IKEA Social Initiative daruje 1 euro za každého plyšového medvedíka alebo plyšovú hračku, ktorá sa predá v obchodnom dome IKEA. Je pokračovaním celoročnej kampane 1€ je veľa peňazí, ktorú organizuje UNICEF a Save the Children.
 
Projekty sú zamerané na zlepšenie a podporu vzdelania detí a práve teraz môže IKEA spolu so svojimi zákazníkmi pomôcť. Len jediné euro postačí na to, aby 5 detí dostalo knihy na celý školský rok.
 
Od začiatku svojo pôsobenia v roku 2003 táto kampaň umožnila IKEA Social Initiative, aby darovala 16.7 milióna eur UNICEF a Save the Children, a tým sa zabezpečila podpora vzdelania pre milióny detí v 30 krajinách Ázie, Afriky, strednej a východnej Európy. 7,6 milióna detí dostalo možnosť vzdelávať sa len vďaka projektom UNICEF, ktoré boli podporené touto kampaňou a benefitmi prinesené Save the Children.
 
Tohtoročná kampaň UNICEF a Save the Children rozbehla nové projekty v 9 krajinách, ako aj pokračuje vo financovaní už rozbehnutých projektov.
 
Tu sú projekty, ktoré IKEA Social Initiative sponzoruje:

Základné vzdelanie pre menšinové deti vo Vietname

 
IKEA Social Initiative podporuje UNICEF v jej snahe zlepšiť kvalitu vzdelania detí pochádzajúcich z etnických menšín vo Vietname.
 
Menšinové deti obvykle vzdelávajú vo vietnamčine – hoci len zopár ju ovláda – učitelia, ktorí nerozumejú ich domorodému jazyku. UNICEF spolupracuje so školami a komunitami na tom, aby poskytli vzdelanie v bezpečnom, priateľskom prostredí pre deti a zahrnuli do vyučovania aj hodiny v ich domorodom jazyku.
 
Projekty vyžadujú vybudovanie základnej infraštruktúry ako dodávka zdraviu nezávadnej vody a hygieny, triedy a ihriská, poskytnutie kníh a pomoci učeteľov.
 
Doteraz sa na projekte zúčastnilo odhadovaných 120,000 študentov a 3,000 adolescentov.
 
Čítajte viac

Poskytnutie kníh pre Albánsko

 
Kvalita vzdelania v Albánsku klesá vplyvom zmeny na trhové hospodárstvo. Obmedzené verejné zdroje a utiahnuté rodinné rozpočty spôsobujú, že albánske deti vyrastajú bez kníh a vzdelania. Nie je prekvapením, že súčasná štúdia UNESCO dokazuje, že viac než polovica 15-ročných študentov, spomedzi všetkých národov, nedokáže vyriešiť najjednoduchšie úlohy v čítaní.
 
‘Albánsko číta’ je vládna iniciatíva spustená v roku 2006, ktorá posilňuje kultúru čítania albánske mládeže. UNICEF podporuje tento projekt kampaňou 1€ je veľa peňazí.
 
Tento projekt zabezpečil vybavenie pre 850 školských knižníc, zabezpečil balíčky 150 kníh, police, manažment knižnice. Teraz už viac ako 190 škôl má svoje vlastné knižnice. Kútiky na čítanie napomáhajú deťom čítať v prostredí, kde sa nemusia hanbiť. Rodičia a širšia verenosť sa zúčastnili kampane, aby zvýšili povedomie verejnosti a tak prilákali ďalšie benefity.
 
"Najprv sa naučíš čítať a potom sa čítaním učíš," hovorí Carrie Auer, zástupca UNICEF v Albánsku . Toto sú skutočné kroky, ktoré môžu napomôcť obohatiť kultúru detí a ich komunity.
 
Viac o tomto projekte nájdete na: UNICEF website

Ochrana detí pred vykorišťovaním a zneužívaním v Pakistane

 
Zubair Hussain, 12, je študentom vo Vzdelávacom a poradenskom centre č. 7 v Shadara na okraji Lahore v Pakistane. Je jedným z detí, ktoré sú donútené chudobou svojich rodičov k sexu, žobraniu, kradnutiu. „Môj otec je žobrák. Bral ma so sebou do ulíc žobrať. Nosil som roztrhané oblečenie, chodil som bosý po celé dni, takže ľuďom ma bolo ľúto a dali mi nejaké peniaze. Odvtedy ako som sa stal členom Centra, nosím školskú uniformu a kravatu. Keď vidím ľudí žobrať na ulici, je mi ich ľúto, ale na druhej strane, som šťastný sám za seba. Byť v škole je lepšie ako márniť čas na uliciach“ hovorí Zubair.
 
Takmer 4,000 detí sa prihlásilo do trinástich EC Centier v Lahore. Vďaka podpore IKEA, UNICEF poskytuje pomoc učiteľov, uniformy pre študentov, knihy, nábytok, platy pre učiteľov a technickú podporu centier.
 
EC Centrum č. 7 má triedy od skupín, ktoré sa hrajú až po stupeň 8, vek nie je žiadna prekážka. Tínedžeri, ktorí nevedia čítať a písať začínajú od začiatku. Mladé dievčatá sa učia vyšívať, strihať, stehovať.
 
Vite-n-Hope, NGO rozbehli tento projekt v Lahore pred 4 rokmi. Centrá živia hlavne deti, ktoré sú vykorisťované a sú v riziku zneužitia.
 
„Vďaka IKEA a Vite-n-Hope existujú tisíce detí ako Zubiar, ktoré sú obeťami vykorisťovania a zneužívania, ale teraz už sú v bezpečí EC Centier,” hovorí Shamshad Qureshi, špecialista pre detskú ochranu UNICEF.
 
Čítajte viac

Vzdelanie pre každé dieťa v Rusku

 
V štvrti Vyborgu v Rusku sa odmietajú práva chodiť do školy deťom s postihnutím. Ich potreba zvláštnej podpory a starostlivosti nie je uspokojená a učitelia im nevenujú dostatočnú starostlivosť, takže nerozvíjajú svoj potenciál. IKEA Social Initiative podporuje projekt Save the Children, ktorý presadzuje práva týchto detí na lepšie a kvalitnejšie vzdelanie.
 
Ako súčasť projektu sú do tried vyslaní asistenti, školský personál a učitelia, ktorí pomáhajú deťom s rôznym postihnutím.
 
Tento projekt sa taktiež snaží zvýšiť povedomie verejnosti o tom, aká je situácia detí s postihnutím a snaží sa ich začleniť do širšej komunity i eliminovať diskrimináciu.
 
Čítajte viac

Bezpečné, funkčné školy na vojnou zmietanom Pobreží slonoviny

 
S peniazmi z kampane IKEA 1€ je veľa peňazí sa zabezpečí kvalitné základné vzdelanie v bezpečnom prostredí 250 000 deťom na vojnou zmietanom Pobreží Slonoviny.
 
Práve tu Save the Children rehabilituje školy poskytovaním výbavy, školením učiteľov a detí v detských právach a formovaním detských školských klubov. S dobrým vzdelaním deti z Pobrežia Slonoviny sú lepšie pripravené postaviť sa budúcnosti a tým môžu zlepšiť celú spoločnosť.
 
Inès žije v Abeongourou vo východnej časti Pobrežia Slonoviny. Je úplne nadšená z konštrukcie jej školy. Doteraz boli zrekonštruované všetky školy, opravili sa strechy a v triedach je už nový nábytok.
 
„Tento rok postavili nové záchody. Pred tým ako prišla Save the Children, všetko bolo rozbité a poškodené, ale dnes, naopak, radosť sa pozrieť.", hovorí Inès.
 
Inès je však šťastná kvôli inej zmene, učitelia už viac nebijú deti. Minulý rok sa stal prípad, keď učiteľ videl, ako chlapec ukradol Inès zošit a peniaze na obed, a aby ho potrestal, zbil ho. Keď to Inès uvidela, cítila sa naozaj mizerne, hoci jej ten chlapec ukradol zošit. Teraz je všetko inak. Save the Children spolupracuje s učiteľmi proti alternatívam fyzických a ponižujúcih trestov.
 
„Keď deti v škole zlostia alebo rozprávajú, učiteľ ich napomenie. Nebijú nás,“ hovorí Inès.
 
Ako súčasť iniciatívy, Save the Children spolupracuje s rodičmi, aby pomohli iným rodičom pochopiť dôležitosti vzdelania a akú kľúčovú úlohu zohráva vzdelanie vo výchove detí. Takto sa rodičia učia oveľa aktívnejšej role v povzbudzovaní ich detí k štúdiu a úspechom v škole.
 
Čítajte viac

Dohovor o detských právach

 
Rok 2009 je aj 20-tym výročím podpísania Deklarácie práv dieťaťa. Je to takmer celosvetový dokument, nakoľko ho ratifikovalo až 193 členov.
 
Dohoda popisuje základné ľudské práva platné pre všetky deti vychádzajúce zo štyroch základných princípov: nediskriminácia; starostlivosť o záujmi detí; právo na život, prežitie, rozvoj a rešpekt všetkým deťom.
 
Prečítajte si dohovor