Pređi na glavni sadržaj

IKEA usluge

Uslovi pružanja usluga u robnoj kući IKEA

Isporuka
IKEA izvršava uslugu isporuke samostalno ili takvu uslugu pruža preko svojih podizvođača koje angažuje po ugovoru. IKEA zadržava pravo da zaključi ugovor sa različitim kurirskim i dostavnim službama uz uslov da kvalitet usluge dostavljanja i isporuke ostaje identičan i odgovara IKEA standardima.

Informaciju u kojem će se terminu kupcu roba isporučiti, kupac ugovara na prodajnom mestu u robnoj kući IKEA. Termin se smatra ugovorenim nakon plaćanja usluge u robnoj kući IKEA, ili nakon potpisivanja narudžbenice.

IKEA zadržava pravo da promeni dogovoreni termin isporuke, usled okolnosti koje su naknadno nastupile te će u dogovoru s kupcem - da predloži novi termin isporuke. Usluga isporuke se ne vrši nedeljom i praznicima, kao i ostalim neradnim danima.

Proizvodi predviđeni za isporuku će biti isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema narudžbine usluge, do jedne prostorije u (stambenom) objekatu po izboru kupca. Prilaz objektu mora biti slobodan, u suprotnom se isporuka vrši do najbliže tačke na kojoj je moguć istovar. U slučaju isporuke do prostorije po izboru, dostavljač je dužan da unese proizvode nezavisno od sprata i dostupnosti lifta.

Pre odabira usluge isporuke, kupac je dužan da sa svoje strane proveri mogućnost prilaska kamiona ili dostavnog vozila adresi na koju se vrši isporuka. Ukoliko je prilaz adresi isporuke otežan (zabranjen pristup kamionskim vozilima, neodgovarajuća širina, nosivost…), isporuka neće biti moguća.

Isporuka se vrši na području Republike Srbije prema naznačenim zonama i poštanskim brojevima.

Isporuka se vrši na adresu navedenu u narudžbini. Naručena roba će biti sortirana/složena na način da se uobičajenim pretovarom u transportu ne može oštetiti. IKEA ne vrši isporuku prehrambenih proizvoda, metraže (tekstila), biljaka, proizvoda sa odeljenja „To je što je“, kao i poklon bonova/vaučera.

Kako bi se potvrdio termin isporuke, kurir/dostavljač će kupca kontaktirati telefonskim putem pre dostave, i to:
- najmanje 30 minuta pre planiranog trenutka dostave: za područje Beograda; najmanje 30 minuta pre planirananog trenutka dostave: za ostala područja širom Republike Srbije.

Potrebno je obezbediti da punoletna osoba bude prisututna prilikom preuzimanja proizvoda na adresi prijema, navedenoj u narudžbini.

Potrebno je proveriti veličinu proizvoda kako bi se obezbedilo da na adresi isporuke ima dovoljno prostora za prijem proizvoda (npr. širina i visina vrata).Takođe je važno da se obezbedi slobodan pristup adresi na koju se vrši isporuka.

Prilikom isporuke, kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju paket, te da li je isporučen tačan broj paketa. Nakon izvršene dostave, kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju kojom se potvrđuje: (1) da je narudžbina isporučena, (2) broj isporučenih paketa i da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom.

Ako kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju, isporuka se beleži i smatraće se kao odbijena.

Ako se isporuka ne može izvršiti zbog neadekvatnog/nedovoljnog prilaza ili pristupa adresi na kojoj se vrši isporuka, ili u slučaju da na adresi za isporuku nema nikoga (punoletnog lica) za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, dok se ugovoreni/usaglašeni termin isporuke poništava.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan na adresi za prijem isporuke ili putem kontakt telefonskog broja koji je ostavio, IKEA ne preuzima odgovornost za ugovoreni/usaglašeni termin isporuke.

U slučaju ukoliko se isporuka ipak ne izvrši, proizvodi će se vratiti u robnu kuću IKEA, a termin isporuke će se otkazati.
U tom slučaju, Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode. U tom slučaju takođe kupac snosi troškove transporta vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA. Za vraćanje kupac je dužan da kontaktira IKEA Službu za kupce slanjem imejla, putem kontakt obrasca ili pozivom na broj telefona: 011/7 555 444 od 9 do 20 časova svakog dana u nedelji. U svakom slučaju, nakon upućenog poziva IKEA Službi za kupce zahtev za vraćanje kupac mora poslati i slanjem kontakt obrasca putem imejla.

Naknada i uslovi isporuke

Naknada za uslugu isporuke iskazana je na narudžbini usluge i obračunava se se u skladu sa težinom paketa u narudžbini, dimenzijama, kao i adresom isporuke.

Kupac je dužan da odmah prilikom preuzimanja robe proveri broj paketa te eventualna oštećenja.
Ako se ustanovi da neki proizvodi nedostaju ili su oštećeni u momentu preuzimanja, potrebno je isto naznačiti na dostavnici kurirske/dostavne službe.

Proizvodi koji nedostaju, naknadno će se isporučiti bez naknade u najkraćem objektivno mogućem roku; isto važi i ako se kupcu isporuči oštećeni proizvod.

Ograničenja kod isporuke

IKEA ne vrši isporuku prehrambenih proizvoda, metraže, biljaka, proizvoda sa odeljenja: „Kako je – tako je“, kao i poklon bonova.

Neki proizvodi (poput sofa) su većih dimenzija te je kupac obavezan da osigura prostor za isporuku svih takvih većih proizvoda kao i pristup prostoriji u koju će se proizvodi isporučiti.
Kupac je obavezan da osigura da prostorija u koju će se proizvodi isporučiti nema nikakve karakteristike koje mogu negativno da utiču na proizvode i štete kao što su, ali ne ograničavajući se na vlagu, kišu, vetar, sneg, neobezbeđen prostor, itd.

Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanom pristupu usluga isporuke ne bude moguća ili je otežana, ista će se obustaviti, a proizvodi se vraćaju u robnu kuću IKEA o čemu će kupac biti obavešten.

Isporuka se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti uključujući, ali ne ograničavajući se npr.: na prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice usled vremenskih nepogoda, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju IKEA će uložiti sve svoje napore kako bi kupca blagovremeno kontaktirala te dogovorila drugi termin isporuke.

Proizvodi će biti pakovani na način da se rukovanjem i manipulacijom ne mogu oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i nedostatke te da iste navede na dostavnici. Roba je osigurana od gubitka i oštećenja prilikom isporuke. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe potpiše dostavnicu koju dostavljač zadržava kao dokaz o prijemu, odnosno preuzimanju.

Ugovaranje isporuke

Pre nego što se odluči za uslugu isporuke, kupac je obavezan da proveri mogućnost prilaza kamiona ili dostavnog vozila svojoj (kućnoj) adresi. Ukoliko je prilaz kućnoj adresi otežan (zabranjen pristup kamionima, neodgovarajuća širina, nosivost, itd.), isporuka neće biti moguća.

Kupac je dužan, u što kraćem roku, da obavesti robnu kuću IKEA o bilo kojim mogućim poteškoćama oko preuzimanja robe. IKEA neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta kupca.

Proizvodi koji nedostaju će se ponovo naručiti i naknadno isporučiti bez naknade. Oštećeni ili pogrešno isporučeni proizvodi će se vratiti u robnu kuću IKEA te će se isto tako naknadno isporučiti bez naknade.

Ukoliko kupac naknadno uoči nekakve nepravilnosti, kupac je dužan da obavesti robnu kuću IKEA u razumnom roku, a u svakom slučaju u skladu sa rokovima predviđenim u važećim propisima Republike Srbije, o bilo kakvim oštećenjima ili nepravilnostima.

Kada se roba isporuči kupcu ili osobi koja je primila robu, kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenja proizvoda.

Rok isporuke/dostavljanja

Roba će se isporučiti u terminu koji je ugovoren/usaglašen na prodajnom mestu u robnoj kući IKEA, a u zavisnosti od stanja zaliha i adrese za isporuku. Nedelje, praznici i ostali neradni dani ne računaju se u rok isporuke.

Zamena i vraćanje

Uslovi iz sekcije Zamena i vraćanje odnose se na sve proizvode kupljene u robnoj kući IKEA, osim proizvoda i usluga predviđenih u sekciji: Ograničenja kod isporuke. Svako vraćanje može se izvršiti isporukom proizvoda u robnu kuću IKEA Beograd, gde će se izvršiti zamena ili vraćanje.

Ukoliko se kupac predomisli i odluči da vrati ispravan i nekorišćeni proizvod, kupac je obavezan da kontaktira IKEA Službu za kupce za organizaciju prikupljanja takvih proizvoda.

Kupac je saglasan da vrati nekorišćene proizvode u izvornom stanju i ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži. U slučaju vraćanja proizvoda zbog promene mišljenja, kupac sam snosi troškove vraćanja robe u robnu kuću IKEA.
Ako uslovi za vraćanje robe nisu ispunjeni, robna kuća IKEA ima pravo da odbije povrat novca ili da ponudi zamenu ili IKEA poklon/vaučer/vrednosnu karticu.

IKEA snosi troškove prevoza vraćenih proizvoda isključivo ako je proizvod neispravan ili oštećen ili ukoliko je isporučen proizvod koji kupac nije naveo u narudžbini.

IKEA proizvod kupljen putem online kupovine može se vratiti u roku od 14 dana od kupovine bez objašnjenja, uz originalni fiskalni račun. Kupac može promeniti mišljene i vratiti proizvode u roku od 365 dana, ukoliko su u stanju u kome mogu biti ponovo prodati/stavljeni u promet.

IKEA zadržava pravo vraćanja umanjenog iznosa vrednosti proizvoda ukoliko je proizvod korišćen ili oštećen.

Otkazivanje porudžbine

Kupac ima pravo da otkaže narudžbinu usluge u bilo kom trenutku pozivom na telefonski broj Kontakt centra IKEA Službe za kupce: (011) 7 555 444 od 9 do 20 časova svakog dana u nedelji.

Ukoliko je narudžbina usluge otkazana pre nego što su proizvodi napustili robnu kuću IKEA, Kupac ima pravo da traži povraćaj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.

Ukoliko se narudžbina otkaže nakon što proizvodi napuste robnu kuću IKEA, kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode, ali sam snosi troškove vraćanja proizvoda u robnu kuću IKEA.

Nakon otkazivanja narudžbine usluge pozivom na telefonski broj Kontakt centra IKEA Službe za kupce, kupac će dobiti potvrdu o otkazivanju narudžbine usluge na svoju imejl adresu.
Sastavljanje nameštaja
Stari nameštaj se mora ukloniti iz prostorije pre dolaska tima za sastavljanje.
U protivnom, doći će do promene termina sastavljanja.

Tim za sastavljanje ne može menjati izvorni izgled komada nameštaja.
Kupac je odgovoran za kvalitet i pripremljenost zidova dok će monter proceniti da li postoje sigurnosne ili tehničke prepreke za sastavljanje nameštaja.
Merenje prostora
Ukoliko je potrebno, možemo da izmerimo prostor koji Kupac želi da uredi i da osiguramo da sav nameštaj, odnosno kuhinjski ili kupatilski elementi stanu u njega. Usluga je dostupna samo za dovršene delove kuće ili stana
Montaža kuhinje
Za korišćenje usluge montaže kuhinje, obavezno je prethodno merenje prostorije u kojoj će biti izvršena montaža i planiranje tj. izrada plana kuhinje od strane IKEA zaposlenih ili njihovih podizvodjača. Na taj način IKEA može da garantuje kvalitet izvedene usluge.

Cena uključuje izlazak montera i montiranje svih elemenata kuhinje i kuhinjskih uredjaja kupljenih u robnoj kući IKEA, a prema planu/skici napravljenom u robnoj kući IKEA.

Cena ne uključuje dodatne radove i usluge koji nisu obuhvaćeni prethodno napravljenim planom od strane IKEA zaposlenih (npr. dodatno prekrajanje radne ploče, prerada pokrivnih elemenata i ploče, kantiranje), radove (izvođenje, priključak) na plinskom priključku, popravke zidova, kao i dostavu do prostorije u kojoj se vrši montiranje i ugradnja.

Postojeća kuhinja tj. elementi se moraju ukloniti iz prostorije pre dolaska tima za montažu. U protivnom, dolazi do promene termina montaže.

Tim za montažu ne može da menja originalni izgled kuhinjskih elemenata koji su predmet uslova tj. „pokriveni garancijom“.

Kupac je odgovoran za kvalitet, stanje i pripremu zidova dok će monter proceniti da li postoje bezbednosne ili tehničke prepreke/nedostaci za montiranje kuhinje.

Dodatni materijal za priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektromrežu, kupac je obavezan da obezbedi sam u skladu sa standardima Republike Srbije.
Materijal za priključenje na vodovod, kanalizacionu i elektromrežu- po potrebi-računa se odvojeno.
Šivenje
Usluga šivenja dostupna je samo za proizvode kupljene u robnoj kući IKEA.
Podizvođač na tim poslovima nije odgovoran za fizička i hemijska svojstva obrađene tkanine (procenat skupljanja od 4%).

Uslugu šivenja moguće je ugovoriti na odeljenju: „Tekstil“ i odeljenju „Odnosi sa kupcima“.