ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN IKEA

Wie gebruikt deze voorwaarden?


Deze voorwaarden worden gebruikt door IKEA B.V. en door Inter IKEA Systems B.V. (“IKEA Delft”). In deze voorwaarden bedoelen we met “we” of “wij” en “ons” of “onze” één van die vennootschappen die aan jou een product verkoopt.

Als in deze voorwaarden wordt gesproken over “ik”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de persoon die een product bij ons koopt.

Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer?


Deze voorwaarden gelden wanneer je bij één van onze woonwarenhuizen in Nederland, met of zonder een IKEA FAMILY kaart een product koopt. Deze voorwaarden gelden per 1 september 2017.
Voor onze services hebben we aanvullende voorwaarden. Voor de webwinkel gelden aparte voorwaarden.

Wat koop ik bij IKEA?


In onze catalogi, brochures, reclames, websites en andere communicatie-uitingen tonen wij veel van de producten die wij verkopen. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin niet juist, niet volledig of niet meer actueel is, uiteindelijk geldt de werkelijke informatie op het moment dat je het product bij ons koopt.
Producten die bij de koop nog niet gemonteerd zijn, zal je zelf moeten monteren, daarvoor leveren wij handleidingen mee.

Welke prijs betaal ik?


De prijzen van onze producten in onze catalogi, brochures, reclames, op websites en andere communicatie-uitingen, kunnen anders zijn dan de prijzen in onze woonwarenhuizen zelf. Onze woonwarenhuizen en webwinkel mogen zelf andere prijzen gebruiken, zowel als vaste prijs of bijvoorbeeld voor aanbiedingen, acties, in de koopjeshoek of bij PLUNDRA. Deze prijzen hoeven niet altijd ook te gelden in andere woonwarenhuizen. Onze prijzen gelden zolang als is aangegeven in de communicatie-uiting zelf. Uiteindelijk betaal je de prijs die in de kassa(computer) van het woonwarenhuis staat.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende btw, maar exclusief andere kosten zoals service kosten.

Offertes voor producten, zoals keukens, gelden zolang als is aangegeven op de offerte, en als daar geen geldigheidsduur op staat, voor maximaal één maand.

Hoe kan ik betalen?


Als je een product zelf meeneemt uit het woonwarenhuis betaal je bij de kassa. Dit kan contant, met PIN, Visa Card, Mastercard, American Express, cadeaupas, tegoedpas of een ander op het moment van de koop aangeboden betaalmiddel. Bij de kassa kunnen wij aangeven met welke bankbiljetten je niet contant kan betalen, dit voor de veiligheid van onze medewerkers.

Sommige producten kan je in de woonwarenhuizen bij ons bestellen. In dat geval zal je een aanbetaling moeten doen zoals aangegeven door onze medewerker. Bij bezorging van je bestelling betaal je de rest van het bedrag, bij pakketbezorging contant met gepast geld en bij vrachtwagenbezorging contant, met PIN, Visa Card of Mastercard, of je betaalt met een ander op dat moment aangeboden betaalmiddel. Zorg dat je voldoende saldo en daglimiet hebt om het bedrag te betalen. Als je het bedrag niet volledig kan betalen zal de vervoerder de bezorging weer mee moeten nemen en op een later moment terug moeten komen. De kosten voor het opnieuw bezorgen betaal je dan ook.

Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle, aan ons daarmee in verband staande, te betalen bedragen hebt betaald.

Kan ik het product ook laten bezorgen?


Als je een product niet direct van het woonwarenhuis mee wil nemen of kan nemen, kan je het door ons laten bezorgen. Bij één van onze verkoop- of service balies kan je dit aangeven. Om het product te laten bezorgen sluit je een overeenkomst bij de balie. De kosten voor de bezorging betaal je zelf. Deze zullen van te voren duidelijk worden aangegeven door de baliemedewerker. Het kan zijn dat je voor bezorging op de Nederlandse Waddeneilanden aan de eilandvervoerder (dus niet aan onze vervoerder) een extra toeslag moet betalen. Naast bezorging bieden we bij IKEA meer services, zoals verzamelen van je producten, installatie van je meubels en keukens. De voorwaarden kun je terugvinden in de Algemene Service Voorwaarden

Hoe werkt het met producten die besteld moeten worden?


Bepaalde producten, zoals banken en op maat gemaakte keukenwerkbladen, kunnen bij ons alleen besteld worden. Dat kan bij de betreffende afdeling in één van onze woonwarenhuizen. Annulering van een bestelling is niet mogelijk. De bestelling wordt door ons naar het door jou opgegeven adres gebracht. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden vooraf aan je gecommuniceerd. Voor de bezorging gelden de bezorgvoorwaarden die in onze services voorwaarden staan.

Wij maken werkbladen aan de hand van de door jou opgegeven maten en specificaties, tenzij wij deze zelf in (laten) meten. Als je dat wilt kunnen wij voor je in (laten) meten bij aankoop van een hele keuken. Als je een hele keuken bij ons koopt die wij ook monteren dan zullen wij altijd in (laten) meten. De kosten voor het inmeten laten we je van te voren weten. Als we tekeningen voor je maken van op maat gemaakte producten, doen we dit als algemene indicatie van het uiteindelijke product. Als je zelf een keuken monteert of dat door een ander dan ons laat doen, let er dan op dat de afmetingen van de ruimte waar de keuken in moet komen precies kloppen.

Wat als een product niet meer in het assortiment zit?


Wij zijn voortdurend bezig onze producten te vernieuwen en ervoor te zorgen dat onze producten en het assortiment aansluiten op jouw behoeften. Daarom kan het gebeuren dat een bepaald product, of een onderdeel daarvan, uit ons assortiment wordt gehaald. Helaas kunnen wij niet garanderen dat een uit het assortiment gehaald product, of onderdeel daarvan, kan worden geleverd, ook bijvoorbeeld niet als het is aangeboden in een communicatie-uiting of als je het wil ruilen.

Wat als ik het product toch niet meer wil?


Wij doen niet moeilijk over ruilen. Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product bij ons hebt gekocht.

Bij ons heb je 365 kalenderdagen na aankoopdatum de tijd om een bij ons in Nederland gekocht product terug te brengen en je aankoopbedrag terug te krijgen of het te ruilen voor een ander product bij één van onze woonwarenhuizen. Houd er alleen wel rekening mee dat ruilen en retourneren alleen mogelijk is als:

 • je het product in of met de verpakking meeneemt;
 • het product niet gebruikt en niet beschadigd is;
 • je de originele kassabon of getekende vrachtbrief van het product toont;
 • het niet gaat om een matras die uit de verpakking is gehaald (daarvoor geldt een uitprobeerperiode die wordt uitgelegd in een aparte brochure), om een product op bestelling, om een op maat gemaakt product, om een IKEA FOOD product of om een product uit de koopjeshoek.

  Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. Als wij, bij het terugbrengen van een product, een aan ons betaald bedrag aan je terugbetalen dan betalen we dat met dezelfde betaalmethode terug als waarmee je het hebt betaald.
  Als je niet het aankoopbedrag terug wil maar het product wil ruilen, krijg je een tegoedpas ter waarde van het aankoopbedrag. Deze tegoedpas kan je bij een volgende aankoop aan de kassa laten zien. Het aankoopbedrag op de tegoedpas wordt dan afgetrokken van de totale prijs van je nieuwe aankoop. Als er dan nog een bedrag over blijft, blijft dit op je tegoedpas staan en anders betaal je bij de kassa bij.

  We behouden het recht voor om terugbetaling of het ruilen van producten te weigeren als niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. Dit om misbruik van deze regeling te voorkomen.
 • Wat als er een probleem is met een product(garanties)?


  Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Als je toch niet tevreden bent over één van onze producten omdat het niet werkt, niet goed gebruikt kan worden of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt, dan kan je ons dit laten weten tot binnen twee maanden nadat je het probleem hebt ontdekt. Het moet wel gaan om een product dat je in één van onze woonwarenhuizen hebt gekocht.

  Wat is de garantietermijn?
  Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 2 jaar vanaf het moment dat je het product bij ons hebt gekocht. Voor sommige producten geldt een langere garantietermijn. Om welke producten en termijnen het gaat, vind je in onze catalogi, de brochures, op de website of in de uitgebreide garantiefolders.

  Met “garantie” bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat.

  Wat zijn de garantievoorwaarden?
  Als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een product, houd er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:
  • je de originele kassabon of getekende vrachtbrief voor het product moet laten zien;
  • je rekening hebt gehouden met de termijn van twee maanden om je klacht aan ons bekend te maken, of een goede reden hebt om je niet aan die termijn te houden;
  • de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen of omgestoten of dat je het hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten repareren door een derde;
  • de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het vervoerde, verkleuring van een lampenkap of bankbekleding door zonlicht, het vochtig worden van een matras doordat de ruimte te vochtig is, beschadiging doordat het is aangestoten door een ander voorwerp;
  • de reden voor de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld van verbruiksproducten zoals batterijen) of normale veroudering van het product;
  • de garantietermijnen niet gelden voor planten, IKEA FOOD producten of producten die je in de koopjeshoek hebt gekocht;
  • je alleen huishoudelijk gebruik hebt gemaakt van het product.

  Houd er ook rekening mee dat er voor bepaalde producten nog aanvullende garantievoorwaarden kunnen zijn. Deze vind je in onze catalogi, brochures of in de garantiefolders.

  Wat is de garantieprocedure?
  We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

  Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die je zelf hebt gemaakt om het product te repareren worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat “op tijd” is moeten we per probleem met het product bekijken.

  Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en je moet het product dan aan ons retourneren. Je kan ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.

  Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt de bovenstaande procedure.

  Los van de garanties behoud je altijd de rechten die je op grond van de Nederlandse wet hebt.

  Hoe zit het als ik via het internet iets van jullie heb gekocht?


  Als je via onze Nederlandse website een product van ons koopt gelden andere algemene voorwaarden. Bij het bestelproces tonen we de op dat moment geldende algemene voorwaarden zodat je ze kan downloaden.

  Geldt dit ook allemaal als ik een IKEA FAMILY kaart heb?


  Als je een IKEA FAMILY kaart hebt gelden voor jou naast deze algemene voorwaarden nog een paar specifieke voorwaarden waar je op vertoon en het “swipen” van je IKEA FAMILY kaart gebruik van kan maken (met swipen bedoelen we, het scannen van je IKEA FAMILY kaart, bij de (zelfscan)kassa):

  Als je het product toch niet wil
  Als je een bij ons gekocht product toch niet wil, heb je in plaats van 365 dagen, voor onbepaalde tijd de mogelijkheid om het te ruilen of retour te geven. Als je het na 365 dagen retour brengt krijg je het aankoopbedrag op een tegoedpas terug, en niet contant. Verder gelden dezelfde voorwaarden als genoemd onder “Wat als ik het product toch niet wil?”.

  Vervoersgarantie
  Als je een IKEA FAMILY kaart hebt, geven we een vervoersgarantie. Dit betekent dat als een product dat je bij ons hebt gekocht beschadigd raakt tijdens het (eigen) vervoer naar het bij ons bekende woonadres van jou, je dit product mag omruilen voor een identiek vervangend product. Als je een beroep doet op deze vervoersgarantie houd er wel rekening mee dat:
 • je het beschadigde product, samen met de originele kassabon of getekende vrachtbrief van dat product, en met de verpakking binnen 7 werkdagen na de aankoop terugbrengt;
  • als het product niet op voorraad is, je een tegoedpas krijgt;
  • het product niet beschadigd is geraakt doordat er onzorgvuldig mee is omgegaan of doordat het op een tweewieler is vervoerd of in een open voertuig;
  • de vervoersgarantie niet geldt voor glaswerk, spiegels en ingelijst afbeeldingen, producten die al eerder onder de vervoersgarantie zijn geruild en producten uit de koopjeshoek;
  • je deze vervoersgarantie één keer in de zes maanden in kan roepen.

  Verder kan je met een IKEA FAMILY kaart allerlei extra´s krijgen die we op onze website en in brochures vermelden. Deze extra´s kunnen van tijd tot tijd veranderen. Je kan je IKEA FAMILY kaart op ieder moment weer opzeggen.

  Voor IKEA Delft is een aparte IKEA BUSINESS kaart die je daar aan kan aanvragen. De voorwaarden zijn beschikbaar op de webpagina en in het woonwarenhuis van Delft.
 • Geldt dit ook allemaal voor de services die jullie verlenen?


  Voor door ons aangeboden diensten, zoals de verzamel- en transport services, keuken- en meubelmontageservices, vloerenlegservice en matras retour- en recycleservice gebruiken wij aparte servicevoorwaarden.

  Wat gebeurt er met mijn gegevens?


  Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in onze privacybeleid op onze website. Deze kan van tijd tot tijd wijzigen.

  Wat als ik andere opmerkingen heb over IKEA?


  Dan kan je ons bereiken in onze woonwarenhuizen, via onze contactpagina op deze website of telefonisch. In de catalogi, brochures en op onze website staan onze recente contactgegevens, ook die speciaal voor IKEA BUSINESS klanten.

  Wat als deze algemene voorwaarden wijzigen?


  We behouden het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Omdat je voor onbepaalde duur de IKEA FAMILY kaart ontvangt kan het zijn dat deze algemene voorwaarden tijdens de duur van de overeenkomst wijzigen. In dat geval zullen we je van de wijziging op de hoogte brengen en de nieuwe voorwaarden via onze website dan wel via andere communicatiemiddelen aan je bekend maken. Als je het niet eens bent met de wijziging kan je het IKEA FAMILY lidmaatschap opzeggen. Als je dat niet doet binnen 30 dagen na de bekendmaking gaan we er van uit dat je akkoord bent met de nieuwe voorwaarden.

  Wat als deze algemene voorwaarden wijzigen?


  We behouden het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Omdat je voor onbepaalde duur de IKEA FAMILY kaart of IKEA BUSINESS kaart ontvangt kan het zijn dat deze algemene voorwaarden tijdens de duur van de overeenkomst wijzigen. In dat geval zullen we je van de wijziging op de hoogte brengen en de nieuwe voorwaarden via onze website dan wel via andere communicatiemiddelen aan je bekend maken. Als je het niet eens bent met de wijziging kan je het IKEA FAMILY lidmaatschap of de BUSINESS kaart opzeggen. Als je dat niet doet binnen 30 dagen na de bekendmaking gaan we er van uit dat je akkoord bent met de nieuwe voorwaarden.

  En dan nog wat andere punten:


  Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die nietige of vernietigbare bepaling dan vervangen met een geldige bepaling.

  Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde producten of diensten en die zijn strijdig met deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden.

  Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing. Bij verschil tussen Nederlandse en in enig andere taal gestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.