Prejsť na hlavný obsah

INTELIGENTNÉ OSVETLENIE

Ako ho používať

Zapnite/vypnite, stmievajte, upravte farebnú teplotu svetla a kdekoľvek vo vašej domácnosti.
Okrúhle diaľkové ovládanie, žiarovka LED a svetlený panel LED.
Používanie: APLIKÁCIA A BRÁNA TRÅDFRI | OVLÁDANIE OSVETLENIA | BEZPEČNOSŤ | KOMPATIBILITA
No Youtube Player
APLIKÁCIA A BRÁNA TRÅDFRI
Ako využívať náladové osvetlenie
Nálada osvetlenia je kombinácia farby a jasnosti svetla, ktorú môžete použiť na skupinu osvetlení. Napríklad v obývacej izbe môžete mať pri večeri teplejšie svetlo a jasnejšie/chladnejšie pri práci.
Navoľte si vlastnú kombináciu rôznych typov náladového osvetlenia a ovládať ich pomocou aplikácie TRÅDFRI. Zvoľte jeden typ osvetlenia na sledovanie TV a ďalší na útulnú večeru.
Vo videu nájdete návod na nastavenie a ovládanie náladového osvetlenia pomocou aplikácie TRÅDFRI.
Súvisiace otázky:
Čo je to nálada inteligentného osvetlenia?
Nálada je kombinácia farby a jasnosti svetla, ktorú môžete použiť na skupinu osvetlení. Jednu skupinu osvetlení môžete prepojiť s viacerými náladami. Napríklad v obývacej izbe môžete zvoliť teplejšie svetlo pri večeri a jasnejšie/chladnejšie pri práci.
Môžete zmeniť nastavenie nálady osvetlenia?
Automaticky prednastavené nálady osvetlenia IKEA nie je možné zmeniť, ale môžete vytvoriť a meniť svoje vlastné nastavenia náladového osvetlenia.
Koľko skupín a nálad sa dá vytvoriť v aplikácii TRÅDFRI?
V aplikácii TRÅDFRI môžete vytvoriť až 9 nálad a neobmedzený počet skupín. K bráne TRÅDFRI môžete pripojiť až 50 zariadení a každá skupina môže mať maximálne 10 svetelných zdrojov a 1 vstupné zariadenie (diaľkové ovládanie, bezdrôtové stmievanie, atď.).
No Youtube Player
Aplikácia a brána TRÅDFRI
Ako nastaviť časovače
Nastavte si budenie svetlom, zapínajte a vypínajte svetlo podľa rozvrhu alebo nastavte časovač tak, aby sa svetlo zaplo podľa vášho želania – a nemusíte byť ani doma.
Vo videách sa dozviete viac o nastavení časovačov pomocou aplikácie TRÅDFRI.
Ako nastaviť budenie
Súvisiace videá:
No Youtube Player
Ako nastaviť časovač „mimo domova“
No Youtube Player
Ako nastaviť časovač zapnutia/vypnutia osvetlenia
Súvisiace otázky:
Môže ma TRÅDFRI ráno zobudiť?
Áno, stačí nastaviť časovač ranného budenia. 30 minút pred nastaveným časom sa svetlá začnú postupne rozjasňovať. Počas tejto doby sa svetlo zmení z teplého na jasné.
Čo sú časovače a ako ich nastavím?
V aplikácii TRÅDFRI nájdete 3 rôzne časovače: časovač ranného budenia, ktorým nastavíte osvetlenie tak, aby vás prebudilo, časovač „mimo domácnosti“, ktorým nastavíte zapínanie a vypínanie osvetlenia, akoby ste boli doma a časovač zapnutia alebo vypnutia osvetlenia, ktorá vám umožní zasvietiť a zhasnúť svetlo v konkrétny čas.
Filmy vám prezradia viac o ich nastavení: APLIKÁCIA A BRÁNA TRÅDFRI
APLIKÁCIA A BRÁNA TRÅDFRI
Najčastejšie otázky
Je aplikácia TRÅDFRI spoplatnená?
Nie, aplikáciu TRÅDFRI si môžete stiahnuť zadarmo.
Stiahnite si aplikáciu TRÅDFRI pre IOSStiahnite si aplikáciu TRÅDFRI pre Android
Ako zmením prednastavený jazyk aplikácie?
Prejdite na nastavenia (ikona ozubeného kolieska v pravom hornom rohu domovskej obrazovky). Prejdite na nastavenie jazyka a zvoľte želaný jazyk.
Kde nájdem číslo verzie aplikácie TRÅDFRI?
Číslo verzie nájdete v aplikácii TRÅDFRI na spodku stránky s nastaveniami pod „Zrušiť všetky nastavenia“.
V App Store a v Google Play je sekcia s názvom „Verzia“, kde nájdete číslo verzie.
Koľko rodinných príslušníkov môže naraz kontrolovať svetelné zdroje v aplikácii TRÅDFRI prostredníctvom svojich inteligentných zariadení?
Brána TRÅDFRI podporuje až 10 inteligentných zariadení pripojených naraz.
Ak mám systém bez brány a chcem pridať bránu TRÅDFRI, zobrazia sa automaticky moje súčasné výrobky inteligentného osvetlenia v aplikácii TRÅDFRI?
Nie, musíte resetovať vaše ovládacie zariadenie na továrenské nastavenia a pridať ho k vašej bráne. Potom spárujte svetelné zdroje s týmto zariadením. Aplikácia TRÅDFRI vás prevedie jednotlivými krokmi inštalácie.
Ako skontrolujem, či je brána pripojená na moje Wi-Fi pripojenie?
Keď sa brána pripojí na Wi-Fi, objaví sa na nej indikátor. Viac sa dozviete vo filme „Ako nainštalovať súpravu s bránou TRÅDFRI“.
Ako nainštalujem aktualizáciu v aplikácii TRÅDFRI?
Aktualizácia sa nainštaluje, ak ju odsúhlasíte výzvu aplikácie TRÅDFRI.
Idem sa sťahovať a chcem si so sebou zobrať môj systém inteligentného osvetlenia. Ako ho resetujem a opäť naštartujem?
V aplikácii nájdete možnosť „Vymazať všetky nastavenia“, ktorá zruší všetky osobné nastavenia systému a vráti ho do pôvodného továrenského nastavenia.
Kedy sa mám odpojiť od brány v nastaveniach aplikácie a čo sa stane, ak zvolím túto možnosť?
Funkciu „odpojiť“ od brány využijete vtedy, keď sa chcete pripojiť k inej bráne. Ide napríklad o prípad, ak by ste mali jednu bránu doma a druhú v práci. Aby ste mohli prejsť z jednej na druhú, musíte sa „odhlásiť“. Všetky nastavenia (skupiny náladového osvetlenia) sa v bráne uložia, ale nie je možné ich presunúť z jednej brány do druhej.
Môžem zdroje osvetlenia kontrolovať pomocou aplikácie TRÅDFRI, aj keď nie som doma?
Nie, zdroje osvetlenia môžete ovládať len vtedy, ak ste v dosahu vášho Wi-Fi pripojenia (lokálnej siete).
Pre ktoré mobilné zariadenia je aplikácia TRÅDFRI určená?
Aplikácia TRÅDFRI funguje pre Android (KitKat 4.4, Lollipop 5.0 alebo vyššia) a iOS (iOS 8 alebo vyššia).
Čo je brána?
Brána je malé zariadenie, ktoré spája svetelný zdroj s aplikáciou TRÅDFRI cez domácu sieť Wi-Fi, aby ste mohli ovládať osvetlenie pomocou mobilných zariadení kdekoľvek v domácnosti. Bez brány nebude možné v aplikácii TRÅDFRI ovládať inteligentné osvetlenie IKEA.
Čo potrebujem, aby som mohol používať bránu a aplikáciu TRÅDFRI?
Potrebujete Wi-Fi pripojenie, káblové pripojenie, svetelný zdroj zo sortimentu inteligentného osvetlenia IKEA a ovládač.
Používanie: APLIKÁCIA A BRÁNA TRÅDFRI | OVLÁDANIE OSVETLENIA | BEZPEČNOSŤ | KOMPATIBILITA
TRÅDFRI diaľkové ovládanie
OVLÁDANIE OSVETLENIA
Používanie diaľkového ovládania TRÅDFRI
Na diaľkovom ovládaní kontrolujete intenzitu osvetlenia pomocou symbolu slnka. Ak chcete zmeniť farbu, použite ľavú/pravú šípku.
TRÅDFRI bezdrôtový stmievač
OVLÁDANIE OSVETLENIA
Používanie bezdrôtového stmievača TRÅDFRI
Intenzitu osvetlenia môžete ovládať jednoduchým otáčaním bezdrôtového stmievača.
Keďže bezdrôtový stmievač reguluje iba intenzitu osvetlenia, na nastavenie farebnej teploty budete potrebovať diaľkové ovládanie alebo aplikáciu a bránu TRÅDFRI.
Aplikácia TRÅDFRI
OVLÁDANIE OSVETLENIA
Používanie aplikácie TRÅDFRI
V aplikácii TRÅDFRI môžete nastaviť intenzitu a farbu skupín osvetlenia alebo jednotlivých svetelných zdrojov. Ak chcete nastaviť jas osvetlenia, posuňte ovládaciu lištu vpravo. Farebnú teplotu nastavíte posunutím ovládacej lišty na vrch obrazovky, čím sa bude postupne zvyšovať podiel teplého svetla.
TRÅDFRI senzor pohybu
OVLÁDANIE OSVETLENIA
Používanie senzora pohybu TRÅDFRI
Ak chcete zmeniť farbu/intenzitu žiarovky napojenej na senzor pohybu, budete potrebovať aplikáciu a bránu TRÅDFRI.
Keď sa aktivuje senzor pohybu, žiarovka sa rozsvieti podľa nastavení vytvorených v aplikácii TRÅDFRI.
OVLÁDANIE OSVETLENIA
Najčastejšie otázky
Koľko farieb svetla môže žiarovka TRÅDFRI vytvoriť?
Žiarovka TRÅDFRI má 3 druhy bielej – teplá biela (2700 K), hrejivá biela (2200 K) a studená biela (4000 K).
Pridal som k senzoru pohybu žiarovku s bielym spektrom. Ako nastavím studené/teplé svetlo?
Môžete to urobiť prostredníctvom aplikácie TRÅDFRI, k čomu potrebujete bránu. Intenzitu a teplotu osvetlenia môžete ovládať pomocou aplikácie TRÅDFRI. Po aktivácii senzora pohybu sa žiarovka zapne podľa vašich nastavení v aplikácii.
Čo je to skupina osvetlenia?
Skupinu osvetlenia tvorí dve alebo viac žiaroviek ovládaných jedným ovládačom.
Dá sa vytvoriť skupina zo žiaroviek TRÅDFRI?
Áno, v aplikácii TRÅDFRI môžete vytvoriť skupinu žiaroviek (prepojených s bránou TRÅDFRI). K jednému ovládaču (diaľkový ovládač, bezdrôtový stmievač a senzor pohybu) môžete priradiť skupinu žiaroviek (až 10 žiaroviek).
Chcem pridať novú žiarovku do inej skupiny, ako predchádzajúce žiarovky, ale mám iba jeden ovládač.
Ovládač môžete použiť na pridanie viacerých žiaroviek do systému inteligentného osvetlenia IKEA a potom vytvoriť novú skupinu v aplikácii TRÅDFRI.
Môžu mať jednotlivé zdroje osvetlenia rôznu intenzitu osvetlenia?
Áno, buď môžete využiť aplikáciu TRÅDFRI alebo každý svetelný zdroj bude potrebovať vlastný ovládač alebo bezdrôtový stmievač.
Majú výrobky zo sortimentu inteligentného osvetlenia IKEA funkciu pamäte?
Áno. Ak je svetlo stlmené pri určitej farebnej teplote, zapamätá si nastavenú intenzitu osvetlenia aj pri zmene na inú teplotu.
Ako môžem ovládať jednodnotlivé svetelné zdroje?
Jednotlivé svetelné zdroje môžete ovládať pomocou aplikácie TRÅDFRI. Ak aplikáciu nemáte, budete na každý zdroj osvetlenia potrebovať osobitný ovládač.
Môžem svetlo zasvietiť a zhasnúť bez inteligentného zariadenia?
Áno, môžete použiť bežný vypínač, ovládač alebo aplikáciu TRÅDFRI.
Môžem využívať bežnú elektrickú sieť na ovládanie výrobkov inteligentného osvetlenia?
Áno. Hlavný vypínač môžete použiť na rozsvietenie alebo zhasnutie svetiel, ale nie na stmievanie alebo zmenu farebnej teploty.
Z akej vzdialenosti môžem ovládať osvetlenie?
Môžete byť maximálne10 metrov od osvetlenia.
Potrebujem pre každý zdroj osvetlenia jeden ovládač (diaľkový ovládač, bezdrôtový stmievač alebo senzor pohybu)?
Nie. Jedným ovládačom TRÅDFRI môžete ovládať až 10 žiaroviek LED, panelov LED alebo dvierok LED naraz.
Ako odstránim zdroj osvetlenia z môjho ovládacieho zariadenia (diaľkového ovládača, bezdrôtového stmievača alebo senzora pohybu)?
Podrobný postup nájdete v tomto filme: Odstránenie žiaroviek, dvierok a panelov
Kde nájdem na mojom ovládači párovacie tlačidlo?
Na diaľkovom ovládači je umiestnené pod krytom ovládača.
Ako sa vrátim k pôvodným nastaveniam (reset na továrenské nastavenia)?
Pozrite si tieto filmy s postupom:
BEZPEČNOSŤ
Bezpečnosť, interferencia a riziko žiarenia
Bezpečnosť
IKEA zaviedla mnoho bezpečnostných opatrení, aby boli výrobky v čase zakúpenia čo najbezpečnejšie a najmodernejšie. Výrobky zo sortimentu inteligentného osvetlenia IKEA využívajú 128-bitový šifrovací štandard AES a sú testované a schválené v súlade so všetkými potrebnými štandardmi pre bezdrôtové výrobky.
Výrobky TRÅDFRI nie sú obmedzené žiadnym regiónom a budú funkčné v svietidlách s príslušnou veľkosťou závitu žiarovky.

Žiarenie
Žiarenie je menšie než vydáva akékoľvek wi-fi zariadenie alebo mobilný telefón. Ak by ste sa však necítili dobre v dôsledku citlivosti na elektrické zariadenia alebo žiarenie, použite na zhasnutie žiaroviek bežný vypínač, vďaka čomu úplne zamedzíte prívod elektriny.
Vzájomné rušenie
Ak sa raz svetelné zdroje spárujú s ovládačom, môžu sa používať len spoločne, preto sa nemôžu vzájomne ovplyvňovať so susediacimi systémami.
Ak ďalšie elektrické zariadenia vo vašej domácnosti fungujú na rovnakej frekvencii (2,4 GHz) a sú umiestnené blízko seba, je možné, že sa budú navzájom rušiť. Výrobky však boli certifikované podľa štandardov DoC (vyhlásenie o zhode) a mali by zabrániť vzájomnému rušeniu.
Aké údaje o mne zbierate?
Ak používate systém inteligentného osvetlenia IKEA, nezbierame žiadne osobné údaje.
Musia byť pri inštalácii zdroja osvetlenia vyplnuté poistky?
Nie, ale odporúčame pri inštalácii osvetlenia vypnúť vypínač.
Dajú sa výrobky inteligentného osvetlenia využívať vonku alebo v krytých vonkajších priestoroch, napríklad v garáži alebo skleníku? Môžem výrobky inteligentného osvetlenia používať v kúpeľni?
IKEA všeobecne odporúča používanie osvetlenie do kúpeľne so stupňom ochrany IP44 a žiarovky TRÅDFRI je možné s týmto typom osvetlenia používať v kúpeľni aj vo vonkajších priestoroch. Ovládače TRÅDFRI (diaľkový ovládač, bezdrôtový stmievač alebo senzor pohybu) a dvierka JORMLILEN a SURTE, ako aj panely FLOALT nie sú vhodné na použitie v kúpeľni alebo vonku.
Nakoľko sa výrobky zo sortimentu inteligentného osvetlenia zahrievajú v porovnaní s bežným osvetlením?
Po zasvietení sa teplota žiarovky mierne zvýši, rovnako ako u bežnej žiarovky.
Aká je energetická spotreba výrobkov inteligentného osvetlenia v porovnaní s inými žiarovkami LED a zabudovaným osvetlením LED?
Energetická spotreba rôznych výrobkov sa líši, túto informáciu si môžete overiť na webovej stránke alebo na obale výrobku.
Aké bezpečnostné opatrenia urobila IKEA na ochranu výrobkov pred heknutím?
IKEA kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť a ochranu. Inteligentné osvetlenie IKEA, rovnako ako všetky naše výrobky, spĺňa všetky relevantné regulačné požiadavky. Aby sme ešte lepšie zaistili bezpečnosť výrobkov inteligentného osvetlenia, zvolili sme riešenie s uzavretou platformou.
Aké riziko hrozí, že výrobky inteligentného osvetlenia IKEA budú heknuté, ak ich pripojím ku Amazon Alexa, Google Assistant a/alebo Apple HomeKit?
Úzko spolupracujeme s Amazonom, Google a Apple na zaistení bezpečnosti výrobkov inteligentného osvetlenia. Bezpečnosť a ochrana je pre IKEA mimoriadne dôležitá. Podobne ako všetky naše výrobky aj inteligentné osvetlenie IKEA spĺňa všetky regulačné požiadavky.
KOMPATIBILITA
Kompatibilita a protokoly
Je TRÅDFRI otvorená platforma?
Nie. Napriek tomu IKEA pokračuje v snahe o vytvorenie inteligentného domova a možnosti prepojenia našich výrobkov s ostatnými výrobkami na trhu.
Môžem systém TRÅDFRI vyvíjať získaním prístupu k API systému?
V prvej verzii to nie je možné, ale IKEA pracuje na vývoji otvoreného systému.
Aký protokol používajú výrobky inteligentného osvetlenia IKEA?
Výrobky inteligentného osvetlenia IKEA využívajú ZigBee Light Link, čo je otvorený protokol zameraný na diaľkové ovládanie. Osvetlenie navzájom vytvorí sieťové pripojenie a umožní vzájomnú komunikáciu medzi zariadeniami osvetlenia. Inteligentné osvetlenie IKEA je kompatibilné s inými výrobkami podľa ZigBee Alliance. Viac informácií nájdete na: zigbee.org
Sú výrobky zo sortimentu inteligentného osvetlenia IKEA kompatibilné s inými výrobkami ZigBee?
Výrobky zo sortimentu inteligentného osvetlenia IKEA sú certifikované ako ZigBee Light Link a sú kompatibilné s inými výrobkami podľa Aliancie ZigBee. Viac informácií nájdete na zigbee.org.
Ako bude inteligetné osvetlenie IKEA spolupracovať s mojím súčasným systémom osvetlenia?
Inteligentné osvetlenie IKEA bude fungovať v každom štandardnom výstupe elektrického osvetlenia vhodného na danú veľkosť žiaroviek. Inteligentné osvetlenie TRÅDFRI nie je možné používať s drôtovým stmievačom. Svetlo môžete zapnúť a vypnúť pomocou nástenného vypínača napojeného na lampu so svetelným zdrojom TRÅDFRI alebo pomocou vypínača priamo na lampe. Nemalo by to ovplyvniť párovanie zdroja s ovládacími zariadeniami.
Môžem si neskôr kúpiť ďalšie výrobky TRÅDFRI a zapojiť ich do existujúceho systému inteligentného osvetlenia IKEA?
Áno. Môžete dokúpiť ďalšie samostatné aj spárované súpravy z IKEA. Budú fungovať s aplikáciou a bránou IKEA TRÅDFRI.
Môžem použiť iné žiarovky IKEA v systéme inteligentného osvetlenia?
Nie, systém bude funkčný len so žiarovkami TRÅDFRI.
Môžem k môjmu systému pridať ďalšiu žiarovku TRÅDFRI, dvierka SURTE, dvierka JORMLIEN alebo panel FLOALT?
Áno, systém inteligentného osvetlenia môžete rozšíriť. Pozrite si video a zistite, aké je to jednoduché:
Čo sa stane, ak použijete žiarovku TRÅDFRI s analógovým stmievačom?
Sú výrobky inteligentného osvetlenia IKEA kompatibilné s Amazon Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant?
Ak máte bránu TRÅDFRI, všetky vaše výrobky inteligentného osvetlenia IKEA budú kompatibilné s Apple HomeKit a Amazon Alexa. S našimi zariadeniami môžete ovládať osvetlenie hlasom prostredníctvom Amazon Alexa, ako aj nastavovať osvetlenie pomocou aplikácie Apple Home app a hlasových príkazov Siri. Google Assistant v súčasnosti nie je podporovaný, ale pracujeme na aktualizácii softvéru pre naše výrobky inteligentného osvetlenia, ktorá to umožní. Pre overenie dostupnosti aplikácií a jazykov na konkrétnom trhu kontaktujte priamo podporu Apple, Amazon a Google.
Ako prepojím moje výrobky inteligentného osvetlenia IKEA s Amazon Alexa, Apple HomeKit alebo Google Assistant?
Predstavili sme aktualizáciu softvéru brány a aplikácie TRÅDFRI, ktorá vám umožní ovládať výrobky inteligentného osvetlenia IKEA hlasom cez Amazon, ako aj nastavovať osvetlenie pomocou aplikácie Apple Home app a hlasových príkazov Siri. Google Assistant v súčasnosti nie je podporovaný, ale pracujeme na aktualizácii softvéru pre naše výrobky inteligentného osvetlenia, ktorá to umožní. Pre overenie dostupnosti aplikácií a jazykov na konkrétnom trhu kontaktujte priamo podporu Apple, Amazon a Google.
Môžem používať výrobky inteligentného osvetlenia IKEA s Amazon Alexa a Apple HomeKit na všetkých trhoch?
Naše výrobky inteligentného osvetlenia môžete využívať s Apple HomeKit a Amazon Alexa* na trhoch, kde sme predstavili bránu TRÅDFRI.

*Na overenie dostupnosti a jazykov Amazon Alexa na vašom trhu kontaktujte podporu Amazon.
Budem môcť využívať moje výrobky inteligentného osvetlenia IKEA s Google Assistantom na všetkých trhoch?
Áno, pokiaľ máte bránu TRÅDFRI. Google Assistant na telefónoch však momentálne nepodporuje všetky jazyky.
Získa Amazon, Apple a Google prístup k mojim údajom, keď budem využívať ich výrobky s inteligetným osvetlením IKEA?
Áno, Amazon získa prístup k údajom, ktoré vytvoríte pri používaní Amazon Alexa na kontrolu vášho osvetlenia. Google získa údaje vytvorené využívaním Google Assistanta a Apple získa prístup k údajom vytvoreným pri využívaní Apple Home aplikácie a hlasových príkazov Siri.
Podporujú výrobky inteligentného osvetlenia IKEA Philips Hue Bridge?
Áno, nedávno sme predstavili aktualizáciu softvéru, ktorá vám umožní využívať výrobky inteligentného osvetlenia IKEA s Philips Hue Bridge.
Ktoré zariadenia sú kompatibilné výrobkami inteligentného osvetlenia IKEA?
V súčasnosti sú naše výrobky inteligentného osvetlenia kompatibilné s Amazon Alexa a Apple HomeKit, ak využívate bránu TRÅDFRI. Keďže výrobky inteligentného osvetlenia IKEA využívajú protokol ZigBee Light Link, sú kompatibilné s ostatnými výrobkami s certifikátom ZigBee. Google Assistant v súčasnosti nie je podporovaný, ale pracujeme na aktualizácii softvéru pre naše výrobky inteligentného osvetlenia, ktorá to umožní. Pre overenie dostupnosti aplikácií a jazykov na konkrétnom trhu kontaktujte priamo podporu Apple, Amazon a Google.
Podporuje TRÅDFRI iné inteligentné výrobky do domácnosti ako ZigBee alebo IFTTT?
V súčasnosti zariadenia TRÅDFRI nepodporujú IFTTT. IKEA však stále pokračuje na ceste k inteligentného domova pre mnoho ľudí.
Ako pripojím výrobky inteligentného osvetlenia IKEA k Philips Hue Bridge?
Ak máte 1.2.x alebo vyššiu verziu softvéru našich výrobkov inteligentného osvetlenia IKEA, môžete ich priamo pripojiť k Philips Hue Bridge. Postupujte podľa týchto krokov:
– Najprv sa uistite, že svetelné zdroje, ktoré chcete pripojiť, majú aktualizovanú verziu softvéru (1.2.x alebo vyššiu).
– Svetelné zdroje umiestnite v blízkosti Philips Hue Bridge.
– Pomocou aplikácie Philips Hue vyhľadajte nové zariadenia.
– Resetujte svetelné zdroje na továrenské nastavenia prepnutím hlavného vypínača 6-krát.
Ak nemáte verziu softvéru našich výrobkov 1.2.x alebo vyššiu, aktualizujte si vaše zariadenia pomocou brány a aplikácie TRÅDFRI.
Ako zistím, akú verziu softvéru majú moje výrobky inteligentného osvetlenia IKEA?
Ak chcete zistiť, akú verziu softvéru majú vaše výrobky inteligentného osvetlenia IKEA, nájdete to v aplikácii TRÅDFRI alebo požiadajte o pomoc pracovníka IKEA.
Žiarovka nebude s káblovým stmievačom fungovať. Po zapojení bude blikať, bzučať alebo zhasne.
VIAC O INTELIGENTNOM OSVETLENÍ
Potrebujete pomoc?
Dve ruky držia súpravu na stmievanie osvetlenia pozostávajúcu z okrúhleho diaľkového ovládania, brány a žiarovky LED.
Začíname
Pridajte žiarovky, svetelné panely, dvierka a začnite pracovať s aplikáciou TRÅDFRI.
Začnite používať inteligentné osvetlenie IKEA
Ruka držiaca okrúhly bezdrôtový ovládač na stmievanie osvetlenia. V pozadí sú dva rámy a stolová lampa.
Technická podpora
Ak sa vyskytne problém s inteligetným osvetlením, tu nájdete odpoveď na odstránenie najčastejších technických problémov.
Pomôžeme vám s inteligentným osvetlením IKEA
Súprava s okrúhlym diaľkovým ovládaním, ktorý stmieva osvetlenie bez inštalácie káblov, bránou a dvoma svietiacimi žiarovkami LED.
Výrobky zo sortimentu inteligentného osvetlenia
Objavte ďalšie výrobky zo sortimentu inteligentného osvetlenia IKEA, vrátane štartovacích súprav, osobitných svetlených zdrojov, diaľkových ovládačov a oveľa viac.
Pozrite si všetky výrobky inteligentného osvetlenia IKEA