Naše švédske dedičstvo


Nie náhodou je logo IKEA modro-žlté. Sú to farby švédskej zástavy.
 
Vo Švédsku hrá príroda, rovnako ako aj domov dôležitú úlohu v živote ľudí. V skutočnosti, najlepší spôsob, ako sa dá opísať švédsky štýl bývania je opis prírody – je plný svetla a sviežeho vzduchu, trochu rezervovaný ale nič nepredstiera.

Švédsky životný štýl


Mnoho ľudí spája Švédsko so sviežim, zdravým spôsobom života. Tento švédsky životný štýl sa odzrkadľuje aj v sortimente IKEA výrobkov. Sviežosť a vzdušnosť sa odráža v použitých farbách a materiáloch a v zmysle pre priestor, ktorý vytvárajú: svetlé drevo, prírodné textílie a neupravené povrchy. V krajine, kde je väčšinu dní v roku chladno a tma, vytvára tento svetlý, jasný životný štýl pocit slnečného svetla vo vnútri, počas celého roka.

Historické vplyvy


Koncom 19.storočia umelci Carl a Karin Larsson skombinovali klasický štýl s teplejším švédskym ľudovým štýlom. Vytvorili model švédskeho dizajnu bytového zariadenia, ktorý je dnes známy na celom svete. V 50-tych rokoch sa rozvinuli štýly modernizmu a funkcionalizmu v rovnakom čase, ako sa vo Švédsku vytvorila spoločnosť založená na sociálnej rovnosti. Sortiment výrobkov IKEA – moderný ale nie trendový, funkčný no predsa atraktívny, sústredený na človeka a priateľský k deťom – pokračuje v týchto rôznorodých švédskych tradíciách bytového zariadenia.

Naše korene v Smålande


IKEA koncept, rovnako ako jeho zakladateľ, sa zrodil v Smålande. Je to časť južného Švédska, kde je pôda chudobná a neúrodná. Ľudia sú známi svojou ťažkou prácou, skromným bývaním a využívaním svojho rozumu, ktorý im pomáhal pri hľadaní najlepších možných riešení využitia obmedzených zdrojov, ktoré mali k dispozícii. Práve tento spôsob života je v centre pozornosti IKEA pri udržiavaní nízkych cien. Kvalita však nesmie trpieť na úkor zníženia nákladov. Švédsko má medzinárodne dobrú povesť pre svoju bezpečnosť a kvalitu, na ktorú sa vždy možno spoľahnúť a obchodné domy IKEA sú hrdé na to, že ponúkajú skutočnú kvalitu vo všetkých situáciách.

Švédska spoločnosť


IKEA bola založená v čase, keď sa Švédsko rýchlo stalo príkladom spoločnosti, kde sa dobre znášali chudobní s bohatými. Táto téma je veľmi blízka vízii IKEA. Aby sme zabezpečili väčšine ľudí lepší každodenný život, IKEA prosí svojich zákazníkov, aby spolupracovali ako partneri. Príkladom je aj svojpomocná montáž nábytku, ktorý sme potom schopní ponúkať za nízku cenu. Sortiment výrobkov je priateľský k deťom a uspokojuje potreby celej rodiny - mladých aj starých. Takýmto spôsobom potom spoločne dokážeme vytvoriť lepší každodenný život pre všetkých.

Ročný prehľad 2012

Stiahnite si ročný prehľad IKEA za rok 2012!

Naša história

Ako sa vyprofilovala IKEA z malej podnikateľskej spoločnosti na celosvetovú obchodnú spoločnosť.

Naša zodpovednosť

Prevzatie zodpovednosti za ľudí a za životné prostredie je základným predpokladom dobrého obchodovania.