O IKEA group


IKEA ponúka široký sortiment funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom za prijateľné ceny. Zakladateľ IKEA, Ingvar Kamprad, chcel vytvoriť štruktúru vlastníctva a orgnizáciu, ktorá reprezentuje nezávislosť a dlhodobú koncepciu. To je dôvod, prečo sa vlastníkom IKEA Group od roku 1982 stala nadácia. Táto nadácia sa nazýva Stichting INGKA Foundation. Jej účelom je financovanie charitatívnej činnosti prostredníctvom Stichting IKEA Foundation v Holandsku a opätovné investície do IKEA Group.
 
IKEA Group pôsobí v rámci celého reťazca – od tvorby stratégie sortimentu a vývoja výrobkov, až po výrobu, distribúciu a maloobchod.

Nadácia Stichting INGKA Foundation


Nadácia Stichting INGKA Foundation vlastní IKEA Group, pričom INGKA Holding B.V. je materskou spoločnosťou všetkým spoločnostiam IKEA Group. Obidve boli založené v Holandsku. Členovia dozornej rady sú: Göran Grosskopf (predseda), Jonas Kamprad, Lars-Johan Jarnheimer, Göran Lindahl, Carl Wilhelm Ros, Peter Lund a Luisa Delgado. Ingvar Kamprad, ktorý odišiel zo spoločnosti Group Management v roku 1986, je v súčasnosti hlavným poradcom.

IKEA Group Management


IKEA Group Management tvoria: Mikael Ohlsson (Prezident a výkonný riaditeľ), Peter Agnefjäll, Alistair Davidson, Petra Hesser, Helen Duphorn, Torbjörn Lööf, Noel Wijsmans, Jesper Brodin, Leif Hultman and Steve Howard.

IKEA Services B.V. a IKEA Services AB


IKEA Services B.V. a IKEA Services AB s pracovnými jednotkami v Holandsku a vo Švédsku podporujú všetky spoločnosti IKEA Group poradenskými službami v oblasti riadenia.

IKEA obchodné domy


IKEA Group prevádzkuje okolo 290 obchodných domov v 26 krajinách na základe franchisingu od Inter IKEA Systems B.V.
Približne 40 obchodných domov v 15 krajinách vedú iní držitelia franchisingu, ktoré sú vo vlastníctve mimo IKEA Group.

Franchisingová štruktúra IKEA

Inter IKEA Systems B.V. je celosvetovým vlastníkom konceptu IKEA vrátane obchodných značiek IKEA a udeľovateľom licencie IKEA na celom svete. IKEA Group a ostatní držitelia franchisingu platia Inter IKEA Systems B.V. franchisingový poplatok za práva na používanie systémov a metód IKEA, ich neustály rozvoj a vylepšovanie. Vzťah medzi Inter IKEA Systems B.V. a držiteľmi franchisingu je obchodný vzťah medzi nezávislými spoločnosťami. . Inter IKEA Systems B.V. je súčasťou Inter IKEA Group. Inter IKEA Group a IKEA Group sú dve samostatné skupiny firiem s rôznymi vlastníkmi. Na celom svete existujú spoločnosti, ktoré nevlastní IKEA Group, ale tiež pôsobia pod obchodnými značkami IKEA.

Prezrite si naše materiály

Stiahnite si správy, Kódex správania sa, atď.

Naša zodpovednosť

Prevzatie zodpovednosti za ľudí a za životné prostredie je základným predpokladom pre dobré podnikanie.

Tlačové centrum

Prezrite si najnovšie tlačové správy a kontakty