Przejdź do głównej strony

System TV UPPLEVA

uppleva
Na tej stronie znajdziesz najnowsze aktualizacje oprogramowania telewizorów i systemu dźwięku UPPLEVA. Aktualizacje są dostępne bezpłatnie.

Stale rozwijamy oprogramowanie urządzeń UPPLEVA, usprawniając ich pracę, dodając nowe funkcje i możliwości, a także eliminując błędy.

Poniżej znajdziesz odnośniki do plików z aktualizacją oprogramowania, instrukcji ich instalacji oraz informacji, co zawiera dana aktualizacja.
linia
Druga generacja UPPLEVA
W sprzedaży od 1 września 2014 roku

JAK ZAKTUALIZOWAĆ TELEWIZOR DRUGIEJ GENERACJI
Telewizor automatycznie zaktualizuje swoje oprogramowanie, jeżeli jest połączony z siecią
Jeżeli telewizor jest połączony z siecią, automatycznie zainstaluje dostępne aktualizacje oprogramowania. Jeżeli jednak nie ma dostępu do sieci, możesz ręcznie pobrać pliki aktualizacji. Poniżej znajdziesz odnośniki do plików z aktualizacją oprogramowania, instrukcji ich instalacji oraz informacji, co zawiera dana aktualizacja.
Jak zaktualizować telewizor drugiej generacji, jeżeli nie jest połączony z siecią:
1. Odszukaj na poniższej liście numer artykułu odpowiadający numerowi twojego telewizora. 8-cyfrowy numer możesz znaleźć na naklejce umieszczonej z tyłu telewizora lub na dowodzie zakupu.
2. Otwórz plik ZIP i wyodrębnij z niego plik PKG. Skopiuj go na pamięć USB. Powinien to być jedyny plik na pendrivie. Pamiętaj, by nie umieszczać go w żadnym folderze.
3. Przełącz telewizor w stan czuwania (zaświeci się czerwona lampka).
4. Podłącz pamięć USB do portu USB umieszczonego z boku telewizora.
5. Naciśnij przycisk POWER z przodu telewizora. Na krótko pojawi się ekran startowy, a po paru chwilach czerwona lampka zacznie mrugać. Oznacza to, że telewizor instaluje aktualizację.
6. Podczas instalacji oprogramowania nie wyłączaj telewizora ani nie korzystaj z jego funkcji. Gdy instalacja się zakończy, czerwona lampka przestanie mrugać. Cały proces może zająć kilka minut.
7. Odłącz pamięć USB od telewizora.
Twój telewizor UPPLEVA korzysta teraz z najnowszego oprogramowania i jest gotowy do pracy. Warto pamiętać, że po instalacji niektórych aktualizacji konieczne może być ponowne wprowadzenie ustawień telewizora. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
BRAK DOSTĘPNYCH AKTUALIZACJI

JAK ZAKTUALIZOWAĆ SYSTEM DŹWIĘKU DRUGIEJ GENERACJI
Aby zaktualizować oprogramowanie swojego systemu dźwięku, pobierz plik aktualizacji z tej strony, skopiuj na pamięć USB i rozpocznij instalację. Poniżej znajdziesz odnośniki do plików z aktualizacją oprogramowania, instrukcji ich instalacji oraz informacji, co zawiera dana aktualizacja.
Jak zaktualizować system dźwięku drugiej generacji
1. Pobierz plik opisany numerem artykułu odpowiadającym numerowi twojego systemu dźwięku. 8-cyfrowy numer możesz znaleźć na naklejce umieszczonej z tyłu urządzenia lub na dowodzie zakupu.
2. Rozpakuj plik ZIP i skopiuj plik BIN na pustą pamięć USB.
3. Podłącz pamięć USB do portu USB umieszczonego na panelu ze złączami z tyłu urządzenia. Wyświetlona zostanie informacja o rozpoczęciu instalacji nowego oprogramowania.
4. Zaczekaj, aż aktualizacja zostanie zainstalowana i system dźwięku uruchomi się ponownie. Nie odłączaj zasilania podczas instalacji oprogramowania.
5. Odłącz pamięć USB od systemu dźwięku.
Twój system dźwięku UPPLEVA korzysta teraz z najnowszego oprogramowania i jest gotowy do pracy.
BRAK DOSTĘPNYCH AKTUALIZACJI
linia
Upewnij się, że używasz poprawnej wersji oprogramowania dla danego modelu, aby uniknąć uszkodzenia.
Pierwsza generacja UPPLEVA

W sprzedaży w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 sierpnia 2014 roku

JAK ZAKTUALIZOWAĆ TELEWIZOR PIERWSZEJ GENERACJI
1. Odszukaj na poniższej liście numer artykułu odpowiadający numerowi twojego telewizora. 8-cyfrowy numer możesz znaleźć na naklejce umieszczonej z tyłu telewizora lub na dowodzie zakupu.
2. Otwórz plik ZIP i wyodrębnij z niego plik PKG. Skopiuj go na pamięć USB. Powinien to być jedyny plik na pendrivie. Pamiętaj, by nie umieszczać go w żadnym folderze.
3. Przełącz telewizor w stan czuwania (zaświeci się czerwona lampka).
4. Podłącz pamięć USB do portu USB umieszczonego z boku telewizora.
5. Naciśnij przycisk POWER z przodu telewizora, przytrzymując go przez około 6 sekund, aż czerwona lampka nie zacznie mrugać. Oznacza to, że telewizor instaluje aktualizację.
6. Odłącz pamięć USB od telewizora.
Twój telewizor UPPLEVA korzysta teraz z najnowszego oprogramowania i jest gotowy do pracy. Warto pamiętać, że po instalacji niektórych aktualizacji konieczne może być ponowne wprowadzenie ustawień telewizora. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Dostępne aktualizacje:
UPPLEVA TV 46" czarny
00221327_version405
UPPLEVA TV 46" biały
00221332_version405
UPPLEVA TV 40" biały
30221335_version405
UPPLEVA TV 40" czarny
80221333_version405
UPPLEVA TV 32" biały
40227431_version405
UPPLEVA TV 32" czarny
30226088_version405
UPPLEVA TV 24" czarny
40221330_version158
UPPLEVA TV 24" biały
60227430_version158

JAK ZAKTUALIZOWAĆ SYSTEM DŹWIĘKU PIERWSZEJ GENERACJI
1. Pobierz plik opisany numerem artykułu odpowiadającym numerowi twojego systemu dźwięku. 8-cyfrowy numer możesz znaleźć na naklejce umieszczonej z tyłu urządzenia lub na dowodzie zakupu.
2. Rozpakuj plik ZIP.
3. Skopiuj folder UPG na pamięć USB.
4. Podłącz pamięć USB do portu USB umieszczonego z przodu systemu dźwięku.
5. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, jeżeli jest ustawiony do pracy z systemem dźwięku. W menu przejdź do opcji System - Update i naciśnij przycisk OK na pilocie.
6. Wyświetlona zostanie informacja o dostępności nowego oprogramowania. Naciśnij OK, by rozpocząć aktualizację.
7. Zaczekaj, aż aktualizacja zostanie zainstalowana i system dźwięku uruchomi się ponownie. Nie odłączaj zasilania podczas instalacji oprogramowania.
8. Odłącz pamięć USB od systemu dźwięku.
Twój system dźwięku UPPLEVA korzysta teraz z najnowszego oprogramowania i jest gotowy do pracy.
Dostępne aktualizacje:
UPPLEVA system dźwiękowy 2.1 60x16 czarny
10224877_version46_2
UPPLEVA system dźwiękowy 2.1 60x16 jasnoszary
80224874_version46_2
UPPLEVA system dźwiękowy 2.1 56x10 jasnoszary
50227398_version46_2
UPPLEVA system dźwiękowy 2.1 56x10 czarny
90227396_version46_2