Hoppa till innehållet

ENERGI OCH RESURSER

Vi skapar positiva förändringar

En närbild på händer som plockar bomull.
Att göra mer av mindre är inget som är nytt för oss – det är en del av vårt arv. Vi jobbar också för att omvandla avfall till resurser, köpa in livsmedel och material på ett ansvarsfullt sätt och värna om naturens tillgångar. Dessutom går vi över till förnybar energi med målet att bli helt energioberoende.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Den 27 maj 2015 blev IKEA i Norden 100% energioberoende
MILSTOLPEN GLÖTESVÅLEN
Den 27 maj 2015 blev IKEA i Norden 100% energioberoende
Vi har bestämt oss för att bli energioberoende genom att använda energi så effektivt som möjligt och att investera i förnybar energi. Invigningen av våra 30 vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen är därför en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete. Vi når nu vårt mål att producera mer förnybar energi än vi förbrukar i alla våra varuhus, lager och övriga byggnader i Norden.
KLIMAT OCH ENERGI
Vi satsar stort på att tackla klimatförändringana
Det krävs omedelbara åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna. Därför har IKEA koncernen och IKEA Foundation gjort nya åtaganden på sammanlagt 1 miljard euro för klimatåtgärder.
No Youtube Player
Vad händer
No Youtube Player
Vad borde göras
No Youtube Player
Vems jobb är det
Investeringar i förnybar energi
Det finns ett akut behov av åtgärder för att hejda klimatförändringarna, och därför är vi på IKEA angelägna om att producera lika mycket förnybar energi som verksamheten använder senast år 2020.
No Youtube Player
Visste du att IKEA kommer att producera lika mycket förnybar energi som vi förbrukar inom verksamheten senast år 2020?
2,1 miljarder euro till investeringar i vindkraft och solenergi

Sedan 2009 har IKEA investerat 1,5 miljarder euro i förnybar energi och har åtagit sig att investera ytterligare 600 miljoner euro.
Vi tror att förnybar energi är framtidens energikälla.

Vi vill bidra med lösningar när det gäller klimatförändringarna och har därför bestämt att våra verksamheter ska bli energioberoende. Ett av våra mål är att i augusti 2020 producera lika mycket förnybar energi som vi förbrukar. Vi har redan installerat över 700 000 solpaneler på våra varuhustak och byggnader runt om i världen, och vi vill även att våra kunder ska få samma möjlighet i sina hem.
Vi vet att våra kunder vill leva mer hållbart hemma, och vi vet också att våra kunder vill kunna sänka elräkningarna och generera ren energi.
Vi befinner oss i ett spännande skede och utökar under de kommande åren vårt solenergisortiment utanför Storbritannien, Nederländerna och Schweiz.
Visste du att solpaneler kan sänka elräkningarna med upp till 50 %?
Visste du att LED förbrukar 85 procent mindre el än vanliga glödlampor och håller i upp till 20 år?
Visste du att
LED förbrukar
upp till
85 procent mindre
el än vanliga glödlampor och håller i upp till 20 år?
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
TRÄ
Vi älskar trä
Och det gör vi för att det är hållbart, förnybart, återvinningsbart och vackert. Som en av de största träanvändarna i detaljhandelssektorn letar vi ständigt efter smarta sätt att använda materialet och köpa upp det enligt högt ställda krav. Vårt långsiktiga mål är att allt trä ska komma från mer hållbara källor i form av återvunnet eller FSC®-certifierat trä senast 2020!
”Vi uppmuntrar användning av hållbara skogsbruksmetoder i branschen. Vi gör det för att påverka andra och även för att bidra till det viktiga arbetet att avveckla ohållbar skogsskövling”
– Mikhail Tarasov, global skogsbruksansvarig på IKEA
No Youtube Player
Under 2017 uppnådde vi målet att ha 100 % trä från hållbara källor i länder med historiska utmaningar inom skogsbruk.
Under 2017 uppnådde IKEA målet att ha 100 % trä från mer hållbara källor i flera länder.
Inköp från ansvarsfulla källor
All akacia vi köper från Vietnam kommer från FSC-certifierade odlingar. Tillsammans med leverantörer och partner som WWF samarbetar IKEA med småskaliga odlare som säkerställer att akacian odlas på ett sätt som är bättre för miljön och lokalsamhällena.
No Youtube Player
IKEA köper in trä från 50 olika länder i världen.
Visste du att:
IKEA köper in trä från 50 olika länder i världen. Mest från Sverige, Polen, Ryssland, Litauen och Tyskland.
Tuffa krav på utomhusmöbler
Under början av 2000-talet upptäckte man akacians positiva egenskaper i Malaysia – det är ett mycket starkt och hållbart träslag. Då användes det inte alls för möbeltillverkning utan huvudsakligen för pappersindustrin. Idag kan du hitta akaciaträ i ÄPPLARÖ, en av våra mest tåliga serier med utemöbler.
> Se ÄPPLARÖ serien
Akacia är ett tåligt träslag som fungerar perfekt för utemöbler som IKEA ÄPPLARÖ.All akacia från IKEA kommer från hållbara certifierade odlingar.
Akacia är ett rötbeständigt och tåligt träslag som fungerar perfekt för utemöbler som IKEA ÄPPLARÖ.
Vårt akaciaträ kommer från certifierade odlingar som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.
Trä från mer hållbara källor med FSC
FSC arbetar med IKEA för att ta hand om världens skogar genom ansvarsfullt skogsbruk.Tillsammans med WWF och FSC arbetar IKEA för att skydda ekosystem och människors uppehälle.
FSC arbetar för att ta hand om världens skogar genom ansvarsfullt skogsbruk för att se till att vi får behålla våra skogar. Skogarna är hem för över två tredjedelar av alla kända landlevande arter och 80 procent av den landbaserade biologiska mångfalden. Vårt arbete tillsammans med WWF och FSC bidrar till att skydda ekosystem och människors livsnäringar. Vi är en av världens största inköpare av FSC-certifierat trä inom detaljhandeln och är även en av grundarna till FSC tillsammans med WWF.
Förutom att alla leverantörer måste följa vår strikta IWAY-standard för skogsbruk, ökade mängden trä från mer hållbara källor – återvunnet trä och trä från FSC-certifierade skogar – till 77 procent år 2017. Vårt mål är att den siffran ska ligga på 100 procent år 2020.
> Läs mer om det här arbetet på FSC®:s webbplats
Arbete tillsammans med WWF för ett ansvarsfullt skogsbruk
WWF samarbetar med IKEA med bomull, skogar och vatten.Runt 35 miljoner hektar skogsområden har FSC®-certifierats i länder där IKEA samarbetar med WWF.
Vi arbetar med WWF och andra för att bekämpa illegal avverkning och främja ansvarsfull trähandel. Vi började med fem skogsprojekt i sju länder 2002, och idag samarbetar vi i 14 länder med flera olika projekt för att stödja skogscertifiering som främjar både människor och miljö. Arbetet omfattar även att kartlägga och skydda skogar med högt bevarandevärde för att säkra biologiska och sociala värden i skogen.
”Vi har valt att samarbeta med WWF för att hjälpa oss på vår resa att bli hållbarare för människor och miljön,” säger Simon Henzell-Thomas, ansvarig för hållbarhetspolicy och aktörsengagemang på IKEA. ”WWF har djupgående kunskaper inom skogsbruk och träindustrin, och eftersom trä är ett viktigt råmaterial för IKEA blir WWF en naturlig partner som hjälper och utmanar oss att uppnå våra ambitiösa hållbarhetsmål.”
> Läs mer om det här samarbetet på WWF:s webbplats
Hittills har vi bidragit till bättre skogsbruk i Europa och Asien och hjälpt till att öka den FSC®-certifierade skogsarealen med cirka 35 miljoner hektar (vilket ungefär motsvarar Italiens yta) i de länder där vi samarbetar med WWF.
Allt trä på IKEA skärs och formas så att spill minimeras i tillverkningen.
Mer av mindre
Att göra mer av mindre är en del av företagskulturen på IKEA. Allt trä skärs till och formas så att onödigt spill minimeras i tillverkningen. Vi letar ständigt efter nya och smartare sätt att designa och bygga våra möbler för att du ska få bästa möjliga produkt med en så liten påverkan på vår planet som möjligt.
Så ett frö-projektet firar 20 år av att återskapa naturmiljöer
1983 förstördes mer än 18 500 hektar regnskog i Sabah på nordöstra Borneo i en brand. Idag har 12 500 hektar (en yta stor som 26 000 fotbollsplaner) regnskog återuppstått. Orangutanger och elefantungar har återupptäckt sitt naturliga habitat. Forskare världen över har fått en unik insikt i hur skogar kan återskapas i något som kan vara det största återplanteringsprojektet för regnskog i världen.
Och allt startade med en enkel önskan: att göra något gott.
No Youtube Player
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
BOMULL
Nu är det bomull från mer hållbara odlingar som gäller.
Sedan den 1 september 2015 kommer all bomull som används i IKEA produkter från mer hållbara källor. Det innebär att bomullen antingen återvinns eller odlas med mindre vatten samt mindre mängd kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel, samtidigt som odlarna får högre vinstmarginaler.
Vi är stolta över att ha kommit ända hit, men vår resa för att förbättra bomullsindustrin slutar inte här. Med hjälp av projekt i de länder där vi köper vår bomull, har vi som mål att ytterligare förbättra odlarnas lönsamhet och minska bomullsodlingens miljöpåverkan. Genom att dela våra erfarenheter med en bredare del av branschen, är vårt långsiktiga mål att förändra hela bomullsmarknaden.
Bomullsodlare som bär bomull på huvudet medan han går över ett bomullsfält.
En bebis i en vit/beige babyhandduk med huva och som sitter i sin mammas knä.
Varför mer hållbar bomull gör skillnad
Bomull är en av våra viktigaste råvaror. Den finns i många IKEA produkter – från soffor och kuddar till lakan och madrasser. Även om vi älskar att jobba med bomull insåg vi att konventionell bomullsodling ofta är skadlig både för miljön och människorna som odlar den.
Inom konventionell bomullsodling används stora mängder kemikalier och vatten. Det leder ofta till jorderosion, vattenbrist och avsevärda hälsorisker för odlarna. Och eftersom det största delen av bomullen växer på små odlingar i utvecklingsländer, är det många odlare som kämpar hårt för att försörja sig.
Därför ville vi att hitta ett sätt att komma tillrätta med de här utmaningarna för att förbättra bomullsproduktionen.
Agera för att förändra bomullsbranschen
För mer än tio år sedan började IKEA arbetet med att förändra bomullsproduktionen. Tillsammans med WWF och andra hjälpte vi till att starta Better Cotton Initiative (BCI) som syftar till att göra bomullsproduktionen bättre för odlarna, bättre för miljön och bättre för hela branschens framtid genom att utveckla mer hållbar bomull.
Sedan 2005 har vi samarbetat med WWF för att göra bomullsodlingen mer hållbar. Arbetet inleddes med 500 odlare i Pakistan. I början var de tveksamma till att ändra sina odlingsmetoder. Men efter ett år var resultaten så bra att vi lyckades inspirera fler odlare att ansluta sig till våra projekt i Indien och Pakistan.
Med hjälp av handfast undervisning och Farmer Field Schools har vi tillsammans med våra samarbetspartner hjälpt ca 110 000 odlare att lära sig mer hållbara odlingsmetoder. Initiativet har gett odlarna lägre kostnader, högre vinster och bättre arbetsförhållanden. Resultatet är en bättre levnadsstandard för odlarna och deras familjer vilket bland annat innebär att barnen kan gå i skolan. Vi fortsätter att jobba med den här frågan och hoppas att få se en förändring av hela branschen i framtiden.

Läs mer om hur vi jobbar med vår uppförandekod IWAY för att säkerställa bland annat arbetsförhållanden och minimimiljökrav hos våra leverantörer.
Bomullsodlare som sitter på huk i ett bomullsfält och inspekterar marken.
No Youtube Player
Av all bomull som används i våra IKEA produkter är 18% återvunnen bomull, 69% Better Cotton-bomull och resten är ”Towards Better Cotton”-bomull samt annan mer hållbar bomull. Under 2016 använde vi mer än 131 000 miljoner ton bomull.
Bomull från mer hållbara odlingar
Av all bomull som används i IKEA produkter kommer 18% från återvunnen bomull. Resterande 82% kommer från följande källor: Better Cotton: 69%, Towards better cotton* och annan mer hållbar bomull, t.ex. E3-programmet i USA: 13%.
Under 2016 använde vi mer än 131 000 miljoner ton bomull.
*Towards Better cotton är en standard som utvecklats av IKEA efter samma principer och kriterier som Better Cotton, som ett steg på vägen mot att leva upp till Better Cotton-standarden.
IKEA har som mål att använda vatten så effektivt som möjligt. Utifrån WWF:s modell för hållbar vattenförvaltning minskar vi nu vår påverkan från våra egna samt våra leverantörers verksamheter genom att stödja hållbar vattenförvaltning, och detta omfattar även bomullsproduktionen.
Så ska vi bli Water Positive
Vi på IKEA har som mål att bli mer Water Positive, det vill säga använda vattnet så effektivt som möjligt och främja en hållbar vattenförvaltning inom IKEA och även i en bredare sfär utanför våra egna verksamheter. Utifrån WWF:s modell för hållbar vattenförvaltning jobbar vi för att minska all påverkan från våra egna samt våra leverantörers verksamheter genom att stödja hållbar vattenförvaltning i flodavrinningsområden samt öka människors tillgång till rent vatten. Och i det här arbetet ligger fokus på bomullen, eftersom bomull är en av de allra mest vattenkrävande grödorna. Vi erbjuder odlarna utbildning i bättre vattenhanteringsmetoder och inrättar lokala vattenanvändarorganisationer. Detta innebär att odlarna använder mindre vatten så att mer vatten kan gå till andra användningsområden.
Läs mer om hur vi arbetar med bomull och våra samarbetsprojekt
Sedan den 1 september 2015 kommer all bomull som används i IKEA produkter från mer hållbara källor. Det innebär att bomullen odlas med mindre vatten samt mindre mängd kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel, samtidigt som odlarna får högre vinstmarginaler.
Rapporter och hämtningsbart material
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Vi behandlar vatten med respekt. IKEA strävar efter bli mer vatteneffektivt genom att främja ansvarsfull vattenhantering i hela vår värdekedja.
VATTEN
Vi behandlar vatten med respekt
Vatten är nödvändigt för allt liv – men i vissa delar av världen är rent färskvatten något av en lyx. Därför är vatten, både när det gäller kvantitet och kvalitet, en viktig fråga för IKEA och våra leverantörer. Vi strävar efter att bli mer vatteneffektiva genom att främja ansvarsfull vattenhantering i hela vår värdekedja. I samarbete med andra ska vi bidra till bättre vattenhantering och vattenmedvetenhet på alla våra marknader genom att fokusera på både vattenförbrukningen och vattenkvaliteten. Det här är bara början. Genom vårt kontinuerliga arbete och genom ett samarbete med WWF är vi på väg att ta mer vattenansvar.
En positivare vattenanvändning. IKEA undersöker olika sätt att minska vattenförbrukningen, återanvända och återvinna vatten i hela vår organisation.
En positivare vattenanvändning
I IKEA koncernen är vi fast beslutna att nå en positivare vattenanvändning. Vi vill använda vatten så effektivt som möjligt i vår verksamhet och främja en ansvarsfullare syn på vatten både i vår organisation och utanför den. Vi har alla ett ansvar för att ta bättre hand om färskvatten, eftersom det är något alla delar på och behöver. Vi undersöker olika sätt att minska vår vattenförbrukning, återanvända och återvinna vatten i hela vår organisation.
Våra distributionscenter i Frankrike har investerat i ett system som samlar in regnvatten, så att det kan användas i sprinklersystemet. Det innebär en besparing på nästan 4 800 kubikmeter om året, vilket motsvarar knappt två OS-simbassänger.
Toaletter gör av med mycket vatten. I Storbritannien har vi installerat urinoarer utan vatten, och i Nordirland, Spanien och flera andra länder spolar vi toaletterna med regnvatten som samlas in på varuhusens tak.
I Nederländerna har vi minskat vattenförbrukningen på våra restauranger genom att installera vattenmätare som hjälper oss att förstå var det går åt mest vatten, så att vi kan fokusera på det.
Vi behöver mycket vatten när vi konserverar trästockar på IKEA fabriken i Wielbark i Polen. Men vi använder inte dricksvatten för att hålla stockarna blöta, utan regnvatten. Och inte heller det går till spillo. Vi behandlar och återvinner det.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Munblåsta glasvaser på ett fönsterbräde. De är tillverkade av nedsmälta glasrester i olika nyanser och ser ut som marmor.
VÄRDE, INTE AVFALL
Cirkeltänk
På IKEA letar vi alltid efter sätt att få ut mer av mindre. Men för att kunna hjälpa våra kunder att skapa ett bättre liv hemma i en värld med knappa resurser måste vi jobba hårdare. Vi måste tänka nytt kring allt från vilka material vi använder till var elektriciteten i våra varuhus kommer ifrån, och hur vi kan få våra produkter att hålla längre i ett kretslopp med reparation, återanvändning och återvinning.
Vi strävar efter att använda förnyelsebara och återvunna resurser så effektivt som möjligt i hela vår värdekedja, för att skapa värde och inte avfall. Och när du tar hem produkterna vill vi hjälpa dig att få dem att hålla längre, eller ge dem nytt liv när du inte behöver dem längre.
Tre soffbord i askfanér med ben i massiv björk. Ett stort och två små som får plats under.
Färgglada lådor av returpapper i olika storlekar.
Gör rätt från början
Vi måste börja någonstans om vi ska kunna göra världen mer hållbar. Genom att planera för produkternas nästa liv redan i designfasen får vi ett försprång. För att kunna få ut mer av mindre använder vi material som är förnyelsebara, återvunna och från mer hållbara källor. Våra produkter måste hålla så länge som de behövs och vara lätta att ta hand om, reparera, återanvända, sätta ihop igen och återvinna. Ju bättre vi blir på det, desto bättre är det för våra kunder och vår planet.
En bild på REINSVOLL garderobsdörrar som är tillverkade i återvunnet trä och plastfilm från återvunna PET-flaskor, i ett sovrum.
Gammalt material, nya ytor. Det kanske låter som att vi är snåla, men vi tycker inte om att kasta bort saker. För oss är avfall en värdefull resurs, så vi söker ständigt efter sätt att använda mer återvunnet material i våra produkter. Därför har vi skapat REINSVOLL garderobsdörr. Den är tillverkad av återvunnet trä som täckts med plastfilm från återvunna PET-flaskor Inget nytt trä behövs, och inte heller någon ny plast som gjorts på olja. Och även om REINSVOLL är ett hållbart val har inte kvaliteten, designen eller priset påverkats.
No Youtube Player
Banbrytande köksluckor. REINSVOLL är inte vår första produkt som tillverkats av FSC-certifierat 100 % återvunnet trä och PET-flaskor. KUNGSBACKA köksluckor, med sin stilrena design och fingeravtrycksfria yta, har samma ursprung.
Varje år används ca 100 miljarder PET-flaskor över hela världen, men bara 30 % återvinns. Genom att ge dessa ett nytt liv som folie till luckor och köksfronter visar vi att återvinning är bra på mer än ett sätt, eftersom det ger fina nya produkter också.
Närbild på praktiska ISTAD återförslutbara påsar, nu tillverkade i bioplast som både är förnybar och återvinningsbar.
Kan 1,4 miljarder återförslutbara plastpåsar göra skillnad? Vi hoppas det, eftersom vi stolt presenterar vår första storskaliga bioplastprodukt. Den praktiska plastpåsen ISTAD är nu mestadels tillverkad av förnybart material från sockerrör. Förändringen förväntas spara runt 75 000 tunnor olja varje år och minskar koldioxidutsläppen betydligt.
Och trots att bioplast kostar mer att tillverka än vanlig plast syns det inte på prislappen. På IKEA anser vi att alla, inte bara vissa, ska ha råd att göra hållbara val.
No Youtube Player
”Det är otroligt att se hur vi använder allt från sockerrören, det blir inga restprodukter”
Minh Nguyen Hoang, Category Manager Plastic Products, IKEA of Sweden.
Eftersom den kommer från sockerrör är bioplasten i ISTAD både förnybar
och återvinningsbar.
Närbild på en stapel med vita plastlådor av återvunnet PET-material i olika storlekar.
Ingen vanlig låda. Det som är skräp för en person kan vara värdefullt för någon annan.
För oss är den praktiska förvaringslådan KUGGIS, tillverkad av återvunna PET-flaskor, en sådan pärla. Lådan är flexibel, snygg och återvinningsbar. En förvaringsfavorit som kan användas om och om igen.
blå bakgrund
Visste du?
Bioplast är ett material som tillverkas av förnybart råmaterial som jordbruksprodukter och biprodukter. Det kan även tillverkas av andra förnybara kolkällor, som biogas.
Genom att byta till bioplast kommer vi närmare vårt mål om att enbart använda förnybar eller återvinningsbar plast i våra inredningsprodukter och att bidra till en omställning i plastindustrin.
Källsorteringskärl i olika storlekar och former för att återvinna papper, flaskor, batterier osv.
blå bakgrund
Visste du att?
Senast år 2020 ska 90 procent
av avfallet från våra egna verksamheter återvinnas eller
energiåtervinnas. 80 procent av avfallet från varuhus och distributionscentraler materialåtervinnas.
Mot noll avfall
På IKEA koncernen har vi bestämt oss för att vi ska bli en helt avfallsfri och energioberoende organisation senast 2020. Det är inget enkelt mål, men tack vare samarbetet med leverantörer, partner och kunder är målet inom räckhåll.
IKEA of Sweden går även igenom hela leverantörskedjan tillsammans med leverantörer och partner för att se till att våra produkter tillverkas och distribueras på effektivast möjliga sätt. Det omfattar att minimera avfallet i värdekedjan och göra det till en resurs genom att använda det i nya produkter.
> Läs mer om våra investeringar i förnyelsebar energi här
orange bakgrund
Visste du att?
Under 2016 kunde vi återvinna eller energiåtervinna 89 procent av avfallet i hela vår verksamhet.
Två munblåsta glasvaser på ett fönsterbräde. De är tillverkade av nedsmälta glasrester i olika nyanser och ser ut som marmor.
Skönheten i glasskärvor. Glaset som används när vi tillverkar IKEA PS 2017 vas har en historia att berätta. I sitt första liv blev det bortsorterat på grund av bubblor eller defekter. Men nu har det trasiga glaset smälts om och munblåsts till massproducerade produkter av skickliga hantverkare. Ändå lever karaktären i varje glasskärva vidare och ger varje vas en unik blandning av färger och mönster. Genom att återanvända glaset istället för att kassera det sparar vi värdefulla och begränsade resurser, samtidigt
som ditt hem får extra karaktär.
En pall med trasmattor av överblivet tyg från sängkläder.
Ett kliv framåt. TÅNUM vävs för hand, vilket gör varje matta unikt vacker. Något som gör den här mattan ännu bättre är att vi använder återvunnen bomull från vår egen verksamhet i tillverkningen. Mer än 90 procent av materialet som används för att tillverka TÅNUM är överblivet tyg från vår tillverkning av sängkläder. När du kliver på TÅNUM matta blir ditt miljömässiga fotavtryck mindre.
En person som sorterar återvunna textilier.
Ge sakerna en andra chans
På IKEA vill vi att kunderna ska tycka om och ta hand om våra produkter så länge som möjligt – och när de inte gör det längre så tar vi över. I varuhusen testar vi smartare och miljövänligare sätt att förlänga produkternas livslängd. I Belgien till exempel erbjuder vi kunderna fem alternativ för att ge möblerna ett andra liv: försäljning av gamla möbler från IKEA i varuhusen, förnyelse av möblerna genom att måla eller montera om dem, reparationer genom att erbjuda reservdelar, returer av gamla möbler via vår transportservice samt donationer till välgörenhetsorganisationer.
Globalt erbjuder vi alla kunder reservdelar, och på de flesta av våra marknader har kunderna möjlighet att lämna tillbaka sina gamla madrasser när de köper nya. Ta vara på möjligheten att ge äldre möbler nytt liv, vare sig du behåller dem eller lämnar dem till oss.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Mat du kan äta med gott samvete
Vi vill erbjuda prisvärd mat som är god, hållbar och har ett balanserat näringsinnehåll. Därför har vi en mängd mer hållbara och hälsosamma alternativ i våra restauranger, bistroer och Swedish Food Market. Vi väljer noga ut ingredienserna som vi använder i maten, och använder certifieringar så att vi kan se till att våra produkter uppfyller krav på miljömässigt och socialt ansvar. Vi jobbar också hårt för att minimera mängden matavfall i våra varuhus.
Vi använder inga kemikalier när vi extraherar oljorna från rapsen i tillverkningen av IKEA SMAKRIK rapsolja.
Vi använder inga kemikalier när vi extraherar oljorna från rapsen i tillverkningen av SMAKRIK rapsolja.
Lantbrukarna som bidrar till IKEA SMAKRIK rapsolja följer strikta jordbruksstandarder som är bra för både människor och miljö.
Ekologiskt jordbruk och ivriga bin
SMAKRIK är den nyaste medlemmen i vårt sortiment med ekologisk mat. Lantbrukarna som bidrar till rapsoljan följer strikta jordbruksstandarder som är bra för både människor och miljö. Inga konstgjorda bekämpningsmedel eller gödningsmedel används på åkrarna, till glädje för bin och andra insekter som gärna hjälper till med pollineringen. Det här är bra för den biologiska mångfalden och hjälper jorden att må bra.
No Youtube Player
Se hur vi kombinerar strikta ekologiska standarder med god smak.
Du hittar alltid ekologisk mat i IKEA Swedish Food Market.
Vi har valt ut riktigt fina ekologiska alternativ åt dig
Du hittar alltid ekologisk mat i Swedish Food Market, som lingonsylt, kaffe och kakor. Vi har också alltid minst en ekologisk rätt på menyn i våra restauranger samt minst en ekologisk barnrätt.
Hjälp kaffeodlarna att odla bättre kaffe
Kaffebönorna som säljs på IKEA kommer från familjejordbruk och små kooperativ i länder som Honduras, Mexiko och Peru. Kaffet är både UTZ-certifierat och odlat i enlighet med EU-standarder, utan användning av kemikalier eller bekämpningsmedel. UTZ jobbar för att förbättra ett antal områden för odlarna, exempelvis odlingsmetoder. Detta hjälper till att sänka kostnaderna samt ökar skördarnas kvalitet och mängd, vilket ger odlarna bättre försörjningsmöjligheter. Arbetarna får bättre inkomster och jordbrukarna får en mer rättvis andel av vinsterna. Det gör att deras barn kan gå i skolan och också ha tid för lek.
No Youtube Player
Möt våra kaffeodlare
Du får gott kaffe och odlarna får bättre lön
Sedan 2008 är allt kaffe som säljs och serveras på IKEA certifierat av UTZ. Certifieringen var ett positivt steg mot bättre kaffe och garanterar hållbara jordbruksstandarder, bättre villkor och spårbarhet hela vägen tillbaka till plantagen. Men detta var bara början på vår resa mot att uppnå verkligt hållbara, goda bönor. Nu är kaffebönorna även ekologiska.
”Förutom UTZ-certifieringen ville vi att våra bönor också skulle vara ekologiskt odlade, alltså odlade utan användning av kemiska gödnings- och bekämpningsmedel.” – Jacqueline Macalister, ansvarig för hälsa och hållbarhet på IKEA Food.
”Det innebär friskare jordar och mindre påverkan på klimatet. Dessutom får odlarna mer betalt för ekologiska skördar. På så sätt kan de förbättra sin försörjning samtidigt som de slår vakt om miljön.”
Närbild av en säck fylld med kaffebönor.
PÅTÅR specialutgåva:
Vi lanserar 100 % Arabica-kaffe med hög kvalitet från ett och samma ställe i Uganda
En stor del av vårt PÅTÅR kaffe kommer från Sydamerika. Nu är vi glada att kunna lägga till en specialutgåva från Afrika. Trots att Uganda är den största exportören av kaffe på den afrikanska kontinenten består deras kaffeindustri främst av småjordbruk med svåra ekonomiska förhållanden. När vi introducerar det första kaffet från ett och samma ställe till IKEA Swedish Food Market, 100 % Arabica-bönor från Vita Nilregionen, gör vi det i samarbete med tusentals ugandiska småjordbrukare, vilket hjälper dem att växa och bli mer ekonomiskt självständiga.
> Läs mer om vårt speciella PÅTÅR kaffe och vårt arbete med sociala entreprenörer.
PÅTÅR specialutgåva innehåller 100 % Arabica-kaffe av hög kvalitet från ett och samma ställe i Vita Nilregionen i Uganda. En frisk och fruktig mellanrost med toner av vanilj och kola.
Ekologiskt och UTZ är en bra kombination
Allt kaffe som vi serverar och säljer i IKEA Swedish Food Market, IKEA bistro och på våra restauranger är både ekologiskt enligt EU-standarder och UTZ-certifierat. De smakrika bönorna uppfyller stränga, oberoende krav som säkerställer hållbara odlingsmetoder och bättre villkor för arbetarna. Du kan till och med spåra varifrån kaffet du köper kommer på utz.org/IKEA.
Coffee beans on a grey plate shown together with green leaves, seen from above.
Choklad som du kan äta med gott samvete
Kakaon i våra IKEA chokladkakor uppfyller stränga krav från en oberoende organisation för att säkerställa en hållbar odling och bättre villkor för arbetarna. Håll utkik efter etiketten UTZ-certifierat i vår Swedish Food Market. Du kan spåra varifrån kakaon i din UTZ-certifierade chokladkaka kommer på utz.org/IKEA.
Kakaofrukt och kakaobönor på en svart bricka tillsammans med gröna blad, ses här ovanifrån.
Vi stödjer ett mer hållbart jordbruk och bättre djurskydd
Vi tror på en ny vision för livsmedelsindustrin. En vision som påverkar människor, djur och vår planet på ett positivt sätt. Målet är att köpa in färre djur och säkerställa att de djur vi faktiskt köper in har fötts upp på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill att djuren ska leva ett bra liv. Och det är därför vi har arbetat tillsammans med experter, icke-statliga organisationer och våra leverantörer för att utveckla IKEA Food Better-programmen. För djur i vår leverantörskedja över hela världen – grisar, lax, kött- och mjölkdjur, värphöns eller gödkyckling – så strävar vi efter att hämta från mer hållbara gårdar där djurskydd, miljöpåverkan och ansvarsfull antibiotikaanvändning prioriteras.
> Läs mer om IKEA Food Better-programmen
A brown paper bag filled with food waste, seen from above.
Vi jobbar hårt med att säkerställa att alla våra kycklingprodukter kommer från gårdar med goda djurskyddsstandarder och lever upp till kraven i IKEA Food Better Chicken-programmet till år 2025.
Fisk och skaldjur från ett ansvarsfullt fiske
Friska och goda fiskar ger friska och glada kunder. Därför har IKEA fört en dialog med globala miljöexperter för att utveckla hållbara standarder för laxodling som är bättre för fisken och för miljön. All lax som säljs på IKEA kommer från odlingar som är certifierade enligt ASC:s (Aquaculture Stewardship Council) standarder.
No Youtube Player
Inköp från ansvarsfulla källor motverkar utfiskning av haven
I dag är 90 procent av världens fiskbestånd helt exploaterade eller överexploaterade. Genom att göra ansvarsfulla inköp kan vi se till att fiskbestånden inte minskar ytterligare.
Sjögräs blir tångkorn
Tångkorn är en miljösmart produkt som görs av tång som växer i havet. Och tång är dessutom en hållbar växt som växer med upp till 50 cm per dag. Våra tångkorn är ett bra veganskt alternativ till rom, och bidrar inte till någon minskning av fiskbestånden eftersom ingen fiskrom används.
Närbild av små glasburkar fyllda med röda tångkorn.
Fisk och skaldjur som både du och dina barnbarn kan njuta av
All vildfångad fisk och alla räkor som serveras och säljs på IKEA kommer från fiskerier som är certifierade enligt den oberoende organisationen MSC:s krav (Marine Stewardship Council). När du äter våra goda rätter med MSC-certifierad fisk och skaldjur kan du vara säker på att du stödjer ansvarsfullt fiske och säkrar fisk- och skaldjursbestånden för kommande generationer.
> Läs mer om hur gott produkterna i serien SJÖRAPPORT smakar här
En blandning av fisk, räkor och is, ses här ovanifrån.
Njut av grönsaker i ett runt format
Lanseringen av grönsaksbullarna är en del av det faktum att IKEA som ett ansvarsfullt företag vill utveckla livsmedelssortimentet så att det innehåller fler hållbara produkter. Våra grönsaksbullar är fulla av nyttiga ingredienser som kikärter, gröna ärter, morot, paprika, majs och grönkål. En näringsrik måltid med gott om protein och näringsämnen. Dessutom har rätten ett lågt koldioxidavtryck. Med andra ord är den ett riktigt bra alternativ till våra klassiska köttbullar.
> Bjud in mer grönt i ditt liv och välj en sundare livsstil
Stekta grönsaksbullar i en gjutjärnspanna, ses här ovanifrån.
Noll avfall – det är målet
På IKEA tycker vi att ingen mat ska gå till spillo. Därför jobbar vi nu för att uppnå ett par riktigt ambitiösa mål: i slutet av augusti 2020 ska vi se till att halvera matavfallet hos IKEA. Dessutom ska 90 procent av allt matavfall återvinnas eller omvandlas till en resurs som exempelvis kompost eller biogas.
Brun papperspåse fylld med matavfall, ses här ovanifrån.