Przejdź do głównej strony

Polityka Prywatności IKEA

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje do 31 lipca 2017.
 
Tutaj znajdziesz Politykę Prywatności obowiązującą do 15 listopada 2015r.
 
Jakie rodzaje informacji na mój temat zbiera IKEA i w jaki sposób te informacje wykorzystuje?

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, aby informować Cię o produktach, usługach i promocjach, a także po to, by umożliwić Ci robienie zakupów w IKEA przez Internet oraz telefon. Zbieramy też informacje po to, aby doświadczenia klientów z zakupów w IKEA mogły w przyszłości być lepsze. Poniżej przedstawiamy sposoby otrzymywania przez nas informacje o Tobie oraz rodzaje informacji, jakie uzyskujemy. Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy te dane.

 
Administrator

Administratorem danych osobowych, jakie przekazujesz IKEA, m.in. w związku z korzystaniem ze strony internetowej udostępnianej w domenie www.IKEA.com/pl (dalej: „Strona internetowa”) jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach k/Warszawy, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000091681, NIP: 5270103385, REGON: 010577890. Przekazane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług przez IKEA oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., Poz. 1182, z późn. zm.).

 
Katalog

Kiedy prosisz nas o przesłanie katalogu, podajesz nam dane kontaktowe, takie jak Twoje nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mailowy, abyśmy mogli spełnić Twoją prośbę. Możesz też dostarczyć nam informacji o produktach, które Cię interesują oraz innych informacji związanych z Twoim stylem życia.

 
Biuro Obsługi Klienta

Jeśli skontaktujesz się z jednym z pracowników naszego Biura Obsługi Klienta, możemy poprosić Cię o takie informacje, jak Twoje imię i nazwisko, adres i oraz adres e-mailowy, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytania lub komentarze. Za Twoją zgodą, możemy zachować te informacje, aby nasze kontakty mogły być bardziej „osobowe” i abyśmy mogli lepiej Ci pomóc, kiedy skontaktujesz się z nami następnym razem.

 
Strona internetowa

Informacje takie jak: imię i nazwisko, adres do faktury, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mailowy, możemy zbierać także poprzez Stronę internetową. Dane te podawane są przez użytkowników Strony internetowej dobrowolnie w celu skorzystania z oferowanych za jej pośrednictwem usług. Dane użytkowników przetwarzane są także w celu realizacji zakupów w IKEA przez Internet. Niepodanie określonych danych może ograniczać możliwość korzystania ze Strony internetowej lub określonych usług. Powyższe dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, której możesz udzielić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia Usług. Niektóre informacje na temat użytkowników zbieramy, używając tzw. czasowych ciasteczek [„transient cookies”], czasami zwanych „ciasteczkami sesyjnymi” [„session cookies”]. Takie „ciasteczko czasowe” [„transient cookie”] to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. Inaczej niż „ciasteczko trwałe” [“persistent cookie”], „ciasteczko czasowe” [“transient cookie”] nie jest przechowywane na twardym dysku użytkownika; jest przechowywane tylko w pamięci czasowej, która jest wymazywana, kiedy przeglądarka sieciowa jest zamknięta. Używamy „ciasteczek czasowych” [“transient cookies”], aby na przykład dowiedzieć się, w jaki sposób korzystasz z naszej sieci – dzięki temu możemy poprawić projekt naszej strony. „Ciasteczka czasowe” [„transient cookies”] nie są połączone z żadnymi Twoimi danymi osobowymi, dzięki którym można by Cię było zidentyfikować . „Ciasteczka” mogą być nieaktywne w Twojej przeglądarce sieciowej. Prosimy, abyś decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie podjął bezpośrednio po wejściu na Stronę internetową. Jeżeli nie wyrazisz zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie, pliki te nie będą wykorzystywane do zapamiętania preferowanych przez Ciebie ustawień ani innych informacji związanych z korzystaniem przez Ciebie ze Strony internetowej. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania przez nas plików cookie oraz sposobu wyrażenia zgody, o której mowa wyżej, znajdziesz tutaj.

 
Produkty IKEA na stronie internetowej

Produkty prezentowane na naszych stronach www.IKEA.pl są w większości importowane, choć część z nich może być produkowana w Polsce. Dołożymy wszelkich starań, aby przedstawione artykuły były w ciągłej sprzedaży, choć dopuszczamy możliwość krótkich przerw w ich dostawach. Zastrzegamy możliwość ewentualnych zmian w parametrach technicznych i wzornictwie niektórych artykułów i w razie konieczności użycia surowców zastępczych, które jednak w żaden sposób nie spowodują zmiany jakości i nie wpłyną znacząco na wygląd i funkcję danego artykułu. IKEA zastrzega sobie prawo sprzedaży towarów wg innych cen niż określone w prezentowanej ofercie, w przypadku wystąpienia błędów, zmiany stawek podatku VAT bądź wprowadzenia nowych podatków lub innych opłat. Niektóre art. IKEA sprzedajemy na indywidualne zamówienia.

 
Domolinia

Domolinia jest to telefoniczne Biuro Obsługi Klienta IKEA przeznaczone do kontaktu , z której korzystasz dokonując zakupów w IKEA przez telefon lub w celach związanych z zawartymi z IKEA umowami na towary lub usługi. Dla celu realizacji zakupów, IKEA przetwarza takie Twoje dane, jak: imię i nazwisko, adres do faktury, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mailowy. Dane te podawane są przez użytkowników Domolinii dobrowolnie, w trakcie składania zamówienia.

 
Pokój zabaw dla dzieci

Aby Twoje dziecko mogło skorzystać z naszego terenu zabaw i pokoju zabaw dla dzieci, podczas gdy Ty robisz zakupy, wymagamy, abyś wypełnił kartę rejestracyjną, w której musisz podać nazwisko i wiek dziecka, nazwisko opiekuna, adres, telefon oraz złożyć swój podpis. Prosimy o te informacje, aby móc zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.

 
Inne informacje, których nam dostarczasz

Poprzez uczestnictwo w badaniach, możesz dostarczyć nam takich informacji, jak Twoje preferencje, co do produktów, powody, dla których kupujesz dany produkt, dane na temat Twojej rodziny i stylu życia – dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej o Twoich preferencjach zakupowych. Możesz dostarczyć nam takich informacji również wtedy, gdy wypełniasz kartę gwarancyjną produktu, który kupiłeś w IKEA. Dodatkowo, uzyskujemy tego typu informacje, jeśli zarejestrujesz się albo wykupisz specjalne oferty IKEA, kupony rabatowe lub inne promocje.

 
Czy IKEA dzieli się otrzymanymi informacjami na mój temat z osobami trzecimi?

IKEA nie przekazuje danych osobowych swoich klientów żadnym osobom trzecim - wykorzystuje je dla własnych celów, tj. przede wszystkim dla realizacji zamówień składanych przez Internet i telefon, obsługi strony internetowej www.ikea.pl, własnych celów marketingowych. Natomiast, możemy przekazywać dane w obrębie rodziny korporacyjnej IKEA. Dzielimy się tymi danymi z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu (np. z kurierami, którzy dostarczają Ci zamówienia złożone przez Internet), ale ci usługodawcy nie są przez nas upoważnieni do wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji usług w naszym imieniu, albo gdy trzeba się dostosować do uregulowań prawnych. Możemy ujawniać informacje o Tobie, kiedy jest to wymagane przez prawo. Rezerwujemy sobie prawo do przekazywania wszelkich posiadanych informacji o Tobie, w przypadku, kiedy sprzedajemy albo przenosimy całość lub część naszego przedsiębiorstwa lub aktywów. Jeśli przedsiębiorstwo jest przenoszone, będziesz miał szansę poinformować nas, że wolałbyś, aby informacje o Tobie nie zostały przekazane gdzie indziej. Jeśli dojdzie do przekazania informacji, podejmiemy wszelkie wysiłki, aby zapewnić wykorzystanie Twoich danych osobowych przez odbiorcę zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 
W jaki sposób IKEA uaktualnia swoją Informację o Polityce Prywatności?

Usługi i promocje IKEA będą się z czasem zmieniały. Niniejsza Polityka Prywatności będzie uaktualniana okresowo, aby odzwierciedlać te zmiany i odpowiadające im zmiany w naszych praktykach dotyczących informacji. Za każdym razem, gdy zmienimy niniejszą Politykę Prywatności, zmienimy też na niej datę, aby wskazać, kiedy zostały dokonane zmiany. Korzystając z tej Strony internetowej, akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności, jak to zostało zaznaczone na początku. Każde kolejne wejście na tę Stronę internetową, które będzie nosiło datę późniejszą od daty wysłania przez nas poprawionej Polityki Prywatności, będzie uważane za Twoją akceptację zasad zawartych w treści poprawionej Polityki Prywatności.

 
Czy strona internetowa IKEA posiada linki do innych stron?

Strona internetowa IKEA może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od IKEA i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla Twojej wygody i informacji. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, radzimy więc je sprawdzić, jeśli odwiedzasz jakiekolwiek strony z linków. IKEA nie ma kontroli nad tym, jakie informacje są dostarczane przez te strony albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiegokolwiek inne działania tych stron.

 
Jak mogę uaktualnić moje dane osobowe i preferencje, co do ochrony danych?

Uważamy, że posiadanie właściwych i aktualnych informacji o Tobie i Twoich preferencjach jest ważne, abyśmy mogli odpowiednio służyć Twoim interesom. Możesz uaktualniać swoje dane osobowe oraz informacje kontaktowe, które nam podajesz osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną, pisząc do nas lub wysyłając e-mail, przy użyciu jednej z możliwości podanych poniżej.

 
Czy otrzymam e-mail od IKEA?

Wyślemy Ci e-mail tylko, jeśli podasz nam swój adres e-mailowy i poprosisz nas o skontaktowanie się z Tobą. Email od IKEA możesz otrzymać także w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Internet lub w ramach potwierdzenia zamówienia złożonego przez Domolinię.

 
A co się dzieje wtedy, gdy wołałbym nie dostawać informacji od IKEA?

Jeśli wolałbyś nie otrzymywać od nas informacji o produktach czy promocjach, prosimy o kontakt za pośrednictwem jednej z niżej wymienionych opcji.

 
Jak mogę się skontaktować z IKEA?

Jeśli masz pytania odnośnie praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w IKEA lub na temat przetwarzanych przez nas Twoich danych personalnych, skontaktuj się z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem abi.polska@ikea.com
Jeśli chcesz uzyskać informacje związane z ogólnym funkcjonowaniem naszej strony internetowej, przebiegiem procesu zamówienia lub naszą ofertą, kliknij tutaj aby wybrać preferowaną metodę kontaktu z nami.
Odpowiemy na Twoje pytanie lub sprawdzimy Twoje wątpliwości tak szybko, jak to możliwe.