čierna stolička v lese

Rozumné podnikanie


Pri výrobe dostupných, funkčných produktov pre milióny ľudí chceme zároveň zaistiť ohľaduplné využívanie prírodných zdrojov, vody, energie a znížiť množstvo odpadu. Našou prioritou je zodpovedná výroba a investície do obnoviteľnej energie a energeticky efektívnych technológií, čím prispievame k boju proti klimatickým zmenám a znižujeme negatívny dopad našej činnosti na životné prostredie. Zavádzame nový spôsob podnikania, ktorý je lepší pre ľudí a
planétu.

DREVO

„Som šťasná, že stále viac ľudí dbá o naše lesy.‟

Tai Wen, Lesnícka špecialistka IKEA

Smrekový les vo Švédsku

Naša láska k drevu


Je tvrdé, a predsa jemné. Materiál, ktorý vydrží. Dodáva
domovu hrejivosť a
starne do krásy – navyše je to obnoviteľný
a recyklovateľný zdroj. Niet divu, že sme sa stali fanúšikmi dreva a
stromov a lesov, z ktorých pochádza!

Tai Wen, Lesnícka špecialistka IKEA opierajúca sa o strom

Drevo je dostupný a vysoko kvalitný materiál, ktorý sa výborne hodí do nášho sveta plochých balení. Keďže nemáme radi plytvanie, obľúbili sme si fakt, že drevo sa dá využiť vo všetkých jeho podobách, vrátane pilín.

Drevo si musíme chrániť, pretože je dôležitou súčasťou našej budúcnosti. Stromy sú nielen krásne na pohľad, ale pohlcujú CO2, uskladňujú slnečnú energiu v uhľohydrátoch a produkujú kyslík.

Taká cenná prírodná surovina sa musí využívať rozumne, a nie rýchlejšie ako stihne rásť. Viac ako polovica nášho sortimentu je vyrobená z dreva, a preto sa snažíme vytvárať z mála viac.

Niektoré kusy nábytku si vyžadujú masívne drevo, ale my neustále hľadáme nové možnosti na výrobu s použitím menšieho množstva materiálu – a pritom zachovať masívny vzhľad.
dizajnérka Carina Bengs držiaca kus dreva

Nízke ceny, ale nie za každú cenu


Drevo s jeho všetkými kvalitami je ekologickou voľbou len v tom prípade, ak pochádza z lesov riadených zodpovedne a bolo vyťažené legálne. Preto sme stanovili minimálne požiadavky na všetky drevené výrobky IKEA a stali sme sa partnerom organizácií ako WWF a Forest Stewardship Council (FSC) s cieľom podpory zodpovedných lesníckych praktík. Naším dlhodobým cieľom je, aby všetko drevo použité na výrobu IKEA bolo zrecyklované alebo pochádzalo z lesov riadených zodpovedne.

Máme svojich vlastných lesníckych odborníkov, ktorí úzko spolupracujú s dodávateľmi a lesníckymi organizáciami v oblastiach Ruska, Číny a Poľska. Ich najdôležitejšou úlohou je propagácia zdopovedného riadenia lesov a šírenie vedomostí. Dodávateľom objasňujú naše požiadavky a zisťujú zhodu skutočného pôvodu dreva s tým, čo deklaruje
dodávateľ.

Takže jedna ved je istá: môžete nám dôverovať, že drevo, z ktorého je vyrobený nábytok IKEA, nepochádza z vylesnených území a nebolo vyťažené ilegálne.


„Pri pohľade na drevený nábytok cítim v miestnosti teplo a
lásku. Ako keby som bola doma.‟

Carina Bengs, dizajnérka IKEA

Aké množstvo dreva certifikovaného FSC používame?

Marec 2012
27%

Cieľ 2012
35%

Dlhodobý cieľ
100%

kmene stromov rôznych veľkostí

Otázky a odpovede Andersa Hildemana, Lesníckeho manažéra IKEA


Čo presne znamená zodpovedné lesníctvo?
Zodpovedné hospodárenie s lesmi je pre nás kľúčové. Znamená ochranu biodiverzity, zabezpečenie opätovného vysádzania stromov a takisto ochranu práv a potrieb tých, ktorí pracujú a žijú v lesoch pri súčasnej podpore ekonomického rozvoja. Špecifické kritériá sa v jednotlivých krajinách líšia, závisia od lokálnych podmienok. Našou prioritou je vytváranie rovnováhy medzi tým, čo je dobré pre životné prostredie, ľudí a ekonomiku regiónu. Na nezávislej certifikácii lesov spolupracujeme s organizáciou Forest Stewardship Council (FSC).


Akým spôsobom sa snažíte prispieť k zvýšeniu množstva certifikovaného dreva?
Doteraz len približne sedem percent svetových lesov získalo certifikát FSC, takže v súčasnosti zatiaľ nie je dostatok certifikovaného dreva. Preto spolupracujeme s WWF a inými organizáciami na zvýšení jeho dostupnosti v regiónoch Ruska, Číny a Východnej Európy. Naša snaha vyzerá veľmi sľubne. Každoročne získa certifikát FSC väčšia lesná plocha než je tá vyrúbaná a skutočnosť, že máme na tom podiel aj my, je pre nás dostatočnou odmenou.


Aké požiadavky musí drevo spĺňať?
Či už s certifikátom FSC alebo bez neho, drevo používané na výrobu v IKEA musí vyhovovať minimálnym požiadavkam. Nesmie:
  • Pochádzať z lesov, v ktorých prebieha ilegálna ťažba
  • Mať pôvod v oblastiach, ktoré sú súčasťou územia sociálnych konfliktov
  • Byť ťažené v oblastiach necertifikovaných pôvodných lesov (INF) alebo lesov s vysokou ochranárskou hodnotou (HCVF), ak nie sú riadené zodpovedne.
  • Pochádzať z tropických a subtropických lesov premenených na plantáže alebo určených na iné nelesnícke využitie.
  • Mať pôvod na oficiálne uznaných a geograficky určených geneticky modifikovaných plantážach.
Ako si overujete spĺňanie vašich požiadaviek?
Dodávatelia musia uskutočňovať kontrolu ich zásobovacieho reťazca. Musia poznať pôvod dreva a vykonávať pravidelné audity. Podávajú nám periodické správy o pôvode dreva, jeho objeme a druhoch. Naši lesní odborníci i ďalší partneri uskutočňujú audity na overenie týchto informácií. V prípade, že zistíme, že drevo nespĺňa všetky naše požiadavky, je dodávateľ povinný podniknúť okamžité nápravné opatrenia. Ak sa náprava neuskutoční, dodávateľ prestáva byť naším partnerom.
muž stojaci pred hŕbou drevených kmeňov

Spolupráca s cieľom ochrany lesov


IKEA a WWF sú partnermi od roku 2002 a spolupracujú na projektoch zameraných na:
  • odstránenie ilegálnej ťažby dreva a propagáciu zodpovedného riadenia lesov
  • podporu certifikácie lesov a zodpovedného manažmentu
  • mapovanie a ochranu lesov s vysokou ochranárskou hodnotou.
V súčasnosti sme zapojení do projektov v 11 krajinách Európy a Ázie. Partnerstvo IKEA a WWF prispelo k zlepšeniu podmienok riadenia obrovských lesných území. V Rumunsku bola v 2011 certifikovaná lesná plocha o výmere viac ako 80 000 hektárov a 600 000 hektárov získalo opätovnú certifikáciu. IKEA podporuje organizácie WWF a FSC aj v Rusku, kde spolu prispeli k nárastu certifikovanej lesnej plochy z 300 000 hektárov v roku 2002 na takmer 30 miliónov hektárov v roku 2011.
V týchto krajinách IKEA podporuje lesné projekty a šíri osvetu
mapa sveta
Pôvod nášho dreva
Top 5 krajín pôvodu

Poľsko 23,3%

Nemecko 8%

Rusko 7,2%

Švédsko 6,7%

Čína 6,7%
 

KLIMATICKÉ ZMENY A ENERGIA

rodina pred obchodným domom IKEA

Znižujeme objem emisií CO2 a tým prispievame k boju proti klimatickým zmenám

solárne panely a veterné turbíny produkujúce obnoviteľnú energiu

Chceme prevziať vedúcu úlohu v procese znižovania emisií CO2 na všetkých úrovniach výroby i predaja. To znamená, že potrebujeme podstúpiť rozumné kroky, od prírodných surovín až po koniec životného cyklu výrobkov.

Slnečná a veterná energia

V dlhodobom časovom horizonte je naším cieľom používať 100 percent obnoviteľnej energie a na to sa sústreďovala celá naša doterajšia snaha.

V súčasnosti pochádza viac ako polovica energie používanej v budovách IKEA z obnoviteľných zdrojov.

Pokladanie solárnych panelov na obchodné domy IKEA a distribučné centrá napreduje veľkou rýchlosťou a do budúcnosti plánujeme pridať stovky tisícok ďalších panelov. Na dosiahnutie našich predsavzatí investujeme nemalé peňažné prostriedky do veterných fariem, predovšetkým v oblastiach, kde sa nie vždy môžeme spoľahnúť na slnko.

Napríklad v strednej časti Švédska budujeme veternú farmu s deviatimi turbínami, ktorá bude produkovať obnoviteľnú elektrinu ekvivalentnú 75 percentám spotreby elektriny vo Švédsku.

Postupne sa tak približujeme k nášmu dlhodobému cieľu.

V 2011 našich 60 veterných turbín v kombinácii so solárnymi panelmi na 40 budovách IKEA vyprodukovalo približne 12% elektriny potrebnej na prevádzku obchodných domov a distribučných centier.

Vlajky IKEA pred obchodným domom

Zvyšovanie energetickej efektívnosti


Pri výstavbe obchodných domov robíme všetko pre to, aby boli energeticky efektívne hneď od začiatku svojej existencie. Navyše neustále hľadáme možnosti ako ušetriť ešte viac energie – napr. efektívnejšie kúrenie, ventilácia alebo klimatizácia a prostredníctvom rozumného využívania nových technológii osvetlenia. Celkovo očakávame, že do roku 2015 budú naše obchodné domy o 20 percent energeticky efektívnejšie, ako boli v roku 2010.
plne naložený kamión so škatuľami

Viac výrobkov, menej prázdneho miesta


Naše výrobky putujú po celom svete, a preto sa snažíme vyhýbať preprave poloprázdnych kamiónov. Sledujeme maximálne využitie miesta počas prepravy – čo je veľmi dôležité z hľadiska nákladov i ochrany životného prostredia.

Čím viac výrobkov prepravíme, tým menej kamiónov, vlakov a lodí sa využije na ich transport a znižujú sa emisie CO2.

„Jednou z ciest, ako znížiť náklady je nahradenie drevených paliet papierovými, ktoré šetria miesto,‟ tvrdí Klas Ekman, Manažér prepravy IKEA Group. „Do výšky majú o tri centimetre menej, čo často znamená vrstvu výrobkov navyše v kamióne i v kontajneri. 90 percent dodávateľov používa na prepravu výrobkov do distribučných centier IKEA papierové palety alebo
nakladacie plošiny.

Naším cieľom je zvýšiť naplnenosť kamiónov zo 63 percent ( v súčasnosti) na 70 percent. Je to omnoho viac, ako sa môže na prvý pohľad zdať, pretože váhové limity nám bránia nakladať kamióny až po strechu.‟
Stolová lampa ALÄNG so sivým tienidlom


O 33% viac lámp v
každej dodávke


Jeden z našich zamestnancov z obchodného domu IKEA Burbank, Kalifornia, prišiel s nápadom, ako vylepšiť balenie lámp ALÄNG. Reorganizovaním umiestnenia jednotlivých častí a základne lampy sa zmestí do menšej škatule. Výsledok? Na každú paletu sa tak vojde 24 lámp ALÄNG namiesto 18.


Naše emisie CO2 pochádzajú z
50%
prírodné materiály

29%
zákazníci

13%
výroba a distribúcia

5%
koniec životného cyklu výrobku

3%
budovy IKEA
Zákazníci a zamestnanci, nechajte autá doma!

Chceme, aby naše obchodné domy boli pre zákazníkov i zamestnancov ľahko dostupné a snažíme sa ich podporovať v tom, aby čo najviac využívali hromadnú dopravu. Pri plánovaní nových obchodných domov je kľúčovým kritériom jeho dostupnosť. Väčšina obchodných domov disponuje navyše pravidelnými linkami z a do centra mesta a ponúka odvoz tovaru domov.

Chcete zistiť, ako sa dostanete do obchodného domu IKEA?

Viac ako polovica energie používanej na prevádzku budov IKEA pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Chcete sa dozvedieť viac
o našej práci?
 

BAVLNA

Guido Verijke, IKEA Business líder, Kúpeľňové textílie

„Chceme prispieť k zmene konvenčného pestovania bavlny tak, aby bola lepšia pre ľudí aj životné prostredie.‟


Guido Verijke, IKEA Business líder, Kúpeľňové textílie

farmár na kope bavlny

Otázky a odpovede Guida Verijke, IKEA Business lídra, Kúpeľňové textílie


Ako sa snaží IKEA vylepšiť pestovanie bavlny tak, aby bola lepšia pre ľudí a životné prostredie?
Bavlna je jedným z našich najpoužívanejších materiálov: má výborné kvalitatívne vlastnosti, je to obnoviteľný a recyklovateľný zdroj. Na druhej strane však väčšina bavlníkových plantáží používa vysoké objemy vody, chemických hnojív a pesticídov. Práve tieto fakty sa snažíme zvrátiť a sú našou motiváciou v boji za lepšiu bavlnu.

Aj z týchto dôvodov sme zakladajúcimi členmi Iniciatívy za lepšiu bavlnu (BCI), ktorej cieľom je zmena globálnej produkcie bavlny, ktorá poškodzuje životné prostredie a životy farmárov žijúcich v blízkosti plantáží. Do roku 2015 by mala byť všetka bavlna používaná na produkciu výrobkov IKEA pestovaná podľa princípov trvalej udržateľnosti.

V roku 2005 sme sa v partnerstve spojili s organizáciou WWF, aby sme spoločne mohli učiť farmárov v Indii a Pakistane trvalo udržateľným metódam pestovania, šetrenia vody a pomohli im znížiť ich závislosť na chemikáliách. Doteraz sa našich projektov zúčastnilo 100 000 farmárov z Indie, Pakistanu, Číny a Turecka. Ich prostredníctvom sa im podarilo znížiť spotrebu vody na polovicu a používanie chemických hnojív o jednu tretinu. Zároveň sa tak farmárom znížili náklady a zvýšili zárobky.

Existuje materiál, ktorý by v rámci trvalej udržateľnosti mohol nahradiť bavlnu?
Asi nie vo všetkom, ale dôležité je znižovať množstvo bavlny, ktorú spotrebujeme. Jedným z možných riešení je používanie zmesí, napr. bavlny a ľanu. Významnú úlohu zohrávajú aj alternatívne materiály. Napr. lyocell, obnoviteľný materiál z dreva z lesov, ktoré spotrebujú menej vody ako bavlna. Tento materiál sa už v IKEA hojne využíva v prípade potreby podobných vlastností, akými disponuje bavlna. Navyše mnohé z bavlnených výrobkov IKEA sa dnes vyrábajú efektívnejšími metódami s menším obsahom bavlny.

indický farmár ukazuje plán trvalo udržateľného pestovania

Stretnutie s úspešným pestovateľom bavlny


Sundar Borude z indického štátu Maharashtra sa stal modelovým príkladom projektov zameraných na pestovanie bavlny IKEA a WWF. Ako hlavný školiteľ pomáha svojim susedom a učí ich, ako farmárčiť úspešnejšie.

„Začal som pestovať viac bavlny na jednom akri, a pritom som nezvýšil množstvo používaných chemických hnojív, pesticídov ani vody. Moji priatelia sa chcú naučiť to isté,‟ hovorí Sundar.

Od svojich susedov dostáva množstvo zvedavých otázok. „Chemické postreky sú drahé a nebezpečné, ale často ich používajú, aby im škodcovia nezničili celoročnú prácu. Snažím sa ich naučiť, ktorý hmyz je škodlivý a ktorý užitočný a používať feromónové pasce a postreky z bezpečných rastlinných výťažkov.”
 

VODA

svetlo odrážajúce sa na vode

Pristupujme k vode s rešpektom


Voda je nevyhnutná pre život – ale v niektorých častiach sveta je čistá voda stále luxusom. Preto je pre nás a našich dodávateľov voda, jej kvantita a kvalita veľmi dôležitou témou.

Naši dodávatelia musia podnikať náležité kroky, aby neznečisťovali lokálne vodné zdroje odpadovou vodou z výroby.

Vodní špecialisti IKEA spolupracujú s dodávateľmi a pomáhajú im znižovať spotrebu vody a zvyšovať jej kvalitu, najmä v Južnej Ázii, kde je vody vážny nedostatok. Zároveň ide o región s veľkým množstvom textilných tovární, ktoré spotrebúvajú obrovské objemy vody.

Jedným z príkladov spolupráce s dodávateľmi na projektoch za nižšiu spotrebu vody je Rajasthan v Indii. V blízkosti dvoch tovární boli umiestnené nádrže na zber dažďovej vody. Výsledkom je, že ľudia žijúci v tejto oblasti majú lepší prístup k pitnej vode pre seba aj dobytok.
indický farmár zapojený do projektu za lepšiu bavlnu

Menej vody, lepšia bavlna


Jemné vlákno, akým je bavlna, je jedným z najdôležitejších materiálov vo výrobe IKEA. Bohužiaľ, jej pestovanie vyžaduje veľké objemy vody. Práve z týchto dôvodov sa väčšina našej snahy zameriava na znižovanie spotreby vody pri pestovaní bavlny.

Keďže voda je v krajinách ako India a Pakistan veľmi vzácna, dohodli sme sa v spolupráci s organizáciou WWF na podpore projektov, ktoré súvisia s trvalou udržateľnosťou.

Bavlníková plantáž Dilipa Patela v Gujarate, India začala prekvitať po tom, ako zmenil metódu polievania polí z veľkých plôch na kvapkové zavlažovanie.

„Ak by som nezačal konať, nemal by som dnes dostatok vody,‟ tvrdí Dilip. „Voda je tu pre všetkých a my nemáme právo ju znečisťovať. Preto som sa rozhodol investovať do kvapkového zavlažovania. Spotrebu vody som tak znížil na polovicu a úroda
sa znásobila.‟
 

ODPAD

energeticky efektívne osvetlenie

Dá sa toto zrecyklovať?


Stefano Brown, Manažér trvalej udržateľnosti pre obchodné domy IKEA Group tvrdí: „Určite!‟

recyklačná stanica v obchodnom dome IKEA

"Nevyhadzovať veci, ktoré sa dajú znovu použiť, nie je len zodpovedné, ale hlavne ekonomicky efektívne. Recyklácia nám bola vždy blízka a možno práve preto Stefano pri pohľade na hŕbu kartónov, papiera či plastu nevidí odpad, ale nové možnosti.

„Nemusí to byť odpad, ak sa dá premeniť na zdroje. V IKEA recyklujeme preto, aby sme znížili náš negatívny dopad na životné prostredie na minimum. Podnikáme tak dôležité kroky smerom k trvalo udžateľnej spoločnosti,‟ hovorí Stefano.

Niektoré obchodné domy triedia odpad až do dvanástich kategórií, ak majú na to kapacitu. Jeden z nových obchodných domov vo švédskom meste Malmö triedi: batérie, horľavý odpad, elektrický odpad, farbené sklo, zvyšky farby, tvrdý plast, chemikálie, kancelársky papier, úsporné žiarovky, potraviny, kovy, jemný plast, priesvitné sklo a vlnitý kartón.

„Výsledkom je, že 90 percent odpadu IKEA smeruje na recykláciu alebo je určených na výrobu energie,‟ konštatuje Stefano."
vstup do obchodného domu IKEA

Spolu dokážeme viac!


Usilujeme sa o úplnú minimalizáciu odpadu, ktorý skončí na skládke. V tejto snahe nám môžete pomôcť aj vy, stačí trocha zodpovednejšieho prístupu. Vedeli ste, že do obchodného domu IKEA môžete doniesť staré batérie a žiarovky CFL?

Prezrite si, čo všetko sa dá zrecyklovať
v obchodnom dome IKEA.
klasické švédske mäsové guľôčky podávané v Reštaurácii IKEA

Vedeli ste, že...


Aj keď je jedlo, ktoré ponúkame, veľmi chutné, občas sa v našej reštaurácii nazbierajú nejaké tie zvyšky. To ale neznamená, že ich musíme vyhodiť. Škandinávske obchodné domy využívajú zvyšky jedál na výrobu bioplynu, ktrorým sú poháňané autobusy. Nepredané potraviny zas venujú lokálnym organizáciám, napríklad na pomoc
ľuďom bez domova.

Takmer 90% všetkého odpadu v IKEA smeruje na recykláciu alebo
výrobu energie.

 

JEDLO

Horká čokoláda IKEA s certifikátom UTZ

Certifkát UTZ znamená výhru pre všetkých


Myslíme si, že dobré jedlo a nápoje by mali byť rovnako dobré aj pre farmárov, ktorí sa na ich výrobe podieľajú. Práve preto podporujeme certifikačný program UTZ na označenie dobrej kávy, čaju a kakaa.

šálka dobrej kávy

Od roku 2008 má všetka káva, ktorá sa podáva a predáva v IKEA, certifikát UTZ. V 2011 sme zaviedli predaj čokoládových tyčiniek s obsahom UTZ kakaa a do 2015 je naším cieľom ponúkať čokoládu a čaj výlučne s certifkátom UTZ.

Chutná káva, čaj alebo kakao za atraktívne ceny, vyrobené s rešpektom voči ľuďom a životnému prostrediu – to je výhra pre všetkých, od farmárov až po konečného spotrebiteľa.

Navštívte UTZ Certified a vyberte si kávu alebo čokoládu, ktorá vás zaujíma. Zadajte dátum spotreby a dozviete sa, odkiaľ pochádzajú jej zrnká a niečo o živote ľudí v danej oblasti.

IKEA bola prvým maloobchodníkom, ktorý ponúka 100% vystopovateľné kakao s certifikátom UTZ vo forme čokoládových tyčiniek.

kuchár z Reštaurácie IKEA drží tanier s lososom

Ako sa dostal losos IKEA
na váš tanier?


Dobré jedlo nie je len o chuti. Požiadali sme Andersa Lennartssona, Manažéra trvalej udržateľnosti IKEA Food, aby nám vysvetlil, odkiaľ pochádza losos podávaný v IKEA.

„Všetko sa to začína na pobreží Nórska, kde si lososy plávajú v čistej, sviežej vode pri udržiavaní ideálnej teploty pre ich chov na rybacích farmách. Mladé lososy sa chovajú v nádobách s čerstvou vodou. Keď sú pripravené, prenesú ich do oblastí so slanou vodou, s čo možno najmenším vplyvom na životné prostredie. Tento proces napodobňuje prirodzený prechod z vody do mora a rybám poskytuje ideálne podmienky.‟

„Po troch rokoch sú lososy prepravované v špeciálnych nádobách do továrne. Tu sa pripravuje delikátny losos tradičnej švédskej chuti určený pre naše reštaurácie,‟ vysvetľuje Anders.

IKEA si uvedomuje dôležitosť správneho chovu lososov pre životné prostredie.

Zúčastnili sme sa dialógu iniciovaného WWF na pomoc rozvoja štandardov chovu lososov. Naším cieľom je, aby do 2015 všetky lososy podávané a predávané v IKEA spĺňali tieto štandardy.

„Hynutie rýb v oceánoch je pre nás veľmi znepokojujúce. Snažíme sa preto sledovať smernice WWF tak, aby sme sa uistili, že ryby a morské plody podávané a predávané v IKEA pochádzajú zo zdravých populácií a dokážu sa obnovovať pri súčasnom tempe ich lovu,‟ hovorí Anders.

Vystúpme proti utrpeniu zvierat!


Dobré životné podmienky zvierat sú kľúčovým kritériom kvalitných potravín a výrobkov bytového zariadenia. Nemôžeme akceptovať kruté zaobchádzanie so zvieratami, a preto sa zasadzujeme za rozvoj a používanie globálne platných nezávislých štandardov pre živtoné podmienky zvierat. Podarilo sa nám zaviesť náročnejšie požiadavky na chov kureniec a do roku 2013 plánujeme zaviesť aj štandardy pre sliepky, ktoré znášajú vajcia.

V obchodíku so švédskymi špecialitami ponúkame15 organických produktov ako sú napríklad džem, káva, cestoviny a iné. Bio pokrmy nájdete aj v Reštaurácii IKEA.

 
Udržateľný život v domácnosti
žena s deťmi v kuchyni IKEA
Objavte výrobky, ktoré vás priblížia k trvalej udržateľnosti, či už v oblasti šetrenia energie alebo
triedenia odpadu.
Udržateľný život v domácnosti
Energia a zdroje
čierna stolička v lese
Prezrite si, ako sa snažíme chrániť cenné globálne zdroje.
Energia a zdroje
Ľudia a komunity
skupinka pracovníčok s textilom
Prezrite si, čo robíme pre zlepšenie životných podmienok ľudí a komunít.
Ľudia a komunity
Ročný prehľad 2012
Ročný prehľad 2012
Stiahnite si ročný prehľad IKEA za rok 2012!
Viac informácií