Prejsť na hlavný obsah

TLAČOVÉ CENTRUM

Prečítajte si naše materiály

Správa o trvalej udržateľnosti IKEA Group 2017 (PDF – EN)Ročný prehľad IKEA za rok 2016 (PDF - EN)Ročný prehľad IKEA v skratke za rok 2016 (PDF - SK)Tlačové centrum materiály
Nižšie nájdete PDF dokumenty o IKEA Group a jej činnostiach.

Môžete si ich stiahnuť - kliknutím pravým tlačidlom na odkazy a zvoľte "Uložiť ako".
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja
Stratégia Dobré pre ľudí a planétu (PDF – EN)
Kódex správania
IKEA way štandardy (PDF)The IWAY Forestry Standard (PDF – EN)
Správa o trvalej udržateľnosti
V týchto správach sú uvedené podrobné informácie o činnostiach IKEA Group, týkajúcich sa sociálnej a environmentálnej zodpovednosti.
Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2015 (PDF - SK)Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2014 (PDF)
Archív
Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2013 (PDF)Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2012 (PDF)Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2011 (PDF)Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2010 (PDF)Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2009 (PDF)
Ročný prehľad
V týchto správach nájdete podrobné informácie o hospodárskych výsledkoch, o našich cieľoch a ďalšom smerovaní spoločnosti IKEA Group.
Ročný prehľad IKEA za rok 2014 (PDF - EN)
Archív
Ročný prehľad IKEA za rok 2013 (PDF)Ročný prehľad IKEA za rok 2012 (PDF)Správa o trvalej udržateľnosti v skratke za rok 2016 (PDF - SK)Ročný prehľad IKEA za rok 2011 (PDF)Ročný prehľad IKEA za rok 2010 (PDF)Ročný prehľad IKEA za rok 2015 (PDF - EN)Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2015 (PDF - EN)Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2016 (PDF - EN)Ročný prehľad IKEA za rok 2017 (PDF - EN)Ročný prehľad IKEA v skratke za rok 2017 (PDF - SK)
Ostatné materiály
IKEA Play report – Správa o hraní 2017 (PDF EN)Lokálna správa o trvalej udržateľnosti za rok 2017 (PDF – SK)
IKEA Play Report
IKEA Malá Príručka Hier (PDF)INKA GROUP v kocke za rok 2018 (PDF)Lokálna správa o trvalej udržateľnosti za rok 2018 (PDF – SK, EN)Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2018 (PDF EN)Ročný prehľad o trvalej udržateľnosti za rok 2018 (PDF EN)Ročný prehľad IKEA za rok 2017 (PDF - EN)Ročný prehľad IKEA v skratke za rok 2017 (PDF - SK)
Ostatné materiály
IKEA Play report – Správa o hraní 2017 (PDF EN)Lokálna správa o trvalej udržateľnosti za rok 2017 (PDF – SK)
IKEA Play Report
IKEA Malá Príručka Hier (PDF)INKA GROUP v kocke za rok 2018 (PDF)Lokálna správa o trvalej udržateľnosti za rok 2018 (PDF – SK, EN)Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2018 (PDF EN)Ročný prehľad o trvalej udržateľnosti za rok 2018 (PDF EN)