O UNICEF


UNICEF je organizácia pôsobiaca na území viac než 150 krajín a teritórií, ktorá pomáha deťom prežiť a prosperovať od útleho detstva až do veku ich dospelosti. Najväčší svetový darca očkovacích látok pre rozvojové krajiny UNICEF podporuje zdravie a výživu detí, zdravú pitnú vodu a vhodné hygienické podmienky, kvalitné základné vzdelanie pre všetky dievčatá a chlapcov a chráni deti pred násilím, vykorisťovaním a AIDS. UNICEF je založený len na dobrovoľných príspevkoch jednotlivcov, firiem, nadácií a vlád. Organizácia IKEA Social Initiative už podporuje programy UNICEF viac než desať rokov a toto partnerstvo s IKEA pôsobí na medzinárodnej aj regionálnej úrovni.
 
Viac informácií získate na