V prospech trvalej udržateľnosti –
Správa o trvalej udržateľnosti IKEA 2012

Trvalá udržateľnosť bola pre nás vždy dôležitá. Je súčasťou nášho bytia a práce v duchu našej vízie o lepšom každodennom živote pre mnohých ľudí. Naša nová stratégia v oblasti trvalej udržateľnosti “People & Planet Positive” má za cieľ inšpirovať milióny zákazníkov k udržateľnejšiemu životu v domácnosti, zabezpečiť IKEA nezávislosť od zdrojov a energie a vytvárať lepší život pre ľudí a komunity.

Tu je niekoľko príkladov našej práce v prospech zmeny k lepšiemu – v našom podnikaní aj pre našich zákazníkov. Viac môžete nájsť v našom Prehľade a Správe o trvalej udržateľnosti.
Udržateľnejší život v domácnosti

Udržateľnejší život v domácnosti


Vytvárame výrobky za prijateľnú cenu, ktoré pomôžu zákazníkom znížiť spotrebu energie a vody v domácnosti, ako aj množstvo vyprodukovaného odpadu. Tým, že umožníme našim zákazníkom viesť doma udržateľnejší spôsob života, dosiahneme výraznú zmenu. Vďaka 690 miliónom návštevníkov obchodných domov IKEA Group na celom svete môžu mať aj malé zmeny veľký účinok. Vytvorili sme už veľa výrobkov a riešení, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnejšiemu životu v domácnostiach našich zákazníkov, a mnoho ďalších je práve v štádiu vývoja.

U našich výrobkov, ktoré spotrebúvajú energiu, sme v porovnaní s rokom 2008 dosiahli zvýšenie efektívnosti o 32%, a vylepšili sme tiež efektivitu v spotrebe vody. Napríklad, naše umývačky riadu sú oproti sortimentu z roku 2008 o 22-51% efektívnejšie.

Všetky svietidlá, ktoré predávame, chceme zameniť za energeticky efektívne LED svietidlá. V porovnaní s klasickými žiarovkami vydržia LED až 20 rokov a spotrebujú o 85% menej elektriny.
Nezávislosť od zdrojov a energie

Nezávislosť od zdrojov a energie


Znižujeme náklady a chránime zdroje tak, že vytvárame z mála viac, pretvárame odpad na zdroje a prechádzame na obnoviteľné zdroje energie. Vďaka udržateľnejšiemu využitiu zdrojov môžeme byť súčasťou celosvetového úsilia o ochranu životného prostredia a bojovať proti klimatickým zmenám.

Už 91% materiálov použitých v našich výrobkoch je obnoviteľných, recyklovateľných alebo recyklovaných. Do FY15 chceme dosiahnuť, aby všetky použité základné materiály boli obnoviteľné, recyklovateľné alebo recyklované.

Všetko drevo použité v našich výrobkoch pochádza od dodávateľov, ktorí spĺňajú lesnícke štandardy nášho Kódexu správania dodávateľov IWAY a podiel nami využitého dreva z lesov certifikovaných Forest Stewardship Council (FSC) sme zvýšili na 23%.

V spolupráci s organizáciou WWF a Iniciatívou za lepšiu bavlnu pomáha IKEA pestovať bavlnu udržateľnejším spôsobom. Vo FY12 sme investovali €1,9 milióna do projektov v prospech trvale udržateľného pestovania bavlny, ktoré mali pozitívny vplyv na viac ako 100 000 pestovateľov. 34% našej bavlny pochádza z preferovaných zdrojov vrátane bavlny, ktorá vyhovuje štandardom Iniciatívy za lepšiu bavlnu.

Naše investície do obnoviteľnej energie, s dôrazom na veternú a solárnu energiu, dosiahnu €1,5 miliardy. Pomôže nám to priblížiť sa k nášmu cieľu vyrábať už vo FY20 toľko obnoviteľnej energie, koľko sa spotrebuje v obchodných domoch a budovách IKEA Group. Vo FY12 sme vyprodukovali obnoviteľnú energiu zodpovedajúcu 34% našej celkovej spotreby energie. Ku koncu roka sme na našich budovách mali 250 000 solárnych panelov a prevádzkovali sme 83 veterných turbín.
Lepší život pre ľudí a komunity

Lepší život pre ľudí a komunity


Snažíme sa vylepšiť životy našich zamestnancov, zamestnancov našich dodávateľov, ako aj komunít a detí na celom svete.

Naši spolupracovníci pochádzajú z rozmanitých krajín, zdieľajú však rovnaké hodnoty. Diverzita je pre nás dôležitá, podiel žien v manažmente sa zvýšil z minuloročných 40% na 47%. Máme veľkú radosť z toho, že sa 83% našich kolegov v rámci zamestnaneckého prieskumu vyjadrilo, že sú hrdí na spôsob práce IKEA v prospech trvalej udržateľnosti.

Prostredníctvom nášho Kódexu správania dodávateľov, IWAY, sa v rámci celého dodávateľského reťazca snažíme zabezpečiť dobré pracovné podmienky a minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie. Ku koncu FY12 vyhovovalo požiadavkám IWAY 100% dodávateľov bytového zariadenia, s ostatnými sme ukončili spoluprácu. IKEA audítori alebo nezávislé audítorské spoločnosti vykonajú každoročne tisícky auditov, ktoré sledujú, či dodávatelia spĺňajú naše prísne štandardy.

Chceme prevziať vedúcu úlohu v snahe o lepší život pre ľudí a komunity. V roku 2012 venovala IKEA Foundation €82 miliónov (v roku 2011 €65 miliónov) na podporu detí v rozvojových krajinách. Odhaduje sa, že z takto financovaných programov partnerských organizácií UNICEF a Save the Children bude mať prospech asi 100 miliónov detí.