Bezpečnosť jedál v obchodných domoch IKEA


IKEA sa snaží zaistiť bezpečnosť všetkých jedál, ktoré sa podávajú v našich reštauráciách a predávajú v našich obchodoch s potravinami. Chce aby potraviny boli pestované a produkované v sociálne a environmentálne zodpovedných podmienkach.

Kódex IKEA pri nákupe potravín


Spoločnosť IKEA nakupuje čerstvé aj balené potraviny pre IKEA reštaurácie a Trh so švédskymi potravinami centrálne aj lokálne. Centrálne sa nakupuje od stovky dodávateľov. Lokálny rozsah je v každej krajine iný. Všetci dodávatelia potravín pre IKEA musia dodržiavať národné aj medzinárodné zákony a dohody, ktoré sa týkajú jedla a potravinovej výroby v krajinách, kde pracujú. Kódex IKEA pri nákupe potravín okrem toho uvádza minimálne požiadavky na dodávateľov potravinových výrobkov, ktorí spolupracujú s IKEA.

Káva s certifikátom UTZ


IKEA používa výlučne kávu, ktorá má certifikát UTZ. UTZ certifikát pochádza od nezávislej, neziskovej organizácie, ktorá prevádzkuje najväčší a najrýchlejšie rastúci certifikačný program zameraný na zodpovedné pestovanie kávy. Chceme, aby naši spolupracovníci a zákazníci vedeli, že káva, ktorú pijú, bola vyrobená s ohľadom na ľudí a životné prostredie.
 
Zákazníci IKEA môžu vystopovať svoju kávu až na plantáž, kde bola dopestovaná. Stačí, ak do nástroja na vyhľadávanie na stránke www.utzcertified.org/IKEA zadajú druh a dátum spotreby kávy zakúpenej na Trhu so švédskymi potravinami.
 
Certifikácia UTZ je úzko prepojená s trvalou udržateľnosťou. Berie do úvahy ľudí, životné prostredie, ale aj obchodné praktiky.

Organické jedlá v jedálnych lístkoch


Reštaurácie IKEA pravidelne podávajú organické jedlá. Trh so švédskymi potravinami má v ponuke množstvo organických produktov.

Prečítajte si naše materiály

Stiahnite si naše správy, náš kódex správania sa, a iné dokumenty

Práca v IKEA

Ak rastiete vy,
rastie aj IKEA.

Tlačové centrum

Nájsť najnovšie tlačové správy a kontakty na tlačové centrum

Vitajte v IKEA svete!

Stiahnite si ročný prehľad IKEA!