Hoppa till innehållet

ENERGI OCH RESURSER

Vi skapar positiva förändringar

På IKEA vill vi göra det enklare för våra kunder att återvinna våra produkter och förlänga deras livslängd.Att använda mer förnybara material ingår i IKEAs plan för att bli en cirkulär och klimatpositiv verksamhet.Att använda mer förnybara och återvunna material är en del av IKEAs insatser för att bli en cirkulär och klimatpositiv verksamhet.
Vi har redan åstadkommit mycket som är bra för både människor och miljön, men det finns så mycket mer att göra! På vår resa för att bli ett cirkulärt och klimatpositivt företag har vi som mål att använda mer förnybara och återvunna material, eliminera avfallet från våra verksamheter och förändra vårt sätt att utforma produkter och de tjänster som vi erbjuder kunderna för att förlänga produkternas livslängd, samt att betrakta produkterna som resurser för framtiden.
Background image
Vår ambition är att vi senast år 2030 ska ha inspirerat och hjälpt över 1 miljard människor till en bättre vardag inom gränserna för vår planet
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
KLIMAT OCH ENERGI
Investeringar i förnybar energi
Akuta åtgärder krävs för att hejda klimatförändringarna, och därför satsar IKEA Group på att 2020 producera lika mycket förnybar energi som den egna verksamheten förbrukar.
Investeringar i vind- och solenergi
Sedan 2009 har IKEA Group investerat 1,7 miljarder euro i förnybar energi. Vi satsar på att äga och driva 416 vindkraftverk och har installerat ungefär 750 000 solpaneler på våra IKEA byggnader. Under VÅ17 genererade vi förnybar energi motsvarande 73 procent av den energi vi använde i våra verksamheter.
Genom att investera i vind- och solenergi kommer IKEA år 2020 att producera lika mycket förnybar energi som vi förbrukar.
Använd solen som energi i ditt vardagsliv och styr elförbrukningen mer effektivt med Home Solar-solpaneler från IKEA.
Ett bra liv hemma börjar på taket
IKEA Home Solar-solpaneler gör att du som bostadsägare kan använda solen som energikälla i ditt vardagsliv och styra elförbrukningen mer effektivt. Det ger dig större kontroll över dina elräkningar samtidigt som du bidrar med ren, förnybar energi. Fram tills nu har solpaneler varit alltför dyra för de flesta människor. För att hejda klimatförändringarna har vi gjort vårt IKEA Home Solar-erbjudande överkomligt i pris och därmed tillgängligt för fler människor.
background color dark green
Visste du att solpaneler kan sänka din elräkning med upp till 50 procent?
”Tillsammans med våra drygt 800 miljoner besökare har vi en stor roll att spela i samhället. Vi har också en fantastisk möjlighet att göra ren energi tillgänglig för alla våra kunder runt om i världen.”
Pia Heidenmark-Cook, hållbarhetschef, INGKA Holding B.V. och dess kontrollerade bolag.
IKEA Home Solar-solpaneler: Så enkelt
Redo att släppa in lite solsken i ditt hem? IKEA Home Solar omfattar solpaneler som monteras på taket och ett enkelt kontrollsystem som övervakar produktionen. Det är en kostnadseffektiv lösning som gör att hushållet kan generera sin egen el, minska sina koldioxidutsläpp och samtidigt spara pengar.
No Youtube Player
Det är enkelt att köpa
No Youtube Player
Det är enkelt att installera
No Youtube Player
Det är enkelt att använda
We’ve gone all in with LED
Visste du att LED förbrukar 85 procent mindre el än vanliga glödlampor och håller i upp till 20 år?
Visste du att
LED förbrukar
upp till
85 procent mindre
el än vanliga glödlampor och håller i upp till 20 år?
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
TRÄ
Vi älskar trä
Och det gör vi för att det är hållbart, förnybart, återvinningsbart och vackert. Som en av de största träanvändarna i detaljhandelssektorn letar vi ständigt efter smarta sätt att använda materialet och köpa upp det enligt högt ställda krav. Vårt långsiktiga mål är att allt trä ska komma från mer hållbara källor i form av återvunnet eller FSC®-certifierat trä senast 2020!
”Vi uppmuntrar användning av hållbara skogsbruksmetoder i branschen. Vi gör det för att påverka andra och även för att bidra till det viktiga arbetet att avveckla ohållbar skogsskövling”
– Mikhail Tarasov, global skogsbruksansvarig på IKEA
No Youtube Player
Under 2017 uppnådde vi målet att ha 100 % trä från hållbara källor i länder med historiska utmaningar inom skogsbruk.
Under 2017 uppnådde IKEA målet att ha 100 % trä från mer hållbara källor i flera länder.
Inköp från ansvarsfulla källor
All akacia vi köper från Vietnam kommer från FSC-certifierade odlingar. Tillsammans med leverantörer och partner som WWF samarbetar IKEA med småskaliga odlare som säkerställer att akacian odlas på ett sätt som är bättre för miljön och lokalsamhällena.
No Youtube Player
IKEA köper in trä från 50 olika länder i världen.
Visste du att:
IKEA köper in trä från 50 olika länder i världen. Mest från Sverige, Polen, Ryssland, Litauen och Tyskland.
Tuffa krav på utomhusmöbler
Under början av 2000-talet upptäckte man akacians positiva egenskaper i Malaysia – det är ett mycket starkt och hållbart träslag. Då användes det inte alls för möbeltillverkning utan huvudsakligen för pappersindustrin. Idag kan du hitta akaciaträ i ÄPPLARÖ, en av våra mest tåliga serier med utemöbler.
> Se ÄPPLARÖ serien
Akacia är ett tåligt träslag som fungerar perfekt för utemöbler som IKEA ÄPPLARÖ.All akacia från IKEA kommer från hållbara certifierade odlingar.
Akacia är ett rötbeständigt och tåligt träslag som fungerar perfekt för utemöbler som IKEA ÄPPLARÖ.
Vårt akaciaträ kommer från certifierade odlingar som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.
Trä från mer hållbara källor med FSC
FSC arbetar med IKEA för att ta hand om världens skogar genom ansvarsfullt skogsbruk.Tillsammans med WWF och FSC arbetar IKEA för att skydda ekosystem och människors uppehälle.
FSC arbetar för att ta hand om världens skogar genom ansvarsfullt skogsbruk för att se till att vi får behålla våra skogar. Skogarna är hem för över två tredjedelar av alla kända landlevande arter och 80 procent av den landbaserade biologiska mångfalden. Vårt arbete tillsammans med WWF och FSC bidrar till att skydda ekosystem och människors livsnäringar. Vi är en av världens största inköpare av FSC-certifierat trä inom detaljhandeln och är även en av grundarna till FSC tillsammans med WWF.
Förutom att alla leverantörer måste följa vår strikta IWAY-standard för skogsbruk, ökade mängden trä från mer hållbara källor – återvunnet trä och trä från FSC-certifierade skogar – till 77 procent år 2017. Vårt mål är att den siffran ska ligga på 100 procent år 2020.
> Läs mer om det här arbetet på FSC®:s webbplats
Arbete tillsammans med WWF för ett ansvarsfullt skogsbruk
WWF samarbetar med IKEA med bomull, skogar och vatten.Runt 35 miljoner hektar skogsområden har FSC®-certifierats i länder där IKEA samarbetar med WWF.
Vi arbetar med WWF och andra för att bekämpa illegal avverkning och främja ansvarsfull trähandel. Vi började med fem skogsprojekt i sju länder 2002, och idag samarbetar vi i 14 länder med flera olika projekt för att stödja skogscertifiering som främjar både människor och miljö. Arbetet omfattar även att kartlägga och skydda skogar med högt bevarandevärde för att säkra biologiska och sociala värden i skogen.
”Vi har valt att samarbeta med WWF för att hjälpa oss på vår resa att bli hållbarare för människor och miljön,” säger Simon Henzell-Thomas, ansvarig för hållbarhetspolicy och aktörsengagemang på IKEA. ”WWF har djupgående kunskaper inom skogsbruk och träindustrin, och eftersom trä är ett viktigt råmaterial för IKEA blir WWF en naturlig partner som hjälper och utmanar oss att uppnå våra ambitiösa hållbarhetsmål.”
> Läs mer om det här samarbetet på WWF:s webbplats
Hittills har vi bidragit till bättre skogsbruk i Europa och Asien och hjälpt till att öka den FSC®-certifierade skogsarealen med cirka 35 miljoner hektar (vilket ungefär motsvarar Italiens yta) i de länder där vi samarbetar med WWF.
Allt trä på IKEA skärs och formas så att spill minimeras i tillverkningen.
Mer av mindre
Att göra mer av mindre är en del av företagskulturen på IKEA. Allt trä skärs till och formas så att onödigt spill minimeras i tillverkningen. Vi letar ständigt efter nya och smartare sätt att designa och bygga våra möbler för att du ska få bästa möjliga produkt med en så liten påverkan på vår planet som möjligt.
Så ett frö-projektet firar 20 år av att
återskapa naturmiljöer
1983 förstördes mer än 18 500 hektar regnskog i Sabah på nordöstra Borneo i en brand. 1998 finansierade vi Så ett frö-projektet för att återskapa regnskogen. Idag har 12 500 hektar (en yta stor som 26 000 fotbollsplaner) regnskog återuppstått. Orangutanger och elefantungar har återupptäckt sitt naturliga habitat. Forskare världen över har fått en unik insikt i hur skogar kan återskapas i något som kan vara det största återplanteringsprojektet för regnskog i världen.
Och allt startade med en enkel önskan: att göra något gott.
No Youtube Player
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
BOMULL
100 % satsning på hållbar bomull
Bomull är ett av våra viktigaste råmaterial. Den finns i många av våra produkter – från soffor och kuddar till lakan och madrasser. Även om vi älskar att jobba med bomull inser vi att konventionell bomullsodling ofta är skadlig både för miljön och människorna som odlar den. Därför har vi bestämt oss för att endast använda bomull som odlas med ansvarsfulla metoder i våra produkter, för våra kunders skull och för miljön.
Sedan 1 september 2015 kommer all bomull som används i våra produkter från mer hållbara odlingar. Vi är glada att ha nått vårt mål om 100 % hållbar bomull, men vi nöjer oss inte med det. Vi arbetar hårt för att skapa en positiv förändring i hela bomullsindustrin. Mer hållbar bomull måste bli ett vanligare material, inte bara hos oss.
No Youtube Player
Sedan 1 september 2015 kommer all bomull som används i IKEA produkter från mer hållbara källor. Det innebär att bomullen antingen återvinns eller odlas med mindre vatten samt mindre mängd kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel.
Sedan 1 september 2015 kommer all bomull i IKEA produkter från mer hållbara källor.
Bomull som odlas med omsorg – ditt val gör skillnad
När du tar hand om din familj genom att skapa ett hem med mer hållbara bomullsprodukter blir du en del av vårt lag, genom att välja bomull som odlas med respekt för människor. Det innebär även att du bidrar till bomullsodlarnas och deras familjers hälsa, och en mindre förorenad värld för ditt barn. Tillsammans kan vi göra skillnad!
Genom att välja ansvarsfullt odlad bomull bidrar du till en bättre framtid för ditt barn.
IKEA TOVSIPPA påslakan med blommönster är tillverkat av 100 % mer hållbar bomull.
När du kryper ned i TOVSIPPA sängkläder på kvällen kan du känna dig nöjd med att ha bidragit till bättre hälsa och liv för dem som odlat bomullen i tyget. All bomull på IKEA odlas med mindre vatten, mindre gödningsmedel och mindre bekämpningsmedel, samtidigt som odlarnas vinstmarginaler ökar.
Se TOVSIPPA
IKEA SKÄGGÖRT metervara med svartvitt mönster är tillverkat av 100 % mer hållbar bomull.
Vi tycker att man inte ska behöva kompromissa med varken pris, kvalitet, funktion, design eller hållbarhet i heminredningen. Därför är all bomull du köper på IKEA bättre för miljön. SKÄGGÖRT metervara är till exempel tillverkad av 100 % mer hållbar bomull.
Se SKÄGGÖRT
Ljusrosa IKEA DVALA dra-på-lakan är tillverkade med en miljövänligare färgningsteknik, som använder mindre kemikalier, energi och vatten.
De mjuka nyanserna av blekt beige, rosa och blått på DVALA sängkläder i ren bomull får vi fram genom en ny pigmentfärgningsteknik. Tekniken sparar kemikalier, energi och vatten – faktum är att vi sparar över 200 miljoner liter värdefullt vatten per år tack vare detta. Det tycker vi gör en god natts sömn ännu bättre.
Se DVALA
IKEA ISPIGG kuddfodral är tillverkat i 100 % mer hållbart, icke-blekt bomullsgarn.
Vi letar ständigt efter nya sätt att minska vår miljöpåverkan. Ett sätt vi har hittat är ISPIGG kuddfodral i bomull, som är vävt av mestadels icke-färgat och icke-blekt garn. Vi älskar att skapa vackra och prisvärda nya produkter av ansvarsfullt tillverkade råmaterial.
Se ISPIGG
100 % av bomullen på IKEA kommer från mer hållbara källor, och odlas med respekt för människor och miljö.
Bomull från mer hållbara odlingar*
77 % av all bomull på IKEA är ”Better Cotton”, vilket innebär att den odlas med respekt för odlare och miljö.
Better Cotton
17 % av all bomull på IKEA är återvunnen. Mer än 90 % av materialet som används är överblivet tyg från vår tillverkning av sängkläder.
Återvunnen
Sex procent av all bomull på IKEA är certifierad som ”Towards Better Cotton”, en standard som IKEA har utvecklat och innebär att odlingen är på väg att certifieras som Better Cotton.
Towards Better Cotton**
* Bomull från mer hållbara källor innefattar Better Cotton, återvunnen bomull och Towards Better Cotton.
**Towards Better Cotton är en standard som utvecklats av IKEA efter samma principer och kriterier som Better Cotton, som ett steg på vägen att leva upp till Better Cotton-standarden.
Leder förändringen mot bättre bomull
För över tio år sedan etablerade IKEA, WWF och andra samarbetspartner Better Cotton Initiative (BCI), en organisation som arbetar för att göra den globala bomullsproduktionen bättre för branschen, människor och miljön.
Idag är detta en av de största bidragande faktorerna till bättre bomullsodling, och vi fortsätter att arbeta för en positiv förändring i branschen.
Än så länge är vi den enda globala återförsäljaren som säljer produkter av 100 % bomull från mer hållbara källor.
Men vi är inte nöjda med det. Vi vill påverka långt utanför vår egen verksamhet. Tillsammans med våra samarbetspartner arbetar vi för att göra bomull från mer hållbara källor till standardvalet – på ett sätt som gör det prisvärt och tillgängligt för alla.
All bomull på IKEA odlas med mindre användning av kemikalier och vatten, och med respekt för odlare och miljö.
Med hjälp av praktisk undervisning och fältskolor har vi tillsammans med våra samarbetspartner hjälpt odlare att lära sig mer hållbara odlingsmetoder. Initiativet har gett odlarna lägre kostnader, högre vinster och bättre arbetsförhållanden. Resultatet är en bättre levnadsstandard för odlarna och deras familjer vilket bland annat innebär att barnen kan gå i skolan. Idag fortsätter vi och våra samarbetspartner att arbeta ute på fältet, och skapar bredare bomullsprojekt som även handlar om vatten, biologisk mångfald och markresurser, för att vi på lång sikt ska kunna fortsätta förbättra hållbara odlingsmetoder inom bomullsbranschen.
Läs mer om hur vi arbetar med våra leverantörer genom vår IWAY – vår uppförandekod för att bland annat säkra bättre arbetsvillkor och säkerställa en lägsta miljöstandard.
Ansvarsfull bomullsodling med fokus på vatten
Inom konventionell bomullsodling används stora mängder kemikalier och vatten. Det leder ofta avsevärda hälsorisker för odlarna och skador på miljön. På IKEA vill vi inte vara en del av problemet – vi vill vara en del av lösningen. Därför har vi bestämt oss för att endast använda 100 % hållbar bomull. Det innebär att vår bomull odlas med mindre vatten och kemikalier, vilket hjälper områden som är utsatta för erosion och vattenbrist.
IKEA strävar efter att använda vatten effektivt. Vi utgår ifrån WWF:s modell för ansvarsfull vattenanvändning, vilket innebär att vi minskar miljöpåverkan från både vår egen verksamhet och våra leverantörer och ger stöd till hållbar vattenanvändning, däribland inom bomullsproduktion.
En positivare vattenanvändning
Bomull är en av de produkter som har störst påverkan vad gäller vatten. I IKEA koncernen är vi fast beslutna att nå en positivare vattenanvändning. Vi vill främja en ansvarsfullare syn på vatten både i vår organisation och i resten av världen.
Vi utgår ifrån WWF:s modell för ansvarsfull vattenanvändning, vilket innebär att vi minskar miljöpåverkan från både vår egen verksamhet och våra leverantörer, ger stöd till hållbar vattenanvändning i flodområden och ökar människors tillgång till rent vatten. Vårt arbete mot en positivare vattenanvändning fokuserar på bomull, där vi utbildar odlare om bättre vattenhantering samt bildar vattenanvändarföreningar i lokalsamhällena. Det innebär att odlarna använder mindre vatten, så att mer vatten kan användas till annat.
Läs mer om våra samarbeten och hur vi arbetar med bomull
När du köper mer hållbara bomullsprodukter från IKEA bidrar du till en mindre förorenad värld för ditt barn.
Sedan 1 september 2015 kommer all bomull som används i IKEA produkter från mer hållbara källor. Det innebär att bomullen odlas med mindre vatten samt mindre mängd kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel, samtidigt som odlarna får högre vinstmarginaler.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Vi behandlar vatten med respekt. IKEA strävar efter bli mer vatteneffektivt genom att främja ansvarsfull vattenhantering i hela vår värdekedja.
VATTEN
Vi behandlar vatten med respekt
Vatten är nödvändigt för allt liv – men i vissa delar av världen är rent färskvatten något av en lyx. Därför är vatten, både när det gäller kvantitet och kvalitet, en viktig fråga för IKEA och våra leverantörer. Vi strävar efter att bli mer vatteneffektiva genom att främja ansvarsfull vattenhantering i hela vår värdekedja. I samarbete med andra ska vi bidra till bättre vattenhantering och vattenmedvetenhet på alla våra marknader genom att fokusera på både vattenförbrukningen och vattenkvaliteten. Det här är bara början. Genom vårt kontinuerliga arbete och genom ett samarbete med WWF är vi på väg att ta mer vattenansvar.
En positivare vattenanvändning. IKEA undersöker olika sätt att minska vattenförbrukningen, återanvända och återvinna vatten i hela vår organisation.
En positivare vattenanvändning
I IKEA koncernen är vi fast beslutna att nå en positivare vattenanvändning. Vi vill använda vatten så effektivt som möjligt i vår verksamhet och främja en ansvarsfullare syn på vatten både i vår organisation och utanför den. Vi har alla ett ansvar för att ta bättre hand om färskvatten, eftersom det är något alla delar på och behöver. Vi undersöker olika sätt att minska vår vattenförbrukning, återanvända och återvinna vatten i hela vår organisation.
Våra distributionscenter i Frankrike har investerat i ett system som samlar in regnvatten, så att det kan användas i sprinklersystemet. Det innebär en besparing på nästan 4 800 kubikmeter om året, vilket motsvarar knappt två OS-simbassänger.
Toaletter gör av med mycket vatten. I Storbritannien har vi installerat urinoarer utan vatten, och i Nordirland, Spanien och flera andra länder spolar vi toaletterna med regnvatten som samlas in på varuhusens tak.
I Nederländerna har vi minskat vattenförbrukningen på våra restauranger genom att installera vattenmätare som hjälper oss att förstå var det går åt mest vatten, så att vi kan fokusera på det.
Vi behöver mycket vatten när vi konserverar trästockar på IKEA fabriken i Wielbark i Polen. Men vi använder inte dricksvatten för att hålla stockarna blöta, utan regnvatten. Och inte heller det går till spillo. Vi behandlar och återvinner det.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Munblåsta glasvaser på ett fönsterbräde. De är tillverkade av nedsmälta glasrester i olika nyanser och ser ut som marmor.
VÄRDE, INTE AVFALL
Cirkeltänk
På IKEA letar vi alltid efter sätt att få ut mer av mindre. Men för att kunna hjälpa våra kunder att skapa ett bättre liv hemma i en värld med knappa resurser måste vi jobba hårdare. Vi måste tänka nytt kring allt från vilka material vi använder till var elektriciteten i våra varuhus kommer ifrån, och hur vi kan få våra produkter att hålla längre i ett kretslopp med reparation, återanvändning och återvinning.
Vi strävar efter att använda resurser så effektivt som möjligt i hela vår värdekedja, för att skapa värde och inte avfall. Vi strävar efter att alla våra produkter ska vara tillverkade av förnybara eller återvunna material senast 2030. Och när du tar hem produkterna vill vi hjälpa dig att få dem att hålla längre, eller ge dem nytt liv när du inte behöver dem längre.
Tre soffbord i askfanér med ben i massiv björk. Ett stort och två små som får plats under.
Istället för att utrymmet ska vara en begränsning kan du optimera utrymmet du redan har med PLATSA förvaring från IKEA.
Gör rätt från början
Vi måste börja någonstans om vi ska kunna göra världen mer hållbar. Genom att planera för produkternas nästa liv redan i designfasen får vi ett försprång. För att kunna få ut mer av mindre använder vi material som är förnyelsebara, återvunna och kommer från mer hållbara källor. Och vi strävar efter att alla våra produkter ska vara designade för enkel skötsel, reparation, återanvändning, återbrukning och återvinning senast 2030. Ju bättre vi blir på det, desto bättre är det för både planeten och människorna.
Ett andra, tredje eller till och med fjärde liv. Din nya PLATSA förvaring kanske börjar sitt liv som en mediamöbel i vardagsrummet, för att sedan förvandlas till en garderob under sovrummets lutande tak, och till slut blir den ytterklädernas hem i den nya hallen. Med PLATSA förvaringssystem ville vi skapa en enkel och snygg lösning som kan följa dig genom livets förändringar.
PLATSA tar flexibilitet till en helt ny nivå. Så istället för att utrymmet ska vara en begränsning kan du optimera utrymmet du redan har med den här lätta förvaringen. Den öppnar upp för möjligheten att bygga ut den under, över och runt omkring – och du kan blanda funktioner och stilar precis som du vill. PLATSA använder träpluggar, en klickteknik som avsevärt minskar tiden det tar att montera och plocka isär den. Vi tror att detta förlänger livstiden för PLATSA och går hand i hand med en mer hållbar livsstil.
Se PLATSA serie
Du kan bygga PLATSA förvaring från IKEA i besvärliga utrymmen, till och med under trappor.Använd PLATSA förvaring från IKEA för att optimera utrymmet du redan har, oavsett om det är öppet eller stängt.
En bild på REINSVOLL garderobsdörrar som är tillverkade i återvunnet trä och plastfilm från återvunna PET-flaskor, i ett sovrum.
Gammalt material, nya ytor. Vi tycker inte om att kasta bort saker. För oss är avfall en värdefull resurs, så vi söker ständigt efter sätt att använda mer återvunnet material i våra produkter. Därför har vi skapat REINSVOLL garderobsdörr. Den är tillverkad av återvunnet trä som täckts med plastfilm från återvunna PET-flaskor Inget nytt trä behövs, och inte heller någon ny plast som gjorts på olja. Och även om REINSVOLL är ett hållbart val har inte kvaliteten, designen eller priset påverkats.
No Youtube Player
Banbrytande köksluckor. REINSVOLL är inte vår första produkt som tillverkats av FSC-certifierat 100 % återvunnet trä och PET-flaskor. KUNGSBACKA köksluckor, med sin stilrena design och fingeravtrycksfria yta, har samma ursprung.
Varje år används ca 100 miljarder PET-flaskor över hela världen, men bara 30 % återvinns. Genom att ge dessa ett nytt liv som folie till luckor och köksfronter visar vi att återvinning är bra på mer än ett sätt, eftersom det ger fina nya produkter också.
Källsorteringskärl i olika storlekar och former för att återvinna papper, flaskor, batterier osv.
ISTAD är tillverkad av ett förnybart material – sockerrör. Dessutom kan den återvinnas.
Kan 1,4 miljarder återförslutbara plastpåsar göra skillnad? Det tror vi, och därför presenterar vi nu stolt vår första storskaliga plastprodukt, baserad på förnybart material. Den praktiska plastpåsen ISTAD tillverkas numera till stor del (85 %) av förnybart material från sockerrör. Det här beräknar vi kan spara ca 75 000 fat olja varje år, vilket minskar vår miljöpåverkan.
Och trots att plast av förnybara material kostar mer att tillverka än vanlig plast syns det inte på prislappen. På IKEA anser vi att alla, inte bara vissa, ska ha råd att göra hållbara val.
IKEA MEJLS dörrmatta har ett svart och grått mönster och är tillverkad av sex PET-flaskor.
Torka av skorna på återvunna PET-flaskor. Genom att använda avfall som en resurs kommer vi ett steg närmare en hållbarare framtid. Sex PET-flaskor används för att tillverka en tålig MEJLS dörrmatta, perfekt i hallen och andra utrymmen i hemmet som används ofta.
Flerfärgade IKEA RORSLEV dörrmatta är tillverkad av återvunna PET-flaskor istället för nya råmaterial.
En ljusare framtid. Med dörrmattan RORSLEV, som är tillverkad främst av återvunna PET-flaskor istället för nya råmaterial, känns det bra både att ha bidragit till en mindre miljöpåverkan och till mindre smuts i hallen.
IKEA HANNALENA är en mjuk, ljusrosa gardin som vi tillverkar av återvunna PET-flaskor.
Etik och estetik i kombination. Tänk att den poetiska gardinen HANNALENA en gång har varit PET-flaskor som kunde ha hamnat på soptippen. Vi omvandlar PET-flaskorna till polyester med en teknik där inga kemikalier eller extra vatten används.
Närbild på en stapel med vita plastlådor av återvunnet PET-material i olika storlekar.
Ingen vanlig låda. Det som är skräp för en person kan bli en skatt för någon annan. Praktiska förvaringslådan KUGGIS är tillverkad av 70 % återvunna PET-flaskor. Det här är en riktig juvel. Lådan är flexibel, snygg och återvinningsbar. En förvaringsfavorit som kan användas om och om igen.
Källsorteringskärl i olika storlekar och former för att återvinna papper, flaskor, batterier osv.
blå bakgrund
Visste du att?
Senast år 2020 ska 90 procent
av avfallet från våra egna verksamheter återvinnas eller
energiåtervinnas. 80 procent av avfallet från varuhus och distributionscentraler materialåtervinnas.
Mot noll avfall
På IKEA koncernen har vi bestämt oss för att vi ska bli en helt avfallsfri och energioberoende organisation senast 2020. Det är inget enkelt mål, men tack vare samarbetet med leverantörer, partner och kunder är målet inom räckhåll.
IKEA of Sweden går även igenom hela leverantörskedjan tillsammans med leverantörer och partner för att se till att våra produkter tillverkas och distribueras på effektivast möjliga sätt. Det omfattar att minimera avfallet i värdekedjan och göra det till en resurs genom att använda det i nya produkter.
> Läs mer om våra investeringar i förnyelsebar energi här
orange bakgrund
Visste du att?
Under 2016 kunde vi återvinna eller energiåtervinna 89 procent av avfallet i hela vår verksamhet.
Två munblåsta glasvaser på ett fönsterbräde. De är tillverkade av nedsmälta glasrester i olika nyanser och ser ut som marmor.
Skönheten i glasskärvor. Glaset som används när vi tillverkar IKEA PS 2017 vas har en historia att berätta. I sitt första liv blev det bortsorterat på grund av bubblor eller defekter. Men nu har det trasiga glaset smälts om och munblåsts till massproducerade produkter av skickliga hantverkare. Ändå lever karaktären i varje glasskärva vidare och ger varje vas en unik blandning av färger och mönster. Genom att återanvända glaset istället för att kassera det sparar vi värdefulla och begränsade resurser, samtidigt
som ditt hem får extra karaktär.
En pall med trasmattor av överblivet tyg från sängkläder.
Ett kliv framåt. TÅNUM vävs för hand, vilket gör varje matta unikt vacker. Något som gör den här mattan ännu bättre är att vi använder återvunnen bomull från vår egen verksamhet i tillverkningen. Mer än 90 procent av materialet som används för att tillverka TÅNUM är överblivet tyg från vår tillverkning av sängkläder. När du kliver på TÅNUM matta blir ditt miljömässiga fotavtryck mindre.
En person som sorterar återvunna textilier.
Ge sakerna en andra chans
På IKEA vill vi att kunderna ska tycka om och ta hand om våra produkter så länge som möjligt – och när de inte gör det längre så tar vi över. I varuhusen testar vi smartare och miljövänligare sätt att förlänga produkternas livslängd. I Belgien till exempel erbjuder vi kunderna fem alternativ för att ge möblerna ett andra liv: försäljning av gamla möbler från IKEA i varuhusen, förnyelse av möblerna genom att måla eller montera om dem, reparationer genom att erbjuda reservdelar, returer av gamla möbler via vår transportservice samt donationer till välgörenhetsorganisationer.
Globalt erbjuder vi alla kunder reservdelar, och på de flesta av våra marknader har kunderna möjlighet att lämna tillbaka sina gamla madrasser när de köper nya. Ta vara på möjligheten att ge äldre möbler nytt liv, vare sig du behåller dem eller lämnar dem till oss.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Mat du kan äta med gott samvete
Vi vill erbjuda prisvärd mat som är god, hållbar och har ett balanserat näringsinnehåll. Därför har vi en mängd mer hållbara och hälsosamma alternativ i våra restauranger, bistroer och Swedish Food Market. Vi väljer noga ut ingredienserna som vi använder i maten, och använder certifieringar så att vi kan se till att våra produkter uppfyller krav på miljömässigt och socialt ansvar. Vi jobbar också hårt för att minimera mängden matavfall i våra varuhus.
Vi använder inga kemikalier när vi extraherar oljorna från rapsen i tillverkningen av IKEA SMAKRIK rapsolja.
Njut av en god vegetarisk korv av växtbaserade ingredienser nästa gång du är på IKEA!
Vegetarisk korv – växtbaserad njutning
Vi har utmanat oss själva att utveckla en riktigt god vegetarisk korv till IKEA Bistro – ett växtbaserat, mer hållbart alternativ till vår älskade korv. Men varför ska man göra en korv utan kött? Först och främst för att det är enkelt att räkna ut att det går att producera växtbaserad mat med mindre resurser, mindre vatten och mindre jord, och dessutom mindre miljöpåverkan. Vidare tycker vi att hälsosam och miljövänlig mat ska vara god och prisvärd, och vi vill göra det lättare att göra bra val i vardagen. Så när man tänker efter lite känns en vegetarisk korv som en självklarhet.
Den vegetariska korven innehåller bland annat grönkål, linser, quinoa, lök och veteprotein.
background image
”Det finns ingen mening med att skapa ett hållbarare alternativ för kunderna om det inte är gott. Med den nya vegetariska korven kan vi inspirera och underlätta för kunderna att välja ett växtbaserat, mer hållbart alternativ till ett bra pris.”
Michael La Cour, vd för IKEA Food Services
När du väljer våra UTZ-certifierade kaffe-, te- och kakaoprodukter bidrar du till hållbarare odling.
Bättre odling, bättre framtid
Håll utkik efter UTZ-logotypen på våra kaffe-, te- och kakaoprodukter. Den står för hållbar odling och bättre möjligheter för odlarna, deras familjer och vår jord. UTZ-programmet gör det möjligt för odlarna att lära sig bättre odlingsmetoder, förbättra arbetsvillkoren och ta bättre hand om sina barn och miljön. Genom UTZ-programmet kan odlarna odla bättre grödor, generera mer inkomst och skapa bättre möjligheter samtidigt som man skyddar miljön och säkrar världens naturresurser. Nu och i framtiden.
IKEA och UTZ har samarbetat sedan 2008, då de första certifierade kaffeprodukterna introducerades.
När du väljer våra UTZ-certifierade kaffe-, te- och kakaoprodukter bidrar du till hållbarare odling.
EGENTID – bra för dig, odlarna och miljön
Vi vill erbjuda produkter som är tillverkade med omsorg om människor och miljö, och dessutom till ett bra pris. Därför har vi utvecklat EGENTID, en serie högkvalitativt te med hela blad. Alla EGENTID produkter är tillverkade på ett hållbart sätt och är UTZ- eller UTZ/UEBT-certifierade. Vissa av dem är även ekologiskt odlade enligt EU-standarder.
Att dricka te är ett bra sätt att ta en paus, hitta lugn och ro och rensa huvudet. Därför har vi döpt serien till EGENTID. EGENTID tesortiment innehåller svart te, grönt te, vitt te, rooibos, chai, fruktte och örtte. Vi har utgått ifrån välkända smakkombinationer och lagt till lite oväntade överraskningar. Vissa finns som löste (kommer i höst) och vissa som tepåsar (kommer nästa år). Alla smaker är 100 % naturliga.
UTZ/UEBT-certifieringen innebär att du kan lita på att tebladen och örterna har odlats på ett ansvarsfullt sätt, enligt hållbara odlingsstandarder och med bättre villkor för odlarna.
Ekologisk teodling bidrar till bevarad biologisk mångfald och bättre hushållning med markresurser.
Teodling för en bättre framtid
I ekologisk odling används inga bekämpningsmedel, gödningsmedel eller andra konstgjorda ämnen. Det bidrar även till en bättre biologisk mångfald och bättre hushållning med markresurser.
Teproducenter som blir UTZ-certifierade får lära sig nya tekniker för bättre avkastning och kvalitet på grödorna, måste skydda arbetare och miljö och kan öka sina inkomster. Under 2015 utvecklade UTZ och Union for Ethical BioTrade (UEBT) ett nytt program för ört- och fruktte. UEBT-certifieringen säkerställer att naturliga ingredienser används, med respekt för människor och biologisk mångfald.
IKEA och UTZ har samarbetat sedan 2008, då de första certifierade kaffeprodukterna introducerades. Sedan dess har samarbetet blivit både djupare och bredare. Idag säljer IKEA UTZ-certifierade kaffe-, choklad- och isteprodukter. När vi nu lanserar EGENTID sortiment med UTZ-certifierade lösteer och tepåsar utökar vi vårt samarbete ytterligare.
IKEA EGENTID teer kan även användas som kryddor. Ta en titt på receptet på rooiboste med marmelad i vår receptkollektion ”Mer än en kopp te”.
EGENTID inspirerande terecept
De unika, naturliga smakerna på tesorterna i serien EGENTID gör dina välförtjänta lugna stunder med en tekopp ännu bättre. Men EGENTID kan också användas som den perfekta hemliga ingredienserna i svalkande drycker, fruktdesserter, tryffel eller till och med som krydda till lax. Häng med när vi utforskar olika sätt att använda teerna i EGENTID, och inspireras av receptsamlingen ”Mer än en kopp te” som du hittar via länken nedan.
Se recepten
Gör det här citrusdoftande citrongrästeet med IKEA EGENTID te och lite is. Receptet hittar du i vår receptsamling ”Mer än en kopp te”.
Aromatiskt och robust rooiboste med marmelad
Lätt och citrusdoftande citrongräste med is
Hjälp kaffeodlarna att odla bättre kaffe
Kaffebönorna som säljs på IKEA kommer från familjejordbruk och små kooperativ i länder som Honduras, Mexiko och Peru. Kaffet är både UTZ-certifierat och odlat i enlighet med EU-standarder, utan användning av kemikalier eller bekämpningsmedel. UTZ jobbar för att förbättra ett antal områden för odlarna, exempelvis odlingsmetoder. Detta hjälper till att sänka kostnaderna samt ökar skördarnas kvalitet och mängd, vilket ger odlarna bättre försörjningsmöjligheter. Arbetarna får bättre inkomster och jordbrukarna får en mer rättvis andel av vinsterna. Det gör att deras barn kan gå i skolan och också ha tid för lek.
No Youtube Player
Möt våra kaffeodlare
Du får gott kaffe och odlarna får bättre lön
Sedan 2008 är allt kaffe som säljs och serveras på IKEA certifierat av UTZ. Certifieringen var ett positivt steg mot bättre kaffe och garanterar hållbara jordbruksstandarder, bättre villkor och spårbarhet hela vägen tillbaka till plantagen. Men detta var bara början på vår resa mot att uppnå verkligt hållbara, goda bönor. Nu är kaffebönorna även ekologiska.
”Förutom UTZ-certifieringen ville vi att våra bönor också skulle vara ekologiskt odlade, alltså odlade utan användning av kemiska gödnings- och bekämpningsmedel.” – Jacqueline Macalister, ansvarig för hälsa och hållbarhet på IKEA Food.
”Det innebär friskare jordar och mindre påverkan på klimatet. Dessutom får odlarna mer betalt för ekologiska skördar. På så sätt kan de förbättra sin försörjning samtidigt som de slår vakt om miljön.”
Närbild av en säck fylld med kaffebönor.
IKEA PÅTÅR är gjort av 100 % Arabicabönor från Vita Nilregionen. Vi vill underlätta tillväxten för mindre odlare i Uganda.
PÅTÅR specialutgåva: Vi lanserar 100 % Arabica-kaffe med hög kvalitet från ett och samma ställe i Uganda
En stor del av vårt PÅTÅR kaffe kommer från Sydamerika. Nu är vi glada att kunna lägga till en specialutgåva från Afrika. Trots att Uganda är den största exportören av kaffe på den afrikanska kontinenten består deras kaffeindustri främst av småjordbruk med svåra ekonomiska förhållanden. När vi introducerar det första kaffet från ett och samma ställe till IKEA Swedish Food Market, 100 % Arabica-bönor från Vita Nilregionen, gör vi det i samarbete med tusentals ugandiska småjordbrukare, vilket hjälper dem att växa och bli mer ekonomiskt självständiga.
Läs mer om vårt speciella PÅTÅR kaffe och vårt arbete med sociala entreprenörer.
Ekologiskt och UTZ är en bra kombination
Allt kaffe som vi serverar och säljer i IKEA Swedish Food Market, IKEA Bistro och på våra restauranger är både ekologiskt enligt EU-standarder och UTZ-certifierat. De smakrika bönorna uppfyller stränga, oberoende krav som säkerställer hållbara odlingsmetoder och bättre villkor för arbetarna. Du kan till och med spåra varifrån kaffet du köper kommer på utz.org/IKEA
Kaffebönor på en grå bricka tillsammans med gröna blad, ses här ovanifrån.
Choklad som du kan äta med gott samvete
Kakaon i våra IKEA chokladkakor uppfyller stränga krav från en oberoende organisation för att säkerställa en hållbar odling och bättre villkor för arbetarna. Håll utkik efter etiketten UTZ-certifierat i vår Swedish Food Market. Du kan spåra varifrån kakaon i din UTZ-certifierade chokladkaka kommer på utz.org/IKEA
Kakaofrukt och kakaobönor på en svart bricka tillsammans med gröna blad, ses här ovanifrån.
Try our great organic options
You can always find organic food at our Swedish Food Market, like rapeseed oil, lingonberry jam, coffee and cookies. We also offer at least one organic meal on the menu at our restaurants, as well as an organic children’s meal.
No Youtube Player
The farmers that contribute to the IKEA SMAKRIK rapeseed oils follow strict standards for agriculture that is good for both people and the planet.
Organic farming and happy bees: see how we combine high organic standards with good taste.
SMAKRIK is the newest addition to our organic food range. The farmers that contribute to the rapeseed oils follow strict standards for agriculture. No synthetic pesticides or fertilisers are sprayed on the fields – much to the joy of insects that gladly help with pollination in return. Besides preserving biodiversity, organic farming helps to maintain soil health too.
Vi stödjer ett mer hållbart jordbruk och bättre djurskydd
Vi tror på en ny vision för livsmedelsindustrin. En vision som påverkar människor, djur och vår planet på ett positivt sätt. Målet är att köpa in färre djur och säkerställa att de djur vi faktiskt köper in har fötts upp på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill att djuren ska leva ett bra liv. Och det är därför vi har arbetat tillsammans med experter, icke-statliga organisationer och våra leverantörer för att utveckla IKEA Food Better-programmen. För djur i vår leverantörskedja över hela världen – grisar, lax, kött- och mjölkdjur, värphöns eller gödkyckling – så strävar vi efter att hämta från mer hållbara gårdar där djurskydd, miljöpåverkan och ansvarsfull antibiotikaanvändning prioriteras.
> Läs mer om IKEA Food Better-programmen
A brown paper bag filled with food waste, seen from above.
Vi jobbar hårt med att säkerställa att alla våra kycklingprodukter kommer från gårdar med goda djurskyddsstandarder och lever upp till kraven i IKEA Food Better Chicken-programmet till år 2025.
Fisk och skaldjur från ett ansvarsfullt fiske
Friska och goda fiskar ger friska och glada kunder. Därför har IKEA fört en dialog med globala miljöexperter för att utveckla hållbara standarder för laxodling som är bättre för fisken och för miljön. All lax som säljs på IKEA kommer från odlingar som är certifierade enligt ASC:s (Aquaculture Stewardship Council) standarder.
No Youtube Player
Inköp från ansvarsfulla källor motverkar utfiskning av haven
I dag är 90 procent av världens fiskbestånd helt exploaterade eller överexploaterade. Genom att göra ansvarsfulla inköp kan vi se till att fiskbestånden inte minskar ytterligare.
Sjögräs blir tångkorn
Tångkorn är en miljösmart produkt som görs av tång som växer i havet. Och tång är dessutom en hållbar växt som växer med upp till 50 cm per dag. Våra tångkorn är ett bra veganskt alternativ till rom, och bidrar inte till någon minskning av fiskbestånden eftersom ingen fiskrom används.
Närbild av små glasburkar fyllda med röda tångkorn.
Fisk och skaldjur som både du och dina barnbarn kan njuta av
All vildfångad fisk och alla räkor som serveras och säljs på IKEA kommer från fiskerier som är certifierade enligt den oberoende organisationen MSC:s krav (Marine Stewardship Council). När du äter våra goda rätter med MSC-certifierad fisk och skaldjur kan du vara säker på att du stödjer ansvarsfullt fiske och säkrar fisk- och skaldjursbestånden för kommande generationer.
> Läs mer om hur gott produkterna i serien SJÖRAPPORT smakar här
En blandning av fisk, räkor och is, ses här ovanifrån.
Njut av grönsaker i ett runt format
Lanseringen av grönsaksbullarna är en del av det faktum att IKEA som ett ansvarsfullt företag vill utveckla livsmedelssortimentet så att det innehåller fler hållbara produkter. Våra grönsaksbullar är fulla av nyttiga ingredienser som kikärter, gröna ärter, morot, paprika, majs och grönkål. En näringsrik måltid med gott om protein och näringsämnen. Dessutom har rätten ett lågt koldioxidavtryck. Med andra ord är den ett riktigt bra alternativ till våra klassiska köttbullar.
> Bjud in mer grönt i ditt liv och välj en sundare livsstil
Stekta grönsaksbullar i en gjutjärnspanna, ses här ovanifrån.
Noll avfall – det är målet
På IKEA tycker vi att ingen mat ska gå till spillo. Därför jobbar vi nu för att uppnå ett par riktigt ambitiösa mål: senast i slutet av augusti 2020 ska vi se till att halvera matavfallet hos IKEA. Dessutom ska 90 procent av allt matavfall återvinnas eller omvandlas till en resurs som exempelvis kompost eller biogas.
Mat är för viktigt för att kastas, och därför strävar vi på IKEA mot att halvera matavfallet till år 2020.