IKEA Social Initiative


Organizácia nazvaná "IKEA Social Initiative" bola založená v roku 2005, aby vyzvala spoločnosť k zaangažovanosti do sociálnych programov na celosvetovej úrovni. To, čo sa začalo ako boj IKEA proti detskej práci v okruhu jej dodávateľov sa rozvinulo do širokospektrálneho záujmu o “vytvoreni lepšieho každodenného života pre veľa” detí.
 
Cieľom IKEA Social Initiatives je zlepšiť práva a životné podmienky detí vytvorením podstatnej a trvalej zmeny. Našim partnerom sú dve hlavné celosvetové organizácie zamerané na detské práva - UNICEF a Save the Children.

Minulosť


V polovici deväťdesiatych rokov si IKEA spolu s ďalšími spoločnosťami začali plne uvedomovať rozširovanie detskej práce v južnej Ázii. To bol dôvod k zahájeniu boja IKEA proti detskej práci v dodávateľskom prostredí. Prvým bodom IKEA bolo v spolupráci s organizáciou Save the Children naformulovať kódex správania nazvaný "Pravidlá IKEA na prevenciu detskej práce", ktorý jasne stanovil, aby boli všetky podniknuté kroky v čo najlepšom záujme dieťaťa. S týmto vedomím IKEA dospela k názoru, že nebude celkom stačiť iba jednoducho monitorovať dodržiavanie týchto podmienok v okruhu jej dodávateľov. Bude potrebné rozšíriť túto angažovanosť aj na komunity za bránami jej tovární.

Koncepcia


Organizácia IKEA Social Initiative je zameraná na právo detí prežiť zdravé a bezpečné detstvo s prístupom ku kvalitnému vzdelaniu. Našim hlavným partnerom sú dve vedúce celosvetové organizácie zamerané na detské práva UNICEF a Save the Children.
 
IKEA Social Initiative zdieľa so svojimi partnermi spoločné hodnoty a tieto hodnoty začínajú deťmi. IKEA Social Initiative investuje do množstva programov, ktorých hlavným cieľom je vytvoriť dôležitú a trvalú zmenu v živote detí a žien. Znamená to podieľať sa na projektoch zameraných na zlepšenie zdravia žien a detí, vytvorenie prístupu ku kvalitnému vzdelaniu a posilnenie pozície žien pri vytváraní lepšej budúcnosti nielen pre ne, ale aj pre spoločnosť, v ktorej vyrastajú.
 
Je to beh na dlhé trate s dôležitou a dlhodobou investíciou do detí s presvedčením, že musíme pomáhať väčšine detí a poukazovať na potreby detí, ktoré sú v núdzi.
 
IKEA Social Initiative verí, že veľa malých krokov povedie k veľkým výsledkom a vychádzajúc zo základných hodnôt IKEA prevzala vedenie v úsilí investovať do jednoduchých, cenovo priaznivých a zmysluplných prístupov.
 
IKEA Social Initiative sa rozhodla sústrediť sa na dlhodobú zaangažovanosť v Južnej Ázii, špeciálne v Indii, kde sú obzvlášť zlé podmienky života pre deti a ženy a kde má IKEA dlhodobé obchodné skúsenosti.