Gå til hovedsiden

Leveringsforbehold

IKEA har leveringsforbehold på enkelte adresser. I oversikten ser du postnumrene vi ikke kan levere til. Dersom du bor på en øy uten veiforbindelse, kan vi levere til fastlandsadresse eller kai.

Postnummer Sted Leveringsforbehold
0150OSLOLevering på fastland - Vippetangen kai
1367SNARØYALevering på fastlandet/kai
1443DRØBAKLevering på fastland for Oscarsborg/Nordre Kaholmen - Husvik kai
1621GRESSVIKLevering på fastlandet for Hankø - Furholmen kai
1690HERFØLLevering på fastlandet - Skjærhalden kai
1692NEDGÅRDENLevering på fastlandet - Skjærhalden kai
3144VEIERLANDLevering på fastlandet - Veierland kai
3770KRAGERØLevering på fastlandet - Gjelder øyene Gumøy, Tåtøy, Bråtøy og Berø. Kun levering på fastland - Kragerø kai
3780SKÅTØYLevering på fastlandet - Kragerø kai
3781JOMFRULANDLevering på fastlandet - Kragerø kai
3783KRAGERØ SKJÆRGÅRDLevering på fastlandet - Kragerø kai
3950BREVIKLevering på fastlandet for øyene utenfor Brevik - Brevik kai
4076VASSØYLevering på fastlandet - Fiskepiren kai
4123SØR-HIDLELevering på fastlandet - Fiskepiren kai
4127LYSEBOTNLevering på fastlandet - Fiskepiren kai
4128FLØYRLILevering på fastlandet - Fiskepiren kai
4129SONGESANDLevering på fastlandet - Fiskepiren kai
4153BRIMSELevering på fastlandet - Fiskepiren kai
4164FOGNLevering på fastlandet - Judabergskaien
4167HELGØY I RYFYLKELevering på fastlandet - Fiskepiren kai
4168BYRELevering på fastlandet - Fiskepiren kai
4169SØRBOKNLevering på fastlandet - Fiskepiren kai
4170SJERNARØYLevering på fastlandet - Judabergskaien
4173NORD-HIDLELevering på fastlandet - Judabergskaien
4180KVITSØYLevering på fastlandet - Mekjarvik kai
4182SKARTVEITLevering på fastlandet for Halsnøy - Judabergskaien (Finnøy)
4187OMBOLevering på fastlandet - Judabergskaien
4198FOLDØYLevering på fastlandet - Nedstrand kai
4434ANDABELØYLevering på fastlandet/kai
4910LYNGØRLevering på fastlandet - Gjevik kai
4915VESTRE SANDØYALevering på fastlandet - Movik kai (Hagefjordbrygga)
5335HERNARLevering på fastlandet - Hufthammer kai
5387MØKSTERLevering på fastlandet - Hufthammer kai
5388LITLAKALSØYLevering på fastlandet - Hufthammer kai
5413HUGLOLevering på fastlandet - Stord kai
5444ESPEVÆRLevering på fastlandet - Eidesvik kai
5459FJELBERGLevering på fastlandet - Sydnes kai
5473SNILSTVEITØYLevering på fastlandet - Rosendal kai
5547UTSIRALevering på fastlandet - (Risøy) Haugesund - kai
5548FEØYLevering på fastlandet - Haugesund kai (sentrum)
5549RØVÆRLevering på fastlandet - Haugesund kai (sentrum)
5636VARALDSØYLevering på fastlandet - Gjermundshavn kai
5718MYRDALTa kontakt med vår bedriftsavdeling her
5719FINSETa kontakt med vår bedriftsavdeling her
5748STYVIManglende vei - må leveres 5747 Gudvangen
5947FEDJELevering på fastlandet - Sævrøy kai
6285STOREKALVØYLevering på fastlandet - Skateflua kai
6418SEKKENLevering på fastlandet - Molde kai
6483ONALevering på fastlandet - Småge kai
6484SANDØYLevering på fastlandet - Småge kai
6486ORTENLevering på fastlandet - Småge kai
6487HARØYLevering på fastlandet - Dryna kai
6488MYKLEBOSTLevering på fastlandet - Dryna kai
6714SILDALevering på fastlandet - Måløy kai
6715BARMENLevering på fastlandet - Barmsund kai
6716HUSEVÅGLevering på fastlandet - Måløy kai
6855FRØNNINGENLevering på fastlandet - Kaupanger kai
6912KINNLevering på fastlandet - Florø kai
6914SVANØYBUKTLevering på fastlandet - Florø kai
6915ROGNALDSVÅGLevering på fastlandet - Florø kai
6916BAREKSTADLevering på fastlandet - Florø kai
6917BATALDENLevering på fastlandet - Florø kai
6918SØR-SKORPALevering på fastlandet - Florø kai
6919TANSØYLevering på fastlandet - Florø kai
6924HARDBAKKELevering på fastlandet - Rutledal kai
6926KRAKHELLALevering på fastlandet - Rutledal kai
6927YTRØYGRENDLevering på fastlandet - Rutledal kai
6928KOLGROVLevering på fastlandet - Rutledal kai
6929HERSVIKBYGDALevering på fastlandet - Rutledal kai
6986VÆRLANDETLevering på fastlandet - Askvol kai
6987BULANDETLevering på fastlandet - Askvol kai
7150STORFOSNALevering på fastlandet - Garten kai
7152KRÅKVÅGLevering på fastlandet - Garten kai
7156LEKSALevering på fastlandet - Garten kai
7280SULALevering på fastlandet - Norddyrøy kai
7282BOGØYVÆRLevering på fastlandet - Norddyrøy kai
7284MAUSUNDLevering på fastlandet - Norddyrøy kai
7285GJÆSINGENLevering på fastlandet - Norddyrøy kai
7286SØRBURØYLevering på fastlandet - Norddyrøy kai
7287SAUØYLevering på fastlandet - Norddyrøy kai
7629YTTERØYLevering på fastlandet - Levanger kai
7856JØALevering på fastlandet - Ølhammarbukta kai
7994LEKALevering på fastlandet - Gutvikvågen kai
8063VÆRØYLevering på fastlandet - Norlines kai
8064RØSTLevering på fastlandet - Norlines kai
8093KJERRINGØYLevering på fastlandet - Norlines kai
8094FLEINVÆRLevering på fastlandet - Norlines kai
8095HELLIGVÆRLevering på fastlandet - Norlines kai
8096BLIKSVÆRLevering på fastlandet - Norlines kai
8097GIVÆRLevering på fastlandet - Norlines kai
8098LANDEGODELevering på fastlandet - Norlines kai
8128YTRE BEIARNLevering på fastlandet - Norlines kai
8135SØRARNØYLevering på fastlandet - Inndyr kai
8136NORDARNØYLevering på fastlandet - Inndyr kai
8157MELØYLevering på fastlandet - Ørnes kai
8158BOLGALevering på fastlandet - Ørnes kai
8159STØTTLevering på fastlandet - Ørnes kai
8181MYKENLevering på fastlandet - Forøy kai
8182MELFJORDBOTNLevering på fastlandet - Forøy kai
8184ÅGSKARDETLevering på fastlandet - Forøy kai
8185VÅGAHOLMENLevering på fastlandet - Forøy kai
8186TJONGSFJORDENLevering på fastlandet - Forøy kai
8187JEKTVIKLevering på fastlandet - Forøy kai
8188NORDVERNESLevering på fastlandet - Forøy kai
8189GJERSVIKGRENDALevering på fastlandet - Forøy kai
8190SØRFJORDENLevering på fastlandet - Forøy kai
8193RØDØYLevering på fastlandet - Forøy kai
8195GJERØYLevering på fastlandet - Forøy kai
8196SELSØYVIKLevering på fastlandet - Forøy kai
8197STORSELSØYLevering på fastlandet - Forøy kai
8198NORDNESØYLevering på fastlandet - Forøy kai
8273NEVERVIKLevering på fastlandet - Drag kai
8274MUSKENLevering på fastlandet - Drag kai
8320SKROVALevering på fastlandet - Svolvær kai
8322BRETTESNESLevering på fastlandet - Digermulen kai
8328STORMOLLALevering på fastlandet - Digermulen kai
8426BARKESTADLevering på fastlandet - Myre kai
8428TUNSTADLevering på fastlandet - Myre kai
8447LONKANLevering på fastlandet - Kaljord kai
8723HUSBYLevering på fastlandet - Nesna kai
8724SAURALevering på fastlandet - Nesna kai
8732ALDRALevering på fastlandet - Stokkvågen kai
8733STUVLANDLevering på fastlandet - Stokkvågen kai
8740NORD-SOLVÆRLevering på fastlandet - Stokkvågen kai
8742SELVÆRLevering på fastlandet - Stokkvågen kai
8743INDRE KVARØYLevering på fastlandet - Stokkvågen kai
8762SLENESETLevering på fastlandet - Stokkvågen kai
8764LOVUNDLevering på fastlandet - Stokkvågen kai
8766LURØYLevering på fastlandet - Stokkvågen kai
8770TRÆNALevering på fastlandet - Stokkvågen kai
8813LØKTALevering på fastlandet - Sandnessjøen kai
8830VANDVELevering på fastlandet - Solfjellsjøen kai
8842BRASØYLevering på fastlandet - Søvik kai
8844SANDVÆRLevering på fastlandet/kai
8854AUSTBØLevering på fastlandet - Søvik kai
8865TROLevering på fastlandet - Tjøtta kai
8870VISTHUSLevering på fastlandet - Tjøtta kai
8880BÆRØYVÅGENLevering på fastlandet/kai
8985YLVINGENLevering på fastlandet - Horn kai
9120VENGSØYLevering på fastlandet - Bellvik kai
9128TUSSØYLevering på fastlandet - Sommarøy kai
9132STAKKVIKLevering på fastlandet - Hansnes kai
9138KARLSØYFergeleie! Levering på Karlsøy kai
9140REBBENESLevering på fastlandet - Mikkelvik kai
9141MJØLVIKLevering på fastlandet - Bellvik kai
9159HAVNNESLevering på fastlandet - Rotsund kai
9182SEGLVIKLevering på fastlandet - Skjervøy kai
9184REINFJORDLevering på fastlandet - Skjervøy kai
9185SPILDRALevering på fastlandet - Skjervøy kai
9186ANDSNESLevering på fastlandet - Skjervøy kai
9187VALANHAMNLevering på fastlandet - Skjervøy kai
9190AKKARVIKLevering på fastlandet - Skjervøy kai
9192ARNØYHAMNLevering på fastlandet - Skjervøy kai
9193NIKKEBYLevering på fastlandet - Skjervøy kai
9194LAUKSLETTALevering på fastlandet - Skjervøy kai
9195ÅRVIKSANDLevering på fastlandet - Skjervøy kai
9197ULØYBUKTLevering på fastlandet - Rotsund kai
9420LUNDENESLevering på fastlandet - Stornes kai
9423GRØTAVÆRLevering på fastlandet - Stornes kai
9424KJØTTALevering på fastlandet - Hurtigbåtkaien i Harstad
9425SANDSØYLevering på fastlandet - Stornes kai
9426BJARKØYLevering på fastlandet - Stornes kai
9427MELØYVÆRLevering på fastlandet - Hurtigbåtkaien i Harstad
9531KVALFJORDLevering på fastlandet - Hammerfest kai
9532HAKKSTABBENLevering på fastlandet - Hammerfest kai
9533KONGSHUSLevering på fastlandet - Mikkelsby kai
9536KORSFJORDENLevering på fastlandet - Nyvoll kai
9580BERGSFJORDLevering på fastlandet - Øksfjord kai
9582NUVSVÅGLevering på fastlandet - Øksfjord kai
9583LANGFJORDHAMNLevering på fastlandet - Øksfjord kai
9584SØR-TVERRFJORDLevering på fastlandet - Øksfjord kai
9585SANDLANDLevering på fastlandet - Øksfjord kai
9586LOPPALevering på fastlandet - Øksfjord kai
9587SKAVNAKKLevering på fastlandet - Øksfjord kai
9590HASVIKLevering på fastlandet - Øksfjord kai
9593BREIVIKBOTNLevering på fastlandet - Øksfjord kai
9595SØRVÆRLevering på fastlandet - Øksfjord kai
9609NORDRE SEILANDLevering på fastlandet - Strømsnes kai
9624REVSNESHAMNLevering på fastlandet - Hammerfest kai
9650AKKARFJORDLevering på fastlandet - Hammerfest kai
9657KÅRHAMNLevering på fastlandet - Hammerfest kai
9664SANDØYBOTNLevering på fastlandet - Hammerfest kai
9670TUFJORDLevering på fastlandet - Havøysund kai
9672INGØYLevering på fastlandet - Havøysund kai
9692MÅSØYLevering på fastlandet - Havøysund kai
9772LANGFJORDNESLevering på fastlandet - Sjånes kai
9773NERVEILevering på fastlandet - Sjånes kai