Aliancia pre dažďové pralesy


IKEA Group podporuje Alianciu pre dažďové pralesy, aby podporila Úrad na dozor nad lesmi (FSC) pri certifikácii na spravovanie lesov v Číne, vzdelávaním zainteresovaných v oblasti princípov certifikácie FSC. Na základe tohto projektu môžu kľúčoví experti prostredníctvom školení, pomocných programov a študijných materiálov vykonávať workshopy Aliancie pre dažďové pralesy s cieľom zlepšiť úroveň povedomia v oblasti trvaloudržateľného lesného hospodárstva v Číne.