IKEA lesnícke projekty


IKEA Group participuje na mnohých projektoch, ktoré sa týkajú lesníctva s externými organizáciami, aby prispela k rozvoju zodpovedného spravovania lesov v krajinách, kde pôsobíme. Lesnícke projekty IKEA Group sú zamerané na zodpovedné riadiace činnosti, vybudovanie kapacity na certifikáciu pre príslušné krajiny, bojovanie proti nelegálnej ťažbe dreva a na rozvoj lesníctva a vzdelania.

Spolupráca IKEA a WWF na lesníckych projektoch


Spolupráca IKEA a celosvetovej organizácie na ochranu prírody WWF v oblasti lesníckych projektov je založená na spoločnom cieli oboch organizácií: lepšej starostlivosti o ochranu svetových lesov. IKEA Group a WWF spoločne organizujú sériu projektov na podporu legálnych povolení v lesníctve aj v obchode, redukujú nelegálnu ťažbu a podporujú zodpovedné vedenie lesného hospodárstva na prioritných územiach.

Projekt Zasaď semienko


Projekt Zasaď semienko pomáha obnoviť 18 500 hektárov dažďových pralesov v Malajzijskom Borneu, ktoré boli zdevastované nelegálnou ťažbou a neskôr požiarom v roku 1983. Cieľom je obnoviť dažďové pralesy vysadením rôznych druhov pôvodných stromov. V počiatočnej fáze sa zákazníci IKEA veľkoryso podieľajú na zahájení financovania tohto projektu.

Aliancia pre dažďové pralesy


IKEA Group podporuje Alianciu pre dažďové pralesy, aby podporila Úrad na dozor nad lesmi (FSC) pri certifikácii na spravovanie lesov v Číne vzdelávaním zainteresovaných v oblasti princípov cerifikácie FSC. Na základe tohto projektu môžu kľúčoví experti prostredníctvom školení, pomocných programov a študijných materiálov vykonávať workshopy Aliancie pre dažďové pralesy s cieľom zlepšiť úroveň povedomia v oblasti trvaloudržateľného lesného hospodárstva v Číne.

Ďalšie spolupráce v oblasti lesníctva


IKEA Group je aktívne zapojená do spoločných projektov a dialógov s organizáciami, ktoré sa venujú spravovaniu lesov, vzdelávaniu a ochrane prírody. V rámci takejto spolupráce podporuje implementáciu dlhodobých cieľov IKEA v oblasti lesníctva.