Čítanie potme

A light in the dark


Za každú SUNNAN lampu na slnečnú energiu, ktorú si zákazníci IKEA kúpia, daruje IKEA Social Initiative jednu takúto lampu UNICEF a Save the Children, aby pomohli deťom, ktoré nemôžu kresliť, čítať či písať po západe slnka. Deti z rozvojových krajín – obzvlášť dievčatá – sa často snažia v škole dávať pozor, pretože jediná príležitosť, kedy sa môžu učiť a robiť si domáce úlohy, je v noci, keď sú hotové všetky domáce práce. Doteraz bolo predaných viac než 500 000 lámp.
 
Plyšová hračka

Ďakujeme vám!


V rámci kampane Plyšových hračiek sa nám podarilo vyzbierať 11,4 miliónov eur.

Vyzbierané peniaze pomôžu mnohým ďalším deťom získať prístup ku kvalitnému vzdelaniu.

Podporované projekty sú zamerané na vzdelávanie učiteľov v oblasti vzdelávacích metód priateľských k deťom, výstavbu lepších škôl a poskytnutie učebných a školských pomôcok deťom, ako napr. tašky a knihy.

IKEA a BROZ podporujú prirodzené lesy na Slovensku

BROZ vo svojich ochranárskych projektoch úzko spolupracuje so tátnymi ochranárskymi aj vodohospodárskymi organizáciami, lesníkmi, armádou, miestnymi poľnohospodármi a často aj so štátnymi aj mimovládnymi ochranárskymi organizáciami v susedných krajinách – v Rakúsku, Maďarsku a Česku. Združenie sa venuje aj vzdelávaniu detí a mládeže, exkurziám, dobrovoľníckym brigádam a školeniam pre odbornú verejnosť.
Deti

Základné vzdelanie pre menšinové deti vo Vietname

 
IKEA Social Initiative podporuje UNICEF v jej prístupoch na zlepšenie kvality vzdelania detí z etnických menšín vo Vietname.
 
Menšinové deti sa obvykle vzdelávajú vo Vietnamčine – hoci len zopár ovláda tento jazyk – vyučujú ich učitelia, ktorí nerozumejú domorodému jazyku detí. UNICEF spolupracuje so školami a spoločenstvami za účelom poskytnutia vzdelania v bezpečnom a vhodnom prostredí, ako aj začleniť do vyuky výučbu v domorodom jazyku detí.
 
Projekt sa taktiež týka výstavby základnej infraštruktúry, ako je bezpečná a spoľahlivá dodávka vody, hygienické opatrenia, triedy a ihriská či poskytovanie kníh a profesionálneho prístupu učiteľov.
 
Odhaduje sa, že projektu sa doteraz zúčastnilo 120 000 študentov a 3 000 mladistvých.
 
Čítajte viac
Deti

Poskytnutie kníh pre Albánsko

 
Kvalita vzdelania v Albánsku klesá vplyvom zmeny na trhové hospodárstvo. Obmedzené verejné zdroje a utiahnuté rodinné rozpočty spôsobujú, že albánske deti vyrastajú bez kníh a vzdelania. Nie je prekvapením, že súčasná štúdia UNESCO dokazuje, že viac než polovica 15-ročných študentov, spomedzi všetkých národov, nedokáže vyriešiť najjednoduchšie úlohy v čítaní.
 
‘Albánsko číta’ je vládna iniciatíva spustená v roku 2006, ktorá posilňuje kultúru čítania albánske mládeže. UNICEF podporuje tento projekt kampaňou 1€ je veľa peňazí.
 
Tento projekt zabezpečil vybavenie pre 850 školských knižníc, zabezpečil balíčky 150 kníh, police, manažment knižnice. Teraz už viac ako 190 škôl má svoje vlastné knižnice. Kútiky na čítanie napomáhajú deťom čítať v prostredí, kde sa nemusia hanbiť. Rodičia a širšia verenosť sa zúčastnili kampane, aby zvýšili povedomie verejnosti a tak prilákali ďalšie benefity.
 
"Najprv sa naučíš čítať a potom sa čítaním učíš," hovorí Carrie Auer, zástupca UNICEF v Albánsku . Toto sú skutočné kroky, ktoré môžu napomôcť obohatiť kultúru detí a ich komunity.
 
Viac o tomto projekte nájdete na UNICEF website
Deti

Ochrana detí pred vykorišťovaním a zneužívaním v Pakistane

 
Zubair Hussain, 12, je študentom vo Vzdelávacom a poradenskom centre č. 7 v Shadara na okraji Lahore v Pakistane. Je jedným z detí, ktoré sú donútené chudobou svojich rodičov k sexu, žobraniu, kradnutiu. „Môj otec je žobrák. Bral ma so sebou do ulíc žobrať. Nosil som roztrhané oblečenie, chodil som bosý po celé dni, takže ľuďom ma bolo ľúto a dali mi nejaké peniaze. Odvtedy, ako som sa stal členom Centra, nosím školskú uniformu a kravatu. Keď vidím ľudí žobrať na ulici, je mi ich ľúto, ale na druhej strane, som šťastný sám za seba. Byť v škole je lepšie ako márniť čas na uliciach“ hovorí Zubair.
 
Takmer 4 000 detí sa prihlásilo do trinástich EC Centier v Lahore. Vďaka podpore IKEA, UNICEF poskytuje pomoc učiteľov, uniformy pre študentov, knihy, nábytok, platy pre učiteľov a technickú podporu centier.
 
EC Centrum číslo 7 má triedy od skupín, ktoré sa hrajú až po stupeň 8, vek nie je žiadna prekážka. Tínedžeri, ktorí nevedia čítať a písať začínajú od začiatku. Mladé dievčatá sa učia vyšívať, strihať a stehovať.
 
Vite-n-Hope, NGO rozbehli tento projekt v Lahore pred 4 rokmi. Centrá živia hlavne deti, ktoré sú vykorisťované a sú v riziku zneužitia.
 
„Vďaka IKEA a Vite-n-Hope existujú tisíce detí ako Zubiar, ktoré sú obeťami vykorisťovania a zneužívania, ale teraz už sú v bezpečí EC Centier,” hovorí Shamshad Qureshi, špecialista pre detskú ochranu UNICEF.
 
Čítajte viac
Deti

Vzdelanie pre každé dieťa v Rusku

 
Vo štvrti Vyborgu v Rusku sa odmietajú práva, chodiť do školy, deťom s postihnutím. Ich potreba zvláštnej podpory a starostlivosti nie je uspokojená a učitelia im nevenujú dostatočnú starostlivosť, takže nerozvíjajú svoj potenciál. IKEA Social Initiative podporuje projekt Save the Children, ktorý presadzuje práva týchto detí na lepšie a kvalitnejšie vzdelanie.
 
Ako súčasť projektu, sú do tried vyslaní asistenti, školský personál a učitelia, ktorí pomáhajú deťom s rôznym postihnutím.
 
Tento projekt sa taktiež snaží zvýšiť povedomie verejnosti o tom, aká je situácia detí s postihnutím a snaží sa ich začleniť do širšej komunity i eliminovať diskrimináciu.
 
Čítajte viac
Deti

Bezpečné, funkčné školy na vojnou zmietanom Pobreží slonoviny

 
S peniazmi z kampane IKEA, 1€ je veľa peňazí, sa zabezpečí kvalitné základné vzdelanie v bezpečnom prostredí 250 000 deťom na vojnou zmietanom Pobreží Slonoviny.
 
Práve tu Save the Children rehabilituje školy poskytovaním výbavy, školením učiteľov a detí v detských právach a formovaním detských školských klubov. S dobrým vzdelaním sú deti z Pobrežia Slonoviny lepšie pripravené postaviť sa budúcnosti, a tým môžu zlepšiť celú spoločnosť.
 
Inès žije v Abeongourou vo východnej časti Pobrežia Slonoviny. Je úplne nadšená z konštrukcie jej školy. Doteraz boli zrekonštruované všetky školy, opravili sa strechy a v triedach je už nový nábytok.
 
„Tento rok postavili nové záchody. Pred tým, ako prišla Save the Children, všetko bolo rozbité a poškodené, ale dnes, naopak, radosť sa pozrieť.", hovorí Inès.
 
Inès je však šťastná kvôli inej zmene, učitelia už viac nebijú deti. Minulý rok sa stal prípad, keď učiteľ videl, ako chlapec ukradol Inès zošit a peniaze na obed, a aby ho potrestal, zbil ho. Keď to Inès uvidela, cítila sa naozaj mizerne, hoci ju ten chlapec okradol. Teraz je všetko inak. Save the Children spolupracuje s učiteľmi proti alternatívam fyzických a ponižujúcih trestov.
 
„Keď deti v škole zlostia alebo rozprávajú, učiteľ ich napomenie. Nebijú nás,“ hovorí Inès.
 
Ako súčasť iniciatívy, Save the Children spolupracuje s rodičmi, aby pomohli iným rodičom pochopiť dôležitosti vzdelania a akú kľúčovú úlohu zohráva vzdelanie vo výchove detí. Takto sa rodičia učia oveľa aktívnejšej role v povzbudzovaní ich detí k štúdiu a úspechom v škole.
 
Čítajte viac
Udržateľnosť je pre IKEA prioritou
Redukujte, znovu používajte a recyklujte
Snažíme sa meniť veci, aby sme menej škodili životnému prostrediu.
Nekonečný zoznam
10 dôvodov, prečo sú ľudia verní IKEA
Výkričník
Ingvar Kamprad začal s "Sme spoločnosť, ktorá dodržiava svoje hodnoty".
Práca v IKEA
Zručnosti na podnikanie v malom
Peniaze
IKEA podporuje výučbu finančnej gramotnosti a vedenia.
Ženy menia svet
Vďaka benefičnej akcii IKEA plyšové hračky, pomohli naši zákazníci zlepšiť vzdelanie pre 8 miliónov detí na celom svete.


Škola, žiadna práca pre deti

Deti v škole
Deti sa učia od vyškolených učiteľov

Prečo deti?

Materiál
IKEA Social Initiative podporuje množstvo detí