Prejsť na hlavný obsah

PRÁCA V IKEA GROUP

Spolupráca

Väčšina ľudí vidí výrobky IKEA.
My vidíme inšpiratívne pracovné pozície, ktoré stoja za ich vznikom.
Silueta výrobkov IKEA, ktoré predstavujú rôzne pracovné pozície v IKEA.
Vidíte veci trochu inak.
My tiež.
V IKEA veríme v ľudí. Za každým výrobkom sú skromné a nadšené tímy, ktoré umožnili jeho vznik. Pozrite sa na veci inak spolu s nami.
KULTÚRA A HODNOTY
Veríme, že každý vie niečím hodnotným prispieť.
Sme rôznorodá skupina praktických a priamočiarych ľudí nadšených pre bytové zariadenie. Pochádzame z rôznych miest po celom svete, ale spája nás inšpirujúca vízia: „vytvárať lepší každodenný život pre mnoho ľudí“. Realizácia tejto vízie je založená na našich spoločných humanistických hodnotách. Nimi sa riadi naša práca a stojí na nich naša kultúra začlenenia, otvorenosti a úprimnosti. V základoch stojí spolupatričnosť a nadšenie. Tvrdo pracujeme, ale užijeme si pri tom aj zábavu. Vždy máme záujem o ľudí, ktorým je vlastný náš pozitívny postoj a hodnoty.
Traja zamestnanci IKEA v miestnosti s dvoma oranžovými stolmi so stoličkami, bielou komodou a otvorenými nástennými policami.
Kamenný múrik vedľa štrkovej cesty s červenou chalupou na konci cesty.
Spolupatričnosť
Spolupatričnosť je podstatou kultúry IKEA. Sme silní, keď si navzájom dôverujeme, spolupracujeme na rovnakých cieľoch a spoločne sa aj zabavíme.
Starostlivosť o ľudí a planétu
Chceme vytvárať pozitívnu zmenu. Máme možnosť významne a trvale ovplyvniť dnešné i budúce generácie.
Hospodárnosť
Čo najviac ľudí by malo mať možnosť dovoliť si krásny a funkčný domov. Neustále kladieme na seba aj na iných vysoké požiadavky v snahe z mála urobiť viac bez kompromisov na kvalite.
Jednoduchosť
Jednoduchý, priamočiary a praktický prístup je súčasťou nášho dedičstva zo Smålandu. Chceme byť sami sebou a držať sa reality. Sme neformálni, pragmatickí a byrokracia je naším najväčším nepriateľom.
Snaha o obnovu a zlepšenie
Neustále hľadáme nové a lepšie spôsoby práce. Čokoľvek dnes robíme, môžeme zajtra urobiť lepšie. Nachádzať riešenia takmer neriešiteľných problémov je súčasťou nášho úspechu a zdrojom inšpirácie pri prekonávaní nových prekážok.
Kľúčové hodnoty IKEA
Veríme, že každý vie niečím hodnotným prispieť a a snažíme sa v našom spôsobe práce riadiť rovnakými hodnotami.
Odlišnosť, ktorá má zmysel
IKEA nie je ako iné spoločnosti a ani nechce byť. Radi spochybňujeme zabehané riešenia, premýšľame nekonvenčne, experimentujeme a nebojíme sa robiť chyby – ak máme na to dobrý dôvod.
Ochota prijímať a delegovať zodpovednosť
Sme presvedčení, že prostredníctvom dávania a preberania zodpovednosti ľudia rastú a vyvíjajú sa. Vzájomná dôvera, pozitívny prístup s ohľadom na budúcnosť každého inšpiruje prispievať k rozvoju.
Vedenie príkladom
Vedenie ľudí je pre nás o správaní, nie o pozícii. Viac ako na vedomostiach a skúsenostiach nám u každého záleží na hodnotách. Hľadáme ľudí, za ktorých hovoria činy a idú ostatným príkladom. Chceme, aby každý priniesol zo seba to najlepšie a podporil v tom aj ostatných.

Prečítajte si, ako popísal IKEA hodnoty náš zakladateľ Ingvar Kamprad v Testamente obchodníka s nábytkom (PDF).
Silueta výrobku IKEA predstavujúceho pracovnú oblasť
Väčšina ľudí vidí vankúš.
zaměstnanci IKEA
V IKEA som stretla veľa skvelých kolegov a mnohí z nich sa stali aj mojimi kamarátmi.
Alžbeta Kissová
Customer Relation Teamleader
Obchodný dom IKEA Bratislava
zaměstnanci IKEA
Najväčšou motiváciou a súčasne aj inšpiráciou sú pre mňa vždy ľudia.
Soňa Tomová
Vedúci predajného oddelenia
Obchodný dom IKEA Bratislava
zaměstnanci IKEA
O práci v IKEA môžem povedať, že tu zamestnanec naozaj cíti istotu a slobodu.
Katarina Simončíková
Commercial SFM & BISTRO manager
Obchodný dom IKEA Bratislava
zaměstnanci IKEA
Pracovať vo firme, ktorá sa skutočne stará o životné prostredie, je pre mňa skvelý pocit.
Marek Pečko
Deputy BNO Manager
Obchodný dom IKEA Bratislava
PRÁCA V IKEA GROUP: KULTÚRA A HODNOTY | RÔZNORODOSŤ A ZAČLENENIE
ROZVOJ A PRÍLEŽITOSTI| PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
Rôznorodosť a začlenenie
Byť sám sebou a prispievať svojou jedinečnosťou nám umožňuje rásť
Starostlivosť o ľudí a rôznorodosť a začlenenie sú súčasťou našej vízie a hodnôt. V IKEA Group pokladáme rôznorodosť a začlenenie za správny prístup. Uznanie jedinečnosti každého zamestnanca prispieva ku kreativite a podporuje náš rast. Chceme vytvoriť pracovné prostredie, kde vládne rôznorodosť a začlenenie a zamestnanci cítia, že ich jedinečnosť a talent sú oceňované a môžu byť sami sebou.
Zjednodušene: veríme, že jedinečnosť každého zamestnanca pomáha IKEA zlepšovať!
Zamestnanec IKEA v žlto-čiernom tričku pomáha dvom zákazníkom v obchodnom dome.
ROVNOSŤ JE DÔLEŽITÁ
Začlenenie je zodpovednosťou každého.Začlenenie je zodpovednosťou každého.Začlenenie je zodpovednosťou každého.
Preto IKEA Group vytvára pracovné prostredie, kde má každý rovnakú šancu na úspech, bez ohľadu na pohlavie – po celom svete, 365 dní v roku.
8. marca 2018 oslavujeme v IKEA Medzinárodný deň žien na počesť úsilia o vybudovanie sveta, v ktorom vládne otvorenosť a rovnoprávnosť. V našej humanistickej spoločnosti sme presvedčení, že rodová rovnosť je dôležitá – tak pre našich zamestnancov, ako aj zákazníkov. Veríme, že každý má právo na férové zaobchádzanie a rovnaké možnosti. Spoločne pracujeme na odstránení rodovej nerovnosti a iných prejavov nerovnosti. Rovnaké možnosti rozvoja pre každého, bez ohľadu na pohlavie a pôvod, sú prínosom pre všetkých. Rovnosť je jednoducho lepšia.
ROVNOSŤ
NEVZNIKNE
ZA JEDEN DEŇ
Rovnosť je lepšia – USA
Preto IKEA Retail U.S. ponúka dva mesiace platenej rodičovskej dovolenky rovnako pre matky aj otcov, ako aj adoptívnych alebo profesionálnych rodičov.
„Je to investícia, ktorá sa nám vráti v podobe spokojnejších a zdravších zamestnancov.“
Rovnosť je lepšia – India
Preto IKEA Retail India ponúka rovnakú rodičovskú dovolenku ženám aj mužom.
„Rovnosť nepozná výnimky. Ak majú na dovolenku nárok matky, majú ho aj otcovia.“
Rovnosť je lepšia – USA
„Je to investícia, ktorá sa nám vráti v podobe spokojnejších a zdravších zamestnancov.“
Americká legislatíva nevyžaduje žiadnu platenú rodičovskú dovolenku. To ale neznamená, že sa tento benefit nemôže ponúknuť. IKEA Group je presvedčená, že čas strávený s rodinou a priateľmi je dôležitý pre zdravú rovnováhu medzi prácou a súkromím a spokojných a produktívnych zamestnancov.
Tieto slová zaviedla IKEA Retail U.S. do praxe a od 1. januára 2017 ponúka novú politiku rodičovskej dovolenky pre zamestnancov: štyri mesiace pre zamestnancov na plný úväzok a tri mesiace pre zamestnancov na čiastočný úväzok. Nové pravidlá zahŕňajú rodiny v najširšom zmysle slova – zamestnancov s pravidelnou mzdou, matky a otcov, ako aj adoptívnych a profesionálnych rodičov. Nová politika vznikla, aby sa zamestnanci mali možnosť stráviť viac času so svojou rodinou po narodení dieťaťa. Čo by mohlo byť dôležitejšie? Je to investícia, ktorá sa nám noho násobne vráti v podobe spokojnejších a zdravších zamestnancov.
Férové mzdy podporujú rovnosť
Možnosť stráviť viac času s rodinou, bez ohľadu na pohlavie, je významnou súčasťou rovnosti. Rovnosť sa týka aj peňazí. IKEA Retail U.S. chce ponúkať férový plat, bez ohľadu na pohlavie, rasu, etnický pôvod, národnosť a ďalšie aspekty rôznorodosti. Preto predstavila systematický plán analýzy a odstraňovania rozdielov medzi platmi. IKEA Retail U.S. sa tiež podpisom White House Equal Pay Pledge verejne zaviazala k rovnosti miezd a naďalej bude pokračovať v podporovaní rovnosti.
Rovnaké možnosti rozvoja pre každého, bez ohľadu na pohlavie a pôvod, sú prínosom pre všetkých. Rovnosť je jednoducho lepšia – v USA a všade na svete.
Rovnosť je lepšia – India
„Rovnosť nepozná výnimky. Ak majú na ňu nárok matky, musia ho mať aj otcovia.“

Na jar 2018 IKEA Group otvorí prvý obchodný dom v Indii. Rodová rovnosť je súčasťou IKEA Retail India rovnako ako všade inde.
IKEA Retail India už vzbudila pozornosť ponukou rovnakej rodičovskej dovolenky pre mužov a ženy. Zákony v Indii vyžadujú šesť mesiacov rodičovskej dovolenky pre ženy. IKEA Retail India ponúka rovnaký platený benefit aj otcom. Tento prístup spôsobil v Indii rozruch, pretože žiadna spoločnosť v krajine neponúka nič podobné. Rovnosť nepozná výnimky. Prístup IKEA Retail India hovorí za všetko: „Ak majú rodičovskú dovolenku matky, musia ju mať aj otcovia.”
Kým však začneme vôbec uvažovať o rovnakej rodičovskej dovolenke, musíme prekonať prvú prekážku a dostať indické ženy na pracovisko. Kombinácia socio-ekonomických štruktúr, kultúry a tradícií ženám v Indii neuľahčuje zaradenie do pracovného procesu.
Bezpečná doprava prinesie väčšiu rovnosť
Historicky ženy v Indii zostávali doma a starali sa o domácnosť. Hoci ženy tvoria polovicu absolventov vysokých škôl, uplatnenie na pracovnom trhu nie je ani pre vzdelané ženy jednoduché. Miestna legislatíva neumožňuje ženám pracovať pred ôsmou hodinou ráno a po ôsmej hodine večer, čo obmedzuje začlenenie žien na pracovisku.
Aby pomohla ženám s dochádzaním do práce, predstavila IKEA Retail India benefit týkajúci sa dopravy. Vyzdvihne a odvezie domov každého, kto pracuje medzi siedmou večer a siedmou ráno. Bezpečná doprava sa dodržuje bez výnimky. Aj keď zamestnanci IKEA zostanú dlhšie na oficiálnom firemnom večierku, IKEA Retail India im zaistí bezpečný odvoz domov.
Rovnaké možnosti rozvoja pre každého, bez ohľadu na pohlavie a pôvod, sú prínosom pre všetkých. Rovnosť je jednoducho lepšia – v Indii a všade na svete.
Začlenenie je zodpovednosťou každého.
Rovnosť je lepšia – Japonsko
Preto má IKEA Retail Japonsko rovnakú hodinovú sadzbu pre zamestnancov na plný aj čiastočný úväzok.
„50 % žien na riadiacich pozíciách v porovnaní s japonským priemerom 12,7 %.“
Rovnosť je lepšia – Južná Kórea
Preto IKEA Retail Južná Kórea ponúka dennú starostlivosť o deti, vďaka ktorej môžu matky a otcovia začínať pracovný deň s pocitom bezpečia a vedomím, že o ich deti je dobre postarané.
„Ženy, ktoré v minulosti nemohli skombinovať výchovu detí s kariérou, teraz prosperujú.“
Rovnosť je lepšia – Japonsko
„50 % žien na riadiacich pozíciách v porovnaní s japonským priemerom 12,7 %.“

Väčšinu zamestnancov pracujúcich na čiastočný úväzok v Japonsku tvoria ženy, pričom hodinová mzda pracovníkov na čiastočný úväzok je nižšia ako hodinová mzda pri plnom úväzku. Japonské ženy tak majú menej peňazí, nezávislosti a kariérnych príležitostí.
Vieme, že rovnosť je lepšia, a preto museli nastať zmeny. IKEA Retail Japonsko eraz poskytuje za rovnakú prácu rovnakú mzdu bez ohľadu na to, či ide o prácu na čiastočný alebo plný úväzok. Dokonca aj na riadiacich pozíciách sa dá pracovať na čiastočný úväzok, čo umožňuje pracujúcim rodičom rásť spolu s IKEA Retail Japonsko.
IKEA Retail Japonsko tiež zvýšila počet hodín pre zamestnancov na čiastočný úväzok, čím získali rovnaké výhody sociálneho zabezpečenia ako pracovníci na plný úväzok. Výsledkom je 50 % žien na riadiacich pozíciách v porovnaní s japonským priemerom 12,7 %.
Šírime rovnosť aj medzi najmenšími
Na základe faktov a konkrétnych výsledkov spolupracuje IKEA Retail Japonsko s vládou na zavedení rovnosti pohlaví aj v iných spoločnostiach v krajine. IKEA Retail Japonsko bola v roku 2015 členom odborného výboru na Ministerstve práce a sociálnych vecí. V spolupráci s ďalšími piatimi spoločnosťami pripravila IKEA Retail Japonsko smernice pre japonskú vládu na navrhované zmeny v rodovej politike v pracovnom práve so zameraním na rovnosť.
IKEA Retail Japonsko tiež vytvorila centrum dennej starostlivosti o deti (po Švédsky DAGIS). DAGIS je umiestnený v rovnakej budove, ako pracujú rodičia, preto môžu mať dobrý pocit, že ich deti sú na blízku. V roku FY18 sa IKEA Retail Japonsko rozhodla rozšíriť dennú starostlivosť o deti do všetkých prevádzok.
Rovnaké možnosti rozvoja pre každého, bez ohľadu na pohlavie a pôvod, sú prínosom pre všetkých. Rovnosť je jednoducho lepšia – v Japonsku a všade na svete.
Rovnosť je lepšia – Južná Kórea
„Ženy, ktoré v minulosti nemohli skombinovať výchovu detí s kariérou, teraz prosperujú.“
IKEA Retail Južná Kórea v tejto krajine v mnohom ako zamestnávateľ vyniká. Jednou z najvýraznejších vecí, ktorá pritiahla veľa pozornosti, je centrum dennej starostlivosti o deti (po Švédsky DAGIS). Tento benefit umožňuje rodičom vrátiť sa po skončení rodičovskej dovolenky do práce s dobrým pocitom, že o ich deti je postarané. V DAGISe sa deti zamestnancov v obchodnom dome Gwangmeyong hrajú a rozvíjajú, zatiaľ čo ich rodičia pracujú v rovnakej budove. Momentálne posiela deti do DAGISu v Gwangmyeongu 55 rodín. 98,5 % rodičov je veľmi spokojných s týmto praktickým riešením. Ženy, ktoré predtým nemohli skĺbiť rodičovstvo s kariérou, teraz v oboch oblastiach prosperujú.
Dobrá starostlivosť o deti = spokojní rodičia
IKEA Retail Južná Kórea tiež prijala opatrenia, ktoré umožňujú stráviť zamestnancom viac času doma s narodeným dieťaťom. V Južnej Kórei platená materská dovolenka zväčša trvá tri mesiace, pričom pracovník dostáva 30 % svojho platu a rodičovská dovolenka trvá maximálne týždeň. Od roku 2014 IKEA Retail Južná Kórea poskytuje svojim zamestnancom šesť mesiacov plne platenej materskej dovolenky a mesiac platenej rodičovskej dovolenky – obe nad rámec jedného roka neplatenej dovolenky pokrytej štátnou podporou. Mnoho matiek novo narodených detí trpí popôrodnou depresiou, pretože ich manželia nevedia finančne zaistiť starostlivosť o dieťa a absentuje štátna podpora. V krajine, kde väčšina mladých párov plánuje len jedno alebo žiadne deti, prináša podpora rodičovskej dovolenky v kombinácii s centrom DAGIS mimoriadne pozitívnu zmenu do každodenného života mladých juhokórejských rodín.
Rovnaké možnosti rozvoja pre každého, bez ohľadu na pohlavie a pôvod, sú prínosom pre všetkých. Rovnosť je jednoducho lepšia – v Južnej Kórei a všade na svete.
Rôznorodosť má rozličné podoby
V IKEA Group vítame všetky podoby rôznorodosti. Rôznorodé pracovisko je dobré pre našich zamestnancov, zákazníkov aj pre naše podnikanie. Vďaka práci s našimi rozdielmi rastieme ako jednotlivci aj ako organizácia.
Dve zamestnankyne IKEA sa objímajú.
Rodová rovnosť
Sme presvedčení, že rodová rovnosť patrí medzi ľudské práva. Našou ambíciou je dosiahnuť rodovú rovnosť v IKEA Group a pomer mužov a žien 50/50 % na všetkých úrovniach a pozíciách je len začiatok. Rodová rovnosť je tiež o vytváraní kultúry začlenenia, kde sú všetci rovnako oceňovaní za svoj jedinečný príspevok.
Preto sa venujeme... problematike rodovej rovnosti už viac ako desať rokov. V priebehu roku 2016 a 2017 sme mali príležitosť spolupredsedať prvému panelu OSN na vysokej úrovni o zlepšení ekonomického postavenia žien pod záštitou generálneho tajomníka OSN Bana Kia Moona a pomôcť naplno využiť potenciál žien plnohodnotne sa zúčastňovať na ekonomike a dosiahnuť finančnú nezávislosť.
Zamestnanec IKEA sa rozpráva s dvoma zákazníkmi, mužom a ženou.
LGBT+
Ako humanistická spoločnosť založená na hodnotách podporujeme právo zamestnancov LGBT+ byť sami sebou – poskytujeme rovnaké príležitosti rozvoja v IKEA Group a možnosť prispievať k nášmu podnikaniu. Aktívne sa snažíme vytvoriť pracovné prostredie, kde je každý súčasťou a prispievať k pozitívnej zmene vo všetkých oblastiach nášho podnikania a v spoločnosti.
Preto sme... sa stali členom neziskových organizácií Workplace Pride a Stonewall, ktoré sa snažia o lepšie začlenenie lesbických, gay, bisexuálnych, transrodových pracovníkov, ako aj ľudí s inou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou (LGBT+). Preto tiež podporujeme a zapojili sme sa do prípravy Štandardov spávania OSN pre podnikateľov v oblasti boja proti diskriminácii LGBT+, ktoré celosvetovo vstúpili do platnosti v septembri 2017.
Začlenenie je zodpovednosť každého z nás
„ZAČLENENIE JE ZODPOVEDNOSŤOU
KAŽDÉHO Z NÁS“
Začlenenie
Začlenenie v IKEA Group znamená vytvorenie pracovného prostredia, v ktorom sú naši zamestnanci úspešní, pretože cítia prijatie, rešpekt, podporu a ocenenie. Cieľom je vytvorenie prostredia, ktoré stojí na spolupráci a kde je začlenenie a využívanie našich rozdielov v prospech podnikania súčasťou každodennej reality.
Zoznámte sa s pracovníčkou Irinou Sukharevou a zistite viac o jej názore na rôznorodosť a začlenenie v IKEA v Rusku.
Zoznámte sa s Irinou Sukharevou
– manažérkou distribučného centra a predstaviteľkou rôznorodosti a začlenenia v IKEA Rusko.
Začlenenie v praxi
Pracovisko, kde vládne skutočné začlenenie, podporuje kreativitu a obchodné výsledky.
Ahoj, Irina! Povedz nám niečo o svojej práci v IKEA Group.
Do IKEA som nastúpila v roku 2004 a pracovala na rozličných pozíciách v oblasti ľudských zdrojov. Na súčasnú pozíciu manažérky distribučného centra som nastúpila v januári 2016.
Na mojej práci ma najviac teší, keď vidím, koľko toho spoločne zvládneme. Inšpiruje ma a povzbudzuje, keď vidím, ako sa meníme, učíme a rozvíjame, keď sa navzájom pozorne počúvame.
V roku 2015 som sa stala predstaviteľkou rôznorodosti a začlenenia. Téma rôznorodosti a rovnosti mi bola vždy veľmi blízka, aj vďaka môjmu rodinnému zázemiu. S rodinou sme sa často sťahovali a z vlastnej skúsenosti viem, aké to je, ocitnúť sa na novom mieste a v cudzom prostredí.
Pochádzam z multikultúrnej rodiny a súcitím s ľuďmi, ktorí sú odlišní a vyčnievajú z davu. Preto ma veľmi potešilo, že som sa mohla po skvelom seminári v Rusku pre vedúcich z rôznych organizácií pripojiť k predstaviteľom rôznorodosti a začlenenia.
Rôznorodosť a začlenenie sú základom hodnôt IKEA. Čo to pre teba znamená?
Páči sa mi, že starostlivosť o druhých, rôznorodosť a začlenenie sú zakotvené v našej vízii a hodnotách. Ako humanistická spoločnosť veríme, že každý má nárok na férové zaobchádzanie a rovnaké príležitosti bez ohľadu na pôvod.
Som hrdá, keď vidím, ako sa ľudia zmenia a celí rozkvitnú, keď nájdu spoločnosť, kde môžu byť sami sebou, kde cítia prijatie, vidia nové príležitosti a rastú osobne aj profesijne.
Pred desiatimi rokmi sa distribúcia pokladala prevažne za mužskú doménu. Pamätám si časy, keď sme mali na oddelení Operations len jednu ženu. Nebolo jednoduché ženy presvedčiť, že aj ony sa môžu skvele uplatniť pri nakladaní kamiónov, riadení vysokozdvižných vozíkov a zvládnuť rovnakú prácu ako muži!
Dnes je už situácia oveľa lepšia a ženy už nie sú v tejto oblasti prekvapením. A to je skvelé! Vďaka rôznorodosti môže náš tím fungovať lepšie a efektívnejšie.
Spoznajte pracovníčku Alejandru Pinol a zistite viac o jej názore na rôznorodosť a začlenenie v IKEA v Číne.
Zoznámte sa s Alejandrou Piñol
– regionálnou manažérkou ľudských zdrojov a predstaviteľkou rôznorodosti a začlenenia v IKEA Čína.
Ahoj, Alejandra! Povedz nám niečo o svojej práci v IKEA Group.
Pracujem ako regionálna manažérka ľudských zdrojov v Číne. Zodpovedám za celú oblasť práce s ľuďmi v krajine, od vízie až po jej realizáciu. Podľa mňa je veľmi dôležité mať veľké sny, byť schopný premeniť ich na konkrétny plán a konzistentne ho presadzovať, rozvíjať biznis a pozitívne ovplyvňovať životy mnohých ľudí.
V Číne je naším cieľom sústrediť sa na používateľov a každému z nás umožniť aktívne sa chopiť príležitostí a premýšľať v podnikateľskom duchu. Zmena sa začína od jednotlivca a všetci sa snažíme dať zo seba to najlepšie.
Ak zo seba vydáme to najlepšie, prospieva to nielen nám, ale aj nášmu podnikaniu a získame tým všetci!
Rôznorodosť a začlenenie sú základom hodnôt IKEA. Čo to pre teba znamená?
Je skvelé pracovať pre spoločnosť, pre ktorú je rôznorodosť a začlenenie naozaj dôležité. Naša stratégia v tejto oblasti je jednoznačná a inšpiruje každú krajinu, aby sa pokúsila zlepšiť problematické oblasti.
Som hrdá na naše výsledky v oblasti rovnosti pohlaví, rovnakého zaobchádzania a pomeru mužov a žien v organizácii, najmä v krajine, ako je Čína. V roku 2017 sme dosiahli vyvážený pomer mužov a žien (50/50 %) na všetkých úrovniach vedenia, ako aj rovnakú mzdu za prácu podobnej hodnoty. Som veľmi rada, že patrím medzi predstaviteľov rôznorodosti a začlenenia. Spoločne sa snažíme vytvárať pracovné prostredie, kde vládne rôznorodosť a začlenenie, čo pozitívne vplýva na naše podnikanie aj celú spoločnosť. Sen, ktorý snívate sami, zostane len snom. Ale sen, ktorý snívate spoločne, je začiatkom novej reality.
ROZVOJ A PRÍLEŽITOSTI
Kariérne príležitosti rovnako jedinečné ako vy
Ponúkame výnimočné možnosti kariérneho rastu a rozvoja. Podporíme vás, aby ste si vyskúšali rôzne pozície a funkcie, dokonca aj prácu v zahraničí (ak o ňu máte záujem). Na základe rozvojového plánu a budúcich cieľov si môžete naplánovať svoj kariérny rast. Veríme, že každý sa môže rozvíjať. Pretože ak vy rastiete, rastie aj IKEA. Ak sa chcete stať súčasťou IKEA, pozrite si rôzne pracovné oblasti a voľné pracovné ponuky nižšie.
No Youtube Player
V IKEA sú rôzne kariérne možnosti. Vypočujte si skúsenosti našich zamestnancov.
Zistite, čo robíme
Oblasť bytového zariadenia ponúka viac možností, ako si myslíte!
Ponúkame kariérne príležitosti v rôznych oblastiach:
Silueta výrobku IKEA, ktorý predstavuje oblasť trvalej udržateľnosti
Trvalá udržateľnosť
Snažíme sa minimalizovať vplyv našich prevádzok na životné prostredie a pomôcť ľuďom žiť trvale udržateľnejší život v domácnosti.
Silueta IKEA výrobku, ktorý predstavuje oblasť Nákupu
Nákup
Pracujeme po celom svete, aby sme získali čo najlepšiu hodnotu pre IKEA aj pre našich zákazníkov.
Silueta IKEA výrobku prestavujúca oblasť Služieb zákazníkom
Služby zákazníkom
Pracujeme v rôznych oblastiach v obchodných domoch aj mimo nich od recepcie až po pokladne, reklamácie a kontaktné centrum.
Siluet výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť ľudských zdrojov
Ľudské zdroje
Staráme sa o nábor, školenia a benefity pre zamestnancov. Našou úlohou je zaujať, rozvíjať a inšpirovať našich zamestnancov.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť Predaj
Predaj
Baví nás predaj a ľudia. Denne pracujeme so sortimentom IKEA a našim konceptom mechanického predaja.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť Engineering a kvalita
Inžinierstvo a kvalita
Naše pozície sú pri vývoji výrobkov a v dodávateľskom reťazci IKEA. Pracujeme na zlepšení všetkých aspektov kvality výrobkov.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť E-commerce
E-commerce
Pracujeme na národnej aj globálnej úrovni na vývoji a zlepšovaní online nakupovania IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť Finance and business navigation
Financie a business navigation
Staráme sa o finančné požiadavky IKEA a robíme strategické obchodné rozhodnutia v záujme obchodného rastu.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca dizajn a vývoj produktov
Dizajn a vývoj produktov
Navrhujeme a vyvíjame výrobky a pracujeme na vytváraní a rozvoji sortimentu výrobkov IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca marketing a komunikáciu.
Marketing a komunikácia
Našim poslaním je budovať značku IKEA a inšpirovať ľudí, aby našli hodnotu v tom, čo ponúkame.
Silueta s výrobkom IKEA predstavujúcim oblasť komunikácia a interiérový dizajn
Komunikácia a interiérový dizajn
Náš strategický a vizuálny talent oživuje tisíce výrobkov IKEA v našich obchodných domoch a ďalších médiách.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť riadenia obchodného domu
Store management
Pracujeme ako tím a riadime rôzne aspekty prevádzky obchodného domu IKEA. Pracujeme v dynamickom prostredí maloobchodu a páči sa nám to!
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA business solutions
IKEA business solutions
Podporujeme IKEA obchodnými riešeniami. Veríme rýchlym riešeniam, ktoré sú jednoduché pre užívateľov, viac ako technológiám.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA FOOD/reštaurácia
IKEA FOOD/reštaurácia
Milujeme jedlo! Zväčša pracujeme v reštaurácii, bistre a obchode so švédskymi špecialitami v obchodných domoch IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť logistiky
Logistika
Snažíme sa vytvoriť hladký tok výrobkov od dodávateľa k zákazníkovi. Sme odborníci na ploché balenia!
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť preprava
Doprava
Pracujeme na zaistení čo najlepších dopravných riešení pre výrobky IKEA zo všetkých kútov sveta.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť Property
Property
Pracujeme na vývoji a riadení širokého spektra nehnuteľností IKEA po celom svete.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť výroby
Výroba
Úzko spolupracujeme s dodávateľmi na výrobe všetkých výrobkov IKEA, s ktorými sa stretávate.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť projektového manažmentu
Projektový manažment
Riadime rôzne typy IKEA projektov, aby boli hotové včas, podľa plánu a v rámci rozpočtu.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA industry
IKEA Industry
Pracujeme na strane výroby a tvoríme výrobky IKEA, ktoré pomáhajú zlepšovať život v domácnosti po celom svete.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca oblasť IKEA centers
IKEA Centers
Riadime a rozvíjame nákupné centrá, ktoré zahŕňajú obchodné domy IKEA.
Silueta výrobku IKEA predstavujúca iné oblasti
Iné oblasti
Máme množstvo ďalších pozícií. Svet IKEA ponúka takmer neobmedzené možnosti.
Silueta výrobku IKEA predstavujúceho pracovnú oblasť.
Väčšina ľudí vidí kanvu na polievanie.
Zamestnanec IKEA Eldin Topic
„Vidím, že môžem inšpirovať mojich zamestnancov k osobnému rozvoju.“
Eldin Topic
Manager Sales & Supply Support,
Logistika
Zamestnankyňa IKEA Maria Andersson
„Viem, že môžem neustále vytvárať nové spôsoby rastu.“
Maria Andersson
Centre Manager,
IKEA Centres
Zamestnanec IKEA Jakob Dackander
„Vidím, že mi moja práca dáva príležitosť cestovať.“
Jakob Dackander
Predajca v oddelení spální,
Predaj
Zamestnankyňa IKEA Souzan Meana
„Vidím, že nech už začnete kdekoľvek, možnosti sú takmer neobmedzené.“
Souzan Meana
Team Manager,
IKEA Business Solutions
PRÁCA V IKEA GROUP: KULTÚRA A HODNOTY | RÔZNORODOSŤ A ZAČLENENIE
ROZVOJ A PRÍLEŽITOSTI | PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
PRACOVNÉ PROSTREDIE A BENEFITY
Miesto, kde ste súčasťou
Práca v IKEA Group znamená, že ste súčasťou inšpiratívneho, zábavného a dynamického pracovného prostredia. So 155 000 zamestnancami a prevádzkami v 43 krajinách (údaje za FY15) sme najväčším predajcom nábytku na svete, ale v našej práci sa snažíme čo najviac eliminovať byrokraciu. U nás môžete byť sami sebou. My vás v tom dokonca podporíme!
V IKEA sa navzájom rešpektujeme, naše rozdiely a každý má možnosť prispieť. Bez ohľadu na to, kde na svete pracujete, pravdepodobne sa stretnete s rôznorodými ľuďmi s rôznymi skúsenosťami, špeciálnymi zručnosťami a netradičným zmyslom pre humor.
IKEA zamestnanci na prestávke
Práca pre nás má svoje výhody
Na ľuďoch nám záleží. Každý zamestnanec prispieva svojimi jedinečnými nápadmi a talentom k našej každodennej práci – a práve oni stoja za úspechom IKEA. Chceme, aby každý zamestnanec mal pocit, že k nám patrí a je dôležitý a mal príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Pretože keď rastú naši zamestnanci, rastie aj IKEA. Preto bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta pôsobíte, získate rozličné benefity. Tu je niekoľko z nich:

Zamestnanecká zľava
Zamestnanecká reštaurácia (kantína)
5 dní dovolenky navyše
Príplatky za prácu počas víkendu a nočných zmien
Dary k životným udalostiam
Zamestnanci IKEA v obchodnom dome IKEA
Bonusový program
One IKEA Bonus je bonusový program pre všetkých zamestnancov IKEA Group založený na pracovnom výkone. Vychádza z našich hodnôt jednoduchosť a spolupatričnosť, pričom všetci zamestnanci v organizácii pracujú na dosiahnutí rovnakých cieľov. Spoločné ciele nám pomáhajú spoločne pracovať ako jedna IKEA.
Tack! – vernostný program pre zamestnancov IKEA
IKEA by nemohla byť úspešná bez svojich zamestnancov. Ako poďakovanie za ich skvelú prácu a prínos k nášmu podnikaniu sme pripravili vernostný program Tack! Prostredníctvom programu Tack! (čo po švédsky znamená ďakujem) získajú všetci zamestnanci spĺňajúci podmienky programu príspevok do dôchodkového fondu. Organizácia, v ktorej pracujú, pozícia ani výška platu nie sú podstatné – každý zamestnanec v jednej krajine dostane rovnakú čiastku.
No Youtube Player
Zamestnanci IKEA v samoobslužnom sklade IKEA
Vzdelávanie a rozvoj
Investujeme do rozvoja našich zamestnancov a pre tých, ktorí majú záujem naučiť sa niečo nové a rozvíjať sa, ponúkame rozličné interné vzdelávanie a školenia. Každý zamestnanec IKEA má tiež možnosť vytvoriť si svoj rozvojový plán. Spolu so svojím vedúcim si nastaví ciele na nadchádzajúci rok a do budúcna.
Voľné pracovné miesta
Silueta výrobku IKEA predstavujúca pracovnú oblasť
Väčšina ľudí vidí hrnček.
IKEA zamestnanec David Johansson
„Vidím globálnu spoločnosť, ktorá stále myslí lokálne.“
David Johansson
Product Developer,
IKEA Food/Restaurant
Zamestnankyňa IKEA Sofie Johansson
„Nevytvára sa rozdiel medzi manažérmi a zamestnancami.“
Sofie Johansson
Reklamácie,
Oddelenie služieb zákazníkom
Zamestnaňkyňa IKEA Josefin Matsdotter
„Vidím, že IKEA pomáha ľuďom zlepšovať sa v tom, v čom sú najlepší.“
Josefin Matsdotter Berggren
Interiérová dizajnérka,
Oddelenie komunikácií a interiérového dizajnu
Zamestnankyňa IKEA Stefania Nervi
„Vidím vedúceho, ktorý si na mňa vždy nájde čas.“
Stefania Nervi
Global Content Catalogue Specialist,
Marketing a komunikácia
Zamestnanec IKEA Tobias Johansson
„Vidím benefity, ktoré sú spravodlivé pre všetkých a to je výnimočné.“
Tobias Johansson
Analytik,
E-commerce
MOŽNO VÁS BUDE ZAUJÍMAŤ:
ĽUDIA A PLANÉTA
Pre udržateľnú budúcnosť
Presvedčte sa, čo pre nás v IKEA znamená udržateľnosť a akú rolu zohráva v našom vzťahu k ľuďom a planéte.
Viac zistíte v sekcii Ľudia a planéta
Fotografia mladej Indky v triede
O IKEA Group
Naša organizácia
Ak si chcete pred uchádzaním sa o prácu prečítať viac o našej snahe, kliknite tu.
Informácie o IKEA Group
Mladý muž v reštaurácii obchodného domu IKEA popíjajúci kávu