IKEA group obchodné domy


Celkový počet všetkých obchodných domov IKEA je 313 v 38 krajinách/teritóriách. IKEA Group je vlastníkom 276 obchodných domov v týchto 25 krajinách:
 
Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Čína, Česká repulika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia a USA.
 
Ďalších 35 obchodných domov je vo vlastníctve a prevádzkovaní spoločností, ktorým bola udelená licencia mimo IKEA Group v 16 krajinách/ teritóriách. Sú to Austrália (2), Cyprus (1), Grécko (3), Hong Kong (3), Island (1), Izrael (1), Kuvajt (1), Malajzia (1), Holandsko (1), Rumunsko (1), Saudská Arábia (3), Singapur (2), Spojené arabské emiráty (2),Španielsko (4), Tajvan (4) a Turecko (4).