Obchodný dom IKEA


Aké nové obchodné domy IKEA plánujete otvoriť?
Plánované otvorenie obchodných domov v blízkej budúcnosti nájdete na linke IKEA Group obchodné domy
 
Môže mi niekto pomôcť s naplánovaním dizajnu mojich izieb?
Viaceré obchodné domy IKEA ponúkajú služby spojené s navrhovaním dekorácie domácností, ak si želáte zariadiť celú izbu alebo celý dom.
 
IKEA tiež ponúka on-line plánovaciu pomôcku, ktorá vám umožní vybrať si také zariadenie, ktoré bude vyhovovať presne vašim rozmerom. Vyskúšajte si rôzne kombinácie, vymieňajte vzájomne jednotlivé diely a skúšajte rôzne štýly dovtedy, kým nebudete spokojní s výsledkom. Môžete si pozrieť a vytlačiť najlepšie riešenie so všetkými rozmermi. Viac informácií a stiahnutie plánovacej pomôcky nájdete na linke Stiahnuť plánovaciu pomôcku
 
Ako si môžem odviezť domov veľké kusy nábytku?
Väčšina IKEA výrobkov má ploché balenie. Preto je jednoduché prepraviť ich. Obchoný dom IKEA ponúka (alebo vám odporúča) využitie dopravnej služby. Dovoz domov nie je zahrnutý v cene výrobku.
 
Prečo niekedy nie sú výrobky na sklade?
Snažíme sa o to, aby boli všetky výrobky, ktoré sú uvedené v katalógu IKEA vždy na sklade. Niekedy sa ale stane, že hlavne vďaka zvýšenému dopytu alebo problémom s dodávkou, nie sú niektoré výrobky dostupné. Väčšinou sme však schopní odhadnúť, kedy by mohol byť výrobok opäť na sklade. Pretože IKEA vyrába svoje výrobky po celom svete, môže občas dôjsť k okolnostiam, ktoré spôsobia omeškanie dodávky.
 
Aby ste sa presvedčili, či je výrobok, ktorý chcete kúpiť dostupný na sklade v obchodnom dome, ktorý plánujete navštíviť, použite prosím funkciu “nakupovanie vo vašom obchodnom dome”, kde nájdete aktuálnu dostupnosť výrobkov na sklade.
 
Čo mám urobiť, keď chcem, aby mi nábytok niekto zmontoval?
Výrobky IKEA si väčšinou nevyžadujú zložitú montáž a nie je k tomu potrebné ani špeciálne náradie. Ak si to však želáte, väčšina obchodných domov IKEA vám poradí uznávanú montážnu spoločnosť s rozumnou cenou, ktorá príde a pomôže vám s montážou našich výrobkov priamo vo vašej domácnosti.
 
Môžem vrátiť tovar?
Obchodné domy IKEA ponúkajú veľkorysú politiku na vrátenie tovaru. Podrobnejšie informácie získate vo vašom obchodnom dome alebo v katalógu. Nezabudnite prosím so sebou priniesť pokladničný blok a originálne balenie.
 
Ako mám postupovať v prípade, že chcem podať sťažnosťt?
Ak máte akúkoľvek sťažnosť, ktorá sa týka našich výrobkov alebo služieb, kontaktujte prosím váš obchodný dom, kde vám radi a bez váhania pomôžu vyriešiť váš problém.
 
Kde sa nakupujú výrobky IKEA?
Naše výrobky vyrába viac ako 1300 dodávateľov vo viac než 50 krajinách na celom svete.

Katalóg IKEA


Čo je to katalóg IKEA?
Katalóg IKEA sa tlačí v náklade 198 miliónov výtlačkov v 27 jazykoch prer 38 krajín. Ponúka nielen prehľad rozmanitého sortimentu výrobkov IKEA ale aj cenovo prístupné riešenia a kreatívne prístupy pre inšpiráciu na zariadenie vašej domácnosti a lepší každodenný život.
 
Ako môžem získať katalóg IKEA?
Katalóg IKEA sa každoročne distribuuje do všetkých domácností v okruhu každého obchoného domu IKEA. Ak ste nedostali tohtoročný katalóg, zastavte sa v najbližšom obchodnom dome IKEA a zoberte si ho domov zdarma.
 
Kedy vychádza nový katalóg?
Katalóg IKEA vychádza každoročne v auguste/septembri a je platný celý rok. Ceny sú garantované a nezvýšia sa počas platnosti katalógu.
 
Zohľadňuje IKEA katalóg životné prostredie?
Naše katalógy sa tlačia na papier, ktorý je vyrobený bez použitia chlóru a obsahuje najmenej 10-15% použitého odpadu. Neobsahuje vlákna z dažďových ani iných pralesov a využíva približne 70% papiera z certifikovaných lesov.
 
IKEA Group a obchodná koncepcia
Kedy bola založená IKEA a odkiaľ pochádza jej názov? IKEA bola založená v roku 1943. Názov je odvodený z iniciálok jej zakladateľa, ktorým je Ingvar Kamprad a z prvých písmen farmy Elmtaryd a dedinky Agunnaryd na juhu Švédska, kde vyrastal. Ingvar Kamprad mal len 17 rokov, keď zaregistroval názov IKEA. Viac informácií získate na stránkach IKEA história.
 
Kto vlastní koncept IKEAt?
Inter IKEA Systems B.V. so sídlom v Delfte, v Holandsku je vlastníkom a má právo udeľovať licencie IKEA.
 
Môžem distribuovať výrobky IKEA?
Inter IKEA Systems B.V. v Holandsku je vlastníkom konceptu a obchodnej značky IKEA. Má zmluvne podchytené obchodné vzťahy s každým obchodným domom IKEA na celom svete. IKEA Group je najväčšou licenčnou skupinou. Viac informácií získate na O IKEA Group. Viac informácií o Inter IKEA Systems získate nat http://franchisor.ikea.com/index.asp
 
Čo je to IKEA Group a kto ju vlastní?
IKEA Group je skupina firiem, od priemyselnej skupiny Swedwood až po predajné spoločnosti, ktoré vlastnia jednotlivé obchodné domy. IKEA Group vyvíja, nakupuje, distribuuje a predáva výrobky IKEA.
 
Vlastníkom IKEA Group je nadácia Stichting INGKA Foundation, ktorá je zaregistrovaná v Holandsku. Viac informácií získate na O IKEA Group
 
Prečo je vlastníkom IKEA Group nadácia?
Zakladateľ IKEA, Ingvar Kamprad, chcel vytvoriť štruktúru vlastníctva a organizáciu, ktorá bude postavená na dlhodobej nezávislosti a bezpečnosti. Preto bola v roku 1982 založená nadácia Stitching Foundation a IKEA Group, ako už viete, je v jej vlastníctve. Viac informácií získate na O IKEA Group

 
Aké sú vízie IKEA a aká je jej obchodná myšlienka?
Víziou IKEA je vytvoriť lepší každodenný život pre čo možno najviac ľudí. Naša obchodná myšlienka je ponúknuť bohatý sortiment funkčných výrobkov s dobrým dizajnom pre zariadenie domácnosti s takými nízkymi cenami, ktoré si môže dovoliť čo najviac ľudí. Viac informácií získate na Naša obchodná myšlienka.

 
Kde by som sa dozvedel viac o pracovných príležitostiach, ktoré ponúka IKEA?
Aktuálne pracovné pozície alebo informácie o práci v IKEA získate na webových stránkach vášho obchodného domu alebo na medzinárodných stránkach.
 
Koľko obchodných domov IKEA existuje a kde sa budú otvárať nové obchodné domy?
Aktuálny zoznam obchodných domov nájdete na Obchodné domy IKEA alebo navštívte webovú stránku vášho obchodného domu.

 
Z ktorých krajín nakupuje IKEA svoje výrobky?
IKEA má viac než 1 300 dodávateľov vo viac než 50 krajinách. Všetky výrobky majú označenie “Design and Quality, IKEA of Sweden” a krajinu pôvodu. Viac informácií získate na Fakty a čísla

 
Ako by som získal kópiu výročnej správy IKEA Group?
IKEA Group nie je verejne označenou spoločnosťou a preto nevydáva výročné správy. Všetky dostupné ročné údaje a najnovšiu brožúru Fakty a čísla o IKEA Group nájdete na Fakty a čísla

 
Ako sa môžem stať udeľovateľom licencie?
IKEA výrobky sa predávajú výhradne v obchodných domoch, ktoré prevádzkujú maloobchodný systém IKEA s licenciou Inter IKEA Systems B.V. v Holandsku.
 
Inter IKEA Systems B.V., vlastník a udeľovateľ licencie IKEA konceptu na celom svete, je zameraný na to, aby výrobky IKEA získalo čo možno najviac ľudí prostredníctvom licenčnej politiky IKEA konceptu. Inter IKEA Systems B.V. neustále vyhľadáva možnosti na rozšírenie trhu a udeľuje nové licencie na trhy/teritóriá podľa podrobného a presného plánu expanzie.
 
Licencie sú udelené len takým organizáciám a/alebo fyzickým osobám, ktoré dokážu zabezpečiť pevnú pozíciu a preniknutie na trh daného teritória. Licencie sa udeľujú len organizáciám a/alebo fyzickým osobám, ktoré majú bohaté skúsenosti s maloobchodným predajom a bohaté znalosti miestneho trhu. Získanie licencie IKEA si vyžaduje značné investície a silný kapitál.
 
Podrobnejšie informácie môžete získať na adrese:
Upozornenie: Udelenie práva na predaj výrobkov
Inter IKEA Systems B.V.
Olof Palmestraat 1
NL 2616 LN Delft
Holandsko

Fax: +31 15 215 3838

Sociálna a environmentálna zodpovednosť


Kde sa dá nájsť niečo o sociálnej a environmentálnej zodpovednosti IKEA Group?
Ak sa chcete dozvedieť viac o projektoch a aktivirách týkajúcich sa sociálnej a environmentálnej zodpovednosti IKEA Group, navštívte prosím stránky Naša zodpovednosť, alebo Čítajte naše materiály.
 
Ako prispieva IKEA Group k riešeniu sociálnych a environmentálnych problémov?
Nízke ceny IKEA nesmú byť nikdy dosiahnuté naúkor ľudí ani na úkor životného prostredia. Je to podmienka dobrého obchodu. Naši zákazníci musia by mali mať vždy pocit, že výrobky, ktoré si kupujú sú bezpečné. IKEA výrobky musia byť vyrobené v akceptovateľných pracovných podmienkach dodávateľmi, ktorí preberajú zodpovednosť za životné prostredie. Neakceptujeme prácu detí. IKEA Group podporuje trvaloudržateĺný rozvoj lesníctva a našim dlhodobým cieľom je, aby všetko drevo, ktoré sa používa na výrobu sortimentu IKEA pochádzalo zo zodpovedne spravovaných lesov.
 
Má IKEA svoj Kódex?
Kódex správania sa IKEA - IWAY špecifikuje minimálne požiadavky, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia, pracovných podmienok a práce detí, ktoré kladieme na našich dodávateľov a presne popisuje, čo môžu oni očakávať od nás. IKEA stanovila v rámci IWAY špeciálne pravidlá, týkajúce sa detskej práce. - IKEA spôsob na prevenciu detskej práce. Ďalším bodom kódexu je IKEA spôsob distribúcie výrobkov na zariadenie domácnosti a IKEA spôsob nákupu potravín. Viac informácií získate na stránkach Prevencia detskej práce, Lesníctvo, Pracovné podmienky a Čítajte naše materiály.
 
Aký je postoj IKEA Group k lesníctvu?
IKEA verí, že drevo je vynikajúci materiál z hľadiska funkčnosti aj z environmentálneho hľadiska. Aby sa drevo dalo používať s ohľadom na životné prostredie musí pochádzať zo zodpovedne spravovaných lesov. Dlhodobým cieľom IKEA je získať všetko drevo pre sortiment IKEA z lesov, ktoré sú certifikované ako zodpovedne spravované. Aktívne spolupracujeme s WWF a ďalšími partnermi na zvyšovaní dosiahnuteľnosti zodpovedne spravovaných lesov. Naši dodávatelia nám musia predkladať dokumentáciu, kde preukážu odkiaľ pochádza drevo. Vedenie IKEA vyberá auditorov a špecialiastov na lesníctvo, ktorí stopujú drevo od dodávateľov až na miesta, odkiaľ drevo pochádza a kontrolujú, či boli splnené všetky požiadavky IKEA. Na overenie tejto činnosti externými auditormi IKEA spolupracuje s nezávislou organizáciou Smartwood. Viac informácií sa dozviete na stránkach Lesníctvo.
 
Aký jepostoj IKEA Group ku charite a sponzorstvu?
IKEA Group sa rozhodla koncentrovať svoje úsilie skôr na aktívnu partnerskú spoluprácu namiesto toho, aby charitatívne podporovala nejaké činnosti a poskytovala sponzorstvo. Sú to predovšetkým projekty zo sociálnej oblasti zamerané na zabezpečenie a ochranu detských práv. Úzko spolupracujeme s organizáciou UNICEF a Save the Children. IKEA ďalej koncentruje svoje úsilie na environmentálne projekty, ktoré riadi v spolupráci s organizáciou WWF. IKEA sponzorstvo miestnych projektov, vzdelávacích aktivít a podujatí je organizované individuálnymi obchodnými domami. Viac informácií získate na webových stránkach vášho obchodného domu IKEA.

Otázky týkajúce sa webových stránok


Aké nastavenia alebo softvér potrebujem, ak si chcem na svojom počítači pozrieť IKEA stránky?
Internetová stránka IKEA spolupracuje so všetkým bežnými prehliadačmi, ktoré pracujú v prostredí PC aj Mac. Na optimálne prezeranie odporúčame Internet Explorer 7.0 alebo Firefox 3.0 a s rozlíšením obrazovky minimálne 1024x768 pixelov (s možnosťou aj vyššej verzie než 9.0.124)
 
Môžem nakupovať výrobky IKEA aj cez Internet?
Väčšina krajín má už možnosť objednať si výrobky IKEA prostredníctvom internetu. Podrobnejšie informácie získate na webových stránkach vášho obchodného domu IKEA.
 
Aké informácie sa o mne zbierajú počas mojej návštevy webovej stránky?
Na prístup do ktorejkoľvek časti našej stránky nepožaduje IKEA žiadne informácie, pokiaľ to nie je špeciálne uvedené. Možno vás požiadame o nejaké informácie vtedy, ak vám chceme poskytnúť nejakú službu, napríklad poslať vám katalóg. Požadované informácie zahŕňajú meno, titul, spoločnosť, adresa, e-mailovú adresa a telefónne číslo.
 
Anonymne sledujeme pohyby na našich stránkach použitím tzv. cookies, aby sme mohli zlepšovať ich výkonnosť a účelnosť. Cookies sú malé čiastočky informácií, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a sú načítavané prostredníctvom prehliadača. Tieto "cookies" sa po odchode zo stránky automaticky vymažú.
 
Je možné nájsť všetky výrobky IKEA na tejto stránke?
Môžete tu nájsť väčšinu výrobkov z bežného sortimentu IKEA. V niektorých prípadoch na stránkach nájdete viac výrobkov, než by ste ich našli v skutočnosti vo vašom najbližšom obchodnom dome IKEA. Ak chcete vedieť, či sa výrobok, ktorý práve potrebujete nachádza na sklade, navštívte prosím Kontrolu dostupnosti na stránkach vášho obchodného domu IKEA.

Obchodné domy IKEA

Celkový počet obchodných domov, otváranie ďalších a viac informácií.

Naša obchodná myšlienka

Vytvorenie lepšieho každodenného života.

Ročný prehľad 2012

Stiahnite si ročný prehľad IKEA za rok 2012!