Gå til hovedsiden

IKEA kommenterer

Uavhengig granskning av beskyldningene mot IKEA Frankrike

14.03.2012
IKEA tar fullstendig avstand fra uetisk forretningsdrift og urettmessige overvåkingspraksiser.

IKEA tar fullstendig avstand fra uetisk forretningsdrift og urettmessige overvåkingspraksiser. IKEAs etiske forretningsstandarder er krystallklare. Vi driver forretninger på en ærlig og likefrem måte – uansett hvor vi har vår virksomhet. Retten til privatliv er av største viktighet for IKEA-konsernet, og vi motsetter oss kraftig alle praksiser som kan krenke denne verdien.

I en del artikler om IKEA Frankrike har det vært fremsatt beskyldninger om ulovlige overvåkingspraksiser. Alle beskyldningene og nærmere informasjon om disse forholdene blir tatt svært alvorlig av IKEA. Vi har innledet en granskning som gjennomføres av oss selv og våre uavhengige etterforskere, Skadden, et internasjonalt advokatfirma, for å skaffe oss et fullstendig bilde av hva som har skjedd. På grunn av den pågående granskningen kan vi ikke komme med ytterligere kommentarer om denne saken.

Vi støtter helt og fullt en eventuell offentlig granskning i denne saken, og samarbeider med myndighetene. Derfor har IKEA avtalt med IKEA Frankrikes
Risk Manager samt tidligere landssjef og tidligere HR-sjef i IKEA Frankrike at de suspenderes fra sine nåværende stillinger så lenge granskningen pågår.