Gå til hovedsiden

Prosjekter

Plantegning
Våre etableringsprosjekter

Har du spørsmål om IKEAs etableringer? Ta kontakt på pressesenter@ikea.com

Utsettelse i ekspansjonsprosjekter

Etter en grundig vurdering har IKEA besluttet å utsette byggingen av de nye varehusene på Danebu og Vestby. Både markedet, kundenes forventninger og måter å handle på har endret seg siden vi startet planleggingen av prosjektene. Vi må håndtere de utfordringene det innebærer, for å kunne møte medarbeidere og kunder på en optimal måte i fremtiden. Derfor er vi nå inne i en videreutvikling av konseptet vårt, og i mellomtiden fokuserer vi for fullt på eksisterende virksomhet fremfor å ekspandere til nye områder.

Reguleringsprosessen for de planlagte varehusene i Tromsø og Ålesund fortsetter som planlagt og påvirkes ikke. Reguleringen vil ta halvannet til to år. På denne tiden vil mye allerede ha skjedd i utviklingen av konseptet vårt. Derfor må vi få komme tilbake til hvordan våre planer og prioriteringer ser ut da.

Som en del av et pilotprosjekt innen logistikk, er varehuset på Forus et eksempel på denne videreutviklingen av IKEA-konseptet. Her skal det implementeres et nytt, automatisert lagersystem. På grunn av forsinkelser i utviklingen, utsettes også byggingen i Stavanger. Vi ønsker fortsatt å komme nærmere og gjøre det enklere å handle for våre kunder. Utsettelsen innebærer derfor ikke at vi avslutter prosjektene, men per i dag vet vi ikke når eller hvordan varehusene vil bli bygget.

For ytterligere informasjon om våre etableringer, vennligst kontakt:

Kristian Willanger, Kommunikasjonsrådgiver i IKEA Norge
Tel: +47 99 50 70 41
kristian.willanger@ikea.com

IKEA pressesenter
Tel: +47 994 84 950
pressesenter@ikea.com