MENS EN MAATSCHAPPIJ

Mensen op de eerste plaats

Vrouw met kinderen in India
Wij willen helpen om de mensen en gemeenschappen die met ons bedrijf te maken krijgen een beter bestaan te geven. Dat heeft altijd deel uitgemaakt van onze aanpak en is vandaag belangrijker dan ooit, nu ons bedrijf in de hele wereld blijft groeien.

Download het IKEA Duurzaamheidsrapport 2015 (PDF)
MENS EN MAATSCHAPPIJ: IKEA FOUNDATION | GOEDE DOELEN | LEVERANCIERS | MENSENRECHTEN
IKEA FOUNDATION
Betere kansen voor kinderen
Ongeacht de omstandigheden heeft elk kind recht op een thuis, een gezonde start in het leven, goed onderwijs en een leefbaar gezinsinkomen. De IKEA Foundation ondersteunt al vele jaren lang programma’s van gereputeerde organisaties als UNICEF en de Clinton Foundation die in de hele wereld kinderen en jongeren helpen uit de armste gemeenschappen, zodat ze een betere toekomst kunnen maken voor zichzelf en hun families. Verwacht wordt dat de programma’s die nu gefinancierd worden 100 miljoen kinderen ten goede zullen komen tegen eind 2015.
Neem voor meer informatie een kijkje op de website van de IKEA Foundation
Twee kinderen in een vluchtelingenkamp
De IKEA Foundation schenkt elk jaar tientallen miljoenen euro's aan goede werken, met fondsen die op de winst van IKEA worden ingehouden.
3 manieren waarop de IKEA Foundation kinderen helpt
MANIEREN WAAROP DE IKEA FOUNDATION KINDEREN HELPT
Meisje in de klas
Zelfbeschikking van meisjes en vrouwen stimuleren
Door vrouwen te stimuleren hun eigen lot in handen te nemen via onderwijs, het aanleren van vaardigheden, verbeterde gezondheidszorg of het verstrekken van een lening voor het opzetten van een bedrijfje kunnen we de gezondheid, de opleiding en de toekomstkansen van kinderen verbeteren. De IKEA Foundation financiert programma’s die de zelfbeschikking en het onderwijs voor vrouwen stimuleren, waardoor de kans groter wordt dat ze kunnen instaan voor zichzelf en hun families. Lees meer op de website van IKEA Foundation
Jongen in een vluchtelingenkamp
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen
Elk jaar verliezen miljoenen kinderen hun thuis in natuurrampen of conflicten. De IKEA Foundation ondersteunt het VN-vluchtelingenagentschap met 73 miljoen euro, om onderdak, verzorging en onderwijs te bieden voor vluchtelingengezinnen in Ethiopië, Sudan en Bangladesh. Bekijk de website van IKEA Foundation en kijk hoe we meewerken aan de opbouw van veilige plekken voor de vluchtelingenfamilies.
Kleine kinderen die niet naar school gaan zijn het meest kwetsbaar
Kinderarbeid voorkomen
IKEA werkt al meer dan tien jaar samen met Save the Children en UNICEF. Sinds 2000 hebben we € 60 miljoen geschonken om de oorzaken van kinderarbeid in India en Pakistan te bestrijden. Samen zullen we tegen 2017 16 miljoen kinderen bereiken. Neem een kijkje op de website van de IKEA Foundation voor meer informatie over wat ze doet om kinderarbeid te voorkomen.
MENS EN MAATSCHAPPIJ: IKEA FOUNDATION | LEVERANCIERS | GOEDE DOELEN | MENSENRECHTEN
LEVERANCIERS
Goede relaties opbouwen
We willen dat iedereen een goed gevoel heeft over de producten die we verkopen. Daarom werken we hard aan onze relaties met onze leveranciers, en ook aan de relaties die nog verder reiken. Er werken in de hele wereld zo’n 600.000 mensen voor bedrijven die rechtstreeks aan IKEA leveren, en wij willen erop kunnen vertrouwen dat ze allemaal eerlijk behandeld worden.
Daarom lanceerden we in 2000 IWAY, onze gedragscode voor leveranciers. Onze leveranciers moeten IWAY overbrengen naar hun leveranciers en wij helpen hen daarbij. Alle leveranciers van woonproducten moeten aan de vereisten van IWAY voldoen, zo niet wordt de samenwerking geleidelijk stopgezet.
IWAY inspecteur in de fabriek van een IKEA leverancier
We bezoeken onze leveranciers geregeld om de naleving van IWAY te controleren. Jaarlijks voeren we ca. 1.000 audits uit.
Wat zijn de IWAY normen?
De gedragscode voor onze leveranciers, IWAY, speelt een belangrijke rol in de positieve ontwikkelingen. De code omvat minimumvereisten op het vlak van milieu, sociale impact en arbeidsomstandigheden.
We bezoeken onze leveranciers geregeld om de naleving van de IWAY normen te controleren. Ca. 80 IKEA auditors en andere, onafhankelijke auditors voeren zowel aangekondigde als onaangekondigde controles uit bij leveranciers en hun leveranciers.
IWAY normen op een prominente plaats uitgehangen in de fabriek van een leverancier
De IWAY normen omvatten onder meer:
- Geen kinderarbeid
- Geen dwang- of gebonden arbeid
- Geen discriminatie
- Vrijheid van vereniging
- Minstens het minimumloon plus compensatie van overuren
- Een veilige en gezonde werkomgeving waar lucht-, grond- en watervervuiling tegengegaan worden en er gestreefd wordt naar de vermindering van het energieverbruik. Download de IWAY gedragscode (pdf).
Bouwen aan partnerships met sociale ondernemers
Sociale ondernemers streven naar een beter dagelijks leven in hun gemeenschap. Ze gebruiken hun manier van zakendoen om maatschappelijke en milieuproblemen als ontbossing, armoede en de positie van de vrouw aan te pakken. Wij zijn dan ook trots dat we werken aan langetermijnpartnerships met sociale ondernemers over de hele wereld.
Door nauw samen te werken met onze partners leren we van elkaar en delen we onze designideeën en ervaringen op het gebied van zaken. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld ook de productie afstemmen op de landbouwcycli, zodat de rurale ambachtslieden die onze collecties produceren hun handwerk kunnen inplannen zonder hun verantwoordelijkheden in het gezin en de gemeenschap te verwaarlozen.
Onze samenwerking met sociale ondernemers is een bron van inspiratie en geeft ons toegang tot bekwame ambachtslieden die bedreven zijn in traditionele handwerkmethodes. De producten die we samen creëren worden allemaal in beperkte hoeveelheden met de hand gemaakt en verkocht in een selectie van IKEA woonwarenhuizen. Alle winst vloeit terug naar het initiatief.
No Youtube Player
Ambachtslieden uit de sociale ondernemingen Rangsutra, Doi Tung Development Project en Industree PT
Ambachtslieden uit de sociale ondernemingen Rangsutra, Doi Tung Development Project en Industree PT
Door de gemeenschap georganiseerde opleiding rond de teelt van Better Cotton
Samenwerking met WWF om het leven van de katoenboeren te verbeteren
IKEA en WWF (World Wide Fund for Nature) werken al meer dan tien jaar succesvol samen rond de katoenteelt. Als resultaat zijn naar schatting 125.000 boeren in India, Pakistan, China en Turkije duurzamere katoenteelttechnieken gaan toepassen. Door minder kunstmest te gebruiken en alternatieven voor chemische pesticiden in te zetten, kunnen kleine boeren hun kosten verminderen zonder dat (de kwaliteit van) hun oogst vermindert. Het geld dat ze zo besparen kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in waterbesparende druppelirrigatie of in de opleiding van hun kinderen. Leer meer over de samenwerking voor de katoenboeren (PDF)
MENS EN MAATSCHAPPIJ: IKEA FOUNDATION | GOEDE DOELEN | LEVERANCIERS | MENSENRECHTEN
MENSENRECHTEN
Iedereen verdient een beter dagelijks leven
Onze visie om "een beter dagelijks leven voor zo veel mogelijk mensen te creëren" geldt voor onze medewerkers, onze klanten, de medewerkers van onze leveranciers en de gemeenschappen waarin zij leven.
Al vele jaren werken wij rond mensenrechtenkwesties, en sinds kort is er zelfs een internationale norm die bedrijven wijst op het belang van de mensenrechten en richtlijnen biedt voor de naleving ervan. Wij verwelkomen de in 2011 gelanceerde VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijven. Wij zullen de principes in heel onze waardeketen bevorderen. De mensenrechten zijn bovendien ingebed in onze gedragscode voor leveranciers, IWAY. Download de IWAY gedragscode (pdf)
Iedereen overal ter wereld verdient een beter dagelijks leven
Niet alleen de materialen waaruit onze producten gemaakt worden, ook de mensen achter de schermen zijn belangrijk.
Indiaas meisje in de klas
Wij vinden dat kinderen beschermd moeten worden
Wij doen al het mogelijke om steeds in het belang van de kinderen te werken, van het ontwerp van onze producten tot de stappen die we ondernemen om kinderarbeid te bannen.
Ons betrokkenheid voor kinderen is diep geworteld
Bij het uitdenken van onze producten en woonwarenhuizen proberen we te kijken door de ogen van een kind. We willen dat onze producten hun ontwikkeling stimuleren en dat ze in onze woonwarenhuizen kunnen spelen net als thuis. We werken met experts in de ontwikkeling van kinderen om hun behoeften in de verschillende stadia van hun ontwikkeling te begrijpen.
Duidelijk verbod op kinderarbeid
We vinden dat kinderen het recht hebben beschermd te worden tegen uitbuiting, mishandeling en verwaarlozing. Daarom is kinderarbeid voor IKEA onaanvaardbaar en werken wij actief om het te voorkomen en te elimineren. In 2000 voerden we onze gedragscode ter voorkoming van kinderarbeid in. We ontwikkelden de code in samenwerking met Save the Children en met advies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en UNICEF.
Langetermijnoplossingen bedenken
Kinderarbeid voorkomen en uitbannen is een uitdaging van formaat die we alleen kunnen aanpakken door de onderliggende oorzaken op geïntegreerde wijze te benaderen. Daarom ondersteunt de IKEA Foundation de kinderrechtenprogramma’s van UNICEF en Save the Children in 25.000 dorpen in verschillende deelstaten in India en Pakistan. Op die manier zullen we tegen eind 2017 in totaal 15 miljoen kinderen bereikt hebben. Neem voor meer informatie een kijkje op de website van de IKEA Foundation
MISSCHIEN BEN JE OOK GEÏNTERESSEERD IN:
DUURZAAM LEVEN THUIS
Alle kleine beetjes helpen
Kijk hoe waterbesparende kranen en energiebesparende inductiekookplaten je kunnen helpen thuis geld te besparen. Ga naar Duurzaam leven thuis
IKEA waterbesparende kranen verminderen het waterverbruik tot 50%.
Installeren van zonnepanelen op een IKEA woonwarenhuis
ENERGIE EN HULPBRONNEN
Positieve verandering teweegbrengen
Kijk hoe we op verantwoorde wijze geproduceerde materialen aankopen en werken naar onze onafhankelijkheid van energie. Ga naar Energie en hulpbronnen