O organizácii Save the Children

Save the Children je najväčšia nezávislá celosvetová organizácia pre deti, ktorá pracuje na zabezpečení a ochrane detských práv vo viac než 125 krajinách na celom svete. Od pomoci v núdzi až po dlhodobý vývin pomáha organizácia Save the Children deťom prežiť šťastné, zdravé a bezpečné detstvo zabezpečením a ochranou detských práv v oblasti stravovania, bývania, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a ochrany pred násilím, zneužívaním a vykorisťovaním. Save the Children počúva deti, začleňuje ich do procesu rozhodovania tým, že berie do úvahy ich názory. IKEA spolupracuje s organizáciou Save the Children a už od polovice 90-tych rokov na medzinárodnej aj miestnej úrovni. IKEA Social Initiative podporuje široké spektrum jej projektov.
 
Viac informácií získate na