Keukentoestellen

keukentoestellen


KeukentoestellenKoop een nieuw keukentoestel, breng je oud toestel binnen voor recyclage.


Hoe breng je je oud keukentoestel binnen?


Wanneer je een nieuw keukentoestel koopt:

  • Kan je je oud toestel binnenbrengen bij de klantendienst.
  • Als je keukentoestel aan huis geleverd wordt, kan je oude toestel op dat moment gratis meegenomen worden (niet bij Taxiservice). Verwittig de verkoper op het moment van aankoop zodat je oude toestel meegenomen kan worden.
Wat doet IKEA met je oude keukentoestel?

IKEA levert deze in bij een bevoegde instantie.
De apparaten worden op een ecologische manier ontmanteld, gedepollueerd (de schadelijke stoffen gescheiden en verwijderd) en verwerkt in gespecialiseerde verwerkingsbedrijven.
De herwonnen materialen (ferrometalen, non-ferrometalen, plastics en glas) worden gebruikt om nieuwe producten te vervaardigen.