Hoppa till innehållet

Personuppgifter

Personuppgifter

IKEA Svenska Försäljnings AB, orgnr. SE 5560747569, Box 200, 260 35 Ödåkra, e-post: ikeainfo@ikea.com, telefon: 0775-700 500, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till IKEA. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom ge dig god service, olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis utskick av nya kataloger/broschyrer och erbjudanden som är anpassade för dig. För att uppnå detta kan dina uppgifter behöva samköras med andra register och lämnas till andra bolag inom IKEA och till våra samarbetspartners, leverantörer och IKANO, i vissa fall även utanför EES-området. Vi dokumenterar även den kommunikation vi har med dig i de fall du gör en reklamation, detta för att tillhandahålla den service du förväntar dig av oss. Du som kund har rätt att efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Personuppgiftslagen (PUL)

1998 fick en ny lag, personuppgiftslagen. Enligt denna lag har du rätt att få information om behandling av personuppgifter och vi ber dig också samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Det är därför som du ombeds att göra detta på webbplatsen.

Personuppgiftshantering

På IKEA avser vi att ge dig så mycket kontroll som möjligt över din privata information; det är viktigt för oss att du känner dig hemma när du besöker vår webbplats. IKEA Svenska Försäljnings AB, Box 200, 260 35 Ödåkra, org. nr. SE 5560747569, är ansvarigt för de uppgifter du lämnar till IKEA, t.ex. när du beställer en katalog eller en vara eller blir medlem i vår medlemsklubb. Sådan information, inklusive din e-postadress, används på följande sätt:
Dina uppgifter sparar vi och använder för att vi kan ge dig den service du förväntar dig (t.ex. skicka dig den katalog du beställt) och i övrigt ge dig en god service. För detta kan dina uppgifter behöva lämnas till andra bolag inom IKEA och andra samarbetspartners, såsom leverantörer och IKANO, i vissa fall även utanför EES-området. Uppgifterna används också för att uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringsmål, såsom utskick av nya kataloger och erbjudanden särskilt anpassade till dig. Vid ej genomfört köp kan du komma att bli kontaktad via e-post som påminnelse innan din påbörjade kundvagn töms. Uppgifterna kan också komma att samköras med andra register för ovanstående syften och för att upprätthålla en god kund- och registervård.