Gå til hovedsiden

Lokalisering og bygging

Varehus lokasjon
IKEA varehusenes plassering

IKEA-varehus er vanligvis plassert i randsonen av bykjernen, på tomter med god tilknytning til vei, offentlig kommunikasjon og jernbane.

Et nytt IKEA-varehus krever en stor tomt med en hensiktsmessig form med plass til varehuset, kundeparkering, grøntområder og et tilpasset veisystem.

IKEA har egne arkitekter som tegner varehus med en hyggelig atmosfære for kunder og medarbeidere, i og utenfor varehuset. Alle IKEA-varehus bærer den blå og gule fargen til det svenske flagget for å understreke selskapets svenske røtter.

Det er også IKEA som kjøper tomten og bygger huset. Det faktum at IKEA har tegnet, bygget og driver totalt 338 varehus i 40 land over hele verden, vitner om et suksessfullt konsept, hvor IKEA også investerer og vedlikeholder bygget og tomten i henhold til selskapets svært høye standarder.

IKEA tenker miljø

«IKEA er alltid interessert i å ta i bruk de mest miljøeffektive løsningene. På IKEA Slependen har vi for eksempel bygget et geovarmeanlegg som dekker nesten hele varehusets energibehov til oppvarming og kjøling. På IKEA Furuset og IKEA Leangen samarbeider vi med de lokale busselskapene om å tilrettelegge egen bussholdeplass, slik at flere kan reise kollektivt til og fra varehuset.»
Nina Schefte, Miljø- og samfunnsansvarlig IKEA Norge