TLAČOVÉ CENTRUM

Sponzorstvo a dary

Tlačové centrum sponzorstvo a dary
Každý deň dostávame do IKEA veľký počet žiadostí o podporu a pomoc najrôznejších oranizácií a osôb. My sme sa rozhodli, že sa zameriame na podporu detí a na oblasť ochrany životného prostredia. Preto na globálnej úrovni podporujeme množstvo projektov, realizovaných spolu s našími partnermi – fondom UNICEF, nadáciou Save the Children a fondom World Wildlife Fund.

Viac informacií o globálnych iniciativách IKEA nájdete na:
www.IKEA.sk/ludiaaplaneta
www.IKEAfoundation.org
IKEA nepodporuje:
- jednotlivcov
– súkromné osoby
- komerčné organizácie a iniciatívy
- firemné školenia alebo postgraduálne kurzy
- PR a marketingové kampane
- organizácie na ochranu zvierat
- charitatívne organizácie
- športovcov a športové organizácie
- aktivity v oblasti umenia a zábavy
- cirkevné subjekty a organizácie
- politické strany a organizácie
Naše aktivity na Slovensku
Snažíme sa byť aj dobrými susedmi a podporovať lokálne organizácie. Každý z našich obchodných domov IKEA podporuje konkrétne lokálne iniciatívy. Na Slovensku je obchodný dom IKEA tiež aktívnym členom komunity. S neziskovou organizáciou Živica podporujeme aktivity slovenských škôl zamerané na šetrenie energiami, vodou a odpadom s priamym vplyvom na zníženie ekologickej stopy školy a jej okolia. Veríme, že vzdelávanie detí v tejto oblasti prispieva k ochrane našej planéty – domova pre všetkých.

S neziskovou organizáciou Návrat pomáhame rodinám v ohrození budovať dobrý domov pre svoje deti, a tak zabrániť ich odobratiu do detských domovov. Súčasne inšpirujeme všetkých rodičov, aby aj vo svojej rodine podporili na prvý pohľad bežné, ale pre ich vzájomné vzťahy s dieťaťom kľúčové, spoločné aktivity. Tak, aby každá rodina bola domovom pre deti.

Viac informácií o našich lokálnych aktivitých nájdete na www.IKEA.sk/spolusvami
Pomáhame vo svete
Tlačové centrum sponzorstvo a dary