaper, som till exempel naturlig ull.

Perfluorerade ämnen
Per- och poly-fluorerande alkylsyror (PFAS) förbjöds i våra textilier 2016.

Tungmetaller
Vi följer alla lagar och regler när det gäller tungmetaller i våra IKEA produkter, och för vissa produkter/material har vi även högre krav än vad lagstiftningen kräver.

Formaldehyd
1992 började vi kontrollera och minska halterna i våra produkter och vi säkerställer löpande att nivåerna befinner sig under gränsvärdena. Ämnet förbjöds helt i färg och lack 1993.

CMR-substanser
Substanser som kan vara cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande har vi sedan många år tillbaka förbjudit användningen av. Ett exempel är azofärgämnen som släpper ut cancerframkallande akrylamider och förbjöds i textilier och läder 1996. Vi har också förbjudit användning av färgämnen som klassificerats som allergena eller cancerogena.

Alkylfenol etoxylater (APEO)
APEO kan förekomma vid tillverkning av ett textilmaterial. IKEA har dock förbjudit användning av APEO eftersom de har hormonstörande egenskaper, samt att de har en negativ effekt på miljön.

Giftfri målarfärg