skupinka pracovníčok s textilom


Ľudia na prvom mieste


Chceme vytvárať lepší každodenný život pre ľudí. To zahŕňa ľudí a komunity z celého sveta.

PLYŠOVÉ HRAČKY ZA VZDELANIE

Fotografia Leila Pakkala z UNICEF

Aj tento rok počas vianočného obdobia budú mať pracovníci IKEA i zákazníci príležitosť podporiť Kampaň plyšových hračiek a tým prispieť k zlepšeniu životov znevýhodnených detí a ich rodín na celom svete. Organizácia UNICEF by sa touto cestou rada poďakovala všetkým zákazníkom a pracovníkom IKEA za ich podporu.”

Leila Pakkala, riaditeľka UNICEF pre získavanie zdrojov a partnerstvá.
Zdroj: tlačová správa Save the Children
Foto: © UNICEF/NYHQ10 -1985/Markisz


8 miliónov detí


40 krajín
Skupinová fotografia plyšových hračiek IKEA


darovaných 47,5 milióna eur

Svetlejšia budúcnosť len za €1

Kampaň plyšových hračiek je globálnou kampaňou, ktorá trvá takmer dva mesiace a prebieha na konci každého roka. Kampaň je spoločným úsilím IKEA a IKEA Foundation ako získať finančné prostriedky a bojovať s chudobou prostredníctvom vzdelávania. Na kampani sa významným dielom podieľajú zákazníci IKEA: za každú plyšovú hračku alebo detskú knihu, ktorú si počas kampane zakúpia, IKEA Foundation daruje €1.
Fotografia Elisabeth Dahlin zo Save the Children, Švédsko

"Vďaka podpore IKEA Foundation pomohla organizácia Save the Children mnohým bezbranným deťom získať vzdelanie. Ďakujeme vám.”

Elisabeth Dahlin, generálna tajomníčka, Save the Children, Švédsko
Foto: Johan Jeppson€1 postačí na kúpu kníh a písacích potrieb pre päť detí.Deti, ktoré sme stretli počas našej cesty na Madagaskar


Zaostrené na projekt:
Madagascar

UNICEF využila peniaze z minuloročnej Kampane plyšových hračiek na financovanie svojho programu Školy v Afrike, ktorý prebieha v siedmich krajinách, vrátane Madagaskaru. Dôvodom neustále sa zvyšujúceho počtu obyvateľov s neukončeným vzdelaním v týchto krajinách je nedostatok školských zariadení a učiteľov a politické nepokoje. V súčasnosti má väčšina dospelých obyvateľov absolvovaných v priemere len 4,4 rokov štúdia a len 60% detí ukončí prvý stupeň.

UNICEF buduje školy na miestach, kde sa žiadne nenachádzajú a pomáha existujúcim školám v zabezpečovaní základného vzdelania.

Pracovníci IKEA a IKEA Foundation sprevádzali UNICEF v rámci programu "IWitness" a navštívili školy a dediny na Madagaskare, aby sa na vlastné oči presvedčili ako Kampaň plyšových hračiek pomáha meniť životy detí.

Viac sa dočítate naIWitness blog


100 miliónov…odhadovaný počet detí, ktoré mali príležitosť čerpať výhody z programov financovaných IKEA Foundation.


Chcete vedieť viac?

Save the Children
http://www.savethechildren.net

The IKEA Foundation
http://www.ikeafoundation.org

PARTNERING WITH UNICEF

Kids in school in India thanks to IKEA Foundation and UNICEF.
IKEA Foundation and UNICEF mark 10 years helping the children of India

Ten years ago the IKEA Foundation began funding UNICEF projects in India. By the end of 2012 more than 74 million children will have been reached with programmes that promote education, fight child labour and protect the rights of the child.

“IKEA believes children are the most important people in the world, so it was natural for us to partner with UNICEF.”

Per Heggenes, CEO IKEA Foundation
Anas Mohammed goes to school thanks to IKEA Foundation and UNICEF.
“Please promise us that you will let your children study.”

A plea from 11-year-old Anas Mohammed to the adults of his community.

Anas used to work in a metalware factory to help support his family. Now, thanks to IKEA Foundation funded UNICEF programmes, Anas goes to school and proudly promotes education in his community.

Find out more about Anas

UNICEF logo and IKEA Foundation logo

As part of a relationship that’s lasted 20 years (and counting), the IKEA foundation has funded UNICEF projects in India for a decade. You can read the stories of a few of the millions of children whose lives have been transformed by these projects at IKEA Foundation. Or, find out more at UNICEF.

By the end of 2012, the IKEA Foundation will have helped more than 74 million children by donating €108 million to UNICEF in India.

ZAMESTNANCI

skupinka zamestnancov v obchodnom dome

Úspech firmy závisí od jej
zamestnancov


Realistickým, priamym ľuďom dávame priestor rásť spolu s IKEA, na profesionálnej i osobnej úrovni. Prijímame zamestnancov s rôznymi skúsenosťami a ponúkame im férové ohodnotenie, rovnaké zaobchádzanie a príležitosti pre každého. Zamestnancom zaisťujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie za dobrých pracovných podmienok.

Prečítajte si viac na práca v IKEA
 

ZAPÁJANIE ZÁKAZNÍKOV

„Chcem sa stať právničkou a bojovať za spravodlivosť.‟

Každoročná Kampaň plyšových hračiek IKEA Foundation podporuje programy vzdelávania detí

chlapec hrajúci sa s plyšovými hračkami IKEA

Lepšia budúcnosť vďaka €1


Zákazníci IKEA prispievajú k lepšej budúcnosti detí na celom svete vďaka Kampani plyšových hračiek.

malý plyšový medvedík IKEA

Počas sviatočných dní na konci každého roku prebieha vo všetkých obchodných domoch IKEA na celom svete Kampaň plyšových hračiek, v rámci ktorej venuje IKEA Foundation jedno euro z každej predanej hračky na pomoc deťom. Peniaze sa rozdeľujú medzi projekty organizácii Save the Children a UNICEF zamerané na zlepšenie prístupu ku vzdelaniu detí v Afrike, Ázii, Strednej a
Východnej Európe.

Od svojho vzniku v roku 2003 kampaň vyzbierala 47,5 milióna eur a pomohla tak viac ako ôsmim miliónom detí v 40 krajinách. V 2011 sa jej podarilo získať 12,4 milióna eur.

Niektorí z našich zamestnancov mali možnosť presvedčiť sa o pomoci, ktorú kampaň poskytuje. Ich príbehy si môžete prečítať tu tu.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku IKEA Foundation:

IKEA Foundation

€1 stačí na zabezpečenie kníh a písacích potrieb pre päť detí z rozvojových krajín.

 

SPOLUPRÁCA

Zamestnanec IKEA sa stretáva s dodávateľom

Spolu dokážeme oveľa viac!


Vďaka spolupráci s firmami, odbormi, neziskovými organizáciami a komunitami prispievame k lepšiemu každodennému životu viacerých ľudí omnoho viac, než by sme dokázali sami.

šťastné dievčatko so zdvihnutými rukami


To je dôvod, prečo spolupracujeme s rôznymi organizáciami na globálnej, národnej a lokálnej úrovni.

Naše globálne charitatívne záväzky riadi IKEA Foundation, filantropická časť IKEA. Spolupracuje so silnými partnermi ako sú Rozvojový program OSN (UNDP), Úrad vysokého komisára pre utečencov (UNHCR), UNICEF a Save the Children na zlepšení životov detí a mládeže. V oblasti ochrany životného prostredia je hlavným partnerom IKEA organizácia WWF. Spolu sa podieľajú na projektoch za lepšiu bavlnu a lesníctvo a znižovanie emisií oxidu uhličitého.

Na národnej a lokálnej úrovni sa naša snaha sústreďuje na sociálne iniciatívy zamerané na deti, ľudí bez domova a obete
prírodných katastrof.

Ochrana životného prostredia je zameraná na ochranu prírodných zdrojov, minimalizáciu odpadu, boj proti klimatickým zmenám a vzdelávanie a školenia v týchto oblastiach.
happy children with backpacks in school

Spolupráca na pomoc najdôležitejším ľuďom na svete


Pre IKEA sú deti najdôležitejšími ľuďmi na svete. Veríme, že každé dieťa má právo na zdravé a bezpečné detstvo a prístup ku vzdelaniu bez ohľadu na to, v akej krajine žije.

Do projektov zameraných na deti sme sa začali zapájať už v 90. rokoch, keď sme si uvedomili nebezpečenstvá súvisiace s detskou prácou v zásobovacom reťazci. To bol začiatok našej cesty, počas ktorej si vymieňame skúsenosti s odborníkmi z Medzinárodnej organizácie práce (ILO), Save the Children a UNICEF.

Doteraz sme sa zapojili do mnohých úspešných projektov UNICEF a Save the Children za zlepšenie života detí a ich rodín. IKEA Foundation dnes podporuje programy významných organizácií na pomoc deťom a mládeži v rozvojom svete za lepšiu budúcnosť pre nich a ich rodiny. Do roku 2015 sa očakáva, že venované prostriedky pomôžu stovkám miliónov detí.

IKEA je propagátorom 10 Práv dieťaťa a princípov podnikania z roku 2012. Táto inciatíva je výsledkom spoločnej snahy UNICEF, Global Compact OSN a Save the Children a je výzvou za rešpektovanie práv dieťaťa na pracovisku, trhu i v komunite. Tieto princípy nás inšpirujú a vedú. Sú postavené na presvedčení, že naše činy by mali vždy brať do úvahy najlepší záujem detí a pomáhajú nám prebrať zodpovednosť za rešpektovanie a podporu práv detí.

Chcete sa dozvedieť viac?
 
deti čakajúce na očkovanie

Pomocná ruka tam, kde je to treba


Snažíme sa pomáhať aj tam, kde sa dejú katastrofy. IKEA Foundation a lokálne obchodné domy IKEA majú možnosť venovať prikrývky, kuchynské náčinie a plyšové hračky na podporu humanitárnych akcií alebo poskytnúť finančnú podporu.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku IKEA Foundation:

Projekty zamerané na pestovanie bavlny podporované IKEA sa týkajú 10 000 farmárov v Indii, Pakistane, Číne a Turecku.

farmár na bavlníkovej plantáži

Spolupráca s WWF s cieľom zlepšenia života farmárov


IKEA a WWF – jedna z najskúsenejších organizácii zameraných na ochranu životného prostredia – úspešne spolupracujú na lesných projektoch.

V roku 2005 sme sa zasadili o utrvalo udržateľný spôsob pestovania bavlny spoluprácou s farmármi z Indie a Pakistanu, našich dvoch najväčších zásobovateľov.

Celé sa to začalo školením 450 farmárov o tom, ako používať pri pestovaní bavlny menej chemikálií a vody. V súčasnosti IKEA spolupracuje s WWF a lokálnymi partnermi, aby mohla pomôcť ešte väčšiemu počtu pestovateľov. Výsledkom našej snahy je fakt, že 100 000 farmárov z Indie, Pakistanu, Číny a Turecka pestuje bavlnu inak, trvalo udržateľným spôsobom a prestalo používať metódy ohrozujúce ľudí a životné prostredie.

Používaním menšieho množstva chemických hnojív a prírodných alternatív pesticídov dokážu farmári dopestovať viac a znížiť pritom náklady. Peniaze, ktoré takto ušetria, môžu investovať do kvapkového zavlažovania alebo vzdelania ich detí.

Pozhovárali sme sa s Tapu Kehar Rangaparaom na jeho malej bavlníkovej plantáži v Indii, dva roky po tom, ako začal používať nové metódy pestovania:

„Moje polia sú o 10 percent efektívnejšie ako mojich susedov, odkedy som začal hnojiť výlučne kompostom. Mám aj viac peňazí, pretože už nekupujem chemické hnojivá a pesticídy. Zlepšil aj zdravotný stav celej mojej rodiny, keďže používame rastlinné výťažky. Predtým som sa vždy cítil veľmi vyčerpaný. Navyše som mával nepríjemné vyrážky a stále ma bolela hlava. Škodcovia boli stále odolnejší voči postrekom, a tak sme ich museli používať viac. Dnes je náš život oveľa lepší. Sme zdraví.‟

Príbehov, ako tento, je mnoho a neustále inšpirujú viac a viac farmárov, aby sa zapojili do projektov zameraných na bavlnu.

Prečítajte si viac o našej spolupráci WWF
ázijská žena kľačiaca medzi rastlinami

Projekt Zasaď semienko
na obnovu pralesov


Projekt Zasaď semienko pomáha obnoviť 18 500 ketárov plochy dažďového pralesa na malajzskom ostrove Borneo, ktoré boli zdevastované nelegálnou ťažbou a neskôr požiarom v roku 1983. Cieľom je obnoviť dažďové pralesy vysadením rôznych druhov pôvodných stromov a zároveň pomôcť lokálnym komunitám.

Od začiatku projektu v roku 1998 sme znovu vysadili viac ako polovicu pôvodného územia lesa. Počas tohto obdobia sme prispeli k postaveniu domovov, komunitných centier a ubytovaní pre lokálnych robotníkov a ich rodiny, výskumných centier, ktoré sa venujú štúdiu biodiverzity dažďového pralesa
a jeho ekosystému.

Zasaď semienko predstavuje partnerstvo IKEA, Švédskej univerzity poľnohospodárskych vied, Yayasan Sabah Group a malajzskej lesníckej spoločnosti RbJ.

Približne 100 miliónov detí je zapojených do práve prebiehajúcich programov financovaných IKEA Foundation.

 

LOKÁLNE AKTIVITY

fasáda obchodného domu IKEA

Ako prispievame k lepšej budúcnosti nášho okolia


Zatiaľ čo pracujeme na globálnej úrovni a snažíme sa pomôcť ľuďom v Indii a Pakistane, nezabúdame ani na naše najbližšie okolie. Snažíme sa čo najviac priblížiť lokálnej komunite.

Prečítajte si, ako pomáhame na lokálnej úrovni tu.

párik plánujúci nákup

Prečo sa stať členom IKEA FAMILY?


Prostredníctvom Klubu zákazníkov IKEA FAMILY máme možnosť odmeniť našich najaktívnejších zákazníkov – 50 miliónov ľudí v 25 krajinách! Zároveň dáva priestor na rozmanité národné a lokálne aktivity súvisiace so sociálnou a environmentálnou zodpovednosťou.
 

DODÁVATELIA

zamestnankyne dodávateľa IKEA pri práci

Budovanie pevnejších vzťahov s našimi dodávateľmi


IKEA sa spolieha na dobré, dlhodobé vzťahy s dodávateľmi,
ktorí uznávajú naše hodnoty a preberajú zodpovednosť tak,
aby naše produkty boli vyrábané s rešpektom voči ľuďom a životnému prostrediu.

zamestnanci na káve u dodávateľa


Chceme motivovať a podporovať našich dodávateľov v neustálom zlepšovaní sa. Zamestnanci IKEA často navštevujú továrne a spolupracujú s dodávateľmi na základe našich princípov, ktoré zahŕňajú:

  • Čo je v záujme pracovníka?
  • Čo je v záujme životného prostredia?
Úvodná strana dokumentu IWAY

Lepší spôsob podnikania


Náš kódex správania sa dodávateľov IWAY zohráva dôležitú úlohu v rámci rozvoja. Od svojho zavedenia v roku 2000 prispel k mnohým zlepšeniam zásobovacieho reťazca. Veľa dodávateľov tak zistilo, že investície do pracovných podmienok a ochrany životného prostredia vedú k zvýšeniu množstva objednávok, vyššej produktivite a ziskovosti – a výhode oproti konkurencii.

Štandard IWAY, ktorý tvorí súčasť kódexu, špecifikuje naše minimálne požiadavky týkajúce sa životného prostredia, sociálnych a pracovných podmienok. Požiadavky obsahujú:
  • zákaz detskej, nútenej alebo viazanej práce
  • zákaz diskriminácie
  • slobodu združovania sa
  • minimálne mzdy a príplatky za nadčasy
  • bezpečné a zdravé pracovné prostredie
  • predchádzanie znečisťovaniu vzduchu, pôdy a vody
  • znižovanie spotreby energie

Približne 80 audítorov IKEA a takisto nezávislí partneri pravidelne kontrolujú zhodu pracovných postupov dodávateľov s týmito požiadavkami. Uskutočňujú ohlásené i neohlásené audity dodávateľov a ich subdodávateľov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Každý rok prebieha približne 1 000 auditov dodávateľov IKEA. Tri štvrtiny z nich sú neohlásené.

Ochrana práv detí v rámci zásobovacieho reťazca


Veríme, že deti majú právo na ochranu pred vykorisťovaním, zneužívaním a zanedbávaním. Práve preto je detská práca pre IKEA neprípustná a snažíme sa proti nej bojovať. Náš kódex proti detskej práci bol spísaný v roku 2000 v spolupráci s organizáciou Save the Children a radami Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a UNICEF.

Nezávislí audítori nám pomáhajú odhaľovať detskú prácu u dodávateľov a ich subdodávateľov. V prípade zriedkavých pochybností o výskyte detskej práce v rámci zásobovacieho reťazca podnikáme náležité a okamžité kroky. K problémom vždy pristupujeme zodpovedne a prispievame k vytváraniu príležitostí vzdelávania detí – namiesto toho, aby pracovali v továrni – majúc pritom vždy na mysli najlepší záujem dieťaťa.

Predchádzanie a likvidácia detskej práce je veľkou výzvou, ktorá sa dá zvládnuť len holistickým prístupom. IKEA Foundation preto podporuje programy organizácií UNICEF a Save the Children v 25 000 dedinách Indie a Pakistanu. Do 2017 by mali pomôcť viac ako 15 miliónom detí. Ich cieľom je vytvoriť komunity priateľské k deťom, v ktorých sa podporuje predovšetkým vzdelávanie detí.

Naša spolupráca s dodávateľmi prispela od roku 2000 k viac ako
165 000 zlepšení pracovných podmienok a životného prostredia.

 
Udržateľný život v domácnosti
žena s deťmi v kuchyni IKEA
Objavte výrobky, ktoré vás priblížia k trvalej udržateľnosti, či už v oblasti šetrenia energie alebo
triedenia odpadu.
Udržateľný život v domácnosti
Energia a zdroje
čierna stolička v lese
Prezrite si, ako sa snažíme chrániť cenné globálne zdroje.
Energia a zdroje
Ľudia a komunity
skupinka pracovníčok s textilom
Prezrite si, čo robíme pre zlepšenie životných podmienok ľudí a komunít.
Ľudia a komunity
Ročný prehľad 2012
Ročný prehľad 2012
Stiahnite si ročný prehľad IKEA za rok 2012!
Viac informácií