Przejdź do głównej strony

Kobieta i dzieci w Indiach
Chcemy odgrywać istotną rolę w tworzeniu lepszych warunków życia dla ludzi i społeczności, na których wpływ ma nasza działalność biznesowa. Od naszych pracowników i dostawców, po dzieci
i rodziny żyjące w niektórych spośród najbardziej zagrożonych społeczności na świecie - we wszystkim co robimy zawsze staramy się promować równość, różnorodność i poszanowanie dla praw człowieka.
Pobierz Raport Zrównoważonego Rozwoju 2016 Grupy IKEA PDF
LUDZIE I SPOŁECZNOŚCI PRAWA CZŁOWIEKA | DOSTAWCY | PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNI
Prawa człowieka
Nikt nie jest równy, jeśli równość nie dotyczy wszystkich
Prawa człowieka dotyczą każdego z nas, każdego dnia. Zatem nasza wizja „tworzenia lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi” obejmuje naszych pracowników, klientów, dostawców oraz lokalne społeczności. I to nie tylko wtedy, gdy jesteśmy
w świetle reflektorów, ale przez 365 dni w roku. Nasi pracownicy mogą oczekiwać sprawiedliwego traktowania i równych szans bez względu na pochodzenie etniczne, religię, płeć, sprawność fizyczną, orientację seksualną lub wiek. Ponieważ równe szanse wyzwalają w nas to, co najlepsze, zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. Równe szanse dla wszystkich i każdego dnia, a nie jedynie gdy jest to nam na rękę.
Poszanowanie praw człowieka, w zgodzie z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, jest częścią wszystkiego, co robimy i stanowi element naszego kodeksu postępowania dla dostawców - standardu IWAY.
Pobierz Standard IWAY (PDF)
Troje pracowników IKEA we wnętrzu z dwoma pomarańczowymi biurkami, krzesłami, białą komodą i półkami ściennymi.
Wspieramy etyczne zasady zatrudnienia imigrantów
Na świecie jest 200 milionów migrantów różnej narodowości, a ponad 100 milionów spośród nich podejmuje pracę. Niektórzy opuszczają swoje domy
i udaje im się znaleźć lepszą pracę i poprawić jakość swojego życia. Jednak dla wielu migrantów obietnica lepszej przyszłości może oznaczać popadnięcie w długi w związku z wygórowanymi opłatami rekrutacyjnymi – i w najgorszych przypadkach – z pracą niewolniczą. W IKEA określiliśmy jasne zasady rekrutacji i zatrudnienia w naszym kodeksie postępowania IWAY. W żadnym wypadku nie tolerujemy pracy niewolniczej ani handlu ludźmi. Oczekujemy także, że nasi dostawcy będą traktować zatrudnionych imigrantów sprawiedliwie, oferując im przejrzyste warunki zatrudnienia, a także godziwe warunki życia i pracy.
Wspieramy etyczne zasady zatrudnienia imigrantów
Działamy wspólnie, torując drogę zmianie
W wielu krajach procedury rekrutacyjne są skomplikowane i wymagają udziału kilku organizacji, więc ważne by współpracować z innymi. IKEA nawiązała współpracę z czterema innymi firmami - HP, Hewlett Packard Enterprises, The Coca-Cola Company oraz Unilever - by doprowadzić do pozytywnych zmian
w sposobie rekrutowania migrantów. Leadership Group for Responsible Recruitment będzie działać na rzecz "Employer Pays Principle", czyli reguły, zgodnie z którą opłaty związane z zatrudnieniem mają być uiszczane przez pracodawcę.
Aby wspierać naszych dostawców w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi
z odpowiedzialną rekrutacją, nawiązaliśmy bezpośrednią współpracę
z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IMO). W Azji Południowo-Wschodniej
z powodzeniem opracowaliśmy schemat procesu zatrudnienia, od dostawców aż do krajów, z których pochodzą pracownicy. Zdobyte wnioski wykorzystamy, by jeszcze lepiej wspierać etyczne formy zatrudnienia imigrantów i działać na rzecz trwałej zmiany.
Dowiedz się więcej o Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji
Hinduska dziewczynka w szkole
Wierzymy w ochronę praw dzieci
Robimy wszystko co możemy, by działać w najlepszym interesie dzieci i chronić ich prawa. Robimy to poprzez rzecznictwo, zwiększanie świadomości i wspieranie dzieci w zagrożonych społecznościach.
Nasze zaangażowanie w sprawy dzieci sięga daleko
Projektując nasze produkty i sklepy staramy się myśleć z perspektywy dziecka. Chcemy, żeby nasze produkty wspierały ich rozwój, a nasze sklepy były dla nich wspaniałym miejscem do zabawy, zupełnie jakby były w domu. Współpracujemy z ekspertami ds. rozwoju dziecka, aby poznać i zrozumieć potrzeby dzieci na różnych etapach rozwoju.
Stanowczy zakaz pracy dzieci
Uważamy, że wszystkie dzieci mają prawo do ochrony przed wykorzystywaniem, zaniedbaniem
i wyzyskiem. Dlatego w IKEA nie akceptujemy pracy zarobkowej dzieci i prowadzimy aktywne działania, by jej zapobiegać i eliminować. Nasz kodeks postępowania dotyczący zatrudniania dzieci został stworzony w 2000 roku w ścisłej współpracy z Save the Children oraz w konsultacji z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) i UNICEF.
Długofalowe rozwiązania
Zapobieganie i eliminowanie pracy zarobkowej dzieci to wielkie wyzwanie, które ma szansę na powodzenie tylko, gdy zajmiemy się przyczynami leżącymi u podstaw tego zjawiska i przyjmiemy całościowe podejście do problemu. Dlatego IKEA Foundation wspiera programy dotyczące praw dzieci, prowadzone przez UNICEF i Save the Children w 25 000 wiosek w różnych stanach w Indiach
i Pakistanie. Programy te obejmą w sumie 15 milionów dzieci do końca 2017 roku.
Więcej informacji na stronie IKEA Foundation
DOSTAWCY
Budowanie dobrych relacji
Chcemy, aby każdy czuł się dobrze z produktami, które sprzedajemy, dlatego wkładamy wiele pracy w nasze relacje z dostawcami oraz ich relacje z podwykonawcami. Na całym świecie około 600,000 ludzi pracuje dla firm, które bezpośrednio z nami współpracują i chcemy mieć pewność, że wszyscy są uczciwie traktowani.
Dlatego w 2000 roku stworzyliśmy standard IWAY, nasz kodeks postępowania dla dostawców. Nasi dostawcy są odpowiedzialni za informowanie podostawców o kodeksie IWAY, a my udzielamy im niezbędnego wsparcia. Wszyscy producenci mebli muszą przestrzegać wymogów IWAY, w przeciwnym wypadku IKEA zaprzestaje współpracy z nimi.
Audytor IWAY w fabryce jednego z dostawców IKEA
Regularnie odwiedzamy naszych dostawców żeby sprawdzić, czy stosują się do wymogów IWAY - tych wizyt jest około tysiąca każdego roku.
Czym jest standard IWAY?
Nasz kodeks postępowania dla dostawców, standard IWAY, odgrywa ważną rolę w pozytywnym rozwoju. Określa nasze minimalne wymagania dotyczące środowiska, kwestii społecznych i warunków pracy.
Regularnie odwiedzamy naszych dostawców, by sprawdzić czy przestrzegają standardu IWAY. Około 80 audytorów z IKEA i firm zewnętrznych przeprowadza zapowiedziane jak i niezapowiedziane kontrole u naszych dostawców i ich poddostawców.
Standard IWAY wywieszony na ścianie fabryki dostawcy
Wymogi standardu IWAY zawierają:
- Zakaz zatrudniania dzieci
- Zakaz pracy przymusowej
- Brak dyskryminacji
- Wolność zrzeszania się
- Minimalne wynagrodzenia i płaca za nadgodziny
- Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza, ziemi
i wody oraz działania na rzecz ograniczenia konsumpcji energii.
Pobierz Standard IWAY
Not just your ordinary rug
The TÅNUM rag rug is a great example of how we can bring together two of our core passions – reducing waste and creating a better everyday life. TÅNUM is made from leftover materials from the production of our fabric and quilt covers, and thereby no two rugs are alike. It’s also the kind of staple piece that has been around in Swedish homes for about 150 years.
The idea for the design came from young Finnish design student, Erik Bertell, who wanted to reinvent the rug in a more modern way. But, some great ideas don’t just stop there; they go a step further. Not only is the production of TÅNUM responsibly turning waste into a resource; skilled craftswomen in Bangladesh weave them. This provides the women with jobs, and a stable income. Watch the video for the full story about TÅNUM rug.
No Youtube Player
Szkolenia w społecznościach lokalnych dotyczące upraw bawełny
Współpraca z WWF w celu poprawy warunków życia farmerów uprawiających bawełnę
Pobierz Raport zrównoważonego rozwoju Grupy IKEA za 2016. Od ponad dekady IKEA i WWF z sukcesem współpracują w obszarze uprawy bawełny.
W rezultacie około 110,00 farmerów w Indiach, Pakistanie, Chinach i Turcji zaczęło uprawiać bawełnę w bardziej zrównoważony sposób. Używając mniej nawozów sztucznych i więcej naturalnych alternatyw dla pestycydów, drobni farmerzy mogą ograniczyć koszty, uzyskując równie dobre plony, co wcześniej. Zaoszczędzone pieniądze mogą inwestować w systemy nawadniania kropelkowego i edukację swoich dzieci.
Więcej o naszej współpracy odnośnie bawełny PDF
LUDZIE I SPOŁECZNOŚCI PRAWA CZŁOWIEKA | DOSTAWCY | PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNI
PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNI
Przedsiębiorstwa społeczne IKEA –
Współtworzenie zmian
Celem przedsiębiorców społecznych jest zapewnianie lepszych warunków codziennego życia ludziom w swoich społecznościach. Stawiają czoła wyzwaniom społecznym i środowiskowym, między innymi walcząc z ubóstwem i wspierając kobiety, pomagając im uwierzyć we własne siły.
IKEA działa obecnie ramię w ramię z kilkoma przedsiębiorstwami społecznymi, zatrudniając rzemieślników w lokalnych społecznościach w nierozwiniętych ekonomicznie regionach na świecie. Współpracujemy przede wszystkim z grupami samopomocowymi oraz inicjatywami podejmowanymi przez kobiety. Pewne źródło utrzymania i godziwe zarobki pomagają im zdobyć szacunek w swoim otoczeniu
i budować lepszą przyszłość dla swoich rodzin.
Wspólnie tworzymy wyjątkowe produkty z wykorzystaniem tradycyjnego rzemiosła
i materiałów – limitowane kolekcje dostępne w sklepach IKEA w wybranych krajach.
No Youtube Player
Równość działa lepiej - również w Indiach. IKEA INNEHÅLLSRIK to 7. edycja limitowanej kolekcji, współtworzona przez wykwalifikowanych rzemieślników w Indiach.Zobacz kolekcję INNEHÅLLSRIK
8 marca 2018 r. , Grupa IKEA obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet, uhonorowanie wysiłków na rzecz budowy bardziej zintegrowanego i równego świata. INNEHÅLLSRIK to 7 edycja limitowanej kolekcji, współtworzona z wykwalifikowanymi artystkami w Indiach. Dzięki rzemiosłu - poprzez wzmocnienie swojej pozycji materialnej 1050 kobiet poprawiło swoje warunki życiowe między innymi dzięki lepszemu odżywianiu i lepszej edukacji swoich dzieci.
Kiedy ludzie mają takie same szanse rozwoju, niezależnie od płci czy pochodzenia, wszyscy wygrywają. Równość po prostu działa lepiej - w Indiach i wszędzie indziej.
Kolekcja INNEHÅLLSRIK jest dostępna w Austrii, Belgii, Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Hong Kongu, Japonii, Korei Południowej i Indiach.
No Youtube Player
Poznaj Mani, która nauczy Cię podstaw wyplatania koszy.
Równość działa lepiej - również w Indiach.
Specjalna edycja kawy PÅTÅR
Specjalna edycja kawy PÅTÅR to jednorodna, doskonała kawa 100% Arabica uprawiana w regionie Nilu Białego w Ugandzie, którą pozyskujemy w wyniku współpracy z tysiącami małych plantatorów.
Przedstawiamy jednorodną, doskonałą kawę 100% Arabica z Ugandy
Uganda to największy eksporter kawy w Afryce, choć średnia wielkość plantacji nie przekracza tam 0,25 hektara, a to tylko jedna czwarta boiska do piłki nożnej. Nie jest łatwo prowadzić przynoszącą zyski farmę, mając do dyspozycji tak ograniczone zasoby. Aby wesprzeć plantatorów w osiągnięciu niezależności ekonomicznej oraz wprowadzeniu bardziej zrównoważonych metod uprawy, IKEA nawiązała współpracę
z regionalnym „projektem kawowym”. To pozwoliło nam wprowadzić do oferty pierwszą w historii Sklepiku Szwedzkiego jednorodną kawę: 100% ziarna Arabica
z regionu Nilu Białego. Specjalna kawa o wyjątkowym smaku, powstająca we współpracy z tysiącami małych plantatorów.
Dobra kawa o wspaniałym aromacie
Szeroko uśmiechająca się Ugandyjka zaangażowana w projekt Nil Biały.
W IKEA zawsze szukamy przedsiębiorstw społecznych i modeli biznesowych, które są zgodne z naszą wizją. Projekt Nil Biały jest właśnie taką inicjatywą, w której upatrujemy szans na długofalowe partnerstwo umożliwiające pozytywny rozwój. Projekt wystartował prawie 20 lat temu jako próba promowania upraw wysokiej jakości kawy Arabica w regionie tradycyjnie znanym jako producent mniej lubianych odmian ziaren. Wspierając tę inicjatywę, IKEA przyczynia się do budowania ekonomicznej niezależności plantatorów
i ich rodzin. Zostaliśmy pierwszą globalną siecią handlową, która na szeroką skalę oferuje jednorodną kawę
z regionu Nilu Białego.
W ramach projektu Nil Biały ugandyjscy farmerzy otrzymują doradztwo i edukację w zakresie prowadzenia upraw.
Wierzymy, że włączenie kobiet
i młodzieży w utrzymanie rodziny to bardzo ważna zmiana. Projekt Nil Biały promuje równiejszy podział obowiązków zarówno na plantacjach, jak i w domach, a także swobodny dostęp do zasobów, które pozwolą kobietom uniezależnić się finansowo. Projekt ten podejmuje również inne, codzienne wyzwania, jak choćby zapewnienie dostępu do wody bezpośrednio na plantacji, co eliminuje konieczność wybierania się po nią
w daleką i często niebezpieczną drogę. Mamy nadzieję, że poprzez rozwiązanie tych i wielu innych problemów prowadzenie plantacji kawy w regionie Nilu Białego pozostanie źródłem utrzymania dla kolejnych pokoleń.
Świeżo zebrane owoce kawy trzymane w dłoni.
Początek wieloletniej współpracy
Nawiązując długoterminową współpracę z plantatorami uprawiającymi ziarna Arabica w regionu Nilu Białego, stajemy się częścią partnerskiego układu, w którym każdy czuje się zwycięzcą. Specjalna kawa PÅTÅR nie jest projektem charytatywnym – to szansa na zysk. Farmerzy mogą sprzedawać swoje produkty za pośrednictwem naszych dostawców i sklepów IKEA, a my otrzymujemy doskonałą, aromatyczną kawę.
Jednak ograniczona ilość kawy Arabica pozyskiwanej w regionie Nilu Białego nie pozwala nam oferować jej w sklepach IKEA na całym świecie, dlatego sprzedajmy ją tylko w wybranych krajach. Wraz z rozwojem plantacji zamierzamy wprowadzać ją do oferty kolejnych sklepów.
Specjalna edycja kawy PÅTÅR to świeże, owocowe, średnio palone ziarna z delikatnym aromatem wanilii i karmelu.
Zdjęcie osoby spacerującej ścieżką na ugandyjskiej wsi.
Twoja przerwa na kawę może wiele zmienić
Tak jak pozostałe kawy z rodziny PÅTÅR, specjalne ugandyjskie ziarna posiadają certyfikat UTZ i są produktem organicznym (według norm UE). W skrócie oznacza to większe plony oraz wyższe dochody i lepsze życie plantatorów, jak również ochronę środowiska i zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba czy powietrze.
Jako klient możesz sprawdzić pochodzenie kupionej przez siebie kawy i dowiedzieć się więcej o plantacjach, z których pozyskano jej ziarna. Umożliwia to internetowy lokalizator utz.org/IKEA.
RPrzedstawiciele IKEA spotykają się z miejscowymi rzemieślnikami.
Rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi
Chcemy budować trwałe relacje z naszymi partnerami i wspierać ich rozwój. Dlatego stawiamy na bliską współpracę i dzielenie się wiedzą w zakresie designu, produkcji, zarządzania środowiskowego, eksportu i wielu innych kwestii. Za naszym pośrednictwem przedsiębiorstwa społeczne zyskują dostęp do globalnego rynku, co stanowi solidny fundament ich samowystarczalności i niezależności.
Ze względu na to, że wszystkie produkty wytwarzane są ręcznie albo pochodzą
z niewielkich farm, a przedsiębiorcy mają ograniczony dostęp do zasobów, dlatego produkcja również jest ograniczona. Oznacza to, że możemy sprzedawać je tylko
w wybranych krajach. Poprzez współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi chcemy wspierać pozytywny rozwój ekonomiczny i społeczny na całym świecie – długofalową, zrównoważoną zmianę, jakiej zwykła działalność charytatywna nie jest w stanie zapewnić.
Mapa przedstawiająca kraje, w których IKEA współpracuje z przedsiębiorstwami społecznymi.
„Zdobywają nowe umiejętności i pozyskują surowce, dzięki którym w ich życiu mogą zajść trwałe zmiany. Nie muszą polegać na dobroczynności innych ludzi.”
Sumita Ghose, założycielka i dyrektor zarządzająca przedsiębiorstwa Rangsutra
Obecnie współpracujemy z przedsiębiorstwami społecznymi z Indii, Tajlandii, Ugandy, Szwecji, Danii, Belgii, Holandii, Chorwacji, USA i Kanady. Ale nadal poszukujemy nowych partnerów na całym świecie.
Wysłuchaj inspirujących historii dwóch indyjskich kobiet,
właścicielki przedsiębiorstwa społecznego
i rzemieślniczki, które współpracują z IKEA.
No Youtube Player
No Youtube Player
LUDZIE I SPOŁECZNOŚCI: PRAWA CZŁOWIEKA | DOSTAWCY | IKEA FOUNDATION | KAMPANIE IKEA
IKEA Foundation
Większe możliwości dla dzieci
Niezależnie od okoliczności, każde dziecko zasługuje na miejsce, które będzie mogło nazwać domem, zdrowy start w życiu, edukację na dobrym poziomie i stabilne dochody w rodzinie. IKEA Foundation wspiera wiele programów prowadzonych przez uznane organizacje, takie jak UNICEF i the Clinton Health Access Foundation, by pomagać dzieciom i młodzieży w najuboższych społecznościach w tworzeniu lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin. Obecnie finansowane programy obejmą pomocą 100 milionów dzieci do końca 2015 roku.
Odwiedź stronę IKEA Foundation, by dowiedzieć się więcej
4 obszary pomocy dzieciom przez IKEA Foundation
Dziewczynka w szkole
Wzmacnianie pozycji kobiet i dziewcząt.
Wspierając kobiety - poprzez dobrą edukację, kształcenie umiejętności, lepszą opiekę zdrowotną czy pożyczki na otworzenie małego biznesu - możemy polepszyć stan zdrowia, edukację i szanse życiowe wielu dzieci. IKEA Foundation finansuje programy wspierające kobiety, by polepszyć ich sytuację i byt ich rodzin.Odwiedź stronę IKEA Foundation, by dowiedzieć się więcej o programach wspierających kobiety
Afrykański chłopiec stoi przed schronieniem w obozie dla uchodźców
Lepsze życie dla dzieci uchodźców
Każdego roku miliony dzieci muszą porzucać swoje domy z powodu konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. IKEA Foundation przekazała 76 mln euro Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) – środki te zostały przeznaczone na zapewnienie schronienia, opieki i edukacji rodzinom uchodźców w Etiopii, Sudanie i Bangladeszu. Wejdź na stronę IKEA Foundation, aby dowiedzieć się więcej o działaniach, zapewniających rodzinom uchodźców bezpieczne miejsca, które będą mogli nazwać domem.
Dzieci, które nie chodzą do szkoły, mają mniejsze szanse w życiu
Zapobieganie pracy dzieci.
Od 2000 roku przekazaliśmy na rzecz UNICEF i Save the Children 80 milionów euro na zwalczanie podstawowych przyczyn pracy dzieci w Indiach i Pakistanie. Nasze programy pomogły dotychczas 12 milionom dzieci, zapewniając im dostęp do lepszej edukacji i lepszą ochronę przed zmuszaniem do pracy. Planujemy rozszerzenie tych programów, by wsparcie dotarło do kolejnych milionów dzieci.Odwiedź stronę IKEA Foundation, by dowiedzieć się więcej o zapobieganiu pracy dzieci
Małe dziecko siedzi na kolanach matki, podczas gdy lekarz słucha jego serca
Pomoc w sytuacjach kryzysowych
Wszystkie dzieci powinny mieć możliwość nauki i zabawy. Jednak gdy klęski żywiołowe i konflikty zbrojne wywracają ich życie do góry nogami, często taką szansę tracą. Dlatego w sytuacjach kryzysowych IKEA Foundation zapewnia wsparcie finansowe i przekazuje produkty IKEA organizacjom takim jak Lekarze bez Granic (MSF), UNICEF, Save the Children oraz Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) Odwiedź stronę IKEA Foundation, by dowiedzieć się więcej o programach reagowania w sytuacjach kryzysowych
IKEA FOUNDATION | KAMPANIE SPOŁECZNE IKEA | UCHODŹCY
KAMPANIE SPOŁECZNE IKEA
Dołącz do ruchu na rzecz zabawy!
Zabawa to uniwersalny język, który łączy nas wszystkich, niezależnie od tego, skąd pochodzimy. Poprzez wspólną zabawę, ludzie nawiązują relacje, uczą się, rozwijają i po prostu mają mnóstwo frajdy.
Wiemy, że zabawa to niezbędny element dla dobrego samopoczucia i rozwoju dzieci. Zabawa przygotowuje do życia. Nic więc dziwnego, że stale szukamy sposobów na to, by bawić się więcej!
Rozumiemy, że zabawa to nie jest coś, o czym można jedynie mówić. Tego trzeba doświadczyć. Wiemy też, że brak bezpiecznego miejsca do zabawy to poważna przeszkoda do zabawy na całym świecie. Dlatego, podczas kampanii IKEA „Zabawa to Poważna Sprawa” zmieniamy sklepy IKEA na całym świecie w gigantyczne strefy zabawy i zapraszamy wszystkich, by do nas dołączyli.
Przeczytaj raport IKEA Play dotyczący zabawy 2017
Grafika dla kampanii „Zabawa to poważna sprawa” – kostki w dziecięce wzory w różnych kolorach.
Zabawa to podstawowa potrzeba
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że zabawa to podstawowa potrzeba,
i że każde dziecko ma do niej prawo na mocy konwencji ONZ dotyczącej Praw Dziecka. IKEA Foundation współpracuje w tej dziedzinie z jednymi z najważniejszych organizacji pozarządowych: Handicap International, Room to Read, Save the Children, Special Olympics, UNICEF, oraz War Child. Programy partnerskie finansowane przez kampanię skupią się na tworzeniu bezpiecznych przestrzeni do zabawy i rozwoju dla najbardziej potrzebujących dzieci.
Odwiedź IKEAfoundation.org, by dowiedzieć się więcej
Dzieci grające w krykieta na tle zachodzącego słońca.
„Każde dziecko ma prawo do zabawy. Stymulacja poprzez zabawę jest kluczowa dla rozwoju mózgu dziecka i jego emocjonalnego dobrego samopoczucia",
„Niestety, jest wiele miejsc na świecie, gdzie wskutek tragicznych okoliczności dzieci nie mogą być po prostu dziećmi. Poprzez kampanię „Zabawa to Poważna Sprawa” chcemy łagodzić i niwelować trudności w zabawie i rozwoju w najbardziej zagrożonych społecznościach na świecie, a jednocześnie pomagać w budowaniu globalnego ruchu na rzecz zabawy."
Per Heggenes, Prezes IKEA Foundation.
Trzy dziewczynki skaczące na skakance w blasku słońca.
SAGOSKATT – wszystko trafia na lokalny cel społeczny
SAGOSKATT jest wreszcie z nami! Limitowana kolekcja pluszaków narysowanych i zaprojektowanych przez dzieci w ramach dorocznego konkursu rysunkowego IKEA. Te pluszaki są nie tylko urocze i rozkoszne, ale też służą wyższemu celowi.
W ramach kampanii społecznej „Zabawa to Poważna Sprawa” IKEA przekazuje całkowity obrót ze sprzedaży kolekcji SAGOSKATT na całym świecie na wspieranie prawa dzieci do zabawy i rozwoju. To wyjątkowa inicjatywa, w której dzieci projektują dla innych dzieci.
W tym roku się nie załapałeś? Nic się nie martw. Weź udział w czwartej edycji konkursu rysunkowego na pluszaka IKEA,
Zobacz przytulaste pluszaki SAGOSKATT
„Te dziesięć zwycięskich rysunków to uroczy zestaw fantastycznych, wyimaginowanych zwierzaków. To wspaniałe, niepowtarzalne połączenie kolorów, kształtów i ekspresji, które rozbudzają moją własną wyobraźnię”.
Bodil Fritjofsson, specjalistka ds. rozwoju produktu IKEA dla Dzieci, IKEA of Sweden
Na pierwszym planie 10 uroczych pluszaków SAGOSKATT, zwycięzców poprzedniego konkursu rysunkowego w 2016 roku, stojących na zielonej wykładzinie na niebieskim tle.
Tegoroczna kolekcja obejmuje pozbawionego pazurów hipcio-krokodyla, jamnika
z rogami i tęczowymi skrzydłami, szczęśliwą tęczową chmurkę, lwa o imieniu „Tygrys” i sześć innych niezwykle kreatywnych pluszaków.
Bodil Fritjofsson
Program IWitness Global Citizens
Program ten daje pracownikom IKEA możliwość przekonania się na własne oczy, w jaki sposób wykorzystywane są środki zebrane w ramach kampanii społecznych IKEA, dzięki którym dzieci
z najbiedniejszych społeczności na świecie zyskują szansę na lepsze życie. Pracownicy odwiedzają różne projekty prowadzone przez partnerów IKEA Foundation i dzielą się swoimi doświadczeniami na blogu IKEA Foundations Global Citizens.
blog.ikeafoundation.org
uchodźcy
Jak wspieramy uchodźców
W latach 2013-2015 Grupa IKEA i IKEA Foundation prowadziły kampanię "Jaśniejsza Przyszłość dla Uchodźców", w ramach której wspieraliśmy rodziny uchodźców liczących na lepszą przyszłość. Dzięki tej kampanii Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) zapewnia światło i energię odnawialną setkom tysięcy osób w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie.
Obejrzyj film o tym, jak energia elektryczna poprawia warunki życia syryjskich uchodźców
IKEA Foundation wspiera również długofalowe programy dla uchodźców,
w tym projekty mające na celu zapewnienie lepszej edukacji i źródeł utrzymania w obozach dla uchodźców i okolicznych społecznościach.
Grupa IKEA nadal aktywnie wspiera lokalne organizacje, dostarczając podstawowych artykułów niezbędnych do zapewnienia lepszych warunków życia nowo przybyłym uchodźcom. Wielu pracowników IKEA dobrowolnie poświęca swój czas, pomagając uchodźcom rozpocząć nowe życie w nowych społecznościach. W niektórych krajach rozpoczęliśmy też długofalowe programy, takie jak staże zawodowe, mające na celu pomoc uchodźcom
w integracji na rynku pracy.
Dowiedz się więcej o wsparciu IKEA Foundation dla uchodźców
W IKEA staramy się pomagać rodzinom uchodźców i dzieciom, zapewniając im szansę na lepszą przyszłość. IKEA Foundation wspiera projekty mające na celu zapewnienie lepszej edukacji i źródeł utrzymania, a Grupa IKEA wspiera lokalne organizacje.
BYĆ MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ:
ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE W DOMU
Nawet małe rzeczy mają znaczenie
Zobacz jak baterie z perlatorem czy energooszczędna plyta indukcyjna pomogą ci sporo zaoszczędzić.
Przejdź do Zrównoważone życie w domu
Baterie łazienkowe IKEA zmniejszają zużycie wody o 50%
Montowanie paneli słonecznych na sklepie IKEA
ENERGIA I ZASOBY NATURALNE
Wprowadzamy pozytywne zmiany
Zobacz jak pozyskujemy surowce w odpowiedzialny sposób i działamy na rzecz niezależności energetycznej
Przejdź do Energia i zasoby naturalne