Ženy dokážu zmeniť svet

Svojpomocné skupiny zriadené IKEA a UNDP pomáhajú ženám v Indii získať prístup k vzdelaniu, práci a lepšej budúcnosti. Umožniť ženám získať dlhodobú šancu na lepší život je ozaj výzva.

Keď sa zamyslíte nad frázou „pomôž si sám‟, možno vás napadne niečo o knihách na chudnutie alebo ako znovu roznietiť vášeň vo vzťahu. Pre 35-ročnú matku troch detí, Sheilu, a desiatky tisícov žien v Indii sa svojpomocné skupiny (SHG) stali vzdelávacím centrom a cestou z chudoby k prosperite. „Už viem, že ja i moja dcéra si môžeme vyberať z rôznych možností,‟ hovorí Sheila.

India je krajina nespočetných kontrastov. V najväčších mestách prekvitajú komerčné zóny, nájdete tu moderné zdravotnícke centrá využívajúce najnovšie technológie – progres, o ktorom sa ľuďom na vidieku ani len nesníva. V najľudnatejšom štáte Indie, Uttar Pradéš, ktorý má 199,6 miliónov obyvateľov, žije viac ako 59 miliónov – vrátane Sheily a jej rodiny – pod hranicou chudoby. Vo vidieckych oblastiach prevládajú tradičné kultúrne zvyky a kastový systém, ktoré zhoršujú postavenie žien a dievčat.

Prvé kroky k zmene


Ako dieťa dostávala Sheila iba zvyšky jedla, zatiaľ čo jej bratia sa stravovali trikrát denne. Keď bratia odchádzali do školy, Sheila zostávala doma. V 15 rokoch už bola vydatá, pričom jej rodičia zaplatili ženíchovi značným venom (bolo vyhlásené za nezákonné, ale stále je súčasťou indickej kultúry). Jej život bol rovnaký ako mnohých iných dievčat, a tak ho akceptovala – až kým sa nestala členkou lokálnej svojpomocnej skupiny.

Tento malý krok ponúkol Sheile rozmanité možnosti a otvoril jej myseľ. Svojpomocné skupiny podporujú ženy vo všetkom, od čítania a osobného rozvoja po finančné, bankové a obchodné znalosti, právo a politiku. Sheila sa vďaka skupine naučila veľa o výžive a vzdelávaní. „Musím zabezpečiť dobrú stravu a vzdelanie aj pre moju dcéru.‟

SHG podporujú ženy všetkých vekových kategórií. Bhabna má 60. Po oboznámení so skupinou sa dozvedela veci, o ktorých predtým netušila. „Nevedela som, že mám právo pýtať sa. Alebo že vláda garantuje minimálne 100-dňovú prácu. Teraz máme každý, čo robiť.‟

Príčina a dôsledky


Svojpomocné skupiny vznikli asi pred desiatimi rokmi na odhalenie príčin detskej práce prostredníctvom partnerstva IKEA a UNICEF. Skupiny sa zamerali na 22 000 žien v 500 dedinkách v Uttar Pradéši a neskôr sa zapojili do pilotného projektu s UNDP (Rozvojový program OSN) s cieľom osloviť 50 000 žien v rovnakej oblasti. Najnovšia zmena zahŕňa 2,2 milióna žien v 16 000 dedinách a 4 indických štátoch do roku 2015.

Svojpomocné skupiny dávajú ženám šancu učiť sa, zarábať a rozhodovať sa. Dve tretiny ľudí v Indii nemajú prístup k bankovému systému, a preto sa skupiny snažia motivovať ich k sporeniu a následne im pomáhajú s vybavovaním pôžičiek, napríklad na začatie podnikania. Sebadôvera, ktorú ženy získavajú pri spoločných rozhovoroch, im môže dodať odvahu v Indiina na kúpu posvätnej kravy. Tak budú môcť predávať mlieko, splatiť dlhy a naučiť sa, ako funguje obchod. Jednoducho rozšíriť si obzory.

Meera, v súčasnosti podnikateľka s mliečnymi produktami a zvolená generálna tajomníčka federácie 154 svojpomocných skupín, žasne, ako veľmi sa zmenil jej život. „Predtým som nevystrčila päty z našej dediny. Teraz cestujem do banky a do iných osád a pripravujem sa, aby som bola zodpovednou členkou komisie.‟

Okrem iného, táto federácia slúži ako základ podielovej spoločnosti na zvýšenie zamestnanosti 12 000 ďalších žien a zníženie počtu sprostredkovateľov, aby ženy dostávali odmenu, ktorú si skutočne zaslúžia. Navyše, ak budú ženy zarábať samy, zníži sa aj počet pracujúcich detí, pretože ak má matka pravidelný príjem, jej deti môžu chodiť do školy a nemusia sa starať o živenie celej rodiny. Posilnenie postavenia žien so sebou prináša množstvo iných pozitív – šancu na lepší život pre budúce generácie.

Prečo práve ženy? Kvapka po kvapke tvorí rieku. Každý krok, ktorý urobíme smerom k ženám sa odrazí na celej rodine a spoločnosti. Vyskúm to nazýva „multiplikačný efekt". Štúdie hovoria, že vzdelané ženy majú tendenciu zakladať si rodinu neskôr a mať menej detí, ktoré sú zdravšie, lepšie vzdelané a schopné zakladať si vlastné rodiny. Tak sa preruší začarovaný kruh chudoby.

Multiplikačný efekt


Vzdelané a ekonomicky nezávislé ženy majú pozitívny vplyv na celú spoločnosť. Ženy na verejných rozhodujúcich pozíciách sú schopné zabezpečiť základné služby dôležité pre život všetkých rodín.

Kampane na zvýšenie povedomia o politickom živote zaujali 200 000 ľudí. Seminárov zameraných na problematiku zapojenia sa do politiky sa zúčastnilo dvadsaťtisíc žien. Rajkali bola jednou z nich: „Budem bojovať za to, aby bola táto dedina lepším miestom pre život.‟ Pred rokom táto 45-ročná matka šiestich detí z Mirzapuru ani netušila, že aj žena môže byť zvolená na vedúci post. Takisto to platilo pre Sunitu, ktorá má tri deti a nikdy nedostala možnosť vzdelávať sa. Keď ju zvolili za zástupkyňu dediny, bola veľmi prekvapená. „Myslela som si, že ak nemám peniaze a svaly, nikdy ma nezvolia, ale ľudia mi prejavili dôveru a spoločne sa budeme snažiť riešiť pálčivé problémy.‟

Rajkali aj Sunita sa chcú zamerať najmä na základné problémy, ktorým čelia aj ony – veci, o ktorých zvyčajne diskutujú v skupine: práva detí, zlepšenie bývania, nezávadná voda, sanitácia, pravidelný príjem pre ženy a zlepšenie úrovne školstva.

Podľa Israji, ktorá reprezentuje dedinu Sapahi v Jaunpure bola najpodstatnejšia komunikácia s ľuďmi priamo v uliciach. „Vďaka interaktívnym rozhovorom som mala možnosť oboznámiť ľudí s mojimi zámermi a podeliť sa o moje znalosti.‟

V ústrety budúcnosti


Nasledujúce čísla dokazujú, aký veľký vplyv môžu mať ženy. V roku 2005 sa volieb zúčastnilo len 5 žien – a žiadna z nich nevyhrala. Do roku 2010 sa do politiky dostalo 700 žien a 278 bolo zvolených na zastávanie komunitných funkcií na najbližších 5 rokov.

S každým úspechom si treba uvedomiť, že stále je pred nami veľa práce, nielen s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre ženy a dievčatá, ale aj dosiahnuť pochopenie zo strany mužov a chlapcov. „Trvalo mi dosť dlho, kým mi môj muž a iní príbuzní začali prejavovať viac rešpektu,‟ priznáva Rajkali. Dnes už má zo strany manžela stopercentnú podporu.

Aj ženy, ktoré nie sú politicky činné, majú možnosť prejaviť svoj názor. Sheila tvrdí: „Ženy majú právo podieľať sa na záležitostiach celej dediny.‟ Voľby boli monitorované 282 komisiami bojujúcimi za práva žien a dokonca aj ľudia z marginalizovaných komunít boli vyzývaní ku registrácii. Údaje z volieb v niektorých dedinkách svedčia o 100-percentnom náraste registrovaných voličov. V jednej z tých dedín býva aj Sheila.

VIAC INFORMÁ CIÍ o práci IK EA Foundation a UNDP nájdete na: