Przejdź do głównej strony

W IKEA zobowiązaliśmy się do zapewniania godnych i uczciwych warunków pracy.IKEA działa zgodnie z zasadami kultury włączającej i zobowiązaliśmy się do zapewniania godnych i uczciwych warunków pracy.Zobowiązaliśmy się do zapewniania godnych warunków pracy w naszym łańcuchu wartości oraz promowania równości.
Chcemy odgrywać istotną rolę w tworzeniu lepszych warunków życia dla ludzi i społeczności, na których wpływ ma nasza działalność biznesowa. Właśnie dlatego zobowiązaliśmy się do zapewniania oraz wspierania godnych warunków pracy w naszym łańcuchu wartości, promowania równości i działania w duchu integracji i kultury włączającej.
background image
Do 2030 roku chcemy umożliwić ponad miliardowi ludzi prowadzenie lepszego życia na co dzień bez nadużywania zasobów naszej planety
LUDZIE I SPOŁECZNOŚCI PRAWA CZŁOWIEKA | DOSTAWCY | PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNI
Prawa człowieka
Nikt nie jest równy, jeśli równość nie dotyczy wszystkich
Prawa człowieka dotyczą każdego z nas, każdego dnia. Nasza wizja „tworzenia lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi” obejmuje naszych pracowników, klientów, dostawców oraz lokalne społeczności. Nasi pracownicy mogą oczekiwać sprawiedliwego traktowania i równych szans bez względu na pochodzenie etniczne, religię, płeć, sprawność fizyczną, orientację seksualną lub wiek. Ponieważ równe szanse wyzwalają w nas wszystkich to, co najlepsze. Równe szanse dla wszystkich i każdego dnia, a nie jedynie gdy jest to nam na rękę.
Poszanowanie praw człowieka, w zgodzie z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, jest częścią wszystkiego, co robimy i stanowi element naszego kodeksu postępowania dla dostawców - standardu IWAY.
Pobierz Standard IWAY (PDF)
Troje pracowników IKEA we wnętrzu z dwoma pomarańczowymi biurkami, krzesłami, białą komodą i półkami ściennymi.
Wspieramy etyczne zasady zatrudnienia imigrantów
Na świecie jest 200 milionów migrantów różnej narodowości, a ponad 100 milionów spośród nich podejmuje pracę. Niektórzy opuszczają swoje domy
i udaje im się znaleźć lepszą pracę i poprawić jakość swojego życia. Jednak dla wielu migrantów obietnica lepszej przyszłości może oznaczać popadnięcie w długi w związku z wygórowanymi opłatami rekrutacyjnymi – i w najgorszych przypadkach – z pracą niewolniczą. W IKEA określiliśmy jasne zasady rekrutacji i zatrudnienia w naszym kodeksie postępowania IWAY. W żadnym wypadku nie tolerujemy pracy niewolniczej ani handlu ludźmi. Oczekujemy także, że nasi dostawcy będą traktować zatrudnionych imigrantów sprawiedliwie, oferując im przejrzyste warunki zatrudnienia, a także godziwe warunki życia i pracy.
Wspieramy etyczne zasady zatrudnienia imigrantów
Działamy wspólnie, torując drogę zmianie
W wielu krajach procedury rekrutacyjne są skomplikowane i wymagają udziału kilku organizacji, więc ważne by współpracować z innymi. IKEA nawiązała współpracę z czterema innymi firmami - HP, Hewlett Packard Enterprises, The Coca-Cola Company oraz Unilever - by doprowadzić do pozytywnych zmian
w sposobie rekrutowania migrantów. Leadership Group for Responsible Recruitment będzie działać na rzecz "Employer Pays Principle", czyli reguły, zgodnie z którą opłaty związane z zatrudnieniem mają być uiszczane przez pracodawcę.
Aby wspierać naszych dostawców w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi
z odpowiedzialną rekrutacją, nawiązaliśmy bezpośrednią współpracę
z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IMO). W Azji Południowo-Wschodniej
z powodzeniem opracowaliśmy schemat procesu zatrudnienia, od dostawców aż do krajów, z których pochodzą pracownicy. Zdobyte wnioski wykorzystamy, by jeszcze lepiej wspierać etyczne formy zatrudnienia imigrantów i działać na rzecz trwałej zmiany.
Dowiedz się więcej o Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji
Hinduska dziewczynka w szkole
Wierzymy w ochronę praw dzieci
Robimy wszystko co możemy, by działać w najlepszym interesie dzieci i chronić ich prawa. Robimy to poprzez rzecznictwo, zwiększanie świadomości i wspieranie dzieci w zagrożonych społecznościach.
Nasze zaangażowanie w sprawy dzieci sięga daleko
Projektując nasze produkty i sklepy staramy się myśleć z perspektywy dziecka. Chcemy, żeby nasze produkty wspierały ich rozwój, a nasze sklepy były dla nich wspaniałym miejscem do zabawy, zupełnie jakby były w domu. Współpracujemy z ekspertami ds. rozwoju dziecka, aby poznać i zrozumieć potrzeby dzieci na różnych etapach rozwoju.
Stanowczy zakaz pracy dzieci
Uważamy, że wszystkie dzieci mają prawo do ochrony przed wykorzystywaniem, zaniedbaniem
i wyzyskiem. Dlatego w IKEA nie akceptujemy pracy zarobkowej dzieci i prowadzimy aktywne działania, by jej zapobiegać i eliminować. Nasz kodeks postępowania dotyczący zatrudniania dzieci został stworzony w 2000 roku w ścisłej współpracy z Save the Children oraz w konsultacji z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) i UNICEF.
Długofalowe rozwiązania
Zapobieganie i eliminowanie pracy zarobkowej dzieci to wielkie wyzwanie, które ma szansę na powodzenie tylko, gdy zajmiemy się przyczynami leżącymi u podstaw tego zjawiska i przyjmiemy całościowe podejście do problemu. Dlatego IKEA Foundation wspiera programy dotyczące praw dzieci, prowadzone przez UNICEF i Save the Children w 25 000 wiosek w różnych stanach w Indiach
i Pakistanie. Programy te obejmą w sumie 15 milionów dzieci do końca 2017 roku.
Więcej informacji na stronie IKEA Foundation
DOSTAWCY
Budowanie dobrych relacji
Chcemy, aby każdy czuł się dobrze z produktami, które sprzedajemy, dlatego wkładamy wiele pracy w nasze relacje z dostawcami oraz ich relacje z podwykonawcami. Na całym świecie około 600,000 ludzi pracuje dla firm, które bezpośrednio z nami współpracują i chcemy mieć pewność, że wszyscy są uczciwie traktowani.
Dlatego w 2000 roku stworzyliśmy standard IWAY, nasz kodeks postępowania dla dostawców. Każdy dostawca jest odpowiedzialny za informowanie swoich poddostawców o kodeksie IWAY, a IKEA udziela im niezbędnego wsparcia. Wszyscy dostawcy muszą przestrzegać wymogów IWAY. W przeciwnym wypadku IKEA zrywa
z nimi współpracę.
Audytor IWAY w fabryce jednego z dostawców IKEA
Regularnie odwiedzamy naszych dostawców żeby sprawdzić, czy stosują się do wymogów IWAY - tych wizyt jest około tysiąca każdego roku.
Czym jest standard IWAY?
Kodeks postępowania dla dostawców IKEA, Standard IWAY, odgrywa ważną rolę w pozytywnym rozwoju. Określa nasze minimalne wymagania dotyczące środowiska, kwestii społecznych i warunków pracy.
Dostawcy są również zobowiązani do przeprowadzania audytów u swoich poddostawców.
Dwie osoby stoją przy linii montażowej w zakładzie produkcji drzewnej.
Standard IWAY określa między innymi następujące wymogi:
- Zapobieganie zatrudnianiu dzieci i wspieranie młodocianych pracowników
- Ochrona przed pracą przymusową i pracą dla odpracowania długu
- Prawo do równego traktowania
- Prawo do zrzeszania się
- Minimalne wynagrodzenie i zapłata za nadgodziny
- Bezpieczne i zdrowe miejsce pracy, zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza, gleby i wody, starania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii.
Całkiem niezwykły dywanik
TÅNUM jest doskonałym przykładem tego, jak łączymy nasze dwie największe pasje - ograniczanie odpadów i tworzenie lepszych warunków życia. Dywaniki TÅNUM są tkane ręcznie ze ścinków powstałych podczas produkcji naszych pościeli, dzięki czemu każdy z nich jest niepowtarzalny. Dywaniki tego typu stanowią tradycyjny element wyposażenia szwedzkich domów, i to od 150 lat.
Pomysł na projekt wyszedł od młodego fińskiego studenta wzornictwa, Erika Bertella, który chciał stworzyć nową, bardziej nowoczesną wersję dywanika. Ale niektóre wspaniałe pomysły nie poprzestają na pierwotnym założeniu - zamiast tego ewoluują i idą krok dalej. Podczas produkcji TÅNUM nie tylko wykorzystujemy odpady w odpowiedzialny sposób, przekształcając je w zasoby. Dywaniki są wyplatane przez wykwalifikowane tkaczki w Bangladeszu - dzięki temu kobiety zyskują stałą pracę i stabilny dochód. Obejrzyj film i poznaj historię dywanika TÅNUM.
No Youtube Player
Szkolenia w społecznościach lokalnych dotyczące upraw bawełny
Współpraca z WWF w celu poprawy warunków życia farmerów uprawiających bawełnę
Pobierz Raport zrównoważonego rozwoju Grupy IKEA za 2016. Od ponad dekady IKEA i WWF z sukcesem współpracują w obszarze uprawy bawełny.
W rezultacie około 110,00 farmerów w Indiach, Pakistanie, Chinach i Turcji zaczęło uprawiać bawełnę w bardziej zrównoważony sposób. Używając mniej nawozów sztucznych i więcej naturalnych alternatyw dla pestycydów, drobni farmerzy mogą ograniczyć koszty, uzyskując równie dobre plony, co wcześniej. Zaoszczędzone pieniądze mogą inwestować w systemy nawadniania kropelkowego i edukację swoich dzieci.
Więcej o naszej współpracy odnośnie bawełny PDF
LUDZIE I SPOŁECZNOŚCI PRAWA CZŁOWIEKA | DOSTAWCY | PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNI
PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNI
Przedsiębiorstwa społeczne IKEA –
Współtworzenie zmian
Celem przedsiębiorców społecznych jest zapewnianie lepszych warunków codziennego życia ludziom w swoich społecznościach. Stawiają czoła wyzwaniom społecznym i środowiskowym, między innymi walcząc z ubóstwem i wspierając kobiety, pomagając im uwierzyć we własne siły.
IKEA działa obecnie ramię w ramię z kilkoma przedsiębiorstwami społecznymi, zatrudniając rzemieślników w lokalnych społecznościach w nierozwiniętych ekonomicznie regionach na świecie. Współpracujemy przede wszystkim z grupami samopomocowymi oraz inicjatywami podejmowanymi przez kobiety. Pewne źródło utrzymania i godziwe zarobki pomagają im zdobyć szacunek w swoim otoczeniu
i budować lepszą przyszłość dla swoich rodzin.
Wspólnie tworzymy wyjątkowe produkty z wykorzystaniem tradycyjnego rzemiosła
i materiałów – limitowane kolekcje dostępne w sklepach IKEA w wybranych krajach.
No Youtube Player
Równość działa – także w Indiach. Kolekcja INNEHÅLLSRIK to siódma limitowana edycja stworzona we współpracy z wykwalifikowanymi rzemieślniczkami w Indiach.Zobacz kolekcję INNEHÅLLSRIK
8 marca 2018, Grupa IKEA obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet, doceniając starania na rzecz tworzenia lepszego świata, opartego na równości i kulturze włączającej. Kolekcja INNEHÅLLSRIK to siódma limitowana edycja stworzona we współpracy z wykwalifikowanymi rzemieślniczkami w Indiach. 1050 kobiet, które zyskały możliwość aktywizacji zawodowej poprzez rzemiosło, poprawiło swoją sytuację życiową, na przykład dzięki dostępowi do lepszej żywności i edukacji dla dzieci.
Gdy ludzie mają równe szanse do rozwoju, niezależnie od płci czy pochodzenia, każdy jest na wygranej pozycji. Równość po prostu działa – w Indiach i wszędzie indziej.
Kolekcja INNEHÅLLSRIK dostępna jest w Austrii, Belgii, Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Hong Kongu, Japonii, Korei Południowej i Indiach.
No Youtube Player
Poznajcie Mani, która nauczy was podstaw wyplatania koszy.
Równość działa – także w Indiach.
Specjalna edycja kawy PÅTÅR
Specjalna edycja kawy PÅTÅR to jednorodna, doskonała kawa 100% Arabica uprawiana w regionie Nilu Białego w Ugandzie, którą pozyskujemy w wyniku współpracy z tysiącami małych plantatorów.
Przedstawiamy jednorodną, doskonałą kawę 100% Arabica z Ugandy
Uganda to największy eksporter kawy w Afryce, choć średnia wielkość plantacji nie przekracza tam 0,25 hektara, a to tylko jedna czwarta boiska do piłki nożnej. Nie jest łatwo prowadzić przynoszącą zyski farmę, mając do dyspozycji tak ograniczone zasoby. Aby wesprzeć plantatorów w osiągnięciu niezależności ekonomicznej oraz wprowadzeniu bardziej zrównoważonych metod uprawy, IKEA nawiązała współpracę
z regionalnym „projektem kawowym”. To pozwoliło nam wprowadzić do oferty pierwszą w historii Sklepiku Szwedzkiego jednorodną kawę: 100% ziarna Arabica
z regionu Nilu Białego. Specjalna kawa o wyjątkowym smaku, powstająca we współpracy z tysiącami małych plantatorów.
Dobra kawa o wspaniałym aromacie
Szeroko uśmiechająca się Ugandyjka zaangażowana w projekt Nil Biały.
W IKEA zawsze szukamy przedsiębiorstw społecznych i modeli biznesowych, które są zgodne z naszą wizją. Projekt Nil Biały jest właśnie taką inicjatywą, w której upatrujemy szans na długofalowe partnerstwo umożliwiające pozytywny rozwój. Projekt wystartował prawie 20 lat temu jako próba promowania upraw wysokiej jakości kawy Arabica w regionie tradycyjnie znanym jako producent mniej lubianych odmian ziaren. Wspierając tę inicjatywę, IKEA przyczynia się do budowania ekonomicznej niezależności plantatorów
i ich rodzin. Zostaliśmy pierwszą globalną siecią handlową, która na szeroką skalę oferuje jednorodną kawę
z regionu Nilu Białego.
W ramach projektu Nil Biały ugandyjscy farmerzy otrzymują doradztwo i edukację w zakresie prowadzenia upraw.
Wierzymy, że włączenie kobiet
i młodzieży w utrzymanie rodziny to bardzo ważna zmiana. Projekt Nil Biały promuje równiejszy podział obowiązków zarówno na plantacjach, jak i w domach, a także swobodny dostęp do zasobów, które pozwolą kobietom uniezależnić się finansowo. Projekt ten podejmuje również inne, codzienne wyzwania, jak choćby zapewnienie dostępu do wody bezpośrednio na plantacji, co eliminuje konieczność wybierania się po nią
w daleką i często niebezpieczną drogę. Mamy nadzieję, że poprzez rozwiązanie tych i wielu innych problemów prowadzenie plantacji kawy w regionie Nilu Białego pozostanie źródłem utrzymania dla kolejnych pokoleń.
Świeżo zebrane owoce kawy trzymane w dłoni.
Początek wieloletniej współpracy
Nawiązując długoterminową współpracę z plantatorami uprawiającymi ziarna Arabica w regionu Nilu Białego, stajemy się częścią partnerskiego układu, w którym każdy czuje się zwycięzcą. Specjalna kawa PÅTÅR nie jest projektem charytatywnym – to szansa na zysk. Farmerzy mogą sprzedawać swoje produkty za pośrednictwem naszych dostawców i sklepów IKEA, a my otrzymujemy doskonałą, aromatyczną kawę.
Jednak ograniczona ilość kawy Arabica pozyskiwanej w regionie Nilu Białego nie pozwala nam oferować jej w sklepach IKEA na całym świecie, dlatego sprzedajmy ją tylko w wybranych krajach. Wraz z rozwojem plantacji zamierzamy wprowadzać ją do oferty kolejnych sklepów.
Specjalna edycja kawy PÅTÅR to świeże, owocowe, średnio palone ziarna z delikatnym aromatem wanilii i karmelu.
Zdjęcie osoby spacerującej ścieżką na ugandyjskiej wsi.
Twoja przerwa na kawę może wiele zmienić
Tak jak pozostałe kawy z rodziny PÅTÅR, specjalne ugandyjskie ziarna posiadają certyfikat UTZ i są produktem organicznym (według norm UE). W skrócie oznacza to większe plony oraz wyższe dochody i lepsze życie plantatorów, jak również ochronę środowiska i zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba czy powietrze.
Jako klient możesz sprawdzić pochodzenie kupionej przez siebie kawy i dowiedzieć się więcej o plantacjach, z których pozyskano jej ziarna. Umożliwia to internetowy lokalizator utz.org/IKEA.
Przedstawiciele IKEA spotykają się z miejscowymi rzemieślnikami.
No Youtube Player
Rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi
Chcemy budować trwałe relacje z naszymi partnerami i wspierać ich rozwój. Dlatego stawiamy na bliską współpracę i dzielenie się wiedzą w zakresie designu, produkcji, zarządzania środowiskowego, eksportu i wielu innych kwestii. Za naszym pośrednictwem przedsiębiorstwa społeczne zyskują dostęp do globalnego rynku, co stanowi solidny fundament ich samowystarczalności i niezależności.
Ze względu na to, że wszystkie produkty wytwarzane są ręcznie albo pochodzą
z niewielkich farm, a przedsiębiorcy mają ograniczony dostęp do zasobów, dlatego produkcja również jest ograniczona. Oznacza to, że możemy sprzedawać je tylko
w wybranych krajach. Poprzez współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi chcemy wspierać pozytywny rozwój ekonomiczny i społeczny na całym świecie – długofalową, zrównoważoną zmianę, jakiej zwykła działalność charytatywna nie jest w stanie zapewnić.
Mapa przedstawiająca kraje, w których IKEA współpracuje z przedsiębiorcami społecznymi.
„Zdobywają nowe umiejętności i pozyskują surowce,
dzięki czemu w ich życiu mogą zajść trwałe zmiany.
Nie muszą polegać na dobroczynności innych ludzi.”
Sumita Ghose, założycielka i dyrektor zarządzająca przedsiębiorstwa Rangsutra
Obecnie współpracujemy z przedsiębiorcami społecznymi w Indiach, Tajlandii, Ugandzie, Szwecji, Danii, Belgii, Holandii, Chorwacji, Rumunii, Jordanii, USA i Kanadzie. Ale nadal poszukujemy nowych partnerów na całym świecie.
Wysłuchaj inspirujących historii dwóch indyjskich kobiet,
właścicielki przedsiębiorstwa społecznego
i rzemieślniczki, które współpracują z IKEA.
No Youtube Player
No Youtube Player
LUDZIE I SPOŁECZNOŚCI: PRAWA CZŁOWIEKA | DOSTAWCY | IKEA FOUNDATION | KAMPANIE IKEA
IKEA Foundation
Większe możliwości dla dzieci
Niezależnie od okoliczności, każde dziecko zasługuje na miejsce, które będzie mogło nazwać domem, zdrowy start w życiu, edukację na dobrym poziomie i stabilne dochody w rodzinie. IKEA Foundation wspiera wiele programów prowadzonych przez uznane organizacje, takie jak UNICEF i the Clinton Health Access Foundation, by pomagać dzieciom i młodzieży w najuboższych społecznościach w tworzeniu lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin. Obecnie finansowane programy obejmą pomocą 100 milionów dzieci do końca 2015 roku.
Odwiedź stronę IKEA Foundation, by dowiedzieć się więcej
4 obszary pomocy dzieciom przez IKEA Foundation
Dziewczynka w szkole
Wzmacnianie pozycji kobiet i dziewcząt.
Wspierając kobiety - poprzez dobrą edukację, kształcenie umiejętności, lepszą opiekę zdrowotną czy pożyczki na otworzenie małego biznesu - możemy polepszyć stan zdrowia, edukację i szanse życiowe wielu dzieci. IKEA Foundation finansuje programy wspierające kobiety, by polepszyć ich sytuację i byt ich rodzin.Odwiedź stronę IKEA Foundation, by dowiedzieć się więcej o programach wspierających kobiety
Afrykański chłopiec stoi przed schronieniem w obozie dla uchodźców
Lepsze życie dla dzieci uchodźców
Każdego roku miliony dzieci muszą porzucać swoje domy z powodu konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. IKEA Foundation przekazała 76 mln euro Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) – środki te zostały przeznaczone na zapewnienie schronienia, opieki i edukacji rodzinom uchodźców w Etiopii, Sudanie i Bangladeszu. Wejdź na stronę IKEA Foundation, aby dowiedzieć się więcej o działaniach, zapewniających rodzinom uchodźców bezpieczne miejsca, które będą mogli nazwać domem.
Dzieci, które nie chodzą do szkoły, mają mniejsze szanse w życiu
Zapobieganie pracy dzieci.
Od 2000 roku przekazaliśmy na rzecz UNICEF i Save the Children 80 milionów euro na zwalczanie podstawowych przyczyn pracy dzieci w Indiach i Pakistanie. Nasze programy pomogły dotychczas 12 milionom dzieci, zapewniając im dostęp do lepszej edukacji i lepszą ochronę przed zmuszaniem do pracy. Planujemy rozszerzenie tych programów, by wsparcie dotarło do kolejnych milionów dzieci.Odwiedź stronę IKEA Foundation, by dowiedzieć się więcej o zapobieganiu pracy dzieci
Małe dziecko siedzi na kolanach matki, podczas gdy lekarz słucha jego serca
Pomoc w sytuacjach kryzysowych
Wszystkie dzieci powinny mieć możliwość nauki i zabawy. Jednak gdy klęski żywiołowe i konflikty zbrojne wywracają ich życie do góry nogami, często taką szansę tracą. Dlatego w sytuacjach kryzysowych IKEA Foundation zapewnia wsparcie finansowe i przekazuje produkty IKEA organizacjom takim jak Lekarze bez Granic (MSF), UNICEF, Save the Children oraz Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) Odwiedź stronę IKEA Foundation, by dowiedzieć się więcej o programach reagowania w sytuacjach kryzysowych
IKEA FOUNDATION | KAMPANIE SPOŁECZNE IKEA | UCHODŹCY
KAMPANIE SPOŁECZNE IKEA
Nasza kampania „Zabawa to Poważna Sprawa”
W ramach kampanii IKEA Zabawa to Poważna Sprawa, chcemy pokazać ludziom, że zabawa to podstawowa potrzeba, a nie luksus. Zabawa jest niezwykle ważna, nie tylko dla dzieci, ale dla nas wszystkich. Dlaczego? Ponieważ podczas zabawy nawiązujemy relacje, tworzymy, odpoczywamy i ładujemy akumulatory, odrywamy się od rzeczywistości, a także odkrywamy świat i naszą kreatywność.
Podczas kampanii, nasze sklepy staną się wyjątkowymi miejscami do zabawy. Chcemy, żeby wszyscy bawili się częściej i przekonali się, jak proste gry i zabawy mogą sprawić, że codzienne życie będzie dużo fajniejsze.
Mamy nadzieję, że dzięki tym punktom zatracisz się w beztroskiej zabawie i przekonasz się, jak łatwo można kontynuować ją w domu.
Pobawmy się! Nie przegap tych zabawnych grafik z kampanii IKEA Zabawa to Poważna Sprawa.
Znamy się na zabawie
Mamy bzika na punkcie zabawy. Przestudiowaliśmy i przeanalizowaliśmy różne aspekty zabawy, takie jak okoliczności sprzyjające zabawie, czynniki, które w niej przeszkadzają oraz różnice kulturowe w podejściu do zabawy. Nasze najnowsze wyniki badań opublikowaliśmy w Raporcie IKEA dotyczącym zabawy 2017, który razem z naszymi poprzednimi raportami stanowi najobszerniejszą na świecie pracę badawczą na temat zabawy.
Stworzyliśmy też miniprzewodnik z propozycjami gier i zabaw do wykorzystania z dziećmi, by zainspirować każdego do częstszej zabawy w domu. Zabawa jest ważna dla nas wszystkich i dlatego chcemy pokazać ludziom, że niezależnie od tego kim jesteśmy, możemy z łatwością zacząć się bawić, wszędzie, każdego dnia.
Kampania IKEA chce zainspirować rodziny do częstszej zabawy w domu. Szukasz pomysłów na to, jak fajnie bawić się ze swoimi dziećmi? Dołącz do kampanii IKEA Zabawa to Poważna Sprawa!
Dziecięca zabawa – fundamentalne prawo, podstawowa potrzeba
Zabawa pomaga rozwijać ważne umiejętności, takie jak praca zespołowa, podejmowanie ryzyka czy odporność na stres. Zabawa jest tak ważna, że Konwencja ONZ o Prawach Dziecka stwierdza, że każde dziecko ma do niej prawo. A jednak miliony dzieci na całym świecie pozbawiane są swojego fundamentalnego prawa do zabawy i rozwoju w bezpiecznym środowisku.
W ramach naszej kampanii „Zabawa To Poważna Sprawa”, IKEA Foundation nawiązała współpracę z sześcioma wiodącymi organizacjami – Handicap International, Room to Read, Save the Children, Special Olympics, UNICEF i War Child – by nawet dzieciom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej zapewnić bezpieczne miejsce do zabawy, rozwoju i po prostu bycia dziećmi. Dzięki ich działaniom, 250 000 dzieci może teraz korzystać ze swojego prawa do zabawy.
Przeczytaj więcej o IKEA Foundation i jej partnerach
Zabawa pomaga dzieciom rozwijać umiejętności zespołowe – dołącz do kampanii IKEA i baw się częściej!
Rysunek twojego dziecka może przeistoczyć się w pluszaka sprzedawanego w każdym sklepie IKEA!
Nasz pluszakowy konkurs rysunkowy i kolekcja SAGOSKATT – wszystko idzie na lokalny cel społeczny
Powraca urocza, mięciutka kolekcja pluszaków SAGOSKATT, zaprojektowana przez dzieci, by pomóc innym dzieciom. Seria zabawnych przyjaciół stanowi definicję zabawy, która ma większy sens: cały dochód ze sprzedaży każdej zabawki pluszowej SAGOSKATT zostanie przekazany lokalnym organizacjom charytatywnym, wspierającym prawa każdego dziecka do zabawy i rozwoju.
Tegoroczna kolekcja składa się z różowego jednorożca żyjącego w chmurach; tęczowego rekina podróżującego przez morza i oceany; psotnego niebieskiego potwora; jeżodinozaura – połączenie jeża, dinozaura i potwora, uwielbiającego owoce tropikalne oraz nakrapianą foczkę, która uwielbia bawić się z rybami.
Konkurs rysunkowy na pluszaka IKEA do przyszłorocznej kolekcji zabawek już trwa, więc zapraszamy wszystkie kreatywne dzieci w wieku 0-12 lat do wzięcia udziału w dniach [data]. Najbardziej oryginalne projekty staną się prawdziwymi pluszakami i trafią do sprzedaży we wszystkich sklepach IKEA, inspirując do zabawy dzieci na całym świecie.
Program IWitness Global Citizens
Program ten daje pracownikom IKEA możliwość przekonania się na własne oczy, w jaki sposób wykorzystywane są środki zebrane w ramach kampanii społecznych IKEA, dzięki którym dzieci z najbiedniejszych społeczności na świecie zyskują szansę na lepsze życie. Pracownicy odwiedzają różne projekty prowadzone przez partnerów IKEA Foundation i dzielą się swoimi doświadczeniami na blogu IKEA Foundations Global Citizens.
blog.ikeafoundation.org
No Youtube Player
uchodźcy
Tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla uchodźców
Kierując się naszymi wartościami, wierzymy, że Grupa IKEA może odegrać ważną rolę w tworzeniu szans i możliwości dla ludzi z różnych środowisk – także uchodźców.
Aktywnie wspieramy uchodźców za pośrednictwem szeregu lokalnych inicjatyw społecznych, między innymi poprzez darowizny, projekty edukacyjne i wolontariat pracowniczy.
Grupa IKEA realizuje na ośmiu rynkach (Austria, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania) programy pomagające uchodźcom zdobywać doświadczenie zawodowe, rozwijać swoje umiejętności oraz integrować się z nową społecznością. Na wielu innych rynkach prowadzone są lokalne inicjatywy wspierające migrantów, uchodźców i inne szczególne narażone grupy.
Stanowi to element naszej wizji tworzenia lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi.
Pracownicy IKEA Yaser Alwili, Lena van Heuven, Elin Johansson oraz Mohammad Al Heswani są bardzo zadowoleni z efektów programu integracyjnego dla uchodźców.
horizontal line
Otwieranie drzwi do zatrudnienia
Ponad 90 sklepów IKEA w ośmiu różnych krajach realizuje programy integracyjne, które pomagają uchodźcom zdobywać doświadczenie zawodowe, uczyć się języka i odnaleźć się w nowej społeczności. Dowiedz się więcej i poznaj ich historie:
Na ośmiu rynkach IKEA prowadzone są programy integracyjne, które pomagają uchodźcom zdobywać doświadczenie zawodowe, rozwijać swoje umiejętności i odnaleźć się w nowej społeczności.
Włochy
„Wchodząc do IKEA, czuję się, jakbym wchodził do domu. Budzę się z uśmiechem na twarzy, ponieważ wiem, że czeka mnie praca w przyjaznym miejscu, gdzie będę pomagał ludziom znaleźć to, czego szukają. IKEA pozwoliła mi stawić czoła przeszłości i zbudować fundament pod moją przyszłość”.
Alagie Darboe, pracownik magazynu samoobsługowego, sklep IKEA w Padwie
Dziewięć sklepów IKEA we Włoszech udzieliło wsparcia ponad 70 uchodźcom, umożliwiając im zdobycie doświadczenia zawodowe. Program jest realizowany we współpracy z organizacją pozarządową COGES, która pomaga młodym uchodźcom i imigrantom osiedlić się we Włoszech.
Uchodźcy są zatrudniani na okres trzech lub sześciu miesięcy, a następnie ich praca jest poddawana ocenie. Do tej pory blisko dwóm trzecim tych osób przedłużono umowę, a reszta otrzymała referencje, które pomogą im znaleźć inną pracę.
Program okazał się tak dużym sukcesem, że każdy z dziewięciu sklepów będzie nadal realizować go w 2018 roku. Istnieją też plany zbadania możliwości rozszerzenia programu, tak by objął wszystkie 21 sklepów IKEA we Włoszech.
„Jako firma kierująca się określonymi wartościami, traktujemy współpracę z COGES jako jeden ze sposobów napędzania zmian – zarówno dla IKEA, jak i społeczności uchodźców we Włoszech. Celem programu integracyjnego jest prowadzenie szkoleń i doradztwa, dzięki którym uchodźcy mogą rozwijać swoje umiejętności i rozpocząć budowanie swojej przyszłości we Włoszech. Nasze starania wykraczają poza zwykłą pomoc społeczną i skupiają się na integracji z nową codziennością. Trzeba przyznać, że wychodzi nam to całkiem nieźle!” – wyjaśnia Laura Tiberto, asystentka zespołu HR w sklepie IKEA w Padwie.
Poznaj Miriam Egio i przekonaj się, co sądzi o programie wsparcia uchodźców w IKEA.
Hiszpania
„Mamy nadzieję, że program ten będzie w dalszym ciągu pomagał ludziom się rozwijać i tworzyć lepszą przyszłość”.
Miriam Egio, kierowniczka ds. HR, sklep IKEA w Ensanche de Vallecas
Od 2015 roku Hiszpania otrzymała tysiące wniosków o udzielenie azylu uchodźcom. W odpowiedzi na tę sytuację IKEA w Hiszpanii opracowała Program Zatrudnienia będący częścią szerszego partnerstwa z organizacjami pozarządowymi ACCEM, ACNUR i CEAR oraz hiszpańskim Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
W sklepach IKEA w Ensanche de Vallecas i Murcia uchodźcy biorą udział w trwającym pięć tygodni programie szkoleniowym, który zapewnia im narzędzia i zasoby niezbędne do podniesienia ich kwalifikacji i zwiększenia szans na zatrudnienie w sektorze handlowym. Każdy z tygodni poświęcony jest poznawaniu pracy w innym dziale, a uczestnicy uczą się także pisania CV i przygotowują się do rozmów kwalifikacyjnych.
Pod koniec programu znaczna większość uczestników odbyła rozmowę kwalifikacyjną i ponad połowa z nich znalazła pracę – w tym sześć osób, które zostały pracownikami IKEA.
Dzięki rozmowom z uczestnikami szkolenia pracownicy obu sklepów poznali historie uchodźców i zrozumieli, jak wiele mogą zrobić, oferując im wsparcie, w wyniku którego zwiększą swoje szanse na rynku pracy. IKEA w Hiszpanii stara się wdrożyć ten program w jak największej liczbie sklepów i analizuje możliwości rozszerzenia go o inne szczególnie narażone grupy osób.
Poznaj uchodźcę i Mohameda Abdullahi i przekonaj się, jak postrzega swoją pracę w IKEA.
Szwajcaria
„Rozpocząłem staż we wrześniu 2016 roku. Była to dla mnie doskonała okazja, żeby znaleźć swoje miejsce w międzynarodowej firmie. Zostałem zatrudniony na stałe i jestem niezależny finansowo”.
Mohamed Abdullahi, pracownik logistyki, sklep IKEA w Aubonne
IKEA w Szwajcarii uruchomiła swój program integracyjny dla uchodźców w czerwcu 2016 roku, oferując dwa razy do roku sześciomiesięczny staż w dziewięciu sklepach. Przy ścisłej współpracy z miejscowymi władzami do każdego sklepu przyjmowanych jest czterech stażystów rocznie.
„Cieszy nas, że dzięki programowi co sześć miesięcy możemy zatrudniać silnie zmotywowanych pracowników. Program pozwolił nam również zwiększyć różnorodność w naszym sklepie, a uchodźcy otrzymali możliwość dalszej integracji w nowej ojczyźnie w sposób konstruktywny i pozytywny” – uważa Bruna Toubia, trenerka kulturowa.
W zależności od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i znajomości języka stażyści pracują w dziale logistycznym, zajmują się sprzedażą lub naprawami, są zatrudnieni w punktach gastronomicznych albo na innych stanowiskach. Stażyści przechodzą także szkolenie międzykulturowe. Po zakończeniu stażu uczestnicy programu otrzymują referencje i mogą starać się o stałe zatrudnienie w IKEA.
Do 2019 roku z programu skorzysta około 110 uchodźców. IKEA w Szwajcarii opublikowała również Niezbędnik Integracyjny, żeby podzielić się swoim doświadczeniem z innymi firmami.
Poznaj Dana Sandmoena i dowiedz się, co myśli o programie wspierania uchodźców w IKEA.
Norwegia
„Jestem bardzo dumny, że mogę być częścią projektu pomagającego uchodźcom i imigrantom wykonać pierwszy krok w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i nauce norweskiego. Zaangażowanie i chęć nauki uczestników programu jest bardzo inspirująca”.
Dan Sandmoen, lider zespołu, sklep IKEA w Furuset
Rząd Norwegii rzucił wyzwanie sektorowi społecznemu, oczekując pomysłów na zwiększenie stopnia integracji nowo przybyłych uchodźców i imigrantów na rynku pracy oraz z norweskim społeczeństwem. W odpowiedzi na wyzwanie władze dzielnicy Alna w Oslo, gdzie znajduje się sklep IKEA Furuset, postanowiły zaangażować Centrum Nauki Języków dla Dorosłych i miejscowy sklep IKEA.
Aby wesprzeć nowo przybyłych uchodźców i imigrantów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego w Norwegii, sklep IKEA Furuset postanowił wypróbować projekt Hurtigsporet („szybki tor”) we współpracy z Centrum Nauki Języków dla Dorosłych. Uczestnicy projektu uczą się norweskiego przez osiem miesięcy, jednocześnie przechodząc szkolenie zawodowe w sklepie IKEA. Celem IKEA jest pozyskanie nowych pracowników, a szkoła zamierza nauczyć uczestników projektu języka na tyle, by mogli swobodnie żyć w Norwegii.
„Ten projekt całkowicie odmienił moje życie. Nigdy nie pomyślałabym, że znajdę pracę w ciągu pierwszego roku po moim przyjeździe do Norwegii, a teraz pracuję na pół etatu i samodzielnie zarabiam. W pracy poznałam też wiele osób i zdobyłam nowych przyjaciół, z którymi mogę rozmawiać i ćwiczyć swój norweski”. – Asma z Afganistanu
Do tej pory 11 z 14 uczestników ukończyło szkolenie w różnych działach, a przy pomocy mentorów i pozostałych pracowników poznało wartości IKEA oraz podstawowe zasady pracy w IKEA. Sklep IKEA w Furuset zatrudnił pięć nowych osób, a połowa uczestników zaliczyła test znajomości języka norweskiego. Projekt Hurtigsporet zostanie teraz rozszerzony i obejmie także sklep IKEA w Slependen. Mamy nadzieję, że uda nam się wywrzeć jeszcze większy wpływ na życie ludzi.
Poznaj Hiliary Jenkins i dowiedz się, co sądzi o programach wspierania uchodźców w IKEA.
Wielka Brytania
„Od momentu rozpoczęcia programu zauważyłam wśród naszych pracowników większy zapał względem wartości IKEA i uznanie dla IKEA jako świetnego miejsca pracy – nie wspominając o cudownych osobach, które uzupełniły nasze szeregi. Każdy na tym skorzystał!”
Hiliary Jenkins, liderka ds. społecznych, IKEA Retail w Wielkiej Brytanii i Irlandii
Wyobraź sobie, że musisz nagle wyjechać do innego kraju. Nie wiesz, jak znaleźć tam pracę i nie masz nikogo, kto by ci pomógł. Ponadto obowiązująca w Wielkiej Brytanii procedura udzielania azylu jest długotrwała, a w jej trakcie cudzoziemcy nie mogą podejmować pracy. W rezultacie uchodźcy są przez ten czas wykluczeni z rynku pracy, nie wspominając już o dojmującym poczuciu izolacji. Właśnie na tym etapie skupia się wsparcie, jakiego udzielamy uchodźcom wspólnie z organizacją charytatywną Breaking Barriers.
Wspólnie z organizacją Breaking Barriers IKEA w Wielkiej Brytanii opracowała bezpłatny kurs obsługi klienta dla uchodźców. W trakcie szkolenia zdobywają umiejętności niezbędne do podjęcia pracy polegającej na bezpośredniej obsłudze klienta.
Inicjatywa obejmuje też pomoc w nauce angielskiego oraz wizytę w ośrodku oceny IKEA, w którym uczestnicy programu mogą wziąć udział w próbnej rozmowie kwalifikacyjnej oraz poznać IKEA jako firmę kierującą się silnie zakorzenionymi wartościami. Po wizycie w ośrodku oceny wybrani uczestnicy zapraszani są na oficjalną rozmowę kwalifikacyjną. Do tej pory ośrodki oceny zorganizowaliśmy w sklepach w Tottenham, Croydon i Wembley.
„Do tej pory kurs ukończyło 110 uchodźców, a 20 osób zostało zatrudnionych w sklepie IKEA. Poszerzamy teraz zasięg projektu o kolejne sklepy, i mamy nadzieję, że w 2019 roku dołączą do nas wszystkie sklepy w  Wielkiej Brytanii”.
Hiliary Jenkins, liderka ds. społecznych, IKEA Retail w Wielkiej Brytanii i Irlandii
Uchodźcy i ich nowe społeczności wspólnie dobrze prosperują
21-letnia Patience jest początkującą dziennikarką odbywającą staż zawodowy za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego (IRC) oraz przy wsparciu IKEA Foundation.
21-letnia Patience jest początkującą dziennikarką odbywającą staż zawodowy za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego (IRC) oraz przy wsparciu IKEA Foundation.
Gdy ludzie zostają zmuszeni do opuszczenia swoich domów, niewiele mogą ze sobą zabrać. Ale bez względu na to, co pozostawili za sobą, każda z tych osób zabrała ze sobą trzy rzeczy: umiejętności, talenty i aspiracje.
IKEA Foundation* wspiera działalność Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego (IRC) kwotą 5 milionów euro przeznaczoną na pomoc w poprawie warunków życia uchodźców i młodych Kenijczyków mieszkających na nielegalnych osiedlach w Nairobi.
W ramach współpracy z IRC wspieramy uchodźców w uzyskaniu samodzielności i niezależności finansowej poprzez szkolenia i programy zatrudnienia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Oferując szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, dotacje dla start-upów, praktyki, a także kontakty z lokalnymi pracodawcami, IRC pomaga tysiącom ludzi w trudnej sytuacji życiowej, zwiększając ich szanse na lepszą przyszłość.
Uchodźcy i miejscowe społeczności mogą razem doskonale prosperować, o ile ci pierwsi będą mogli rozwijać swoje umiejętności, robić użytek ze swoich talentów i realizować swoje ambicje. Jeśli damy uchodźcom możliwość pracy, będą mogli zakładać własne firmy i zatrudniać kolejne osoby. Mają więcej pieniędzy, którymi napędzają lokalną gospodarkę, i są mniej zależni od pomocy socjalnej. Są mniej sfrustrowani i czują większą więź z nową społecznością.
*Organizacja filantropijna w ramach Grupy IKEA
Dowiedz się więcej o IKEA Foundation i jej partnerach na IKEAfoundation.org
BYĆ MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ:
ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE W DOMU
Nawet małe rzeczy mają znaczenie
Zobacz jak baterie z perlatorem czy energooszczędna plyta indukcyjna pomogą ci sporo zaoszczędzić.
Przejdź do Zrównoważone życie w domu
Baterie łazienkowe IKEA zmniejszają zużycie wody o 50%
Montowanie paneli słonecznych na sklepie IKEA
ENERGIA I ZASOBY NATURALNE
Wprowadzamy pozytywne zmiany
Zobacz jak pozyskujemy surowce w odpowiedzialny sposób i działamy na rzecz niezależności energetycznej
Przejdź do Energia i zasoby naturalne