Prejsť na hlavný obsah

PRÁCA V IKEA

Väčšina ľudí vidí výrobky IKEA.
My vidíme inšpiratívne pracovné pozície, ktoré stoja za ich vznikom.
Silueta výrobkov IKEA, ktoré predstavujú rôzne pracovné pozície v IKEA.
Vidíte veci trochu inak.
My tiež.
V IKEA veríme v ľudí. Za každým výrobkom sú skromné a nadšené tímy, ktoré umožnili jeho vznik. Pozrite sa na veci inak spolu s nami.
KULTÚRA A HODNOTY
Veríme, že každý vie niečím hodnotným prispieť.
Sme rôznorodá skupina praktických a priamočiarych ľudí nadšených pre bytové zariadenie. Pochádzame z rôznych miest po celom svete, ale spája nás inšpirujúca vízia: „vytvárať lepší každodenný život pre mnoho ľudí“. Realizácia tejto vízie je založená na našich spoločných humanistických hodnotách. Nimi sa riadi naša práca a stojí na nich naša kultúra začlenenia, otvorenosti a úprimnosti. V základoch stojí spolupatričnosť a nadšenie. Tvrdo pracujeme, ale užijeme si pri tom aj zábavu. Vždy máme záujem o ľudí, ktorým je vlastný náš pozitívny postoj a hodnoty.
Traja zamestnanci IKEA v miestnosti s dvoma oranžovými stolmi so stoličkami, bielou komodou a otvorenými nástennými policami.
Kamenný múrik vedľa štrkovej cesty s červenou chalupou na konci cesty.
Spolupatričnosť
Spolupatričnosť je podstatou kultúry IKEA. Sme silní, keď si navzájom dôverujeme, spolupracujeme na rovnakých cieľoch a spoločne sa aj zabavíme.
Starostlivosť o ľudí a planétu
Chceme vytvárať pozitívnu zmenu. Máme možnosť významne a trvale ovplyvniť dnešné i budúce generácie.
Hospodárnosť
Čo najviac ľudí by malo mať možnosť dovoliť si krásny a funkčný domov. Neustále kladieme na seba aj na iných vysoké požiadavky v snahe z mála urobiť viac bez kompromisov na kvalite.
Jednoduchosť
Jednoduchý, priamočiary a praktický prístup je súčasťou nášho dedičstva zo Smålandu. Chceme byť sami sebou a držať sa reality. Sme neformálni, pragmatickí a byrokracia je naším najväčším nepriateľom.
Snaha o obnovu a zlepšenie
Neustále hľadáme nové a lepšie spôsoby práce. Čokoľvek dnes robíme, môžeme zajtra urobiť lepšie. Nachádzať riešenia takmer neriešiteľných problémov je súčasťou nášho úspechu a zdrojom inšpirácie pri prekonávaní nových prekážok.
Kľúčové hodnoty IKEA
Veríme, že každý vie niečím hodnotným prispieť a a snažíme sa v našom spôsobe práce riadiť rovnakými hodnotami.
Odlišnosť, ktorá má zmysel
IKEA nie je ako iné spoločnosti a ani nechce byť. Radi spochybňujeme zabehané riešenia, premýšľame nekonvenčne, experimentujeme a nebojíme sa robiť chyby – ak máme na to dobrý dôvod.
Ochota prijímať a delegovať zodpovednosť
Sme presvedčení, že prostredníctvom dávania a preberania zodpovednosti ľudia rastú a vyvíjajú sa. Vzájomná dôvera, pozitívny prístup s ohľadom na budúcnosť každého inšpiruje prispievať k rozvoju.
Vedenie príkladom
Vedenie ľudí je pre nás o správaní, nie o pozícii. Viac ako na vedomostiach a skúsenostiach nám u každého záleží na hodnotách. Hľadáme ľudí, za ktorých hovoria činy a idú ostatným príkladom. Chceme, aby každý priniesol zo seba to najlepšie a podporil v tom aj ostatných.

Prečítajte si, ako popísal IKEA hodnoty náš zakladateľ Ingvar Kamprad v Testamente obchodníka s nábytkom (PDF).
Silueta výrobku IKEA predstavujúceho pracovnú oblasť
Väčšina ľudí vidí vankúš.
zaměstnanci IKEA
V IKEA som stretla veľa skvelých kolegov a mnohí z nich sa stali aj mojimi kamarátmi.
Alžbeta Kissová
Customer Relation Teamleader
Obchodný dom IKEA Bratislava
zaměstnanci IKEA
Najväčšou motiváciou a súčasne aj inšpiráciou sú pre mňa vždy ľudia.
Soňa Tomová
Vedúci predajného oddelenia
Obchodný dom IKEA Bratislava
zaměstnanci IKEA
O práci v IKEA môžem povedať, že tu zamestnanec naozaj cíti istotu a slobodu.
Katarina Simončíková
Commercial SFM & BISTRO manager
Obchodný dom IKEA Bratislava
zaměstnanci IKEA
Pracovať vo firme, ktorá sa skutočne stará o životné prostredie, je pre mňa skvelý pocit.
Marek Pečko
Deputy BNO Manager
Obchodný dom IKEA Bratislava
PRÁCA V IKEA: KULTÚRA A HODNOTY | PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
RÔZNORODOSŤ A ZAČLENENIE | ROZVOJ A KARIÉRA
PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
Rôznorodé pracovisko, kde je každý vítaný
Ingka Group je najväčší celosvetový predajca bytového zariadenia, ktorý sa venuje trom oblastiam podnikania: IKEA Retail (maloobchodný predaj), Ingka Investments a Ingka Centres. V Ingka Group nájdete inšpiratívne, zábavné a dynamické pracovné prostredie. Na pracovisku podporujeme atmosféru rôznorodosti a začlenenia a jedinečnosť každého zamestnanca.
V IKEA môžete byť sami sebou. Navzájom sa rešpektujeme, naše odlišnosti, sme zvedaví a otvorení voči novým nápadom a názorom. Preto všade na svete pravdepodobne stretnete rôznorodú skupinu ľudí s rozličnými skúsenosťami, zručnosťami a pozitívnym pohľadom na život.
Pri nábore a rozvoji poskytujeme všetkým rovnaké príležitosti bez ohľadu na vek, rodovú príslušnosť, sexuálnu orientáciu, fyzické schopnosti, etnický či rasový pôvod, národnosť, vierovyznanie či iné aspekty identity. Veríme, že každý nesie zodpovednosť za vytváranie atmosféry začlenenia na pracovisku.
IKEA zamestnanci na prestávke
Práca pre nás má svoje výhody
Na ľuďoch nám záleží. Každý zamestnanec prispieva svojimi jedinečnými nápadmi a talentom k našej každodennej práci – a práve oni stoja za úspechom IKEA. Chceme, aby každý zamestnanec mal pocit, že k nám patrí a je dôležitý a mal príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Pretože keď rastú naši zamestnanci, rastie aj IKEA. Preto bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta pôsobíte, získate rozličné benefity. Tu je niekoľko z nich:

Zamestnanecká zľava
Zamestnanecká reštaurácia (kantína)
5 dní dovolenky navyše
Príplatky za prácu počas víkendu a nočných zmien
Dary k životným udalostiam
Pracovníci v obchodnom dome IKEA.
Program One IKEA Bonus
One IKEA Bonus je bonusový systém pre všetkých zamestnancov Ingka Group, ktorý vychádza z našich hodnôt jednoduchosti a spolupatričnosti, kedy všetci pracovníci v organizácii spoločne pracujú na dosiahnutí cieľov.
Vernostný program pre zamestnancov Tack!
Za náš úspech vďačíme našim motivovaným a talentovaným zamestnancom. Chceli sme sa im poďakovať, preto sme vytvorili program Tack! (čo po švédsky znamená ďakujem).

Všetci zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky programu Tack!, získajú príspevok do dôchodkového fondu. Nezáleží na pozícii, výške mzdy či organizácii, v ktorej pracujú – každý má nárok na rovnakú čiastku.
No Youtube Player
Zamestnanci IKEA v samoobslužnom sklade IKEA
Vzdelávanie a rozvoj
Investujeme do rozvoja našich zamestnancov a pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa niečo nové a rozvíjať sa, ponúkame rozličné interné vzdelávanie a školenia. Každý zamestnanec IKEA má tiež možnosť vytvoriť si svoj rozvojový plán. Spolu so svojím vedúcim si nastaví ciele na nadchádzajúci rok a do budúcna.
Voľné pracovné miesta
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť
Väčšina ľudí vidí hrnček.
IKEA zamestnanec David Johansson
„Vidím globálnu spoločnosť, ktorá stále myslí lokálne.“
David Johansson
Product Developer,
IKEA Food/Restaurant
Zamestnankyňa IKEA Sofie Johansson
„Nevytvára sa rozdiel medzi manažérmi a zamestnancami.“
Sofie Johansson
Reklamácie,
Oddelenie služieb zákazníkom
Zamestnaňkyňa IKEA Josefin Matsdotter
„Vidím, že IKEA pomáha ľuďom zlepšovať sa v tom, v čom sú najlepší.“
Josefin Matsdotter Berggren
Interiérová dizajnérka,
Oddelenie komunikácií a interiérového dizajnu
Zamestnankyňa IKEA Stefania Nervi
„Vidím vedúceho, ktorý si na mňa vždy nájde čas.“
Stefania Nervi
Global Content Catalogue Specialist,
Marketing a komunikácia
Zamestnanec IKEA Tobias Johansson
„Vidím benefity, ktoré sú spravodlivé pre všetkých a to je výnimočné.“
Tobias Johansson
Analytik,
E-commerce
PRÁCA V IKEA: KULTÚRA A HODNOTY | PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY |
RÔZNORODOSŤ A ZAČLENENIE | ROZVOJ A KARIÉRA
Rôznorodosť a začlenenie
Byť sám sebou a prispievať svojou jedinečnosťou nám umožňuje rásť
Starostlivosť o ľudí a rôznorodosť a začlenenie sú súčasťou našej vízie a hodnôt. V Ingka Group pokladáme rôznorodosť a začlenenie za správny prístup. Uznanie jedinečnosti každého zamestnanca prispieva ku kreativite a podporuje náš rast. Chceme vytvoriť pracovné prostredie, kde vládne rôznorodosť a začlenenie a zamestnanci cítia, že ich jedinečnosť a talent sú oceňované a môžu byť sami sebou.
Zjednodušene: veríme, že jedinečnosť každého zamestnanca pomáha IKEA zlepšovať!
Zamestnanec IKEA v žlto-čiernom tričku pomáha dvom zákazníkom v obchodnom dome.
Pracovníci IKEA - žena a muž - spoločne pracujú v pracovnom oblečení.
Podporujeme začlenenie LGBT+ ľudí
V Ingka Group sme presvedčení, že každý má právo na férové zaobchádzanie a rovnaké príležitosti bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Preto 17. mája každoročne oslavujeme Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii, aby sme podporili práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových ľudí a ľudí s každou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.
Záleží nám na tom, aby sme vytvorili pracovisko, kde vládne atmosféra začlenenia a všetci LGBT+ pracovníci cítia prijatie a rešpekt. Každý by mal mať možnosť byť v práci sám sebou. Musíme pochopiť, že každý nesie zodpovednosť za vytváranie atmosféry začlenenia ľudí LGBT+.
Rovnosť je pre nás dôležitá!
Rôznorodosť má rozličné podoby
V Ingka Group vítame všetky podoby rôznorodosti. Rôznorodé pracovisko je dobré pre našich zamestnancov, zákazníkov aj pre naše podnikanie. Vďaka práci s našimi rozdielmi rastieme ako jednotlivci aj ako organizácia.
Pracovníci IKEA - muž a žena - v podobnej pracovnej uniforme.
Rodová rovnosť
Rodová rovnosť patrí medzi ľudské práva. Naším cieľom je dosiahnuť v spoločnosti Ingka Group rodovú rovnosť, ktorá znamená viac ako rovnaký pomer mužov a žien na všetkých úrovniach a pozíciách. Rodová rovnosť znamená vytvárať kultúru, kde vládne začlenenie a všetci sú za svoj jedinečný prínos rovnako oceňovaní.
Preto sa téme rodovej rovnosti venujeme už viac ako desaťročie. Sme hrdí, že sme mali príležitosť zúčastniť sa na prvom paneli OSN na vysokej úrovni o zlepšení ekonomického postavenia žien a pomáhať ženám naplno využiť svoj potenciál a získať ekonomickú a finančnú nezávislosť.
Zamestnanec IKEA sa rozpráva s dvoma zákazníkmi, mužom a ženou.
LGBT+
Ako humanistická spoločnosť založená na hodnotách podporujeme právo pracovníkov LGBT+ byť sami sebou – poskytujeme rovnaké príležitosti rozvoja v Ingka Group a možnosť prispievať k nášmu podnikaniu. Aktívne sa snažíme vytvoriť pracovné prostredie, kde je každý súčasťou a prispievať k pozitívnej zmene vo všetkých oblastiach nášho podnikania a v spoločnosti.
Preto sme sa stali členom neziskových organizácií Workplace Pride a Stonewall, ktoré sa snažia o lepšie začlenenie LGBT+ ľudí na pracovisku. Preto tiež podporujeme a zapojili sme sa do prípravy Štandardov spávania OSN pre podnikateľov v oblasti boja proti diskriminácii LGBT+, ktoré celosvetovo vstúpili do platnosti v septembri 2017.
Začlenenie je zodpovednosť každého z nás
„ZAČLENENIE JE ZODPOVEDNOSŤOU
KAŽDÉHO Z NÁS“
Začlenenie
Začlenenie v Ingka Group znamená vytvorenie pracovného prostredia, v ktorom sú naši zamestnanci úspešní, pretože cítia prijatie, rešpekt, podporu a ocenenie. Chceme vytvoriť prostredie založené na spolupráci, kde je začlenenie a využívanie našich rozdielov v prospech podnikania súčasťou každodennej reality.
Zoznámte sa s pracovníčkou Irinou Sukharevou a zistite viac o jej názore na rôznorodosť a začlenenie v IKEA v Rusku.
Zoznámte sa s Irinou Sukharevou
– manažérkou distribučného centra a predstaviteľkou rôznorodosti a začlenenia.
Začlenenie v praxi
Pracovisko, kde vládne skutočné začlenenie, podporuje kreativitu a obchodné výsledky.
Ahoj, Irina! Povedz nám niečo o svojej práci.
Do IKEA som nastúpila v roku 2004 a pracovala na rozličných pozíciách v oblasti ľudských zdrojov. Na súčasnú pozíciu manažérky distribučného centra som nastúpila v januári 2016.
Na mojej práci ma najviac teší, keď vidím, koľko toho spoločne zvládneme. Inšpiruje ma a povzbudzuje, keď vidím, ako sa meníme, učíme a rozvíjame, keď sa navzájom pozorne počúvame.
V roku 2015 som sa stala predstaviteľkou rôznorodosti a začlenenia. Téma rôznorodosti a rovnosti mi bola vždy veľmi blízka, aj vďaka môjmu rodinnému zázemiu. S rodinou sme sa často sťahovali a z vlastnej skúsenosti viem, aké to je, ocitnúť sa na novom mieste a v cudzom prostredí.
Pochádzam z multikultúrnej rodiny a súcitím s ľuďmi, ktorí sú odlišní a vyčnievajú z davu. Preto ma veľmi potešilo, že som sa mohla po skvelom seminári v Rusku pre vedúcich z rôznych organizácií pripojiť k predstaviteľom rôznorodosti a začlenenia.
Rôznorodosť a začlenenie sú základom hodnôt IKEA. Čo to pre teba znamená?
Páči sa mi, že starostlivosť o druhých, rôznorodosť a začlenenie sú zakotvené v našej vízii a hodnotách. Ako humanistická spoločnosť veríme, že každý má nárok na férové zaobchádzanie a rovnaké príležitosti bez ohľadu na pôvod.
Som hrdá, keď vidím, ako sa ľudia zmenia a celí rozkvitnú, keď nájdu spoločnosť, kde môžu byť sami sebou, kde cítia prijatie, vidia nové príležitosti a rastú osobne aj profesijne.
Pred desiatimi rokmi sa distribúcia pokladala prevažne za mužskú doménu. Pamätám si časy, keď sme mali na oddelení Operations len jednu ženu. Nebolo jednoduché ženy presvedčiť, že aj ony sa môžu skvele uplatniť pri nakladaní kamiónov, riadení vysokozdvižných vozíkov a zvládnuť rovnakú prácu ako muži!
Dnes je už situácia oveľa lepšia a ženy už nie sú v tejto oblasti prekvapením. A to je skvelé! Vďaka rôznorodosti môže náš tím fungovať lepšie a efektívnejšie.
Spoznajte pracovníčku Alejandru Pinol a zistite viac o jej názore na rôznorodosť a začlenenie v IKEA v Číne.
Zoznámte sa s Alejandrou Piñol
– regionálnou manažérkou ľudských zdrojov a predstaviteľkou rôznorodosti a začlenenia.
Ahoj, Alejandra! Povedz nám niečo o svojej práci.
Pracujem ako regionálna manažérka ľudských zdrojov v Číne. Zodpovedám za celú oblasť práce s ľuďmi v krajine, od vízie až po jej realizáciu. Podľa mňa je veľmi dôležité mať veľké sny, byť schopný premeniť ich na konkrétny plán a konzistentne ho presadzovať, rozvíjať biznis a pozitívne ovplyvňovať životy mnohých ľudí.
V Číne je naším cieľom sústrediť sa na používateľov a každému z nás umožniť aktívne sa chopiť príležitostí a premýšľať v podnikateľskom duchu. Zmena sa začína od jednotlivca a všetci sa snažíme dať zo seba to najlepšie.
Ak zo seba vydáme to najlepšie, prospieva to nielen nám, ale aj nášmu podnikaniu a získame tým všetci!
Rôznorodosť a začlenenie sú základom hodnôt IKEA. Čo to pre teba znamená?
Je skvelé pracovať pre spoločnosť, pre ktorú je rôznorodosť a začlenenie naozaj dôležité. Naša stratégia v tejto oblasti je jednoznačná a inšpiruje každú krajinu, aby sa pokúsila zlepšiť problematické oblasti.
Som hrdá na naše výsledky v oblasti rovnosti pohlaví, rovnakého zaobchádzania a pomeru mužov a žien v organizácii, najmä v krajine, ako je Čína. V roku 2017 sme dosiahli vyvážený pomer mužov a žien (50/50 %) na všetkých úrovniach vedenia, ako aj rovnakú mzdu za prácu podobnej hodnoty. Som veľmi rada, že patrím medzi predstaviteľov rôznorodosti a začlenenia. Spoločne sa snažíme vytvárať pracovné prostredie, kde vládne rôznorodosť a začlenenie, čo pozitívne vplýva na naše podnikanie aj celú spoločnosť. Sen, ktorý snívate sami, zostane len snom. Ale sen, ktorý snívate spoločne, je začiatkom novej reality.
ROZVOJ A PRÍLEŽITOSTI
Kariérne príležitosti rovnako jedinečné ako vy
Ponúkame výnimočné možnosti kariérneho rastu a rozvoja. Podporíme vás, aby ste si vyskúšali rôzne pozície a funkcie, dokonca aj prácu v zahraničí (ak o ňu máte záujem). Na základe rozvojového plánu a budúcich cieľov si môžete naplánovať svoj kariérny rast. Veríme, že každý sa môže rozvíjať. Pretože ak vy rastiete, rastie aj IKEA. Ak sa chcete stať súčasťou IKEA, pozrite si rôzne pracovné oblasti a voľné pracovné ponuky nižšie.
No Youtube Player
V IKEA sú rôzne kariérne možnosti. Vypočujte si skúsenosti našich zamestnancov.
Zistite, čo robíme
Oblasť bytového zariadenia ponúka viac možností, ako si myslíte!
Ponúkame kariérne príležitosti v rôznych oblastiach:
Silueta výrobku IKEA, ktorý predstavuje oblasť trvalej udržateľnosti
Trvalá udržateľnosť
Snažíme sa minimalizovať vplyv našich prevádzok na životné prostredie a pomôcť ľuďom žiť trvale udržateľnejší život v domácnosti.
Silueta IKEA výrobku, ktorý predstavuje oblasť Nákupu
Nákup
Pracujeme po celom svete, aby sme získali čo najlepšiu hodnotu pre IKEA aj pre našich zákazníkov.
Silueta IKEA výrobku prestavujúca oblasť Služieb zákazníkom
Služby zákazníkom
Pracujeme v rôznych oblastiach v obchodných domoch aj mimo nich od recepcie až po pokladne, reklamácie a kontaktné centrum.
Siluet výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť ľudských zdrojov
Ľudské zdroje
Staráme sa o nábor, školenia a benefity pre zamestnancov. Našou úlohou je zaujať, rozvíjať a inšpirovať našich zamestnancov.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť Predaj
Predaj
Baví nás predaj a ľudia. Denne pracujeme so sortimentom IKEA a našim konceptom mechanického predaja.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť Engineering a kvalita
Inžinierstvo a kvalita
Naše pozície sú pri vývoji výrobkov a v dodávateľskom reťazci IKEA. Pracujeme na zlepšení všetkých aspektov kvality výrobkov.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť E-commerce
E-commerce
Pracujeme na národnej aj globálnej úrovni na vývoji a zlepšovaní online nakupovania IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť Finance and business navigation
Financie a business navigation
Staráme sa o finančné požiadavky IKEA a robíme strategické obchodné rozhodnutia v záujme obchodného rastu.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca dizajn a vývoj produktov
Dizajn a vývoj produktov
Navrhujeme a vyvíjame výrobky a pracujeme na vytváraní a rozvoji sortimentu výrobkov IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca marketing a komunikáciu.
Marketing a komunikácia
Našim poslaním je budovať značku IKEA a inšpirovať ľudí, aby našli hodnotu v tom, čo ponúkame.
Silueta s výrobkom IKEA predstavujúcim oblasť komunikácia a interiérový dizajn
Komunikácia a interiérový dizajn
Náš strategický a vizuálny talent oživuje tisíce výrobkov IKEA v našich obchodných domoch a ďalších médiách.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť riadenia obchodného domu
Store management
Pracujeme ako tím a riadime rôzne aspekty prevádzky obchodného domu IKEA. Pracujeme v dynamickom prostredí maloobchodu a páči sa nám to!
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA business solutions
IKEA business solutions
Podporujeme IKEA obchodnými riešeniami. Veríme rýchlym riešeniam, ktoré sú jednoduché pre užívateľov, viac ako technológiám.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA FOOD/reštaurácia
IKEA FOOD/reštaurácia
Milujeme jedlo! Zväčša pracujeme v reštaurácii, bistre a obchode so švédskymi špecialitami v obchodných domoch IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť logistiky
Logistika
Snažíme sa vytvoriť hladký tok výrobkov od dodávateľa k zákazníkovi. Sme odborníci na ploché balenia!
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť preprava
Doprava
Pracujeme na zaistení čo najlepších dopravných riešení pre výrobky IKEA zo všetkých kútov sveta.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť Property
Property
Pracujeme na vývoji a riadení širokého spektra nehnuteľností IKEA po celom svete.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť výroby
Výroba
Úzko spolupracujeme s dodávateľmi na výrobe všetkých výrobkov IKEA, s ktorými sa stretávate.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť projektového manažmentu
Projektový manažment
Riadime rôzne typy IKEA projektov, aby boli hotové včas, podľa plánu a v rámci rozpočtu.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA industry
IKEA Industry
Pracujeme na strane výroby a tvoríme výrobky IKEA, ktoré pomáhajú zlepšovať život v domácnosti po celom svete.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA centers
IKEA Centers
Riadime a rozvíjame nákupné centrá, ktoré zahŕňajú obchodné domy IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca iné oblasti
Iné oblasti
Máme množstvo ďalších pozícií. Svet IKEA ponúka takmer neobmedzené možnosti.
Silueta výrobku IKEA predstavujúceho pracovnú oblasť.
Väčšina ľudí vidí kanvu na polievanie.
Zamestnanec IKEA Eldin Topic
„Vidím, že môžem inšpirovať mojich zamestnancov k osobnému rozvoju.“
Eldin Topic
Manager Sales & Supply Support,
Logistika
Zamestnankyňa IKEA Maria Andersson
„Viem, že môžem neustále vytvárať nové spôsoby rastu.“
Maria Andersson
Centre Manager,
IKEA Centres
Zamestnanec IKEA Jakob Dackander
„Vidím, že mi moja práca dáva príležitosť cestovať.“
Jakob Dackander
Predajca v oddelení spální,
Predaj
Zamestnankyňa IKEA Souzan Meana
„Vidím, že nech už začnete kdekoľvek, možnosti sú takmer neobmedzené.“
Souzan Meana
Team Manager,
IKEA Business Solutions
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
ĽUDIA A PLANÉTA
Pre udržateľnú budúcnosť
Zistite, čo pre nás znamená trvalá udržateľnosť, a aké aktivity podnikáme v záujme lepšej budúcnosti pre ľudí a planétu.
Viac v časti Ľudia a planéta
Fotografia mladej Indky v triede
O IKEA Group
Naša organizácia
Ak si chcete pred uchádzaním sa o prácu prečítať viac o našej snahe, kliknite tu.
Informácie o IKEA Group
Mladý muž v reštaurácii obchodného domu IKEA popíjajúci kávu