Regulamentul campaniei "Cupon cumpărături decembrie 2013"SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul prezentei campanii promotionale este SC IKEA Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti Nr. 42A, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr J40/8161/2005, CUI 17547941, atribut fiscal RO, cont bancar RO64BRDE 445SV75945994450 deschis la BRD - suc Dorobanti, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentata legal prin Domnul Cornel Oprisan in calitate de Director General.

Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta campanie promotionala este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoționala „CUPON CUMPARATURI DECEMBRIE 2013” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Aceasta campanie promoționala se desfasoara in incinta centrului comercial IKEA din Sos. Bucuresti Ploiesti 42A, Sector 1, Bucuresti („Centrul Comercial IKEA”).

SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se desfăşoară incepand cu data de 09.11.2013 pana la data de 30.11.2013.

SECŢIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Poate participa la prezenta campanie orice persoana fizica care are varsta de minimum 18 ani, precum si orice persoana juridica indiferent de locul situarii domiciliului sau, dupa caz, sediului social (denumit in prezentul Regulament “Client”), pentru achizitii de minimum 400 lei inclusiv TVA de produse de mobila si accesorii din magazinul IKEA (cu excepția produselor de la Restaurantul IKEA, Bistro si Magazinul cu Delicatese Suedeze), in perioada 09.11.2013 – 30.11.2013.

Nu pot participa la campanie angajații societatilor comerciale din grupul IKEA.

SECŢIUNEA 6. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Campania promotionala consta in acordarea unui cupon cadou de cumparaturi având o valoare nominala de 50 de lei (inclusiv TVA) tuturor participantilor care indeplinesc integral conditiile indicate in prezentul Regulament. Modelul cardului cadou de cumparaturi se gaseste in Anexa 1. Folosirea cupoanelor cadou de cumparaturi se face de catre orice persona posesoare, nefiind nominal, Organizatorul neavand niciun fel de responsabilitate in caz de furt, pierdere sau altele asemenea.

1. Conditii de acordare:

- Pentru a putea participa la aceasta campanie promotionala, Clientul trebuie sa achizitioneze produse de mobilier si accesorii de mobilier (cu excepția produselor de la Restaurantul IKEA, Bistro si magazinul cu delicatese suedeze) din cadrul magazinului IKEA in valoare de minimum 400 de lei (inclusiv TVA);
- Orice Client care achizitioneaza produse in valoare de minimum 400 de lei (inclusiv TVA) are dreptul de a primi un singur cupon cadou de cumparaturi;
- Nu exista un numar limita al cupoanelor cadou de cumparaturi acordate de catre Organizator in baza acestui regulament. Orice persoana care achiziționează orice produse de mobilier si accesorii de mobilier (cu excepția produselor de la Restaurantul IKEA, Bistro si magazinul cu delicatese suedeze), in valoare de minimum 400 de lei (inclusiv TVA), are dreptul de a primi un cupon cadou de cumparaturi.
- Se acorda un singur cupon cadou de cumparaturi fiecărui Client, indiferent de valoarea totala a produselor achizitionate si care depaseste pragul de 400 de lei (inclusiv TVA);
- De asemenea, se va acorda un singur cupon cadou de cumparaturi fiecărui Client si in situatia in care, desi suma totala a produselor achizitionate depaseste valoarea pragului de 400 de lei (inclusiv TVA), Clientul va solicita mai multe bonuri fiscale, fiecare dintre acestea avand o valoare de peste 400 de lei (inclusiv TVA).

Astfel, pentru evitarea oricarui dubiu, aratam urmatoarele exemple:
 daca valoarea achizitionata este de 450 lei (inclusiv TVA) se primeste un singur cupon cadou de cumparaturi;
 daca valoarea achizitionata este de 8500 lei (inclusiv TVA) se primeste un singur cupon cadou de cumparaturi;
 daca valoarea achizitionata este de 8500 lei (inclusiv TVA) iar Clientul doreste ca sa beneficieze de 2 (sau mai multe bonuri fiscale), se va acorda un singur cupon cadou de cumparaturi, indiferent de numarul de bonuri fiscale acordate Clientului, chiar daca acestea depasesc fiecare suma prag de 400 lei (inclusiv TVA).


- Cuponul de cumparaturi este valabil doar in magazinul IKEA pentru achizionarea oricaror produse existente pe stoc, cu excepția produselor de la Restaurantul IKEA, Bistro si Magazinul cu Delicatese Suedeze. La achitarea cu cuponul cadou de cumparaturi nu se acorda rest. Pentru a beneficia de intreaga valoare a cuponului cadou de cumparaturi clientul trebuie sa cheltuiască o data intreaga suma inscrisa pe acesta ori mai mult decat aceasta suma, caz in care se va achita diferenta de pret cu alte mijloace de plata acceptate in cadrul Centrului Comercial IKEA.
- Cuponul poate fi folosit ca si mijloc de plata doar in perioada 01 – 31 decembrie 2013.

2. Returnare produse:

A. Orice returnare a produselor care au facut obiectul acordarii cuponului cadou de cumparaturi in temeiul prezentului Regulament este permisa in urmatoarele conditii:

- Returnarea se va face cu respectarea politicii de returnare a produselor IKEA disponibila in brosurile de garantii din Centrul Comercial IKEA si pe pagina de web http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/return_policy/index.html

- Clientul va returna, impreuna cu produsele mentionate mai sus, si cuponul de cumparaturi primit cadou, in situatia in care, in urma returnarii valoarea produselor ramase nereturnate este mai mica de 400 de lei (inclusiv TVA);

- Clientul nu va returna, impreuna cu produsele mentionate mai sus, si cuponul de cumparaturi primit cadou, in situatia in care, in urma returnarii, valoarea produselor ramase nereturnate este mai mare de 400 de lei (inclusiv TVA);

- Astfel, pentru evitarea oricarui dubiu, exemplificam cateva situatii care pot sa apara. Ca pret de referinta va fi luata valoarea de 500 lei (inclusiv TVA).
o Situatia in care Clientul doreste sa returneze produse in valoare de 250 lei (inclusiv TVA) – in aceasta situatie Clientul va trebui sa returneze si cuponul cadou de cumparaturi primit in mod gratuit.
In cazul in care Clientul nu mai detine cuponul primit gratuit din oricare motive, pentru continuarea valabila a procesului de returnare, IKEA va retine din suma ce trebuie returnata Clientului, valoarea cuponului primit cadou (50 lei inclusiv TVA), astfel incat suma finala ce va fi returnata in exemplul nostru Clientului va fi in cuantum de 200 lei (inclusiv TVA);

o Situatia in care Clientul doreste sa returneze produse in valoare de 50 lei (inclusiv TVA) – in aceasta situatie, Clientul nu va trebui sa returneze si cuponul cadou de cumparaturi primit in mod gratuit, intrucat valoarea produselor ramase nereturnate (450 lei inclusiv TVA) este mai mare decat valoarea prag de 400 lei pentru care s-a acordat cuponul cadou de cumparaturi.


B. Articolele achizitionate in perioada 01 – 31 decembrie 2013 si achitate folosind ca metoda de plata cuponul de cumparaturi primit cadou in baza achizitiei din luna noiembrie 2013 nu fac obiectul politicii de retur IKEA adusa la cunostinta publicului in cadrul magazinului IKEA si pe Internet la adresa http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/return_policy/index.html. In astfel de cazuri, posibilele reclamatii privind conformitatea produselor se vor solutiona doar prin inlocuirea produsului achizitionat.

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA CUPOANELOR CADOU DE CUMPARATURI

Acordarea cuponului cadou de cumparaturi se realizează la linia caselor de marcat, dupa procesul de scanare a produselor achizitionate de Client. Casierul va inmana clientului cuponul cadou de cumparaturi aferent iar pe bonul fiscal va apărea denumirea „CUPON 50”, cantitatea de 1 bucata si valoarea de 0,01 lei inclusiv TVA/buc care se va incasa de la client. Astfel, pentru evitarea oricarui dubiu, valoarea exacta a sumei acordate cu titlul gratuit de Organizator prin intermediul cuponului este diferenta dintre valoarea nominala a cuponului (50,01 lei inclusiv TVA) si cea a valorii de 0,01 lei inclusiv TVA, adica 50 lei inclusiv TVA.

SECTIUNEA 8. ALTERNATIVELE CUPOANELOR CADOU DE CUMPARATURI

Castigatorii cuponului cadou de cumparaturi nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani si nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a premiilor.

SECŢIUNEA 9. TAXE

Clienților care participă la această campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei. Astfel de cheltuieli ar putea fi:tarifele normale stabilite de Poșta Română în cazul solicitării scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Secțiunea de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea vizualizarii prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea până la Centrul Comercial.

SECŢIUNEA 10. DIVERSE

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale, SC IKEA Romania SRL îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Prin participarea la prezenta campanie, clienții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament. Regulamentul Oficial al promoției poate fi solicitat în copie in mod gratuit la numărul 021-407.45.32 număr cu tarif normal, luni-duminică, orele 10.00-21.00, (exceptând sărbătorile legale) pe perioada campaniei sau poate fi vizualizat și la: http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/splash.html

Pentru întrebări legate de campania promoțională, participanții pot suna la numărul de telefon 021-407.45.32 sau pot trimite e-mail la info.bucuresti.ro@IKEA.com începând cu data de 09.11.2013 si până în data de 30.11.2013 unde vor primi toate informațiile legate de prezenta campanie promoțională.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca aceste modificari să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare al acestor modificari în Centrul Comercial IKEA, la departamentul Relatii Clienti și/sau la adresa : http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer_service/splash.html

SECTIUNEA 12. INCETAREA PROMOTIEI

Fără a aduce atingere prevederilor secțiunii 10 de mai sus, prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă in imposibilitatea de a-și indeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de fortă majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind indeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice clienților participanți la campanie existența acesteia în termen de cinci zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECTIUNEA 13. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Promoție se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
Legea aplicabilă este legea română.

SC IKEA ROMANIA SRL
BUCURESTI,
NOIEMBRIE 2013

Anexe (PDF)Cupon cumpărături