Prejsť na hlavný obsah

Ochrana osobných údajov v IKEA

Platné od 1. 1. 2017

Partnerstvo s dôverou


Keď sa IKEA rozhodla vytvárať kvalitné bytové zariadenie za nízke ceny, vedeli sme, že to nemôžeme urobiť bez pomoci veľmi dôležitého partnera – našich zákazníkov. Či už ide o prípravu nákupu prostredníctvom katalógu IKEA, vyzdvihnutie tovaru v samoobslužnom sklade alebo montáž nábytku IKEA – pracujeme spoločne na tom, aby sme vytvorili lepší každodenný život za také ceny, ktoré si bude môcť dovoliť každý. IKEA chce byť pre svojich zákazníkov partnerom. Bez vás nemôže IKEA existovať. Toto partnerstvo sa týka aj spôsobu, akým narábame s vašimi osobnými údajmi. Zhromažďujeme iba také informácie, ktoré potrebujeme na to, aby sme vám zabezpečili lepší nákup. Aby sa mohla vytvárať lepšia IKEA, potrebujeme vašu pomoc. Pomôžete nám tak, že nám poskytnete informácie, ktoré nám umožnia zabezpečiť pre vás lepšie služby. Dolu nájdete niekoľko dôvodov, prečo od vás žiadame vaše osobné údaje, aj to, ako budú tieto informácie využité.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava („ďalej“ IKEA) pre ďalej uvedené účely spracúvania v súlade so zákonom č.122/2013 Zz. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon“) v znení neskorších predpisov a v rozsahu nevyhnutnom k dosiahnutiu stanoveného účelu po nevyhnutnú dobu vymedzenú podmienkami spracúvania alebo podľa právnych predpisov.

Spracúvanie sa môže uskutočniť manuálne alebo automatizovane, a to i prostredníctvom sprostredkovateľov a tretích osôb, aj mimo územia Slovenskej republiky v inom členskom štáte EÚ.

Vaše práva


Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia § 28 Zákona. Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať telefonicky v Kontaktnom centre IKEA na telefónnom čísle 02/48 226 111 alebo e-mailom na adrese: privacy.officer@ikea.com alebo písomne na adrese: Privacy officer, IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava.

Obchodné informácie


V prípade udelenia súhlasu so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronického kontaktu (napr. e-mailom alebo SMS) alebo poštou, súhlas dávate na dobu do jeho odvolania, najdlhšie však na obdobie svojho členstva vo vernostnom klube IKEA FAMILY. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese: Privacy officer, IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava.

Nákupný zoznam


Aby ste si mohli na našej internetovej stránke uložiť zoznam výrobkov, ktoré si vopred vyberiete, a neskôr si pred návštevou nášho obchodného domu mohli tento zoznam vytlačiť, je potrebné poskytnúť nám vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári. Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte, že vaše osobné údaje bude spoločnosť IKEA Bratislava, s. r. o. automatizovane spracovávať, a to do doby prípadného odvolania tohto súhlasu, ale najdlhšie však na obdobie vašej registrácie na webových stránkach www.ikea.sk.

Ak na to poskytnete svoj súhlas, využije spoločnosť IKEA tieto údaje na prieskum spokojnosti zákazníkov alebo na zasielanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami.

Predaj on-line


V prípade predaja tovaru a služieb on-line bude naša spoločnosť spracúvať vaše osobné údaje, uvedené v objednávke, pre účely plnenia kúpnej zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú k jej plneniu, vybaveniu prípadných nárokov zákazníka z chybného plnenia a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné na základe právnych predpisov.

Osobné údaje bude spoločnosť IKEA spracúvať automatizovane aj manuálne a nebude ich odovzdávať ďalším osobám okrem zmluvných partnerov zabezpečujúcichmi plnenie kúpnej zmluvy, napr. zaistenie prevádzky internetového obchodu, spracúvanie platby za tovar, dopravu tovaru apod.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu, v prípade, že zákazník s poskytnutím osobných údajov pre tento účel nesúhlasí, nie je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť.

On-line objednávka služieb zamerania a plánovania kuchýň


Máte možnosť objednať si služby plánovania a zamerania kuchyne on-line. V takom prípade je potrebné, aby ste nám poskytli nielen identifikačné údaje uvedené vo formulári, ale tiež vami vybraný dátum pre poskytnutie služieb a vaše preferencie ohľadom vzhľadu a tvaru kuchyne apod. Údaje nevyhnutné k zameraniu kuchyne, ako je vaša adresa a dátum zamerania, následne poskytujeme nášmu zmluvnému partnerovi, ktorý pre nás túto službu zabezpečuje. Údaje o vašich preferenciách ohľadom vzhľadu a tvaru kuchyne zostávajú v IKEA a naši pracovníci na ich základe pripravia prvotný návrh vašej kuchyne po prípadnom zameraní. Údaje spracovávame po nevyhnutnú dobu potrebnú k dodaniu služieb vrátane spracovania on-line platby kartou, ďalej len ak je to nevyhnutné v súlade s právnymi predpismi. V prípade, že nám dáte súhlas so spracovaním údajov pre marketingové účely (napr. pre prieskum spokojnosti zákazníkov, zasielanie ponúk nášho tovaru a služieb), potom spracovanie prebieha do vášho odvolania takéhoto súhlasu.

Plánovač interiérov


Pokiaľ použijete naše plánovače interiérov, napr. plánovač kuchýň, spalní atď. a želáte si vytvorený návrh uložiť, potom je potrebné poskytnúť nám vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári. Odoslaním vyplneného formulára súhlasíte, že vaše osobné údaje budú spracúvané automatizovane a to do doby prípadného odvolanie tohto súhlasu.

Nákup tovaru a služieb


Aj pri nákupe vás veľakrát žiadame o kontaktné údaje potrebné pre spracúvanie objednávky. Pre potreby dopravy tovaru alebo poskytnutia ďalších služieb ako montáž, inštalácia, šitie atď. získavame od vás meno, adresu, telefónne číslo a prípadne e-mailovú adresu. Tieto údaje sú zárukou ľahkého poskytovania služieb a budú spracúvané výhradne pre interné účely a poskytnuté len zmluvným partnerom, ktorí sa podieľajú na realizácii objednávky.

Služby zákazníkom


Aby sme mohli odpovedať na vaše otázky, potrebujeme vaše osobné údaje, ako napr. meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sa použijú iba na zodpovedanie vašich otázok.

V niektorých prípadoch, napr. pri doprave tovaru, ktorú zabezpečuje externá firma, musíme vaše osobné údaje poskytnúť tretej osobe – inak by nebolo možné zabezpečiť dovoz tovaru k vám domov. Takéto spoločnosti sú nami striktne monitorované, aby sme sa uistili, že vaše osobné údaje ochránia.

Osobné údaje a informácie, ktoré nám zveríte, u nás aj zostanú.

Ak by ste nemohli IKEA dôverovať, nemohli by ste u nás ani nakupovať. Z tohto dôvodu je pre nás bezpečnosť vašich osobných údajov dôležitá. IKEA neposkytuje vaše osobné údaje iným firmám, sú používané iba na účely IKEA. Niekedy môžu byť vaše údaje odoslané iným oddeleniam IKEA v iných krajinách, ale vždy sú pri tom bezpečne uchovávané a chránené proti zneužitiu.

IKEA FAMILY


Odoslaním formulára súhlasíte dobrovoľne s tým, aby spoločnosť IKEA Bratislava, s. r. o. spracovávala vaše osobné údaje v zmysle § 11 Zákona v rozsahu uvedenom v tomto formulári, za účelom poskytovania výhod, zliav a ponúk členom klubu IKEA FAMILY, ako aj s uchovávaním osobných údajov o vami vykonaných nákupoch za účelom vyhotovovania štatistík pre interné účely spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o. Súhlas dávate na dobu do jeho odvolania, najdlhšie však na obdobie svojho členstva vo vernostnom klube IKEA FAMILY. Členstvo v klube IKEA FAMILY zanikne, ak člen nebude tri roky aktívne využívať členskú kartu. Prevádzkovateľ následne zlikviduje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá prestala byť členom klubu.

Osobné údaje člena klubu IKEA FAMILY budú zaevidované v databáze klubu IKEA FAMILY. Osobné údaje budú spracúvať nasledovní sprostredkovatelia: Quant Marketing Company Ltd, 77 St Martins Lane, London WC2A 4NN, Veľká Británia, prevádzkovanie databázy členov IKEA FAMILY; Adastra, s.r.o., Benešovská 8, 101 00 Praha 10, Česká republika, prevádzkovanie databázy pre web IKEA FAMILY, kampane a kontrola kvality údajov v databáze členov IKEA FAMILY; brainz.cz s.r.o., Fibichova 13/2, 130 00 Praha 3, Česká republika, prevádzkovanie webových stránok IKEA FAMILY; IKEA IT AB, P.O. Box 700, SE- 343 81 Älmhult, Švédsko, spravovanie databázy nákupov členov IKEA FAMILY; Apsis Sweden AB, Stormgatan 11, 211 20 Malmö, Švédsko, zasielanie newsletterov.

Voliteľným bonusom člena klubu IKEA FAMILY je možnosť získať novinky a ponuky zasielané e- mailom alebo poštou. V prípade, ak si člen KLUBU neželá, aby ho IKEA oslovovala za týmto účelom, svoj nesúhlas môže vyjadriť vyznačeným spôsobom v príslušnej časti prihlášky.

Katalóg


Aby sme vám mohli zaslať katalóg, potrebujeme vedieť vaše meno, priezvisko a adresu. Žiadame vás uviesť aj telefónne číslo a e-mailovú adresu. To pre prípad, že by nastal problém a potrebovali by sme sa s vami skontaktovať.

Súťaže, aktivity a prieskumy


Keď usporadúvame pre vás súťaže, rôzne aktivity v obchodnom dome alebo prieskumy vašej spokojnosti s našimi službami alebo ako bývate, aké sú vaše želania atď., tak od vás niekedy získavame aj osobné údaje preto, že vás chceme odmeniť alebo neskôr kontaktovať. Nikdy nežiadame viac osobných údajov než je nevyhnutné pre daný účel. Ich rozsah, doba a ďalšie podmienky ich spracúvania sú vždy uvedené v podmienkach súťaže, aktivity, prieskumu. Mnohokrát urobíme fotku aj videozáznam z takýchto akcií, ale vždy vás v takom prípade vopred informujeme o takej skutočnosti a podmienkach užívania fotiek a videazáznamu.

Pracovné ponuky


Ak máte záujem o prácu v IKEA, môžete nám poskytnúť váš životopis, motivačný list a ostatné informácie nielen prostredníctvom nami štandardne využívaných portálov s ponukami voľných pracovných miest, ale aj e-mailom. Tieto informácie budeme spracúvať v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona v rozsahu poskytnutých údajov za účelom výberového konania, najdlhšie jeden rok od prijatia takéhoto e-mailu.

Cookiesu


Pri surfovaní po internete majú mnohí obavy o svoje súkromie aj z používania "cookies" na internete. "Cookies" sú malé dokumenty, ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch stránky. Preto IKEA používa na svojich stránkach iba "session cookies". Tieto sa neukladajú na užívateľskom hard driveri a obsahujú iba neosobné alebo identifikačné informácie o užívateľovi. "Session cookies" sa po zatvorení prehliadača automaticky vymazávajú. Ale poskytujú nám hodnotné informácie. Môžeme z nich zistiť počet návštevníkov na našej stránke či druh prehliadača, ktorý bol použitý. Tieto informácie používame na optimalizáciu a vylepšenie našej stránky. Ak napriek tomu "cookies" nechcete, môžete ich zablokovať v preferenciách vášho prehliadača.

Ak si to neželáte, nebudeme vás kontaktovať


IKEA vás bude kontaktovať iba v prípade, že nám poskytnete vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu a požiadate nás, aby sme s vami komunikovali touto cestou. Ak vás bude IKEA kontaktovať a vy nemáte viac záujem dostávať informácie o našich výrobkoch a aktivitách, dajte nám vedieť použitím jednej z možností dole.

Mimo dohľadu, ale nikdy nie mimo dosahu.


Ak sa s nami podelíte o svoje osobné údaje, vždy budete mať možnosť dostať sa k nim. Tieto informácie môžete kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť. Stačí iba zatelefonovať, napísať alebo poslať e-mail – vyberte si jednu z možností dole.

Zmenili ste adresu? Dajte nám vedieť.


Ak chcete aktualizovať vaše údaje alebo sa chcete informovať o ochrane osobných údajov, napíšte nám na privacy.officer@ikea.com

alebo zavolajte na tel. 02/48 226 111

alebo nám napíšte:

Vec: Ochrana osobných údajov
IKEA Bratislava, s. r. o.
Ivanská cesta 18
821 04 Bratislava

Na vaše otázky vám odpovieme čo najskôr.