Hoppa till innehållet

Om hydroponik
Vad är hydroponik?
Hydroponik är en metod för att odla växter i vatten, utan jord.
Hur mycket vatten behövs till hydroponisk odling?
Hur mycket av vattengödningslösningen som behövs beror på var i växtfasen växterna är, hur stort systemet är och temperaturen. Vatten blandas med gödningsmedel och används för att bevattna växter som odlas i ett slutet system. Eftersom systemet är slutet förbrukar den här odlingsmetoden mycket mindre vatten än att odla i jord, där vattnet dräneras. Unga växter behöver ungefär hälften så mycket gödningsmedel som större växter med stora blad. Rumstemperaturen kan påverka vattennivån, eftersom vattengödningslösningen dunstar snabbare i högre temperatur.
Hur mycket elektricitet använder odlingslampan?
Inte mer än vanlig LED-belysning. Se elklassificeringen i produktkommunikationen för VÄXER odlingslampa.
Är hydroponisk odling ekologisk?
För att få certifieras som ekologisk måste matens odlingsprocess och hantering uppfylla vissa kriterier. Här ingår att växterna ska odlas i jord. Dessutom finns begränsningar och förbud som gäller bekämpningsmedel och gödningsmedel. Därmed kan mat som odlas med hydroponik inte uppfylla de här kriterierna – växterna odlas ju i ett annat material, inte jord. Genom att odla inomhus finns det dock inget behov av bekämpningsmedel, eftersom ohyra inte bör vara ett problem i hemmet.
Är det hälsosamt och säkert att äta växter som odlas på det här sättet?
Helena Karlén, universitetsadjunkt på Sveriges lantbruksuniversitet säger: ”Det har gjorts många forskningsexperiment för att ta reda på om näringsinnehållet i växterna skiljer sig mellan olika odlingssystem, som olika typer av hydroponik och jord. Och vi har faktiskt inte hittat några belägg för att det finns någon skillnad. Det är växterna som är experter: deras rötter tar upp näringsämnen, och näringsämnena är samma i jord och i vatten.”
Vad behöver jag för att komma igång?
Varje odlingskit innehåller de artiklar som du behöver för att börja odla inomhus. Lägg bara till dina favoritfrön från serien VÄXER. Välj ett odlingskit beroende på hur många växter du vill odla och hur du vill att systemet ska se ut hemma hos dig.
Fröer och vad de
behöver när de växer
Hur ska jag förvara fröna?
Förvara alltid frön torrt, svalt och mörkt när de inte används. Om fröna förvaras på en fuktig och/eller mycket varm plats innan de sås kanske de inte gror som de ska.
Kan jag förvara fröna länge?
Fröna har ett utgångsdatum, se förpackningen. Det anges med månad och år (MMÅÅ). Vänta helst inte för länge med att använda fröna, eftersom andelen frön som gror som de ska minskar ju närmre de kommer utgångsdatumet.
Vad betyder grobarhet?
Grobarheten i procent är den lägsta andel frön i ett paket som bör gro. Procentandelen trycks på fröpåsen, bredvid utgångsdatum.
Hur många växter kan jag odla med ett paket frön?
Du ser hur många växter du bör kunna få av varje paket i illustrationen på baksidan av fröpåsen. Antalet beror på fröet.
Hur lång tid tar det innan fröna gror?
Det tar olika länge innan olika frön gror. Fröpåsen visar hur många dagar det tar från att du sår fröet tills de första två bladen syns, och sedan hur många dagar det tar innan växten kan skördas. Normalt tar det fem till sju veckor innan växterna har växt till sig så pass att du kan använda bladen när du lagar mat.
Behöver jag blötlägga fröna innan jag planterar?
Blötlägg frön med hårt skal i vatten i 24 timmar innan du planterar dem. Då blir skalet mjukare och grodden kan komma fram snabbare. Det står på fröpåsen om vi rekommenderar att du blötlägger fröna innan du använder dem.
Hur många frön ska jag sätta i varje rotningskub i odlingslådan?
Rekommenderat antal varierar mellan en till tre frön per rotningskub. Det står på fröpåsen hur många frön du ska sätta i varje rotningskub.
Är fröna fria från genmodifiering (GMO)?
Fröna har kultiverats utan genmodifiering, med traditionella odlingsmetoder från växter som inte är genmodifierade. Det sker enligt EU-lagstiftning.
Var kommer fröna ifrån och hur produceras de?
Fröna produceras på åkrar under naturliga villkor, med fri pollinering och traditionella odlingsmetoder. Leverantörerna uppfyller alla lagstadgade EU-krav på frön som produkt, vilket innebär att vi kan erbjuda frön med högsta möjliga kvalitet.
Varför har ni valt just VÄXER frön till hydroponisk odling?
VÄXER frön har testats av Sveriges lantbruksuniversitet och har valts utifrån hur snabbt de växer, höjd, smak och utseende. Vi vill att du ska kunna odla växter hemma som inte bara smakar bra utan som även ser bra ut. Höjden är viktig eftersom det är 30 cm mellan odlingslampan och odlingsinsatsen där växterna växer. Växter som blir högre än så får inte plats i systemet.

> Se alla fröer
Odlingsmaterial: rotningskuber
Vad är odlingsmaterialet VÄXER rotningskuber gjord av?
Rotningskuberna tillverkas av stenull, en vattenabsorberade stenmassa.
Hur tillverkas rotningskuberna?
De tillverkas i värmeväxlande ugnar. Stenen hettas upp till 1 500 °C för att simulera en vulkan. En kubikmeter sten producerar 50 kubikmeter stenull.
Vad är fördelarna med att odla frön på rotningskuber i en odlingslåda?
Stenullen innehåller många fibrer som suger åt sig vatten och ger rötterna något att hålla i. VÄXER rotningskuber är utformade för att passa perfekt i VÄXER odlingslåda. Rotningskuber är en beprövad metod för att få frön att rota sig.
Varför har IKEA valt just det här odlingsmaterialet i VÄXER hydroponiskt system?
SLU testade flera olika odlingsmaterials förmåga att suga åt sig vatten och ge stöd åt skottens rötter. Det här odlingsmaterialet var bäst i test.
Hur ska jag hantera rotningskuberna?
Vi rekommenderar att du har handskar på dig när du hanterar rotningskuberna eftersom damm från fibrerna kan irritera känslig hud. Rotningskuberna dammar mindre om du blötlägger dem. Då blir kuben också helt genomblöt, vilket är viktigt för att fröet ska gro ordentligt.
Hur ska jag förvara rotningskuberna?
Förvara rotningskuberna torrt. Håll förpackningen stängd och på en plats där barn och djur inte når den. Förvara den inte tillsammans med mat. Undvik kontakt med ögonen och svälj dem inte.
Kan jag återanvända rotningskub?
När ett skott har grott i en rotningskub är den full med organiskt material. Därför går det inte att återanvända rotningskuberna. Om fröet inte har grott ordentligt kan du återanvända rotningskuben.
Hur ska jag kassera använda rotningskuber?
Kasta använda rotningskuber i det vanliga hushållsavfallet.
Odlingsmaterial: pimpsten
Vad är odlingsmaterialet VÄXER pimpsten gjort av?
Pimpsten är en slags sten som bildas i vulkaner. Den kommer från Island och får bara användas enligt isländska myndigheters regler. En liten andel av den sten som får användas årligen säljs som en del av sortimentet VÄXER.
Varför har IKEA bestämt sig för att använda pimpsten i VÄXER hydroponiskt odlingssystem och inte något annat odlingsmaterial?
Vi har samarbetat med experter på hydroponik på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). De har undersökt vilket odlingsmaterial som var bäst. Pimpstenar är populärt som odlingsmaterial bland professionella odlare, och var bäst i test på att suga åt sig vatten samtidigt som luften kan cirkulera kring rötterna.
Kan jag återanvända pimpstenen?
Du kan rengöra pimpstenen och återanvända den upp till sex gånger.
Hur rengör jag pimpstenen?
Lägg pimpstenen i en hink och häll på kokande vatten. Då lösgörs organiskt material som rötter från pimpstenen. Fullständiga rengöringsinstruktioner finns i informationsbroschyren i paketet med odlingsinsatsen.
Hur ska jag kassera använd pimpsten?
När pimpstenen är förbrukad i det hydroponiska systemet kan du slänga den i hushållsavfallet, eller med liknande material på din lokala återvinningscentral. Du kan även återanvända pimpstenen genom att blanda den med jord, så kan trädgårds- och krukväxter suga åt sig mer vatten och får bättre luftflöde kring rötterna.
Gödningsmedel
Vad är VÄXER gödningsmedel gjort av?
VÄXER gödningsmedel är gjort av en lösning med NPK-gödning (kväve, fosfor, kalium) samt mikronäringsämnen. På paketet med gödningsmedel finns information om hur mycket det innehåller av varje ämne.
Varför ska jag använda gödningsmedel i hydroponiska system?
Eftersom odlingsmediet inte innehåller några näringsämnen måste man tillsätta gödningsmedel för att ge växterna de näringsämnen de behöver för att växa.
Varför har IKEA inte valt ekologiskt gödningsmedel till VÄXER hydroponiskt odlingssystem?
Ekologiskt gödningsmedel görs av organiskt material, t.ex. djur- och växtavfall, som ofta luktar starkt. Lukten kan vara obehaglig när man odlar hemma.
Kan jag använda ett annat gödningsmedel?
VÄXER gödningsmedel har testats för att användas vid hydroponisk odling med VÄXER. Om du väljer att använda ett annat gödningsmedel kan vi inte garantera att du får samma resultat som med VÄXER gödningsmedel.
Hur ofta ska jag tillsätta nytt gödningsmedel under växtprocessen?
Unga växter behöver ungefär hälften så mycket gödningsmedel än större växter med stora blad. När skotten har grott och under de första tre veckorna använder du mindre gödningsmedel än under de sista tre till sju veckorna. Det är viktigt att kontrollera nivån på vattengödningslösningen regelbundet, och att inte låta pimpstenarna och skotten i odlingsinsatsen torka ut. I regel bör du fylla på med vattengödningslösning var femte till tionde dag, men om det är varmt kan du behöva fylla på ofta eftersom lösningen då dunstar snabbare.
Hur ska jag blanda och hantera gödningsmedlet?
Blanda en kork (25 ml) gödningsmedel med sex liter vatten. Ta en halv kork till tre liter vatten. Tvätta händerna efter användning. Skölj bladen på växterna innan du äter dem om du har råkat spilla koncentrerat gödningsmedel på dem.
Vad gör jag med överblivet gödningsmedel som jag redan har blandat ut med vatten?
Undvik att hälla ut överbliven vattengödningslösning i avloppet. Spara istället överbliven lösning i en vattenkanna och använd nästa gång du behöver fylla på med ny lösning, så slipper du slösa på den. Du kan även använda gödningsmedlet på trädgårds- eller krukväxter som växer i annat odlingsmaterial, som kokosfiber eller jord.
Om odlingsprocessen, från odlingslåda till skörd
Se filmen för att se odlingsprocessen i korthet.
1. Gro frön – odlingslådan
Vilken är den bästa odlingsmiljön när mina frön ska gro?
En ljus och lite fuktig miljö där frisk luft kan cirkulera fungerar bäst. Använd en odlingslåda med lock tills de två första bladen syns. Locket håller kvar värme och fukt i lådan och ventilerna låter frisk luft cirkulera, vilket skapar en perfekt växtmiljö för skotten.
Hur mycket gödningsmedel ska jag använda när fröna gror?
Det behövs inget gödningsmedel i den här fasen, eftersom fröet har tillräckligt mycket energi innanför skalet för att kunna gro utan extra näring.
Hur mycket vatten behöver mina skott när de gror (i odlingslådan)?
Håll rotningskuberna fuktiga när du har lagt frön på dem. Det är viktigt att rotningskuberna inte torkar ut. Om de gör det kan fröna inte gro och skotten dör. Det får plats tillräckligt mycket vatten i odlingslådan för att kuberna ska hållas fuktiga i en vecka om temperaturen är under 20 °C. Kontrollera vattennivån regelbundet om temperaturen är högre än så, eftersom vattnet dunstar snabbare när det är varmt. Lyft upp en av rotningskuberna ur odlingslådan. Om du tittar i hålet ser du om vattennivån är tillräckligt hög för att nå rotningskuben.
Hur mycket ljus behöver fröna när de gror?
Ge fröna mycket ljus när de gror. Placera dem ljust, men inte i direkt solljus. Om det inte finns så mycket dagsljus kan du använda en odlingslampa.
Varför är mina skott så långa och tunna?
Om det är mörkt eller skuggigt där skotten står sträcker de sig mot ljuset och blir långa och tunna. Du kan förhindra det genom att ge skotten mer ljus.
Hur gör jag för att fröets skal inte ska fastna på skottets första blad?
När vissa växter, som mangold och koriander, odlas ovanpå ett odlingsmaterial som rotningskuber kan de första två bladen fastna i fröskalet när skottet växer uppåt. Du kan undvika detta genom att så fröet direkt i pimpsten, med ett lager på en centimeter pimpsten ovanför fröet. Pimpstenen håller kvar skalet när skottet växer uppåt.
2. Odla växter – odlingsinsatsfasen
Tänk på det här när du flyttar skotten till odlingsinsatsen:
• Skotten är väldigt känsliga i den här fasen. Var försiktig när du lägger på pimpsten runt toppen av rotningskuben, där de sköra rötterna är. Om du skadar rötterna kan växten dö.
• Basilika kan vara känslig mot för mycket fukt nära stammen. Plantera om rotningskuben och skottet med tillräckligt mycket pimpsten under kuben så att basilikans stam inte hamnar under den översta raden med hål i odlingskrukan.
Hur mycket pimpsten ska jag använda i krukorna i odlingsinsatsen?
Lägg i en till två centimeter pimpsten i krukan innan du sätter dit rotningskuben med skottet. Fyll på med pimpsten till kanten av odlingskrukan och täck försiktigt rotningskuben och skottets rötter med pimpsten. Täck hela rotningskuben med minst en centimeter pimpsten. Det ger stöd till skotten när de växer och skyddar rötterna. Om skotten är långa och tunna kan du använda lite mindre pimpsten i botten av krukan och täcka mer av skottets stam. Det ger extra stöd till växten.
Hur ofta ska jag tillsätta nytt gödningsmedel under växtprocessen?
Unga växter behöver mindre vatten och gödningsmedel än större växter med stora blad. Du använder oftast mindre gödningsmedel under de första tre veckorna än under de sista tre till sju veckorna. Fyll på med vattengödningslösningen var femte till tionde dag beroende på växtfas. Om temperaturen är konstant hög, över 20 °C, kanske du behöver fylla på oftare. Det beror på att vattengödningslösningen dunstar snabbare när det är varmare. Det är viktigt att kontrollera nivån på vattengödningslösningen regelbundet, och att inte låta pimpstenarna torka ut.
Hur mycket ljus behöver växterna under odlingsinsatsfasen?
Tester har visat att minst 16 timmar ljus per dygn behövs för bra resultat. Om växter med blad får 24 timmar ljus per dygn växer de snabbare och bildar mer antioxidanter. Du kan behöva flytta om bland växterna i odlingsinsatsen eftersom vissa blad kan bli stora nog att skugga mindre växter, vilket gör att de mindre växterna växer långsammare.
Mina växter slokar trots att det är tillräckligt med vattengödningslösning i tråget. Vad beror det på och vad ska jag göra?
Om en växt slokar trots att den har gott om vatten och gödningsmedel beror det ofta på att de får för mycket gödningsmedel. Det kan hända om temperaturen konstant är över 20 °C, eftersom vattengödningslösningen då dunstar snabbare än växterna kan ta upp näringsämnena. Den snabba avdunstningen gör att gödningsmedlet blir mer koncentrerat i odlingsinsatsens tråg. Varje gång du fyller på med vattengödningslösning tillsätter du mer gödning i lösningen och växterna får för mycket av den.
Det finns två sätt att åtgärda det: 1. Fyll på med bara vatten två gånger. Då späds lösningen ut och växterna bör återhämta sig.
2. Töm ut lösningen ur odlingsinsatsen och häll den i en vattenkanna. Rengör och skölj tråget. Ställ tillbaka växterna i odlingsinsatsen och fyll på med vatten tills vattenmätaren når MAX-linjen. Använd de vanliga proportionerna för lösningen när du fyller på nästa gång.
Vissa blad borde vara röda/lila men har ingen färg. Vad beror det på?
Färgutvecklingen beror delvis på ljus, så bladfärgen utvecklas på olika sätt i olika ljus. Låg ljusintensitet kan leda till mindre lila eller röd färg. Testa att ställa dit fler odlingslampor eller ställa växterna nära ett soligt fönster, så blir växterna mer färgglada.
Vissa blad borde vara röda/lila men har ingen färg. Vad beror det på?
Färgutvecklingen beror delvis på ljus, så bladfärgen utvecklas på olika sätt i olika ljus. Låg ljusintensitet kan leda till mindre lila eller röd färg. Testa att ställa dit fler odlingslampor eller ställa växterna nära ett soligt fönster, så blir växterna mer färgglada.
Det växer gröna alger på ovansidan av pimpstenen i odlingskrukorna. Är det okej?
Vattengödningslösningen i odlingsinsatsen sugs upp av pimpstenen och utsätts för ljus på stenens ovansida. Det skapar en reaktion som orsakar algtillväxt. Det är inte skadligt på något sätt. Du kan ta bort algerna när du ska odla nya växter genom att rengöra pimpstenen.
Får växterna ohyra när jag odlar med hydroponik?
Ohyrans ägg kan finnas i jord, vilket oftast är det sätt som ohyran kommer in i hemmet och kan äta upp växterna. När du odlar med hydroponik finns det ingen jord, så det bör inte finnas någon ohyra heller. Det betyder att du inte behöver några bekämpningsmedel.
3. Skörd
Vilka växter kan jag ta blad från (nypa av) och låta växten växa vidare?
Du kan ta blad från basilika efter 5–6 veckor och från mizuna efter 3–6 veckor, eller när den når LED-odlingslampan. Du kan skörda lite i taget rätt tidigt, så länge det sitter kvar blad på växten. Skörda salladsblad från utsidan och inåt. Om du skördar för mycket växer inte växten lika mycket.
Hur mycket kan jag skörda av varje växt?
Mängden blad beror väldigt mycket på hur mycket ljus växten har fått. Om du bara har använt odlingslampan kan du i allmänhet använda skörden i sallader, smörgåsar och som garnering efter 4–6 veckor, med tanke på hur stora och många blad du får. Om du odlar med en kombination av odlingslampan och solljus, under en årstid med starkt solljus, får du fler och större blad. Då kan du använda dem i fler rätter efter 4–6 veckor.
Ska jag skölja bladen innan jag äter?
I vanliga fall behövs det inte när du odlar inomhus eftersom du inte använder bekämpningsmedel. Om du ser rester av pimpsten på bladen eller om koncentrerat gödningsmedel har droppat på växten ska du skölja innan du äter.
Vilka rätter kan jag använda bladen i?
Du kan använda din skörd i många olika rätter. Vi har samarbetat med en svensk kock och tagit fram recept som du kan använda med varje 3-pack fröer.
Odlings- och groddlåda med lock (Steg 1)
Varför är det bra att låta fröna gro i en odlingslåda?
Odlingslådan med lock är en stabil odlingsmiljö för fröna när de gror. Det ventilerade locket gör att luften kan cirkulera i odlingsmiljön och ser till att värme och fukt stannar i lådan. VÄXER odlingslåda har utformats för odlingsmaterialet VÄXER rotningskuber. Om du har några skott i odlingslådan är du alltid redo att sätta nya växter när du har skördat färdigt.
Hur mycket vatten ska jag använda i odlingslådan?
Odlingslådans bas rymmer 4,7 liter vatten, vilket räcker till fröna under den korta grofasen. Håll alltid ett öga på vattennivån om det är varmt – över 20 °C – eftersom vattnet då dunstar snabbare.
Kan jag ansluta en kultiveringslampa till odlingslådan?
Om lådan inte får så mycket naturligt ljus, t.ex. på vintern, går det att fästa en VÄXER armatur för odlingslampa 41 cm eller 31,5 cm på odlingslådan, så att den får extra ljus.
Vad har groddlådan för funktion i VÄXER odlings- och groddlåda med lock?
När du inte odlar skott i odlingslådan kan du använda groddbrickan som följer med för att grodda bönor, ärter och frön – supergoda i sallad och wok.
Hur använder jag groddlådan?
Fyll tråget med vatten till vattenlinjen 1 och placera groddbrickan i tråget. Vattennivån ska vara precis under groddbrickan. Skölj och strö ut bönor eller frön på brickan och lägg locket på tråget. Spreja bönorna med vatten så att de håller sig fuktiga varje dag, tills du ser en grodd. Hur snabbt de groddar sig beror på vad du väljer att odla. Skölj alltid groddade bönor, ärter och frön ordentligt innan du äter dem.
Hur rengör jag de olika delarna av odlingskitet?
Delarna i odlings- och groddlådan kan diskas i maskin.
Odlingsinsats, odlingslampa, armatur för odlingslampa och odlingsenhet (Steg 2)
Vilka är fördelarna med att odla i en odlingsinsats?
• Utformad specifikt för hydroponisk odling.
• Odlingsinsatsen finns i två storlekar med plats för antingen åtta eller femton krukor.
• Kombinera respektive storlek med en odlingslampa i motsvarande storlek och antingen en odlingsenhet eller en armatur för odlingslampa (båda håller odlingslampan ovanför växterna).
• Vattengödningslösning hälls i tråget med vattentratten som minimerar spill.
• Kontrollera vattennivån med vattenmätaren. Om vattnet står högre än MAX-linjen tar du bort lite vattengödningslösning ur tråget. Om det är vid MIN eller lägre fyller du på så mycket som behövs.
• Odlingskrukorna har hål i sidorna så att vatten och luft kommer in till rötterna. Den övre raden hål ska aldrig vara täckt med vatten eftersom luft då inte når rötterna och växterna kan dö. Kontrollera att vattenmätaren inte passerar MAX när du fyller på så att det inte sker.
• Gödningsmedlet reagerar med ljus vilket orsakar algtillväxt. Överdelen av insatsen gör att ljus inte når vattengödningslösningen i tråget. Det minskar mängden avdunstning och minskar algtillväxten.
• De små locken som ingår täcker alla odlingskrukor som inte används för att odla växter och ser till att ljus inte når vattengödningslösningen i tråget, vilket minskar algtillväxten.
Hur skiljer sig LED-odlingslampan från vanliga LED-lampor jag har hemma?
Växter är känsliga för andra ljusfärger än det mänskliga ögat. Jämfört med en vanlig lampa har VÄXER odlingslampa ett särskilt färgspektrum med mer blå och röda toner, som hjälper växten att växa och frodas. Odlingslampan ska inte användas som vanlig belysning i hemmet.
Kan odlingslampan skada ögonen?
Nej, den avger inget skadligt UV- eller IR-ljus. Den är inte farligare än annan belysning.
Drar odlingslampan mycket energi?
Inte mer än vanlig LED-belysning. Se elklassificeringen i produktkommunikationen.
Vad fyller armaturen för odlingslampan för syfte?
• Tester på Sveriges lantbruksuniversitet har visat att 30 cm är det perfekta avståndet för att växterna ska få så mycket ljus som möjligt. Armaturen håller odlingslampan 30 cm från växterna som växer i odlingsinsatsen.
• Armaturen finns i två olika storlekar som passar de olika storlekarna på odlingslampa och odlingsinsats.
• Armaturen på 41 cm passar även VÄXER odlings- och groddlåda med lock.
• Kabelhållaren i locket håller undan ljuskabeln från växterna.
Vad har odlingsenheten för syfte?
• Du kan odla mellan 8 och 45 växter på en till tre våningar genom att kombinera enheterna med motsvarande storlek på odlingslampa och odlingsinsats.
• Enheten har en liten hylla längst ned där odlingslampans transformator(er) kan förvaras.
• Klämmor för kabelhantering fäster lampkablarna på enhetens ben så att du slipper trassel.