”Prešli sme dlhú cestu, ale stále sa len zahrievame.”

Steve Howard
Chief Sustainability Officer,
IKEA Group

O čom je trvalá udržateľnosť?


Pre nás znamená starostlivosť o ľudí a planétu – od problému detskej chudoby až po obnoviteľné zdroje energie. Naši zamestnanci, dodávatelia a partneri spolupracujú na riešení týchto a mnohých iných problémov. Dôkazom sú inovatívne výrobky a riešenia IKEA a náš celkový spôsob podnikania. Ak všetci prispejeme malou troškou, výsledok môže dosiahnuť obrovské rozmery.

Udržateľný život
v domácnosti
žena s deťmi v kuchyni IKEA
Objavte výrobky, ktoré vás priblížia k trvalej udržateľnosti, či už v oblasti šetrenia energie alebo
triedenia odpadu.
Udržateľný život v domácnosti
Energia a zdroje
čierna stolička v lese
Prezrite si, ako sa snažíme chrániť cenné globálne zdroje.
Energia a zdroje
Ľudia a komunity
skupinka pracovníčok s textilom
Prezrite si, čo robíme pre zlepšenie životných podmienok ľudí a komunít.
Ľudia a komunity
Prečítajte si
viac
Správy o trvalej udržateľnosti IKEA 2012
Zaujímate sa o tému hlbšie? Chcete sa dozvedieť, s kým spolupracujeme? Prečítajte si oveľa viac.
Prečítajte si viac