Prejsť na hlavný obsah

ROVNAKO A FÉROVO

Na ľuďoch nám záleží

V IKEA chceme poskytovať slušnú prácu a férové pracovné podmienky.IKEA je spoločnosť, kde vládne začlenenie a snaha poskytovať slušnú prácu a férové pracovné podmienky.V IKEA chceme poskytovať slušnú prácu v celom hodnotovom reťazci a podporovať rodovú rovnosť.
Chceme splniť náš záväzok vytvárať lepší každodenný život pre ľudí a komunity ovplyvnené naším podnikaním. Preto chceme poskytovať solídnu a zmysluplnú prácu v celom hodnotovom reťazci, podporovať začlenenie a rodovú rovnosť.
Do roku 2030 chceme inšpirovať a umožniť viac ako miliarde ľudí žiť lepší každodenný život v rámci obmedzených zdrojov planéty.
FÉROVÝ PRÍSTUP A ROVNOSŤ: ĽUDSKÉ PRÁVA | DODÁVATELIA | SOCIÁLNI PODNIKATELIA
Ľudské práva
Rovnoprávnosť nepozná výnimky
Ľudské práva platia pre všetkých bez rozdielu. Naša vízia vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí zahŕňa zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov aj miestne komunity. Našim zamestnancom sa snažíme poskytnúť férový prístup a rovnaké príležitosti bez ohľadu na etnickú príslušnosť, náboženské vyznanie, rodovú príslušnosť, fyzické schopnosti, sexuálnu orientáciu či vek. Pretože rovnaké príležitosti nám umožňujú dať zo seba to najlepšie, každý deň, aj keď to nie je jednoduché.
Rešpektovanie ľudských práv, ktoré vychádza z hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, je súčasťou nášho podnikania a je zakotvené aj v Kódexe správania pre dodávateľov IWAY Standard.
Stiahnite si Kódex správania pre dodávateľov IWAY Standard (PDF)
Traja zamestnanci IKEA v miestnosti s dvoma oranžovými stolmi so stoličkami, bielou komodou a otvorenými nástennými policami.
Podpora etického náboru migrujúcich pracovníkov
Na svete je viac ako 200 miliónov medzinárodných migrantov, z ktorých viac ako 100 miliónov pracuje. Niektorí opustia domov a podarí sa im nájsť lepšiu prácu a zlepšiť si kvalitu svojho života. Ale pre iných môže prísľub lepšej budúcnosti vyústiť do značných dlhov z náborových poplatkov a v najhoršom prípade do nútených prác. V IKEA sme stanovili jasné štandardy náboru a zamestnávania pracovníkov prostredníctvom IWAY, nášho kódexu správania. Za žiadnych okolností netolerujeme nútenú prácu alebo obchodovanie s ľuďmi. Očakávame od našich dodávateľov férový prístup k migrujúcim pracovníkom a ponuku transparentných podmienok zamestnania a dobrých pracovných a životných podmienok.
IKEA podporuje etický nábor migrujúcich pracovníkov
Spoločná práca na zmene
V mnohých krajinách je nábor zamestnancov komplexný proces a zahŕňa viacero organizácií, preto je dôležitá spolupráca s ostatnými. IKEA spojila svoje sily s ďalšími organizáciami, ako HP, Hewlett Packard Enterprises, Coca-Cola a Unilever, aby spoločne pracovali na pozitívnej zmene v spôsobe náboru migrujúcich pracovníkov. Riadiaca skupina pre zodpovedný nábor pracovníkov bude presadzovať „princíp zamestnávateľ platí“, podľa ktorého by mal všetky poplatky súvisiace s náborom platiť zamestnávateľ a nie zamestnanec.
Aby sme dodávateľov podporili v prekonávaní prekážok zodpovedného náboru, nadviazali sme spoluprácu priamo s Medzinárodnou organizáciou pre migráciou (IOM). V juhovýchodnej Ázii sa nám už spoločne podarilo úspešne zmapovať náborový proces od dodávateľov až po domovské krajiny pracovníkov. Tieto informácie využijeme pri ďalšej podpore etického náboru migrujúcich pracovníkov a snahe o trvalú pozitívnu zmenu v tejto oblasti.
Zistite viac o Medzinárodnej organizácci pre migráciu
Indické dievča v škole
Veríme, že ochrana detí je dôležitá
Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme konali v najlepšom záujme detí a ochraňovali ich práva. Robíme to prostredníctvom obhajoby, zvyšovania povedomia a podpory detí v znevýhodnených komunitách.
Náš záväzok voči deťom
Pokiaľ ide o naše výrobky a obchodný dom, sme nekompromisní. Všetko sa snažíme vidieť očami detí. Chceme, aby naše výrobky podporovali rozvoj detí a boli umiestnené v detských kútikoch v každom obchodnom dome tak, aby deťom pripomínali domov. Preto spolupracujeme s odborníkmi na detský vývoj a snažíme sa pochopiť potreby našich najmenších v prvotných štádiách vývoja.
Jednoznačný zákaz detskej práce
Veríme, že deti majú právo byť chránené pred akýmkoľvek vykorisťovaním, zneužitím či zanedbávaním. Preto je detská práca pre IKEA neakceptovateľná a preto spolu aktívne pracujeme na tom, aby sme jej zabránili. Náš Kódex detskej práce spustený v roku 2000 bol vyvinutý v úzkej spolupráci so Save the Children s pomocou Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a UNICEF.
Vytvárame dlhodobé riešenia
Zabránenie detskej práci a jej eliminácia je naozaj veľká výzva, ktorú môžeme dosiahnuť jedine tak, ak vystopujeme jej príčiny použitím holistického prístupu. Preto IKEA Foundation podporuje programy UNICEF a Save the Children v 25 000 dedinách. V najhojnejšom zastúpení v Indii a Pakistane; kde dosiahne počet detí ku koncu roka 2017 15 miliónov detí. Navštívte stránku IKEA Foundation
DODÁVATELIA
Budovanie dobrých vzťahov
Chceme, aby mal každý dobrý pocit z výrobkov, ktoré predávame, preto venujeme veľa pozornosti budovaniu vzťahov s dodávateľmi. Pre spoločnosti, ktoré priamo zásobujú IKEA pracuje asi 600 000 ľudí na celom svete a my si chceme byť istí, že pracujú za férových podmienok.
Preto sme v roku 2000 predstavili Kódex správania dodávateľov IKEA (IWAY). Dodávatelia IKEA sú zodpovední za oboznámenie svojich subdodávateľov s kódexom IWAY a IKEA ich v tom podporuje. Všetci dodávatelia musia dodržiavať podmienky kódexu IWAY, inak s nimi ukončíme spoluprácu.
No Youtube Player
Často navštevujeme našich dodávateľov, aby sme sa presvedčili, či dodržiavajú Kódex IWAY.
Čo je IWAY štandard?
Kódex správania dodávateľov IKEA – štandard IWAY – má dôležitú úlohu v pozitívnom vývoji. Špecifikuje minimálne požiadavky týkajúce sa životného prostredia, sociálnych a pracovných podmienok.
Dodávatelia sú povinní robiť audity u svojich subdodávateľov.
Dve osoby stoja pri výrobnej linke v továrni na spracovanie dreva.
Požiadavky štandardu IWAY zahŕňajú:
- Prevenciu detskej práce a podpory pre mladistvých pracovníkov
- Ochranu proti nútenej alebo nedobrovoľnej práci
- Právo na nediskrimináciu
- Právo na slobodu združovania
- Aspoň minimálnu mzdu a kompenzáciu nadčasov
- Bezpečné a zdravé pracovné prostredie, zabránenie znečisteniu ovzdušia, pôdy a vody a snahu znížiť spotrebu energie.
Nejde o obyčajný koberec
Koberec TÅNUM je výborný príklad prepojenia dvoch vecí, na ktorých nám naozaj záleží – znižovania množstva odpadu a vytvárania lepšieho každodenného života. TÅNUM Je vyrobený zo zvyškových materiálov z výroby našich látok a posteľných obliečok a preto je každý kus originálny. Zároveň je to klasika, ktorá je súčasťou švédskych domácností už 150 rokov.
Autorom dizajnu koberca je fínsky študent dizajnu, Erik Bertell, ktorý chcel koberec navrhnúť v modernejšom štýle. Okrem toho má jeho nápad ďalšiu pridanú hodnotu. Nielenže sa pri zodpovednej výrobe koberca TÅNUM odpad premieňa opäť na materiál, ale koberec tkajú zručné ženy v Bangladéši. To im poskytuje prácu a stabilný príjem. Pozrite si celý príbeh koberca TÅNUM vo videu.
No Youtube Player
Vzdelávanie v komunitách o tom, ako lepšie pestovať bavlnu
Spolupracujeme s WWF na zlepšení života farmárov
Úspešná spolupráca IKEA a WWF na problémoch v oblasti pestovania bavlny už trvá viac ako desať rokov. Výsledkom je, že približne 110 000 farmárov v Indii, Pakistane, Číne a Turecku začalo pestovať bavlnu trvalo udržateľnejším spôsobom. Malí farmári využívajú menej chemických hnojív, ktoré nahrádzajú prírodnými alternatívami pesticídov, čo umožňuje znížiť ich náklady a zachovať kvalitu rastlín. Ušetrené prostriedky môžu investovať do zavlažovacích systémov alebo vzdelania svojich detí.
Zistite viac o našej spolupráci v oblasti pestovania bavlny
ROVNAKO A FÉROVO: ĽUDSKÉ PRÁVA | DODÁVATELIA | SOCIÁLNI PODNIKATELIA
SOCIÁLNI PODNIKATELIA
Sociálni podnikatelia IKEA –
spoločne tvoríme zmenu
Sociálni podnikatelia sa snažia zlepšiť každodenný život vo svojej komunite. Podnikanie je pre nich spôsob, ako sa vysporiadať so sociálnymi a environmentálnymi problémami, ako napríklad zníženie chudoby a zlepšenie postavenia žien.
Od roku 2012 IKEA nadviazala spoluprácu s mnohými sociálnymi podnikateľmi, ktorí zamestnávajú miestnych remeselníkov v znevýhodnených komunitách na celom svete. Sociálni podnikatelia, s ktorými spolupracujeme, tvoria najmä svojpomocné skupiny a družstvá vlastnené ženami. Zlepšenie ich životných podmienok im pomáha získať rešpekt a vytvoriť lepšiu budúcnosť pre svoje rodiny.
Spoločne tvoríme z tradičných materiálov pomocou ručnej výroby výnimočné limitované kolekcie dostupné v obchodných domoch IKEA vo vybraných krajinách.
No Youtube Player
Špeciálna séria kávy PÅTÅR
Ružové balenie špeciálnej kávy PÅTÅR 100 % Arabica v ruke farmára.
Výnimočná jednodruhová káva 100 % Arabica z Ugandy
Prečo je táto káva taká výnimočná? Pretože ide o jednodruhovú kávu a nie o kávovú zmes. Všetky kávové zrná pochádzajú z oblasti Bieleho Nílu v Ugande a sú starostlivo vybrané, a preto veľmi kvalitné. Má certifikát UTZ, ktorý zaručuje udržateľné pestovanie a dobré podmienky pre pracovníkov a spĺňa normy EÚ na organickú kávu. Nie je to skvelé? To však zďaleka nie je všetko.
IKEA nadviazala spoluprácu s projektom sociálneho podnikania, ktorý nakupuje kávové zrná priamo od 13 000 malých farmárov z okolitých dedín. Vďaka tomu dnes zákazníci nájdu v Obchodíku so švédskymi špecialitami mimoriadne kvalitnú jednodruhovú stredne praženú kávu 100 % Arabica z oblasti Bieleho Nílu. Táto špeciálna káva s jedinečnou chuťou, ktorá vznikla vďaka tisícom malých farmárov, im prináša stabilnejší príjem a lepšie životné podmienky.
Pozrite si stredne praženú mletú kávu IKEA PÅTÅR
Jedinečná káva s výbornou chuťou
Región Bieleho Nílu je hornatá časť Ugandy s ideálnymi podmienkami na pestovanie kávy Arabica. Tunajšia pôda a klíma jej dodávajú jedinečnú chuť, ktorá je aromatická, sladká a jemne ovocná s náznakom čokolády a vanilky. Pohľad na kopce v oblasti Bieleho Nílu pokryté kávovými rastlinami s červenými plodmi je nezabudnuteľný. Plody sa starostlivo ručne zbierajú, triedia, preplachujú a sušia, aby sa neskôr premenili na jemne pražené kávové zrná.
Uganda je najväčším vývozcom kávy v Afrike, pričom kávové farmy tu majú priemernú rozlohu asi ako štvrtina futbalového ihriska. Vytvoriť prosperujúce podnikanie na tak malej ploche nie je jednoduché. IKEA podporuje túto iniciatívu, čím prispieva k posilneniu ekonomického postavenia malých farmárov a ich rodín. Sme radi, že sme sa stali prvým maloobchodným predajcom, ktorý prináša pod značkou PÅTÅR jednodruhovú kávu z oblasti Bieleho Nílu mnohým zákazníkom v obchodných domoch IKEA.
Šálka špeciálnej kávy PÅTÅR s nádoba na prípravu prekvapkávanej kávy.Špeciálna kávy IKEA PÅTÅR
Špeciálna séria kávy PÅTÅR je kvalitná stredne pražená káva so sviežou príchuťou ovocia a náznakom vanilky a čokolády.

Spolupráca výhodná pre všetkých

IKEA a Ahold, jeden z dodávateľov kávy pre IKEA, nadviazali spoluprácu s projektom regionálneho sociálneho podnikania pod záštitou spoločnosti Kawacom. Ich cieľom je posilniť ekonomickú nezávislosť pestovateľov kávy v Ugande a podporiť udržateľné postupy pestovania.
„Kľúčom k úspechu je úzka spolupráca s dodávateľom kávy počas celého procesu,” hovorí vývojár výrobkov IKEA Henrik Ringdahl, ktorý sa podieľal na príprave novej ponuky kávy. „Získali sme kvalitnejšie kávové zrná, aby sme docielili výbornú chuť našej organickej kávy,“ pokračuje. V špeciálnom vydaní kávy PÅTÅR boli použité výlučne kávové zrná 100 % Arabica, ktorá je všeobecne uznávaná pre svoju výnimočnú chuť.
Zaviazali sme sa k dlhodobému predaju kávy z oblasti regiónu Bieleho Nílu, čo je výhodné pre všetky strany – obchodné domy IKEA, spoločnosti Ahold a Kawacom aj farmárov. Farmári získali odberateľov svojej úrody a my sme získali veľmi kvalitnú a chutnú kávu pre našich zákazníkov.
No Youtube Player
Spoznajte ľudí v tomto projekte a zapojte sa tiež! Už tým, že si vychutnáte túto výnimočnú kávu, podporíte lepšie podmienky pre farmárov a ochranu životného prostredia v oblasti Bieleho Nílu.

Ekonomická nezávislosť dnes a v budúcnosti

Dôležitou súčasťou tohto podnikateľského modelu je, že plody kávovníka sa kupujú priamo od farmárov, čo im prináša väčší podiel zo zisku. Prísľub dlhodobej spolupráce znamená pre farmárov finančnú stabilitu, pretože umožňuje lepšie plánovanie a garantuje odber úrody. Stále tu však platí princíp otvoreného trhu a ak chcú, môžu farmári predať svoju úrodu inému odberateľovi.
Rodová rovnosť je ďalším dôležitým aspektom posilňovania ekonomického postavenia. Podporujeme ženy, aby pracovali vo všetkých oblastiach tohto podnikania. Vzdelanie je pre zaistenie ekonomickej nezávislosti v budúcnosti veľmi dôležité a vďaka ekonomickým výsledkom tejto iniciatívy môžu deti väčšiny farmárov chodiť do školy, pretože sú schopní uhradiť poplatky za vzdelanie.
Rodová rovnosť je dôležitou súčasťou ekonomickej nezávislosti. Ženy tvoria približne tretinu pracovníkov.
Dve pracovníčky z projektu pestovania kávy v oblasti Bieleho Nílu v Ugande pijú kávu počas prestávky.
Žena s košom kráča uprostred zelenej krajiny v Ugande.
Káva s výnimočným poslaním
Všetky kávy značky PÅTÅR, vrátane špeciálnej série z Ugandy, majú certifikát UTZ, ktorý zaisťuje lepšiu úrodu, vyšší príjem a lepšie podmienky pre farmárov. Káva je organická podľa noriem EÚ a pri jej pestovaní sa šetrí životné prostredie a prírodné zdroje ako voda, pôda a vzduch.
Overte si pôvod kávy a zistite viac o plantážach, kde bola vypestovaná, on-line na utz.org/IKEA
TILLTALANDE – prináša pracovné príležitosti
Remeselníčka Tahani Al Khatib z Palestíny spolupracovala s IKEA a nadáciou Jordan River Foundation na výrobe kolekcie TILLTALANDE.
Tahani Al Khatib, remeselníčka z Palestíny pracujúca pre IKEA a Jordan River Foundation
20. júna 2018 je Svetový deň utečencov, ktorý vyzdvihuje odvahu, silu a nezlomnosť viac ako 65 miliónov ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, aby utiekli pred vojnou a prenasledovaním.
IKEA sa v reakcii na utečeneckú krízu rozhodla pomôcť spôsobom jej vlastným – vytvorením špeciálnej kolekcie TILLTALANDE, ktorá prináša nové pracovné príležitosti. Ide o kolekciu vzácnych ručne vyrobených textílií, ktorá sa snaží o integráciu prostredníctvom práce. Zamestnávaním jordánskych žien spolu s utečenkami podporujeme integráciu medzi oboma skupinami remeselníčok.
Iniciatíva vznikla v spolupráci s nadáciou Jordan River Foundation na základe akútnej potreby začlenenia ľudí do práce a do spoločnosti. Dnes je súčasťou iniciatívy viac ako 100 remeselníčok. Počas nasledujúceho roka sa toto číslo zdvojnásobí a do konca roku 2020 sa zvýši na 400.
No Youtube Player
Kolekcia TILLTALANDE bude dostupná od 20. júna vo Švédsku (obchodný dom v Štokholme) a v Spojených štátoch (obchodný dom v Brooklyne).
Dobrá etika znamená dobré podnikanie
Open Arms je sociálny podnikateľ z Texasu, ktorý ponúka zamestnanie utečenkám. Thang Zuali vyrába nové výrobky zo zvyškov látok IKEA.
Chceme dať utečencom príležitosť vybudovať si život odznova – na medzinárodnej aj lokálnej úrovni. Spoločnosť Open Arms z Austinu v Texase začala ako malá miestna iniciatíva, ktorá spolupracovala len s jedným obchodným domom IKEA. Jej cieľom je posilniť postavenie utečeniek prostredníctvom férovo ohodnotenej práce, ktorou je výroba nových výrobkov zo zvyškov látok IKEA.
Dnes je Open Arms úspešnou spoločnosťou, ktorá zvýšila objem výroby z 2 000 až na 20 000 výrobkov ročne. Program v Austine si IKEA zobrala za vzor. Dnes už pracuje s upcyklovanými kolekciami 20 obchodných domov a viac ako 100 obchodných domov predáva väčšie medzinárodné kolekcie vyrobené v spolupráci so sociálnymi podnikateľmi. Všetky spájajú rovnaké etické hodnoty a ciele – umožniť utečenkám postaviť sa na vlastné nohy, začleniť sa a uživiť seba a svoje rodiny.
Yalla Trappan je lokálna iniciatíva poskytujúca služby šitia pre obchodný dom IKEA Malmö vo Švédsku. Neire Kerimovska a Karin Wingren diskutujú o poťahu na vankúše pre zákazníka
Thang Zuali je jednou zo šiestich barmských utečeniek, ktoré v Spojených štátoch našli únik pred nepokojmi v Barme (oficiálne Mjanmarsko). „Predtým sme si takmer nemohli dovoliť kúpiť oblečenie,“ hovorí Thang, „teraz si môžeme kúpiť čo potrebujeme a žijeme ako normálni ľudia.“
Yalla Trappan je lokálna iniciatíva poskytujúca služby šitia pre obchodný dom IKEA Malmö vo Švédsku. Neire Kerimovska a Karin Wingren, manažérka Služieb zákazníkom, diskutujú o poťahoch na vankúše, ktoré si objednal zákazník.
„Nejde o charitu. Spoluprácou so sociálnymi podnikateľmi vytvárame pracovné príležitosti a prinášame zákazníkom jedinečné ručne vyrobené výrobky. Je to podnikanie dobré pre všetkých.“
Vaishali Misra, Business Leader pre iniciatívy sociálnych podnikateľov v IKEA of Sweden.
Predstavitelia z IKEA sa stretávajú s miestnymi remeselníkmi.
Budujeme spoluprácu so sociálnymi podnikateľmi
Chceme s našimi partnermi budovať dlhodobú spoluprácu a podporovať ich rozvoj, preto spoločne pracujeme na šírení znalostí o dizajne, výrobe, manažmente životného prostredia, vývoze a ďalších oblastiach. Sociálni podnikatelia vďaka našej podpore získavajú prístup na globálny trh, čo je dobrý základ pre ich osamostatnenie a nezávislosť.
Keďže sú všetky výrobky vyrobené ručne – alebo pochádzajú z malých fariem – a podnikatelia majú obmedzený prístup k zdrojom, výroba je tiež obmedzená. Preto naše kolekcie ponúkame iba vo vybraných krajinách. Prostredníctvom našej spolupráce so sociálnymi podnikateľmi chceme podporiť pozitívny ekonomický a sociálny rozvoj na celom svete a nastoliť dlhodobú trvalo udržateľnú zmenu spôsobom, akým to charita nedokáže.
Mapa zobrazujúca krajiny, kde IKEA spolupracuje so sociálnymi podnikateľmi.
„Získajú nové zručnosti
a s nimi možnosť zmeniť svoj život k lepšiemu.
Už nie sú závislí na charite.“
Sumita Ghose, zakladateľka a Managing Director, Rangsutra
V súčasnosti spolupracujeme so sociálnymi podnikateľmi v Indii, Thajsku, Ugande, Švédsku, Dánsku, Belgicku, Holandsku, Chorvátsku, Rumunsku, Jordánsku, USA a Kanade. Po celom svete aktívne hľadáme nových partnerov.
Vypočujte si inšpiratívny príbeh dvoch indických žien
– sociálnej podnikateľky a remeselníčky – ktoré spolupracujú s IKEA.
No Youtube Player
No Youtube Player
IKEA FOUNDATION
Lepšie príležitosti pre deti
Bez ohľadu na okolnosti si každé dieťa zaslúži mať domov, zdravý život, kvalitné vzdelanie a dlhodobý rodinný príjem. IKEA Foundation má dlhú históriu podporných programov, ktoré realizuje v spolupráci s organizáciami ako UNICEF či Clinton Foundation. Tieto programy pomáhajú deťom a mládeži prežiť v najchudobnejších oblastiach sveta a získať nádej na lepšiu budúcnosť pre seba a svoje rodiny.
Navštívte stránku IKEA FOUNDATION a zistite viac
Utečenecký tábor.
IKEA Foundation prispieva ročne sumou viac ako 100 miliónov euro na detskú charitu z prostriedkov vyčlenených zo zisku IKEA Group.
4 spôsoby, ako IKEA Foundation pomáha deťom
Mladé dievča v škole
Podporujeme ženy a dievčatá
Poskytujeme im podporu vo forme vzdelávania, školení na rozvoj zručností, lepšej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovaním malých pôžičiek, ktoré im umožnia založiť si malé podnikanie. Zároveň tým pomáhame aj deťom – k lepšiemu vzdelaniu, zdravotnému stavu a budúcim príležitostiam. Týmito programami nadácia IKEA Foundation umožňuje ženám a dievčatám zlepšiť si svoje postavenie a postarať sa o seba i o svoje rodiny.
Africký chlapec stojí pred príbytkom v utečeneckom tábore.
Lepší život pre deti utečencov
Každý rok sú milióny detí nútené v dôsledku prírodných katastrof alebo konfliktov opustiť svoj domov. IKEA Foundation podporuje Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov sumou 76 miliónov euro na poskytnutie prístrešia, starostlivosti a vzdelania rodinám utečencov v Etiópii, Sudáne a Bangladéši. Zistite viac o tom, ako IKEA Foundation buduje pre utečencov bezpečný druhý domov.
Malé deti, ktoré nechodia do školy sú najzraniteľnejšie
Zabraňujeme detskej práci
IKEA spolupracuje s organizáciami Save the Children a UNICEF už takmer desať rokov. Od roku 2000 sme darovali €60 miliínov, aby sme zabránili akýmkoľvek príčinám spôsobujúcim detskú prácu v Indii a Pakistane. Spoločne oslobodíme do roku 2017 16 miliónov detí.
Dieťa sedí v lone matky a lekárka počúva jeho srdce
Reakcia na krízové situácie
Všetky deti by mali mať právo učiť sa a hrať. Ale ak prírodné katastrofy a konflikty prevrátia ich život naruby, prídu o tieto možnosti. Preto IKEA Foundation poskytuje finančnú podporu a venuje výrobky IKEA humanitárnym partnerom ako Lekári bez hraníc (MSF), UNICEF, Save the Children a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na zmiernenie následkov krízových situácií. Zistite viac o programoch pomoci IKEA Foundation.
IKEA FOUNDATION | KAMPANE ZA DOBRÚ VEC | utečenci
KAMPANE ZA DOBRÚ VEC
Kampaň Poďme sa hrať a zmeníme svet!
Prostredníctvom kampane IKEA Poďme sa hrať a zmeníme svet! chceme ľuďom ukázať, že hra nie je luxus, ale základná potreba. Hra nie je dôležitá len pre deti, ale pre všetkých. Pretože hravosť podporuje vzťahy, tvorivosť, umožňuje načerpať novú energiu, uniknúť na chvíľu pred starosťami a preskúmať nové veci.
V našom sortimente nájdete hračky a hry, ktoré vás presvedčia, že aj jednoduché a nenáročné aktivity vnesú do každodenného života viac hravosti.
Veríme, že sa spolu s nami naplno ponoríte do hry a zistíte, aké je jednoduché priniesť si domov viac zábavy.
Farebná grafika kampane IKEA Poďme sa hrať a zmeníme svet.
Sme odborníci na hranie
Hranie je naša vášeň, študovali sme, skúšali a analyzovali, čo ľudí motivuje hrať sa, čo im bráni a ako sa hrajú ľudia v rozličných kultúrach. Najnovšie zistenia sme zverejnili v Správe IKEA o hraní 2017, ktorá tvorí spolu s dvomi predchádzajúcimi správami najväčší svetový prieskum o hraní.
Pripravili sme aj malú príručku so zábavnými aktivitami pre deti, aby sme vás inšpirovali viac sa hrať. Hra je rovnako dôležitá pre deti aj dospelých, preto chceme všetkým ukázať, že je hravosť ľahko zapojíte kedykoľvek a kdekoľvek.
Kampaň IKEA Poďme sa hrať a zmeníme svet má za cieľ inšpirovať rodiny, aby sa doma viac hrali.Potrebujete nápady na zábavné aktivity s deťmi? Zapojte sa do kampane Poďme sa hrať a zmeníme svet IKEA!
Detská hra patrí medzi základné práva a potreby
Hra podporuje rozvoj dôležitých zručností ako spolupráca, ochota riskovať a odolnosť voči stresu. Je natoľko dôležitá, že patrí medzi základné potreby a každé dieťa má podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa nárok hrať sa. Napriek tomu milióny detí na celom svete túto možnosť nemajú a nemôžu sa rozvíjať v bezpečnom a stabilnom prostredí.
Vďaka kampani Poďme sa hrať a zmeníme svet! nadviazala IKEA Foundation spoluprácu so šiestimi významnými neziskovými organizáciami v tejto oblasti: Handicap International, Room to Read, Save the Children, Special Olympics, UNICEF a War Child. Ich cieľom je vytvoriť bezpečný priestor najviac zraniteľným skupinám detí, aby sa mohli bezpečne hrať a rozvíjať. Vďaka ich iniciatíve sa dnes 150 000 môže bez obáv hrať.
Zistite viac o IKEA Foundation a jej partneroch
Hra pomáha deťom rozvíjať schopnosť spolupráce. Podporte kampaň IKEA Poďme sa hrať a zmeníme svet! a hrajte sa viac.
Kresba vášho dieťaťa sa môže premeniť na plyšovú hračku, ktorý sa bude predávať vo všetkých obchodných domoch IKEA!
Súťaž Malý dizajnér a plyšové hračky SAGOSKATT – všetko ide na charitu
Opäť je tu kolekcia plyšových hračiek SAGOSKATT, ktorú navrhli deti na pomoc deťom. Táto rodinka vtipných kamarátov slúži na hranie, ktoré má zmysel: celý výťažok z ich predaja venuje IKEA lokálnym neziskovým organizáciám v rámci kampane Poďme sa hrať a zmeníme svet!, ktorá globálne podporuje právo všetkých detí hrať sa a rozvíjať.
Tohtoročná kolekcia prináša ružového jednorožca žijúceho v oblakoch, dúhového žraloka putujúceho morami, nezbednú modrú príšerku, ježkosaura, ktorý miluje tropické ovocie a bodkovaného tuleňa hrajúceho sa s malou rybou.
Pozývame všetky kreatívne deti členov IKEA FAMILY do 12 rokov, aby sa zapojili do súťaže IKEA Malý dizajnér, ktorá prebieha v obchodnom dome IKEA Bratislava v termíne 19. – 21. 10. 2018. Najoriginálnejšie kresby sa v budúcoročnej kolekcii premenia na skutočné plyšové hračky, ktoré sa budú predávať v obchodných domoch IKEA a inšpirovať deti na celom svete.
Program IWitness Global Citizens
Tento program prináša zamestnancom IKEA príležitosť na vlastné oči sa presvedčiť, ako výťažok z kampaní IKEA za dobrú vec prispieva k lepšiemu životu detí v najchudobnejších komunitách sveta. Zamestnanci navštívia rozličné projekty partnerov IKEA Foundation a podelia sa o svoje skúsenosti na blogu IKEA Foundation Global Citizens.
blog.ikeafoundation.org
No Youtube Player
utečenci
Lepší každodenný život pre utečencov
Naše hodnoty nás vedú k presvedčeniu, že IKEA Group môže mať dôležitú úlohu pri vytváraní príležitostí pre ľudí s rôznorodým zázemím, vrátane utečencov.
Aktívne podporujeme utečencov prostredníctvom rozličných komunitných iniciatív, ako napríklad darovanie výrobkov, vzdelávacie projekty a dobrovoľníctvo zamestnancov.
V súčasnosti sme v ôsmich krajinách, kde IKEA Group pôsobí (Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo), zahájili programy na pomoc utečencom. Zameriavajú sa na pomoc pri získavaní pracovných skúseností, rozvoj nových zručností a začlenenie do novej komunity. V ďalších krajinách prebiehajú rôzne lokálne komunitné programy na podporu migrantov, utečencov a ďalších znevýhodnených skupín.
Tieto aktivity vychádzajú z našej vízie vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí.
Zamestnanci IKEA Yaser Alwili, Lena van Heuven, Elin Johansson a Mohammad Al Heswani sú veľmi spokojní s programom začlenenia utečencov.
Prinášame nové pracovné príležitosti
Viac ako 90 obchodných domov na ôsmich trhoch IKEA Group rozbehlo programy na začlenenie utečencov, ktoré im umožnia získať pracovné skúsenosti, rozvíjať jazykové zručnosti a integrovať sa v novej komunite. Viac sa dozviete v ich príbehoch nižšie:
V obchodných domoch v ôsmich krajinách máme programy na začlenenie utečencov, ktoré im umožňujú získať pracovné skúsenosti, rozvíjať jazykové zručnosti a integrovať sa v novej krajine.
Taliansko
„V IKEA sa cítim ako doma. Vstávam s úsmevom na tvári, pretože viem, že idem do práce, kde je zábava a pomáham ľuďom nájsť všetko, čo hľadajú. IKEA mi umožnila vyrovnať sa so svojou minulosťou a vybudovať si budúcnosť.“
Alagie Darboe, pracovník samoobslužného skladu, obchodný dom IKEA
Deväť obchodných domov v IKEA Retail Taliansko pomohlo viac ako 70 utečencom získať pracovné skúsenosti. Program prebieha v spolupráci s mimovládnou organizáciou COGES, ktorá pomáha mladým utečencom a migrantom usadiť sa v Taliansku.
Utečenci sa prijímajú do pracovného pomeru na dobu určitú na tri alebo šesť mesiacov, po ktorých sa zhodnotí ich pracovný výkon. Doteraz sme takmer dvom tretinám z nich zmluvy predĺžili, kým ostatní získali pracovnú referenciu, ktorá im pomôže pri hľadaní nového zamestnania.
Program bol natoľko úspešný, že všetkých deväť obchodných domov v ňom pokračuje aj v roku 2018. Plánujeme tiež preskúmať možnosti rozšírenia programu do všetkých 21 obchodných domov.
„Ako spoločnosť založená na hodnotách chceme prostredníctvom spolupráce s organizáciou COGES priniesť pozitívnu zmenu pre IKEA a komunitu utečencov v Taliansku. Cieľom nášho programu na začlenenie utečencov je ponúkať školenia a mentoring, aby si utečenci mohli zlepšiť svoje zručnosti a začať budovať svoju budúcnosť v Taliansku. Ide o viac ako sociálnu podporu a pomoc so začlenením do bežného života. A sme v tom naozaj dobrí!“ hovorí Laura Tiberto, asistentka tímu Ľudských zdrojov v obchodnom dome IKEA Padua.
Zoznámte sa s pracovníčkou Miriam Egio a zistite, čo si myslí o programe IKEA pre utečencov.
Španielsko
„Veríme, že tento program umožní ľuďom ďalej sa rozvíjať, napredovať a prinášať príležitosti na lepšiu budúcnosť.“
Miriam Egio, manažérka ľudských zdrojov, obchodný dom IKEA Ensanche de Vallecas
Od roku 2015 požiadali v Španielsku o azyl tisícky utečencov. IKEA Retail Španielsko zareagovala vytvorením Programu zamestnanosti, ktorý vznikol v spolupráci s mimovládnymi organizáciami ACCEM, ACNUR, CEAR a Ministerstvom práce a sociálnych vecí v Španielsku.
V obchodných domoch IKEA Ensanche de Vallecas a Murcia ponúkli utečencom päťtýždňový školiaci program. Poskytne im nástroje a zdroje potrebné na zlepšenie pracovných zručností a lepšie vyhliadky na zamestnanie v odvetví maloobchodného predaja. Každý týždeň strávia na inom oddelení, učia sa písať životopis a pripravujú sa na pracovné pohovory.
Po skončení programu bola väčšina účastníkov pozvaná na pracovný pohovor a viac ako polovica z nich si našla prácu – šesť z nich sa zamestnalo priamo v IKEA.
Zamestnanci dvoch obchodných domov mali možnosť rozprávať sa s utečencami, vypočuť si ich príbehy a zistiť viac o ich živote a uvedomili si, aké je dôležité podporovať účastníkov pri získavaní pracovných zručností. IKEA Retail Španielsko predstavilo program do viacerých obchodných domov a hľadá možnosti, ako ponúknuť túto príležitosť aj iným znevýhodneným skupinám.
Zoznámte sa s utečencom a pracovníkom Mohamedom Abdullahiom a prečítajte si jeho názor na IKEA.
Švajčiarsko
„Začal som ako stážista v septembri 2016. Bola to pre mňa dobrá príležitosť začleniť sa do medzinárodnej spoločnosti. Teraz mám trvalé pracovné miesto a som finančne nezávislý.“
Mohamed Abdullahi, pracovník logistiky, obchodný dom IKEA Aubonne
IKEA Retail Švajčiarsko prestavila v júni 2016 program na začlenenie utečencov, v rámci ktorého utečencom ponúka vo všetkých deviatich obchodných domoch dvakrát ročne šesťmesačnú stáž. V spolupráci s miestnymi úradmi vyberie štyroch stážistov ročne, ktorých v každom obchodnom dome zamestná.
„Sme veľmi radi, že vďaka tomuto programu získame každých šesť mesiacov mimoriadne motivovaných pracovníkov. V obchodnom dome sa vďaka tomu zvýšila diverzita a utečenci získali možnosť pokračovať v integrácii v našej krajine konštruktívnym a pozitívnym spôsobom,“ hovorí Bruna Toubia, školiteľka medzikultúrnej komunikácie.
V závislosti od predchádzajúcich pracovných skúseností a jazykových zručností pracujú stážisti v oblasti logistiky, predaja, obnovy nábytku, IKEA Food a ďalších oblastiach. Stážisti sa tiež školia v oblasti medzikultúrnej komunikácie. Po skončení stáže získajú účastníci referencie a povzbudzujeme ich, aby sa prihlásili na voľné pozície v IKEA.
Do roku 2019 program pomôže približne 110 lokálnym utečencom. IKEA Retail Švajčiarsko zverejnila Príručku s programom začlenenia utečencov (PDF – EN), aby sa podelila o svoje skúsenosti s ostatnými spoločnosťami.
Zoznámte sa s pracovníkom Danom Sandmoenom a zistite, aký je jeho názor na program IKEA pre utečencov.
Nórsko
„Som hrdý, že môžem byť súčasťou projektu, ktorý poskytuje utečencom a imigrantom dôležitý prvý krok pri získavaní pracovných skúseností a znalostí nórčiny. Zanietenie účastníkov a ich motivácia učiť sa je veľmi inšpiratívna.“
Dan Sandmoen, Team Leader, obchodný dom IKEA Furuset
Nórska vláda vyzvala odbor sociálneho zabezpečenia, aby prišiel s nápadmi a možnými projektami na zvýšenie miery začlenenia nových utečencov a imigrantov na nórskom pracovnom trhu a v spoločnosti. Na základe tejto výzvy prišla mestská časť Alna v Oslo, kde sa nachádza aj obchodný dom IKEA Furuset, s nápadom zapojiť Jazykové centrum pre dospelých a obchodný dom IKEA Furuset.
Obchodný dom IKEA Furuset v spolupráci s Jazykovým centrom pre dospelých pripravili projekt Hurtigsporet („zrýchlený postup“), ktorý má pomôcť novým utečencom a migrantom získať pracovné skúsenosti v Nórsku. Účastníci sa prvých osem mesiacov učia nórčinu, získavajú pracovné skúsenosti a školia sa v obchodnom dome IKEA Furuset. IKEA chce z projektu získať nových pracovníkov a jazykové centrum naučiť účastníkov nórsky na konverzačnej úrovni.
„Tento projekt zásadne zmenil môj život. Ani som nesnívala, že by som prvý rok po príchode do Nórska získala prácu, ale už pracujem na čiastočný úväzok a mám vlastný príjem. V práci som našla kolegov a priateľov, s ktorými sa môžem porozprávať a precvičiť si nórčinu.“ - Asma z Afganistanu
Školenie na rozličných oddeleniach zatiaľ dokončilo 11 zo 14 účastníkov a s pomocou mentorov a ostatných kolegov sa učia hodnoty IKEA a všetko o tom, ako IKEA funguje. Obchodný dom IKEA Furuset prijal päť nových zamestnancov a polovica účastníkov úspešne absolvovala testy nórskeho jazyka. Projekt Hurtigsporet prevezme aj obchodný dom IKEA Slependen s cieľom rozšíriť jeho pozitívny dopad.
Zoznámte sa s pracovníčkou Hiliary Jenkins a zistite, aký je jej názor na program IKEA pre utečencov.
Spojené kráľovstvo
„Od začiatku programu som si medzi našimi zamestnancami všimla nové nadšenie pre hodnoty IKEA a väčšie ocenenie IKEA ako dobrého zamestnávateľa. Navyše sme získali niekoľko skvelých nových kolegov. Pre všetkých to bola pozitívna skúsenosť!“
Hiliary Jenkins, People & Communities Leader, IKEA Retail Spojené kráľovstvo a Írsko
Predstavte si, že sa musíte presťahovať do inej krajiny a netušíte, ako získate prácu alebo pomocnú ruku. Azylový proces v Spojenom kráľovstve je zdĺhavý a pred jeho ukončením nie je možné pracovať. Vzniká tak obdobie nezamestnanosti, ktoré zintenzívňuje pocit izolácie. Naša spolupráca s charitatívnou organizáciou Breaking Barriers sa snaží podporiť utečencov práve v tomto období.
IKEA Retail Spojené kráľovstvo spolu s organizáciou Breaking Barriers pripravila školenie služieb zákazníkom, ktorého sa utečenci môžu zúčastniť bezplatne. Školenie im umožní získať zručnosti potrebné na trhu práce.
Podporuje aj výučbu angličtiny a účastníci majú možnosť zúčastniť sa hodnotiaceho centra v IKEA, aby získali skúsenosť z pracovného pohovoru v oblasti maloobchodného predaja a zistili viac o spoločnosti IKEA a jej hodnotách. Po hodnotiacom centre niektorí účastníci dostanú pozvánku na formálny pracovný pohovor. Zatiaľ prebehli hodnotiace centrá v Tottenhame, Croydone a Wembley.
„Školenie zatiaľ absolvovalo 110 utečencov a 20 sa zamestnalo v obchodnom dome IKEA. Tento rok ho rozširujeme do ďalších obchodných domov a dúfame, že v roku 2019 sa zapoja všetky obchodné domy v Spojenom kráľovstve.“
Hiliary Jenkins, People & Communities Leader, IKEA Retail Spojené kráľovstvo a Írsko
Prínos pre utečencov aj nové komunity
Patience  (21) je nádejná budúca novinárka, ktorá absolvuje odbornú prípravu cez International Rescue Committee s podporou nadácie IKEA Foundation.
Patience (21) je nádejná budúca novinárka, ktorá absolvuje odbornú prípravu cez International Rescue Committee s podporou nadácie IKEA Foundation.
Keď sú ľudia nútení opustiť svoj domov, väčšinu vecí nemôžu zobrať so sebou. No bez ohľadu na to, čo všetko opustili, prinášajú si so sebou schopnosti, talent a túžbu po lepšom živote.
IKEA Foundation* venovala International Rescue Committee (IRC) čiastku 5 miliónov eur, ktorá má pomôcť zlepšiť životy utečencov a mladých Keňanov žijúcich v slumoch v Nairobi.
Spolupráca podporuje sebestačnosť a finančnú nezávislosť utečencov prostredníctvom flexibilných školení a programu zamestnávania prispôsobených individuálnym potrebám. IRC ponúka školenia podnikateľských zručností, štartovacie dotácie, učňovskú prax a kontakty na lokálnych zamestnávateľov a pomáha tisícom ľudí v neľahkej situácii zlepšiť ich možnosti na lepšiu budúcnosť.
Utečenci a ich nové komunity môžu spoločne prosperovať, ak utečenci môžu rozvíjať svoje zručnosti, talent a naplniť svoje ciele. Pretože ak utečenci môžu pracovať, vytvárajú podnikateľské príležitosti a zamestnávajú iných. Majú viac prostriedkov, ktoré môžu minúť v prospech miestnej ekonomiky a využívajú menej podpory. Sú menej frustrovaní a viac prepojení s novou komunitou.
*Časť IKEA Group zameraná na filantropiu
Prečítajte si viac o IKEA Foundation a jej partneroch na IKEAfoundation.org
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Zdravo a udržateľne
Na maličkostiach záleží
Zistite, ako vám úsporné batérie a indukčná varná doska pomôžu ušetriť.
Viac v časti Zdravo a udržateľne
Vodovodné batérie IKEA eliminujú spotrebu vody až na 50%
Inštalácia solárnych panelov v obchodnom dome IKEA
KLÍMA A ZODPOVEDNÁ VÝROBA
Tvoríme pozitívnu zmenu
Prečítajte si, ako získavame materiál zodpovedným spôsobom a pracujeme na energetickej nezávislosti.
Viac v časti Klíma a zodpovedná výroba