ĽUDIA A KOMUNITY

Ľudia na prvom mieste

Žena a deti v Indii
Našim podnikaním chceme vytvárať lepší každodenný život pre ľudí a komunity. To bolo vždy súčasťou nášho prístupu. V dnešnej dobe globálneho rastu je táto snaha ešte dôležitejšia.
Správa o trvalej udržateľnosti IKEA 2013
ĽUDIA A KOMUNITY: IKEA FOUNDATION | DOBRÁ VEC | DODÁVATELIA | ĽUDSKÉ PRÁVA
IKEA FOUNDATION
Zlepšujeme príležitosti pre deti
Nezáleží na okolnostiach, každé dieťa si zaslúži mať miesto, ktoré môže nazývať domovom, zaslúži si zdravý život, kvalitné vzdelanie a udržateľný rodinný príjem. IKEA Foundation má dlhú históriu podporných programov realizovaných v spolupráci s organizáciami – ako UNICEF či Clinton Foundation – pomáhame deťom a mládeži prežiť v tých najchudobnejších komunitách na svete, aby tak mohli získať nádej na lepšiu budúcnosť aj pre ich rodiny. Z doterajších programov sa očakáva výťažok pre 100 miliónov detí do konca roku 2015.
Navštívte stránku IKEA FOUNDATION a získajte viac informácií
Dve deti v utečeneckom tábore
IKEA Foundation poskytuje každoročne cez svoje fondy desať tisíc eur zo zisku IKEA.
3 spôsoby IKEA foundation, ako pomôcť deťom
3 spôsoby IKEA foundation, ako pomôcť deťom
Mladé dievča v škole
Podpora žien a dievčat
Podporovaním žien prostredníctvom vzdelania, rôznych tréningov a školení sa zlepšila zdravotná starostlivosť či úroveň podnikania. Získaž pôžičku a založiť si malú firmičku je dnes veľmi bežné aj v týchto chudobných lokalitách. Takýmto spôsobom sa snažíme zlepšovať úroveň zdravotníctva, vzdelania či budúce príležitosti ako také. IKEA Foundation so svojimi podpornými programami ženy vzdeláva, a dáva im tak veľkú príležitosť zlepšiť život sebe, ale aj svojej rodine. Navštívte stránku IKEA Foundation a prečítajte si viac o jej podporných programoch pre ženy.
Malý chlapec z utečeneckého tábora
Lepší život pre deti z utečeneckých táborov
Každoročne stratia milióny detí domov počas prírodných katastrof. IKEA Foundation je podpornou organizáciou OSN pre utečencov a svojím príspevkom €73 miliónov poskytla príbytok, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie utečeneckým rodinám v Etiópii, Sudáne a Bangladeshi. Navštívte stránku IKEA Foundation a prečítajte si ako staviame príbytky pre utečenecké rodiny
Malé deti, ktoré nechodia do školy sú najzraniteľnejšie
Zabraňujeme detskej práci
IKEA spolupracuje s organizáciami Save the Children a UNICEF už takmer desať rokov. Od roku 2000 sme darovali €60 miliínov, aby sme zabránili akýmkoľvek príčinám spôsobujúcim detskú prácu v Indii a Pakistane. Spoločne oslobodíme do roku 2017 16 miliónov detí.Navštívte stránku IKEA FOUNDATION a dozveďte sa viac o tom, ako zabraňujeme detskej práci.
ĽUDIA A KOMUNITY: IKEA FOUNDATION | PRÍČINY | DODÁVATELIA | ĽUDSKÉ PRÁVA
Papierové ruže obkolesujú kreslený rozprávkový domček pre vílu
Príčiny
Kampaň plyšových hračiek

Za každú plyšovú hračku alebo detskú knižku, ktorá sa predá v obchodnom dome IKEA počas Kampane – ktorá beží každoročne vždy počas novembra a decembra – daruje IKEA Foundatio cez UNICEF a Save the Children €1 na vzdelávanie detí v problémových oblastiach.
Od roku 2003 Kampaň plyšových hračiek na podporu vzdelávania participovala na 90 projektoch v 46 rôznych krajinách a pomohla viac než 10 miliónom detí. Výška dotácie IKEA Foundation predstavovala €57 miliónov.
Navštívte web stránku IKEA Foundation a získajte viac informácií.
ĽUDIA A KOMUNITY: IKEA FOUNDATION | PRÍČINY | DODÁVATELIA | ĽUDSKÉ PRÁVA
DODÁVATELIA
Staviame na dobrých vzťahoch
Chceme, aby ste boli s každým naším výrobkom, ktorý v IKEA predáme, spokojný. Preto vkladáme veľa priazne do dodávateľských vzťahov a vzťahov, ktoré generuje naša spolupráca. Existuje asi 600 000 ľudí pracujúcich pre spoločnosti, ktoré sú priamymi dodávateľmi IKEA po celom svete. A my sa chceme naozaj uistiť, či sa s nimi náležite zaobchádza.
Preto sme v roku 2000 odštartovali IWAY, Kódex správania sa k dodávateľom. A tí sú opäť povinní odovzdávať spôsob IWAY ďalej k svojim subdodávateľom. Všetci dodávatelia bytového zariadenia musia napĺňať požiadavky IWAY, inak si na to posvietime.
Inšpektor dodržiavania kódexu IWAY v továrni dodávateľa IKEA.
Často navštevujeme našich dodávateľov, aby sme sa presvedčili, či dodržiavajú Kódex IWAY.
Čo je to Kódex IWAY?
Kódex správania sa pre našich dodávateľov IWAY zohráva v pozitívnom vývoji naozaj významnú rolu. Špecifikuje minimálne požiadavky vzťahov medzi dodávateľmi, sociálny dôraz a pracovné podmienky.
Pravidelne navštevujeme našich dodávateľov, aby sme sa presvedčili, či dodržiavajú Kódex IWAY.
Štandardy IWAY sú jednoznačne vystavené na stene vo fabrike nášho dodávateľa
Požiadavky Kódexu IWAY :
- Žiadna detská práca
- Žiadna nútená práca
- Žiadna diskriminácia
- Sloboda združovania
- Aspoň minimálna mzda a odmena za nadčas
- Bezpečné a zdravé pracovné prostredie, predchádzanie znečisťovaniu ovzdušia, znižovanie spotreby energetických zdrojov. Stiahnite si Kódex IWAY PDF
Vzdelávanie v komunitách o tom, ako lepšie pestovať bavlnu
Spolupracujeme s WWF, aby sme zlepšilii farmárom život.
IKEA a WWF spoločne spolupracujú na rozvojových projektoch už viac než 10 rokov. Výsledkom je 110 000 farmárov z Indie, Pakistanu, Číny a Turecka, ktorí prešli na pestovanie bavlny udržateľným spôsobom, používaním menšieho množstva chemických hnojív, namiesto toho uprednostňovanie ich prírodných alternatív, znižovanie nákladov pri zachovaní kvantitatívnej úrovne produkcie. Peniaze, ktoré by použili na zavlažovanie vodou, snáď investujú do vzdelania svojich detí.
Dozveďte sa viac o našom partnerstve
ĽUDIA A KOMUNITY: IKEA FOUNDATION | PRÍČINY | DODÁVATELIA | ĽUDSKÉ PRÁVA
ĽUDSKÉ PRÁVA
Každý si zaslúži lepší každodenný život
Našou výziou je „vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí“ vrátane zamestnancov, zákazníkov, pracovníkov v dodávateľských fabrikách či komunitách kde žijú.
Keďže sa už otázkou ľudských práv zaoberáme mnohé roky, našli sme spôsob, ako zabezpečiť súlad biznisu a dodržiavanie ľudských práv. Od roku 2011 participujeme na iniciatíve Princípy podnikania a ľudských práv na pôde OSN a propagujeme hodnoty tejto spolupráce. Ľudské práva sú taktiež zakomponované v Kódexe správania sa pre našich dodávateľov s názvom IWAY. Stiahnite si Kódex IWAY
Každý na svete si zaslúži lepší každodenný život
Nie je dôležité len to, z čoho sa výrobok skladá – ale ľudia, ktorí ho vyrobili.
Indické dievčatko v škole
Veríme, že deti dokážeme ochrániť
Robíme všetko pre to, aby sme hájili záujmy detí a zabránili detskej práci.
Náš hlboký záväzok voči deťom
Keď dôjde na naše výrobky a obchodný dom, sme nekompromisní. Snažíme sa myslieť aj z detskej perspektívy. Chceme, aby naše výrobky napomáhali detskému rozvoju a mohli byť umiestnené v detských kútikoch v každom obchodnom dome tak, aby deťom pripomínali domov. Preto spolupracujeme s odborníkmi na detský vývoj a snažíme sa pochopiť potreby našich najmenších v prvotných štádiách vývoja.
Jednoznačný zákaz detskej práce
Veríme, že deti majú právo byť chránené pred akýmkoľvek vykorisťovaním, zneužitím či zanedbávaním. Preto je detská práca pre IKEA neakceptovateľná a preto spolu aktívne pracujeme na tom, aby sme jej zabránili. Náš Kódex detskej práce spustený v roku 2000 bol vyvinutý v úzkej spolupráci so Save the Children s pomocou Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a UNICEF.
Vytvárame dlhodobé riešenia
Zabránenie detskej práci a jej eliminácia je naozaj veľká výzva, ktorú môžeme dosiahnuť jedine tak, ak vystopujeme jej príčiny použitím holistického prístupu. Preto IKEA Foundation podporuje programy UNICEF a Save the Children v 25 000 dedinách. V najhojnejšom zastúpení v Indii a Pakistane; kde dosiahne počet detí ku koncu roka 2017 15 miliónov detí. Navštívte stránku IKEA Foundation
MOHLO BY VÁS ZAUJAŤ:
Udržateľný život v domácnosti
Aj malé veci sa počítajú
Pozrite sa, ako dokážu úsporné batérie a indukčná varná doska prispieť k úspore peňazí.
Udržateľný život v domácnosti
Vodovodné batérie IKEA eliminujú spotrebu vody až na 50%
Inštalácia solárnych panelov v obchodnom dome IKEA
ENERGIA A ZDROJE
Vytváranie pozitívnej zmeny
Prečítajte si, ako získavame materiál zodpovedným spôsobom, a ako sa stávame energeticky samostatní. Prejdite na ENERGIA A ZDROJE