IKEA România

BINE AI VENIT LA IKEA!

Egalitatea este mai bună
pentru toată lumea.
Pe 8 martie 2018, IKEA România sărbătorește Ziua Internațională
a Drepturilor Femeii și susține efortul de a construi o lume incluzivă
și egală. Suntem o companie cu valori umaniste și credem
că egalitatea de gen este importantă pentru toți angajații și
clienții noștri. De aceea, toți angajații sunt tratați corect și egal,
în timp ce lucrăm împreună pentru a elimina diferențele de gen și
alte inegalități. Atunci când oamenii au aceleași oportunități de dezvoltare,
indiferent de gen sau condiție socială, toată lumea are de câștigat.
Egalitatea este mai bună pentru toată lumea.
img1linija1
Grupul de lucru pentru
Egalitatea de Gen
Grupul de lucru, realizat la nivel de CEO, pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați este o rețea de companii care susțin creșterea numărului de femei în funcții de conducere și nu numai și care pledează pentru salarii egale pentru aceeași muncă depusă de femei și bărbați.
Aproape 50% din populația lumii sunt femei, dar femeile sunt încă departe de a obține egalitate deplină în comparație cu bărbații. Potrivit celui mai recent raport Global asupra Diferenței de Gen al Forumului Economic Mondial, cea mai mare inegalitate a femeilor este observată în sfera politică, urmată de inegalitatea în economie.
România nu stă prea bine la acest nivel de statistici, așa că cercetarea realizată de IKEA în colaborare cu Ipsos la sfârșitul anului 2018 a arătat că peste 40% dintre bărbații din România sunt conștienți de statutul lor privilegiat la locul de muncă comparativ cu femeile și 46% dintre femeile din România au fost expuse personal sau cunosc pe cineva care s-a confruntat cu discriminare de gen la locul de muncă.
Această cercetare confirmă, de asemenea, că se așteaptă ca firmele să contribuie în mod semnificativ la realizarea egalității complete a femeilor.
Doar împreună putem face o schimbare
De aceea, IKEA România a lansat o inițiativă care a reunit directorii mai unor companii din România, aceștia urmând să lucreze împreună pentru a îmbunătăți egalitatea de gen la locul de muncă.
Inițiativa de formare a grupului de lucru la nivel de CEO a fost creată în colaborare cu Carta Diversității din România și cu sprijinul Ambasadei Suediei în România. Acest lucru s-a întâmplat după semnarea Cartei Diversității, document prin care semnatarii se angajează să implementeze politicile privind diversitatea și nediscriminarea în mediile lor de lucru.
În prezent, Alianța reunește companii cu un număr total de peste 9.000 de angajați în România și are drept scop extinderea acesteia la cât mai multe companii care vor împărtăși cunoștințele și practicile interne pentru obținerea unui mediu de lucru echilibrat între sexe, salarii egale pentru muncă egală și reprezentarea egală a femeilor și bărbaților.
“Cred că noi, ca lideri în afaceri, avem responsabilitatea de a crea un mediu de lucru cât mai echilibrat între bărbați și femei în companiile noastre. De aceea am încurajat lansarea acestui grup de lucru la nivel de CEO și dorim ca acesta să devină roata schimbării. Dorim să inspirăm alte companii să ia măsuri mai active pentru a încuraja o cultură a incluziunii în companiile lor. Vrem să învățăm unii de la alții cum să creăm un mediu de lucru mai egal, deoarece este mai bine pentru afaceri, angajații noștri și societate. Împreună suntem mai puternici și putem avea un impact pozitiv și mai mare”, a spus Stefan Vanoverbeke, CEO IKEA SEE.
Grupului de lucru pentru egalitatea de gen i s-au alăturat membrii Cartei Diversității din România, inclusiv Raiffeisen Bank, L’Oréal, Genpact, Dentons și înpreprinderi românești mici și mijlocii, așa cum este Junior Group.
Grupul de lucru pentru egalitatea de gen va ajuta la îmbunătățirea situației la locul de muncă, în companiile membrilor, și va contribui la consolidarea egalității de gen în comunitățile locale. Contribuția lor la realizarea acestui obiectiv și a altor obiective va fi prezentată într-un raport anual comun.
Responsabilizarea este în puterea noastră - numai împreună putem face o schimbare.
Egalitatea nu este un subiect de o zi.
IKEA România oferă oportunități egale de carieră și dezvoltare bărbaților și femeilor,
indiferent de vârstă, experiența anterioară sau orice altă dimensiune a identității lor.
worker4worker1worker2worker3
Egalitatea nu este un subiect de o zi.
IKEA este o companie umanistă, care crede că oricine are dreptul să fie
tratat corect și să primească oportuntăți egale, indiferent de gen sau orice
altă dimensiune a identității. Astfel, IKEA România lucrează proactiv pentru
o mai bună reprezentare a femeilor și bărbaților la toate nivelurile.
Egalitatea este mai bună
pentrutoată lumea.
În evoluția profesională, principala diferență dintre bărbați și femei apare odată cu maternitatea și necesitatea concediului de maternitate. Prin urmare, IKEA România oferă oportunități egale și are grijă de femeile însărcinate și de mame.
Organizație echilibrată
EGALITATEA ESTE MAI BUNĂ PENTRU TOATĂ LUMEA.
“54% femei în top managementul IKEA România, față de media de11% din România”
În România, femeile ocupă 10% din locurile din consiliile de administraţie alecompaniilor mari listate, 12% din rolurile non-executive ale celor mai binecotate companii şi 15% din locurile din consiliile de supraveghere ale tuturorcompaniilor listate la Bursa de Valori Bucureşti.La nivel global, în 2016, 15% din toate locurile din consiliile de administraţieerau ocupate de femei, o creştere modestă de 3% faţă de anul 2015, aratăWomen in the Boardroom, studiul care analizează eforturile a peste 60 de ţări dea promova diversitatea de gen în cadrul consiliilor de administraţie.Dacă rata schimbării ar rămâne la fel în lume, femeilor le-ar lua 202 ani ca să fieegale cu bărbații, conform World Economic Forum.

Reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în IKEA România
IKEA este o companie umanistă, care crede că oricine are dreptul să fie tratatcorect și să primească oportuntăți egale, indiferent de gen sau orice altădimensiune a identității. Astfel, IKEA România lucrează proactiv pentru o maibună reprezentare a femeilor și bărbaților la toate nivelurile.Vrem să încurajăm femeile să ia roluri care sunt atribuite tradițional bărbaților.Politicile noastre de resurse umane au grijă ca femeile să fie tratate egal și săprimească întotdeauna aceleași șanse. Oferim remunerație egală bărbaților șifemeilor în roluri similare.Încercăm întotdeauna să atragem un număr egal de femei și bărbați pentru unpost disponibil și începem odată cu procesul de recrutare. Ne dorim să avem ocontribuție reală și să aducem mai multe femei în departamentul de logistică șimai mulți bărbați în funcții de HR sau comunicare – funcții care sunt consideratemai potrivite pentru un gen sau altul.Rezultatul politicilor noastre de HR este vizibil – în magazinul IKEA din Băneasaavem 52% femei în poziții de middle mangement, comparativ cu medianațională de 36%. Multe colege din IKEA au succes în domenii interesante șisunt apreciate în fiecare zi pentru munca lor.

Un exemplu este Ana Maria, un Manager de Logistică în vârstă de 26 de ani șiparte din echipa IKEA de 6 ani și jumătate. Ea are în subordine directă treibărbați lideri de echipe și o echipă extinsă de 96 de angajați, atât bărbați cât șifemei. Rodica este operator motostivuitor și lucrează în Depozitul din magazinul IKEAdin Băneasa de 10 ani. Deși operează un motostivuitor într-un departament cu27 de colegi bărbați, Rodica spune că nu s-a simțit niciodată altfel decâtrespectată și integrată în echipă. „Îmi iubesc locul de muncă la IKEA; nu așschimba nimic! Munca de operator motostivuitor ar putea fi văzută ca nepotrivităpentru o femeie, dar eu sunt dovada vie că nu este adevărat. Fac parte dintr-oechipă grozavă, în care m-am simțit întotdeauna bine-primită, respectată șiîncurajată. Cred cu tărie că egalitatea de gen este la mare valoare îndepartamentul de logistică și așa ar trebui să fie,” spune Rodica.

În urma proiectelor de egalitate de gen, IKEA România are astăzi 49,29 %angajați femei în magazin și 52% femei la diferite niveluri de management dincompanie, în timp ce top managementul IKEA este format din 54% femei.Reprezentarea egală a bărbaților și a femeilor în companie nu este obiectivulnostru final, dar este un pas înainte către a deveni o organizație care recunoaștecă genuri diferite influențează cultura organizațională într-un mod unic șicontribuie în moduri diferite la evoluția ei.Când oamenii au aceleași oportunități de creștere, toată lumea are decâștigat. Egalitatea este mai bună pentru toată lumea - în România șipeste tot în lume.
Locuri de muncă și oportunități de carieră egale
EGALITATEA ESTE MAI BUNĂ PENTRU TOATĂ LUMEA – LA FELȘI ÎN ROMÂNIA
În evoluția profesională, principala diferență dintre bărbați și femei apareodată cu maternitatea și necesitatea concediului de maternitate. Prinurmare, IKEA România oferă oportunități egale și are grijă de femeileînsărcinate și de mame. Potrivit unui studiu realizat de Institutul Național de Statistică din România, în2017, rata de ocupare a locurilor de muncă de către bărbați este mai mare decâtcea a femeilor - 71,8% pentru bărbați și 55,8% pentru femei.În pofida evoluțiilor pozitive, accesul pe piața muncii din România este încăextrem de neuniform, în special pentru femeile și persoanele în vârstă de peste50 de ani și este încă mult sub media UE. În situația în care femeile trebuie săaleagă între carieră și familie, în majoritatea cazurilor femeile își pun carierele înașteptare, în timp ce bărbații continuă să avanseze. Când se întorc dintr-unconcediu de maternitate, este dificil pentru femei să compenseze aceastădiferență.

Fiind o companie umanistă care consideră că fiecare are dreptul la șanse egale,indiferent de sex sau de orice altă dimensiune a identității, IKEA România arecunoscut egalitatea de gen ca un domeniu în care poate influențaîmbunătățirea condițiilor sociale în România. De aceea, IKEA România le oferă femeilor însărcinate toate condițiile pentru odezvoltare mai bună a maternității, având grijă în special să nu limitezeprogresul în carieră. Politica noastră privind beneficiile este bazată pe abordarea Diversității șiIncluziunii. De exemplu, oferim orare previzibile și un program de lucru atractiv. Mamele tinere pot solicita un program de lucru cu jumătate de normă imediatdupă revenirea din concediul de maternitate, pentru a crea o tranziție mai linăatât pentru mamă, cât și pentru copil.

Indiferent de alegerea colegilor noștri, IKEA oferă soluții flexibile pentru toți. Deexemplu, Georgiana, Manager IKEA FOOD din magazinul IKEA Băneasa, este omamă care a ales să facă schimb cu soțul ei și nu a luat concediul dematernitate. Avea sprijinul soțului ei, care a optat pentru un concediu depaternitate. IKEA o sprijină de asemenea în alegerea ei și, în momentul în care acerut un program de lucru part-time, a primit imediat acordul echipei demanagement. Georgiana explică exact ce a însemnat pentru ea: "Sunt foarterecunoscătoare pentru sprijinul pe care l-am primit de la companie, mai ales dela directorul meu, Violeta Neniță, Director de Magazin IKEA Baneasa, care mi-aaprobat opțiunea de a lucra cu jumătate de normă, pentru a nu pleca brusc delângă copil și pentru a putea continua alăptarea".

Egalitatea la locul de muncă și oportunitățile egale de carieră pentru femei șibărbați sunt printre primii pași către a deveni o organizație care recunoaște cădiferențele influențează cultura organizațională într-un mod pozitiv și contribuiela o mai bună dezvoltare. Un exemplu pozitiv pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, atât acasă,cât și la locul de muncă, este povestea lui Theo, CommIn Manager almagazinului IKEA Băneasa, un soț care își susține soția și face toate treburilecasnice. "Îmi place să ma implic în treburile casei după ce termin programul.Soția mea lucrează peste program și sunt mândru să o pot ajuta.”

Când oamenii au aceleași oportunități de creștere, toată lumea are decâștigat. Egalitatea este mai bună pentru toată lumea - în România șipeste tot în lume.
Egalitatea este mai bună
pentru toată lumea.
În evoluția profesională, principala diferență dintre bărbați și femei apare odată cu maternitatea și necesitatea concediului de maternitate. Prin urmare, IKEA România oferă oportunități egale și are grijă de femeile însărcinate și de mame.
Remunerație egală pentru locuri de muncă cu valoareegală
EGALITATEA ESTE MAI BUNĂ PENTRU TOATĂ LUMEA.
IKEA România acordă remunerație egală pentru aceeași muncă făcută defemei sau bărbați, indiferent dacă lucrează cu normă întreagă sau part-time.În anul 2017, conform datelor Institutului Național de Statistică din România,femeile din România au câștigat, în medie, cu aproximativ 4% mai puțin decâtbărbații; câștigând un salariu mediu lunar brut de 3.159 lei (față de 3.280 leipentru bărbați). În România, bărbaţii predomină în rândul salariaţilor, aceștia reprezentând52,6% din totalul numărului mediu de salariaţi. Acestora le revin câştigurisalariale medii lunare nete superioare femeilor în majoritatea activităţiloreconomice, cele mai mari diferenţe (peste 15,0%) regăsindu-se în: intermedierifinanciare şi asigurări (40,5%), industria prelucrătoare (21,5%), alte activităţi deservicii (20,9%), informaţii şi comunicaţii (18,7%) şi comerţ (18,4%).Cu toate acestea, România este țara Uniunii Europene (UE) cu cele mai micidiferențe în ceea ce privește salariile primite de bărbați și femei.

Remunerare egală pentru muncă de aceeași valoare

IKEA este o companie umanistă care consideră că oricine are dreptul de a fitratat în mod echitabil și de a avea șanse egale, indiferent de sex sau de oricealtă dimensiune a identității. IKEA România recunoaște egalitatea de gen ca undomeniu în care poate influența îmbunătățirea condițiilor sociale în România. Alături de includerea în mod egal a femeilor și a bărbaților în funcții decizionaleîn cadrul companiei, IKEA România plătește aceeași rată orară pentru aceeașimuncă, indiferent de gen sau dacă lucrează cu normă întreagă sau redusă.Salariul egal pentru aceeași muncă pentru femei și bărbați nu este scopul nostrufinal, ci doar un pas înainte spre a deveni o organizație care recunoaște cădiferențele influențează cultura noastră într-un mod pozitiv și contribuie laevoluția companiei.

Când oamenii au aceleași oportunități de creștere, toată lumea are decâtigat. Egalitatea este mai bună pentru toată lumea - în România șipeste tot în lume.
EGALITATEA CÂȘTIGĂ –
TAȚII IKEA ÎN CONCEDIU DE CREȘTERE A COPILULUI
gender_equalitygender_equality
Timpul petrecut alături de familiile noastre este important pentru a crea echilibrul dintre viața profesională și cea personală și ne face angajații mai mulțumiți. Știm că acest timp este și mai important pentru cei care au copii mici. Vrem să îi ajutăm să răspundă nevoilor de bază ale acestora și, totodată, să se simtă apreciați. De aceea IKEA a introdus un nou beneficiu pentru angajații săi. După expirarea concediului de maternitate al partenerelor, tații din IKEA România au dreptul la o lună de concediu paternal plătit. Suntem conștienți de faptul că în România există mai ales mame care își iau concediu de creștere a copilului și de aceea vrem să le oferim taților o oportunitate de a petrece mai mult timp cu familia lor, de a crește nivelul de înțelegere a tuturor cu privire la diviziunea muncii acasă și să facilităm revenirea la muncă pentru partenerii lor.IKEA se angajează să extindă egalitatea deoarece considerăm că are un impact pozitiv asupra angajaților, precum și asupra clienților noștri. Egalitatea câștigă - întotdeauna și peste tot.
SĂ STAI ACASĂ ALĂTURI DE COPILUL TĂU ESTE UN GEST RESPECTABIL PENTRU UN BĂRBAT
„Am petrecut tot timpul alături de copilul meu, l-am hrănit, i-am schimbat scutecele și ne-am jucat toată ziua. Am stat în concediu de paternitate timp de 8 luni, dar îmi este dor de acele clipe. Acestea sunt momente atât de speciale."
RĂBDAREA ŞI ÎNŢELEGEREA MODULUI DE GĂNDIRE AL COPILULUI SUNT CALITĂŢILE SUPREME PE CARE UN TATĂ AR TREBUI SĂ LE STĂPANEASCĂ
“Soția mea a fost cea care m-a încurajat să îmi iau concediul paternal. În România, tații sunt încurajați să stea acasă 15 zile lucrătoare după nașterea copilului. Sunt bucuros că am putut experimenta acest lucru. Ce timp minunat am petrecut alături de familia mea!”
SĂ STAI ACASĂ ALĂTURI DE COPILUL TĂU ESTE
UN GEST RESPECTABIL PENTRU UN BĂRBAT
„Am petrecut tot timpul alături de copilul meu, l-am hrănit, i-am schimbat scutecele și ne-am jucat toată ziua. Am stat în concediu de paternitate timp de 8 luni, dar îmi este dor de acele clipe. Acestea sunt momente atât de speciale."
Alexandru s-a angajat în urmă cu zece luni în departamentul de vânzări și se bucură să lucreze pentru IKEA România. El și-a părăsit orașul natal, Tecuci, și întotdeauna a visat să-și schimbe viața. „Este o mare realizare pentru mine să lucrez pentru un lider mondial în comercializarea de mobilier şi decoraţiuni interioare. Vreau să fiu aici și în următorii doi sau trei ani,cel puțin.”
Alexandru este un tată mândru. Își iubește fiul și consideră că timpul petrecut alături de familia sa este o prioritate majoră. „Visul meu era să-mi iau propria viață în mâini. Privește-mă acum, am o soție frumoasă și un fiu perfect. Ca tată, cele mai prețioase momente sunt cele în care îmi văd fiul zâmbind și în care descoperă lucruri noi.”
În momentul în care au devenit părinți știau că este o responsabilitate pentru amândoi așa că au decis să-și împartă responsabilitățile. „Soția mea și cu mine am stat la masă și am discutat despre acest subiect ca doi oameni maturi care știau că într-un scurt timp vor deveni responsabili pentru o „mică viață”.”
El a decis să beneficeze de concediul de paternitate și să se bucure de timpul petrecut cu noul membru al familiei. „Îl vezi cum crește și nu vrei să pierzi nicio reacție pe care o are față de noua viață pe care i-o prezinți. Concediul de paternitate m-a ajutat să devin mai responsabil pentru familia mea și pentru viziunea pe care o am despre viață.”
Alexandru crede că acestea sunt cu siguranță momentele cele mai importante pentru un tată. „Să stai acasă alături de copilul tău este un gest respectabil pentru un bărbat. Când prietenii și rudele mele au aflat că voi lua concediul de paternitate, mi-au spus că am curaj și că mă apreciază pentru decizia mea.”
Concediul său de paternitate a avut o influență pozitivă asupra familiei și i-a ajutat să se simtă și mai conectați, spune Alexandru și descrie unul dintre momentele în care și-a dat seama de acest lucru.
„Eram împreună, noi trei, așezați pe o bancă în parcul Herăstrău, bucurându-ne de priveliște, de bărcile care se aflau pe lac și savurând niște gustări. Fiul meu era foarte încântat, ignorând ceilalți oameni și simțind că toată lumea îi aparținea. În acel moment, eu și soția mea am știut că suntem o familie perfectă și completă.”
Alexandru consideră că noua inițiativă IKEA îi va încuraja pe tătici să se implice mai mult în creșterea copiilor, iar acest lucru îi va face să aprecieze mai mult compania, deoarece facilitează angajații să acorde atenție rolului de părinte.
RĂBDAREA ŞI ÎNŢELEGEREA MODULUI DE GĂNDIRE AL COPILULUI SUNT CALITĂŢILE SUPREME PE CARE UN TATĂ AR TREBUI SĂ LE STĂPANEASCĂ
“Soția mea a fost cea care m-a încurajat să îmi iau concediul paternal. În România, tații sunt încurajați să stea acasă 15 zile lucrătoare după nașterea copilului. Sunt bucuros că am putut experimenta acest lucru. Ce timp minunat am petrecut alături de familia mea!”
George face parte din echipa IKEA din 2007. Este staff planning specialist și a fost bucuros să ne împărtășească experiența sa ca tată în concediu paternal. Fiind tată pentru prima dată, George a recunoscut că este un sentiment copleșitor pentru el. Acum, fiica sa are un an și jumătate.
“Soția mea a fost cea care m-a încurajat să îmi iau concediul paternal. În România, tații sunt încurajați să stea acasă 15 zile lucrătoare după nașterea copilului. Sunt bucuros că am putut experimenta acest lucru. Ce timp minunat am petrecut alături de familia mea!”

Prin propria-i experiență, George a reușit să înțeleagă importanța momentelor de acasă și împărțirea sarcinilor în activitățile parentale.

“Prima lună petrecută acasă, împreună cu familia, este foarte importantă pentru ca ambii părinți să se acomodeze, mai ales când sprijinul extern lipsește. Susțin inițiativa IKEA pentru tați, chiar și după încheierea concediului de maternitate al partenerei, pentru că te ajută să dezvolți o relație și mai bună cu cel mic.”
George crede că cele mai prețioase momente petrecute cu Flavia, fiica sa, sunt cele în care ad dus-o acasă, pentru prima dată. “Învățăm continuu. Răbdarea și înțelegerea modului de gândire al copilului sunt calitățile supreme. M-am regăsit în modul de gândire al Flaviei. ”
Claudiu lucrează ca Business Navigation and Operation Manager la IKEA Pallady și a empatizat, de asemenea, cu George.
“Am început să o iubesc pe Ema din primul moment în care am ținut-o în brațe pentru prima dată.”
Claudiu este parte din echipa IKEA din ianuarie, 2013. „La birou, în timpul programului de lucru, sunt un angajat focusat pe sarcinile legate de locul meu de muncă. Dar când ajung acasă focusul este cu totul schimbat în ultimii zece ani... de când fiica noastră Ema ne-a intrat în viață.“
Claudiu spune că nu știe ce înseamnă, cu exactitate, să fii super tată. El este doar un tată care întotdeauna acordă atenție copilului său și familiei.
„Sunt doar un tată căruia îi place să petreacă timp cu fiica sa. Îmi place să stăm de vorbă, să mergem în drumeții, să facem sport, să vizităm diferite locuri, să descoperim oameni și povești împreună. “
gender_equality_dads
CEA MAI IMPORTANTĂ CALITATE PENTRU UN SUPER TATĂ ESTE RĂBDAREA... MULTĂ RĂBDARE, DAR ȘI DORINȚA DE A TE IMPLICA ÎN CREȘTEREA PROPRIULUI COPIL
„Primele luni sunt cele mai provocatoare pentru ambii părinți și, de asemenea, următoarele luni sunt foarte importante pentru apropierea familiei. Este firesc ca ambii părinți să fie implicați direct în acest proces. Îmi apreciez mai mult soția acum, după ce am văzut cât de obositor este să ai grijă de noul-născut. Având în vedere că așteptăm cel de-al doilea copil, îmi voi schimba puțin obiceiurile și prioritățile pentru a-mi sprijini și mai mult soția.”
CEA MAI IMPORTANTĂ CALITATE PENTRU UN SUPER TATĂ ESTE RĂBDAREA... MULTĂ RĂBDARE, DAR ȘI DORINȚA DE A TE IMPLICA ÎN
CREȘTEREA PROPRIULUI COPIL
„Primele luni sunt cele mai provocatoare pentru ambii părinți și, de asemenea, următoarele luni sunt foarte importante pentru apropierea familiei. Este firesc ca ambii părinți să fie implicați direct în acest proces. Îmi apreciez mai mult soția acum, după ce am văzut cât de obositor este să ai grijă de noul-născut. Având în vedere că așteptăm cel de-al doilea copil, îmi voi schimba puțin obiceiurile și prioritățile pentru a-mi sprijini și mai mult soția.”
Sorin Tibisoi are 33 de ani și de patru ani face parte din echipa IKEA. Are o fiică și așteaptă nașterea celei de-a doua fetițe. A apelat deja la concediul de paternitate pentru primul copil, rămânând acasă împreună cu familia timp de o lună. S-a bucurat să aibă grijă, împreună cu soția, de noul-născut, dar și să se concentreze pe alte îndatoriri cum ar fi cumpărăturile și treburile casnice.
Sorin este de părere că inițiativa IKEA de a încuraja tații să rămână acasă timp de o lună, beneficiind de un salariu complet, ajută la îmbunătățirea eficienței angajaților la locul de muncă. „Armonia și echilibrul în viața de familie te ajută să oferi cele mai bune rezultate în sarcinile și provocările de zi cu zi”, crede Sorin.
Sfatul său pentru viitorii tătici din cadrul IKEA este de a profita de această oportunitate, deoarece o lună petrecută alături de copil, beneficiind de un salariu integral, este un mare avantaj: „Nu veți regreta această decizie, dar trebuie să fiți conștienți de faptul că este nevoie de foarte multă răbdare și sprijin, dar, mai presus de orice, trebuie să vă păstrați calmul".
OAMENII ŞI PLANETA
O viaţă mai sustenabilă acasă
Îţi oferim o gamă largă de produse şi soluţii care te ajută să ai o viaţă mai sustenabilă acasă. Poate că par lucruri mici – becuri LED, coşuri pentru reciclarea deşeurilor, recipiente pentru alimente – dar schimbarea începe cu lucrurile mărunte!
Află mai multe despre strategia noastră de sustenabilitate “Oamenii şi Planeta”
Mai multe soluţii de reciclare
IKEA pentru presă
Ultimele ştiri
Aici găseşti persoane de contact, rapoarte anuale, informaţii detaliate şi documente care pot fi descărcate.
Află mai multe informaţii în secţiunea IKEA pentru presă