Regulamentul campaniei
"FĂ LOC PRIMĂVERII"

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„FĂ LOC PRIMĂVERII”
CE SE VA DESFASURA IN PERIOADA
26.01.2013 - 24.03.2013SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promotionale este SC IKEA Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti Nr. 42A, Sector 1, Bucuresti Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr J40/8161/2005, CUI 17547941, atribut fiscal RO, cont bancar RO64BRDE 445SV75945994450 deschis la BRD - suc Dorobanti, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentata legal prin Domnul Cornel Oprisan in calitate de Director General.

Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta campanie promotionala este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala „FĂ LOC PRIMAVERII” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Aceasta campanie promotionala se desfasoara in incinta centrului comercial IKEA din Sos. Bucuresti Ploiesti 42A, Sector 1, Bucuresti („Centrul Comercial IKEA”). Serviciile de transport si montaj pentru produsele care fac obiectul promotiei, se efectueaza pe teritoriul Municipiului Bucuresti si in localitatile cuprinse in lista din Anexa nr. 2.

SECŢIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Poate participa la prezenta campanie orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani (denumit in prezentul Regulament „client”) in urma achizitiei in valoare de minimum 1.000 lei inclusiv TVA, pe un singur bon fiscal, de produse din cadrul uneia din fiecare dintre urmatoarele familii de articole comercializate in magazinul IKEA:
-   BESTA si INREDA
-   PAX si KOMPLEMENT
-   STUVA

Pentru a beneficia de serviciile de transport si montaj gratuite, locul de livrare si/sau montaj trebuie sa fie in Municipiul Bucuresti si in localitatile cuprinse in lista din Anexa nr. 2.
Pentru evitarea oricarui dubiu, produsele avute in vedere in cadrul acestei sectiuni sunt incluse in Anexa nr. 1 a acestui regulament. Pentru participarea la promotia legata de serviciile de transport si montaj gratuit, achizitia oricaror produse prevazute in Anexa nr. 1 trebuie sa aiba loc in perioada 26.01.2013-24.03.2013.
In aceasta promotie nu intra produsele vandute in zona „ ASA CUM SUNT”. Informatii cu privire la stocul produselor poate fi verificat la adresa http://www.ikea.com/ro/ro/catalog/allproducts/, prin telefon 021.407.45.32 la serviciul de relatii cu clientii sau prin apelarea la personalul IKEA din Centrul Comercial IKEA.

Nu pot participa la campanie angajaţii oricarei societati comerciale din grupul IKEA.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Campania promotionala consta in acordarea urmatoarelor servicii:

-   Transport si montaj gratuite

Pentru achizitionarea de produse din Anexa nr. 1 in valoare de minim 1000 lei, inclusiv TVA, cumparate pe un singur bon fiscal, pentru fiecare dintre familiile participante. Clientul poate opta pentru oricare din aceste servicii sau pentru ambele.

Pentru a putea beneficia de serviciile gratuite de transport si/sau montaj oferite de SC IKEA ROMANIA SRL, clientul va incheia cu SC PRO NATUR SRL urmatorele documente, in functie de serviciile solicitate:

-   Contract prestari servicii livrare “Fă loc primaverii” (Anexa nr.3)
-   Contract prestari servicii asamblare “Fă loc primaverii” ( Anexa nr. 4 )

Aceste documente vor stabili termenii si conditiile in care vor fi efectuate serviciile de transport si montaj.

Serviciile de transport si montaj vor fi prestate, in numele SC IKEA ROMANIA SRL, de catre SC PRO NATUR SRL, cu datele de identificare : J40/6325/2004, CUI : RO16350070, cu sediul in Soseaua Gheorghe ionescu Sisesti, nr 74C, sector 1, Bucuresti, telefon 021.315.26.70; 0730.555.170 ; 0730.55.50.81, reprezentat prin Viorel Rotaru, legitimat cu CI seria RR numarul 600149 eliberat de SPCEP S1 biroul nr 5 la data de 13.05.2009.

Termenul de livrare al produselor din Anexa nr. 1 este de maxim 2 zile de la semnarea Contractului de prestari servicii livrare produse “Fă loc primaverii” (Anexa nr. 3 ) pentru localitatile aflate in Zona 1, si de maxim 5 zile de la semnarea Contractului de prestari servicii livrare produse “Fă loc primaverii” (Anexa nr. 3 ) pentru localitatile aflate in Zona 2.

Serviciile de montaj se executa in maxim 7 zile de la receptia marfii la locul de livrare.

Nu fac obiectul acestei campanii promotionale:
Serviciile de transport rapid
Servicii de montaj rapid
Serviciile de depozitare la magazinul IKEA
Serviciile de instalare electrocasnice si obiecte sanitare

Serviciile de transport si montaj nu se vor efectua in zilele in care magazinul IKEA este inchis, iar serviciile de montaj nu se efectueaza duminica.

In cazul în care clientul doreste sa transporte sau sa monteze alte produse IKEA care nu sunt in Anexa nr. 1 va plati pretul afisat in magazin.

In cazul în care clientul doreste sa transporte sau sa monteze produse IKEA in afara Bucurestiului si a localitatilor din Anexa nr. 2 va plati pretul afisat in magazin.

Conditii de acordare:
Pentru a putea participa la aceasta campanie promotionala, Clientul trebuie sa achizitioneze produse din Anexa nr. 1 in valoare de minim 1.000 de lei inclusiv TVA, pe un singur bon fiscal, pentru fiecare dintre familiile participante.
Locul livrarii si/sau a montajului trebuie sa se situeze in Municipiul Bucuresti si in localitatile cuprinse in lista din Anexa nr. 2.
Nu exista o limita maxima a produselor ce pot fi achizitionate. Orice persoana care achizitioneaza produse prevazute in Anexa nr. 1 in valoare de minim 1.000 de lei inclusiv TVA are dreptul de a primi gratuit serviciile de transport si montaj.

Returnare produse:
Orice returnare a produselor cumparate in temeiul prezentului regulament este permisa cu respectarea politicii de returnare a produselor IKEA disponibila in brosurile de garantii din Centrul Comercial IKEA si pe website http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/return_policy/index.html

SECŢIUNEA 6. ACORDAREA SERVICIILOR GRATUITE DE TRANSPORT SI MONTAJ

Pentru a beneficia de servicii de montaj si transport gratuite, clientul trebuie sa contacteze personalul IKEA Romania si sa primeasca o „Lista ridicare art. C&C” (Anexa nr. 5) pentru produsele din promotie cumparate, separat pentru fiecare din familiile BESTA si INREDA; PAX si KOMPLEMENT; STUVA. La lista de ridicare art. C&C se va atasa schita combinatiei planificate. In lipsa schitei combinatiei planificate clientul nu va beneficia de promotia de montaj gratuit, exceptie familia de articole STUVA.

Clientul va merge la linia caselor si va plati, pe un bon separat, produsele care fac obiectul promotiei. Casierul va inmana clientului un voucher numerotat (Anexa nr. 6), pe baza caruia clientul are dreptul sa primeasca gratuit transport si montaj pentru produsele din promotie. Clientul va merge la departamentul „Livrare/montaj la domiciliu”, unde, pe baza bonului fiscal si a voucherului primit de la casier, va incheia cu SC PRO NATUR SRL documentele specificate la Sectiunea 5.

Fiecare voucher va da dreptul clientului la un transport si un montaj gratuit.

In situatia in care clientul nu este prezent la locul livrarii si/sau montajului, va suporta cheltuielile de reprogramare.

SECTIUNEA 7. ALTERNATIVELE SERVICIILOR GRATUITE DE TRANSPORT SI MONTAJ

Clientii care achizitioneaza produse din Anexa nr. 1 in valoare de minim 1000 lei, inclusv TVA, dar nu pot beneficia de serviciile gratuite de transport si montaj, din motive care sunt independente de SC IKEA Romania SRL, nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani si nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a promotiei.

SECŢIUNEA 8. TAXE

Clientilor care participa la aceasta campanile nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate in Sectiunea I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea vizualizarii prezentului regulament sau solicitarii acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea pana la Centrul Comercial).

SECŢIUNEA 9. DIVERSE

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale , SC IKEA Romania SRL îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Prin participarea la prezenta campanie, clientii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.
Regulamentul Oficial al promotiei poate fi solicitat in copie in mod gratuit la numarul 021-407.45.32 numar cu tarif normal, luni-duminica, orele 10.00-21.00, (exceptand sarbatorile legale) pe perioada campaniei sau poate fi vizualizat si la: http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/splash.html

Pentru intrebari legate de campania promotionala, participantii pot suna la numarul de telefon 021-407.45.32 sau sa trimita email la info.bucuresti.ro@ikea.com incepand cu data de 26.01.2013 si pana in data de 24.03.2013 unde vor primi toate informatiile legate de prezenta campanie promotionala.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari in Centrul Comercial IKEA, la departamentul Relatii Clienti si/sau la adresa : http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/splash.html

SECTIUNEA 11. INCETAREA PROMOTIEI

Fara a aduce atingere prevederilor sectiunii 10 de mai sus, prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanile promotionala. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice clientilor participanti la campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Legea aplicabila este legea romana.


SC IKEA ROMANIA SRL
BUCURESTI,
IANUARIE 2013