Hoppa till innehållet

ENERGI OCH RESURSER

Vi gör positiva förändringar

Skog där solens strålar tränger in
Att göra mer för mindre är inget nytt för oss – det är en del av vårt arv. Vi arbetar också för att förvandla avfall till resurser, köpa in livsmedel och material på ett ansvarsfullt sätt och värna om naturens tillgångar. Dessutom går vi över till förnybar energi med målet att bli energioberoende.

> Läs IKEA Hållbarhetsrapport för 2016 (.pdf)
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Den 27 maj 2015 blev IKEA i Norden 100% energioberoende
MILSTOLPEN GLÖTESVÅLEN
Den 27 maj 2015 blev IKEA i Norden 100% energioberoende
Vi har bestämt oss för att bli energioberoende genom att använda energi så effektivt som möjligt och att investera i förnybar energi. Invigningen av våra 30 vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen är därför en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete. Vi når nu vårt mål att producera mer förnybar energi än vi förbrukar i alla våra varuhus, lager och övriga byggnader i Norden.
KLIMAT OCH ENERGI
Att bli globalt energioberoende
Vi vill ha en positiv inverkan på miljön och vara en del av lösningen vad gäller klimatförändringarna. Det känns därför spännande att vi sedan den 27 maj 2015 är 100% energioberoende inom Norden. Målet är att vi ska bli 100 procent förnybara globalt till 2020. Då ska vi producera lika mycket förnybar energi som vi konsumerar, med förnybara energikällor som vind och sol. Vi är även i färd med att göra våra byggnader mer effektiva, så att det behövs mindre energi för att driva dem.
Arbetare installerar solpaneler på ett IKEA varuhus
Vi har installerat över 700 000 solpaneler på IKEA byggnader runt om i världen.
Ett IKEA varuhus med solpaneler sett uppifrån
Vi vill bli energioberoende globalt, inte bara i norden
Vi har redan börjar arbeta mot det målet genom att investera i energieffektiva lösningar och produktion av förnybar energi. Vi är sedan den 27 maj 2015 100% energioberoende i Norden.
En vindkraftspark
Så når vi vårt globala mål
För att kunna nå vårt mål att bli energioberoende globalt har vi öronmärkt 1,5 miljarder euro för investeringar (främst i vindkraft och solenergi) fram till 2015.
EN MILSTOLPE
Den 27 maj 2015 blev IKEA i Norden 100% energioberoende
VÅRT GLOBALA MÅL
I slutet av 2020 kommer vi att producera lika mycket förnybar energi som vi förbrukar
Vi bryter ny mark
Vi säljer miljontals produkter varje dag, över hela världen. Därför behöver vi hitta det effektivaste sättet att transportera dem från leverantörerna till varuhusen och vidare till kunderna. Våra produkter är utformade för att vara enkla att transportera (tack, platta paket!) och vi arbetar ständigt för att minska mängden resor och för att göra våra fordon så bränslesnåla som möjligt.
Över hälften av våra produkter skickas direkt från platsen där de tillverkas till varuhusen (istället för via en distributionscentral), vilket minskar avstånden de måste fraktas. Och vi klämmer in så många produkter vi bara kan på varje lastbil. Allt detta bidrar till att vi kan hålla nere kostnader och priser samtidigt som vi skyddar miljön. Sedan 2011 har vi sänkt våra koldioxidutsläpp per kubikmeter produkter som transporteras med 13 procent, och vi siktar på 20 procent till 2016.
IKEA varuhusmedarbetare flyttar produkter staplade på en papperspall
Genom att byta från träpallar till papperspallar minskade vi IKEA produkternas ekologiska fotavtryck med 75 000 ton koldioxid per år.
VIDJA lampa
Strävan efter förenkling
Vi försöker alltid förbättra våra produkter. Vi har till exempel omdesignat vår VIDJA lampa så att den är enklare att sätta ihop genom att ta bort 24 av de 33 komponenterna. Det har inneburit att packvikten har minskat med 28 %, och eftersom förpackningen är mindre får vi nu plats med 128 lampor på en pall där vi tidigare bara fick plats med 80 lampor.
> Se VIDJA bordslampa
EKTORP soffa
Att tänka utanför ramarna
Ibland när vi tror att en produkt inte kan förbättras mer bestämmer vi oss för att försöka ändå. En av våra produktdesigners kom på ett sätt att paketera EKTORP soffa plattare och göra förpackningen nästan hälften så stor. Det innebar att leveranskostnaderna och koldioxidutsläppen minskade och att vi kunde sänka priset – utan att kvaliteten påverkades!
> Se EKTORP soffor
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Ett rum fyllt med IKEA produkter i trä
TRÄ
Naturlig skönhet
Vi älskar trä. Det är ett tåligt, varmt och levande material, som åldras med behag och som dessutom är förnybart och återvinningsbart. Därför lägger vi ner mycket arbete på att skydda och bevara denna viktiga naturresurs.
Använda trä på ett ansvarsfullt sätt
Trä är ett av våra viktigaste material och vi använder det i många av våra produkter. Vi försöker hela tiden hitta nya sätt att få ut så mycket av möjligt av träet genom att designa produkter som kräver mindre material och effektivisera tillverkningsprocessen.
Vi samarbetar sedan många år tillbaka med andra aktörer för att öka andelen trä som kommer från skogar med ansvarsfullt skogsbruk. Vi är en av grundarna till Forest Stewardship Council® (FSC) och har numera 21 skogsansvariga vars jobb är att se till att allt trä vi använder följer våra standarder för skogsbruk och att öka andelen certifierat trä i vår leveranskedja.
Polen, Litauen, Sverige, Tyskland och Ryssland är de länder vi får mest trä ifrån.
Senast i augusti 2020 ska vi vara ”Forest Positive”. Det innebär att vi till fullo ska uppfylla våra skogsbrukskrav och främja implementeringen av hållbara skogsbruksmetoder även bortom våra egna behov och inom hela branschen. Vi vill också jobba för att få ett slut på avskogningen.
No Youtube Player
Tai Wen arbetar som skogsbruksspecialist för IKEA och ska se till att trä som köps in från Kina kommer från ansvarsfullt skogsbruk.
Skogsbruksspecialist mäter tillväxten
Vår skogsbruksstandard
Vår IWAY-standard för skogsbruk ställer tydliga krav på allt trä som används i våra IKEA produkter – bland annat får träet inte komma från illegal avverkning – från verksamheter som är inblandade i sociala konflikter rörande skogsfrågor eller från skogar med högt bevarandevärde. Alla leverantörer måste följa standarden för att få lov att leverera till oss och vi utför granskningar för att kontrollera att kraven efterföljs.
> Ladda ner IWAY-standarden för skogsbruk (.pdf)
Använda trä från mer hållbara källor
Förutom att leverantörerna följer IWAY-standarden för skogsbruk, har mängden trä från mer hållbara källor – återvunnet trä och trä från FSC-certifierade skogar – ökat från 32 procent 2013 till 41 procent 2014. Vårt mål är att den siffran ska ligga på 50 procent år 2017.

> Till FSC:s webbplats
Ansvarsfullt inköp av palmolja
Vi jobbar för att den palmolja som vi använder i våra produkter ska vara odlad och processad på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. I slutet av 2015 är vårt mål att enbart köpa in 100% certifierad, åtskild och hållbar palmolja.
> Läs mer om hur vi jobbar med palmolja (.pdf)
Vårt samarbete med WWF
Vi arbetar med WWF och andra för att bekämpa illegal avverkning och främja ansvarsfull trähandel. IKEA och WWF har samarbetat sedan 2002 för att stödja en trovärdig skogscertifiering samt kartlägga och skydda skogar med högt bevarandevärde för att säkra biologiska och sociala värden i skogen. Hittills har vi bidragit till bättre skogsbruk i Europa och Asien och hjälpt till att öka den FSC-certifierade skogsarealen med cirka 35 miljoner hektar i de länder där vi samarbetar. > Till WWF:s webbplats
Vi stödjer 13 WWF-projekt för att främja ett mer ansvarsfullt skogsbruk i 11 länder.
En världskarta som visar de 13 WWF-projekt som IKEA stödjer i 11 länder
Laos
Vietnam
Kambodja
Ryssland
Kina
Ukraina
Litauen
Bosnien och Hercegovina
Rumänien
Bulgarien
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
En bomullsodlare håller i bättre bomull
BOMULL
Ett av våra favoritmaterial
Bomull är ett naturligt, förnybart material som används i några av våra mest omtyckta produkter – från soffor och kuddar till lakan och lampskärmar. Vi lägger ner mycket arbete på att göra bomullsodlingen bättre för människor och miljö.
Varför är mer hållbar bomull bättre?
Vi älskar att jobba med bomull eftersom det är ett mjukt och förnyelsebart material som andas. Men traditionell bomullsodling är ofta skadlig för miljön och människorna som odlar den. Därför samarbetar vi med odlare för att höja standarderna och helt eliminera barnarbete i vår leveranskedja. Vi samarbetar också med organisationer som Better Cotton Initiative (BCI) och WWF för att kunna anta ett holistiskt förhållningssätt vad gäller de komplexa miljöproblem som berör bomullsproduktionen. Vid utgången av år 2015 är vårt mål att all bomull som används ska komma från mer hållbara källor: bomull producerad i enlighet med Better Cotton Initiative, bomull odlad enligt andra hållbarhetsstandarder i USA eller bomull från odlare som jobbar mot att uppfylla standarderna i Better Cotton Initiative.

> Till BCI:s webbplats
No Youtube Player
Se hur vi samarbetar med odlare, BCI och WWF för att förändra bomullsbranschen.
Sundar Borude, en bomullsaktivist, lär ut hur man odlar bomull på ett hållbart sätt
En framgångsrik bomullsodlare
Sundar Borude i Maharashtra i centrala Indien har blivit en ”mästerutbildare” och förespråkare för gemensamma IKEA och WWF projekt som främjar bättre bomullsodlingsmetoder. Han lär sina grannar att tillämpa de enkla metoder – som att använda mindre kemikalier och vatten – som har gjort hans odling mer lönsam.
> Till WWF:s webbplats
FÄRGLAV, påslakan av bomull och lyocell
Alternativ till bomull
Bomull är ett av de material vi arbetar mest med, men vi letar ständigt efter förnybara material som kan ersätta den. Vårt FÄRGLAV påslakan är gjort av bomull och lyocell, en mjuk textilfiber som andas och som framställs av trä.
> Se FÄRGLAV påslakan
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
Rent, friskt vatten som sköljer över händer
VATTEN
Vi behandlar vatten med respekt
Vatten är nödvändigt för allt liv – men i vissa delar av världen är rent färskvatten något av en lyx. Därför är vatten, både när det gäller kvantitet och kvalitet, en viktig fråga för oss och våra leverantörer. Vårt mål är att vi senast i augusti 2020 ska bli mer vatteneffektiva genom att främja vattenhanteringen i hela vår värdekedja. I samarbete med andra ska vi bidra till förbättrad vattenhantering i områden där vattentillgången är ansträngd genom att fokusera på både vattenförbrukningen och vattenkvaliteten.
Så samarbetar vi för att spara vatten och energi i Indien
För vissa fabriker i södra Indien är det enda sättet att få tillräckligt med vatten att frakta det 50 km i lastbil. Gamla maskiner och förorenade vattentäkter gör ofta produktionen ännu mindre effektiv vad gäller energi och vatten. Jansons, en textilleverantör i Erode i södra Indien, blev inspirerade av IKEAs strategi People & Planet Positive och inledde ett samarbetsprojekt för att kunna hantera problemet. Man införde bland annat ett system för att återvinna spillvatten till tryck, en ny färgningsprocess som förbrukar mindre vatten och kontroll av att motorer endast körs när det behövs.

”Vår fabrik ligger i ett område där det är ont om vatten och energi, vilket ställde till rejäla problem för oss”, säger mr Thirukumar, VD för Jansons Industries. ”Med IKEAs hjälp såg vi att projektet gjorde skillnad, och vi blev motiverade att hitta fler möjligheter. Tack vare våra medarbetares insatser har vi hittills sparat över 285 MWh energi och 69 miljoner liter vatten.”
Vattenreningsverk vid en IKEA leverantörs fabrik i Bangladesh
Vatten pumpas in i ett vattenreningsverk i Bangladesh.
Tänka framåt: så sparar vi vatten i framtiden
Över 23 miljoner människor i Bangladesh har inte tillgång till rent dricksvatten.

”Jag vill inte att mina barn och barnbarn ska vara siffror i den statistiken. Jag vill se till att mitt företag inte gör något som ställer till det för kommande generationer”, säger Shah S Alam, VD för Unilliance, en av IKEAs textilleverantörer i Bangladesh. Han har spelat en viktig roll i vattenprojekten som IKEA har inlett på företaget, och han driver frågan om att Unilliance ska delta i ännu ambitiösare projekt för att spara vatten.
”När vi började arbeta med IKEA hade vi redan ett reningsverk för spillvatten för att rena det från föroreningar innan det släpptes ut i miljön. IKEA föreslog istället att vi skulle tänka på hur vi kan minska och återanvända spillvattnet.

”Med några enkla användningar kan vi till exempel nu använda spillvatten för att kyla maskinerna. Det sparar cirka 100 kubikmeter vatten varje dag – på ett år blir det tillräckligt mycket vatten för att fylla 15 olympiska simbassänger!”

”Om fem till tio år kommer man att ändra lagarna i Bangladesh – alla blir tvungna att återanvända sitt spillvatten. Genom att samarbeta med IKEA ligger vi i framkant och våra kunder märker skillnaden”, säger han.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | AVFALL | LIVSMEDEL
AVFALL
Återvinning i den stora, blå lådan
Att inte slösa och göra mer av mindre – det är en del av våra småländska rötter. Vi vill hushålla med resurserna och detta är något vi lever efter varje dag. Senast i augusti 2015 ska alla våra heminredningsartiklar, inkl. alla förpackningar, vara gjorda av antingen förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna material.
Vi strävar efter att inte skicka något avfall till deponering från de områden där det är möjligt på varuhusen och i andra IKEA verksamheter.
Återvinningsstation på ett IKEA varuhus
Lampor insamlade för återvinning
Ta med ditt avfall till IKEA!
Eftersom vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att återvinna ger vi dig möjligheten att lämna ditt avfall till återvinning på IKEA varuhusen. Visste du att du kan lämna in uttjänta batterier och lågenergilampor på de flesta IKEA varuhus?
> Till ditt lokala IKEA varuhus
Återvinningsstation för kunder på ett IKEA varuhus
VISSTE DU ATT:
År 2014 återvanns 89 procent av avfallet från hela vår verksamhet.
ENERGI OCH RESURSER: KLIMAT OCH ENERGI | TRÄ | BOMULL | VATTEN | VÄRDE, INTE AVFALL | LIVSMEDEL
LIVSMEDEL
Mat du kan äta med gott samvete
Vi serverar och säljer mat till 261 miljoner kunder om året i våra varuhusrestauranger och Swedish Food Market-butiker. Vi strävar efter att använda mer hållbara och ekologiska ingredienser – det handlar bland annat om att köpa in ingredienser som har certifierats enligt erkända standarder och producerats i enlighet med djurskyddsstandarder.
En UTZ-certifierad bonde granskar en kaffeplanta
Sedan 2008 är allt kaffe som säljs och serveras på IKEA UTZ-certifierat.
VI TROR PÅ ATT KÖPA IN LIVSMEDEL PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT
Livsmedel på den nya ekologiska barnmenyn på IKEA
Fler ekologiska alternativ än någonsin
Du kommer alltid att kunna hitta ekologiska livsmedel i vår Swedish Food Market, där vi säljer cirka 18 ekologiska produkter. Dessutom har vi alltid ett ekologiskt menyalternativ i våra restauranger, och vi har en ny ekologisk barnmeny.
En säck med UTZ-certifierade kaffebönor
Vi serverar UTZ-certifierade livsmedel
UTZ Certified är en oberoende organisation för certifiering av kaffe, te och kakao som har odlats på ett miljömässigt hållbart sätt, och är en av de ledande hållbarhetsstandarderna för dessa produkter.
> Läs mer på UTZ:s webbplats
DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV:
Källsorteringslösningar kan hjälpa dig att bli mer miljövänlig
ETT HÅLLBART LIV HEMMA
Många bäckar små
Se vad som gör IKEA till en inspirerande arbetsplats. Se hur du kan minska din miljöpåverkan genom att källsortera.
> Läs mer om Ett hållbart liv hemma
Genom att stärka flickor och kvinnor kan man skapa helhetslösningar för att motverka fattigdom och barnarbete
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLEN
Vi sätter människorna främst
Vi hjälper till att göra vardagslivet bättre för människor över hela världen.
> Läs mer om Människor och samhällen