Hoppa till innehållet

Köp- och leveransvillkor

Service på vitvaror

Våra servicesamarbetspartners som är kopplade direkt till tillverkarna Whirlpool och Electrolux finns över hela landet. Om du har fel på produkten rekommenderar vi dig att du först tittar i den medföljande bruksanvisningen. I slutet på dessa brukar det finnas en felsökningsguide. I bästa fall kan felet avhjälpas genom detta och du slipper reklamera produkten.
Garantin omfattar fel på produkten, vilka orsakats av material – eller konstruktionsfel som fanns vid den tidpunkten produkten köptes på IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken ”Vad omfattas inte av den här garantin?” som du hittar på IKEA.se/garanti eller i IKEA katalogen. Inom garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda felet, t ex reparationer, reservdelar, arbete och resor, förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader. Dessa villkor överensstämmer med EU direktiv (nr .99/44/EG) samt lokala föreskrifter. Gå in och läs mer om våra garantivillkor på IKEA.se/garanti
För felanmälan kontakta IKEA Kundservice.
blå skissbild